25. 9. 2020  21:59 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FAD) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GREČNÁROVÁ, J. -- STANKOCI, I. Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov: Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline
Anglický názov: Revitalization of Námestie Andreja Hlinku in Žilina
Český názov:
Autor:
Bc. Jana Grečnárová
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Pracovisko:
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: cascade, cafe, letné kino, promenáda, summer cinema, kaskáda, terasa, kaviareň, promenade, fountain, terrace
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Jana Grečnárová
Posledná zmena:
20.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)