25. 9. 2020  22:49 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FAD) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOČENÁ, D. -- STANKOCI, I. Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov: Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.
Anglický názov:
Landscape design of the Istrochem site as a tool for decontamination of the area.
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: návrh, decontamination, sanácia, brownfield, contamination, design, remediation, kontaminácia, dekontaminácia, Istrochem
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Denisa Točená
Posledná zmena: 13.06.2020 22:23 (Import dát z knižnice)