25. 9. 2020  22:35 Vladislav
Akademický informační systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FAD) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TOČENÁ, D. -- STANKOCI, I. Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia. Diplomová práce. 2020.

Originální název: Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.
Anglický název:
Landscape design of the Istrochem site as a tool for decontamination of the area.
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2020
Počet stran:
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: návrh, decontamination, sanácia, brownfield, contamination, design, remediation, kontaminácia, dekontaminácia, Istrochem
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Točená
Poslední změna:
13.06.2020 22:23 (Import dat z knihovny)