Aug 26, 2019   3:09 a.m. Samuel
Academic information system

Institute of Public Buildings (FA) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 55

PublicationsType of resultYearDetails
Ambassador Residence
Cagalová, Petra -- Bakyta, Róbert
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Architecture of School of Architecture
Fečkaninová, Jana -- Žitňanský, Márius
Architektúra školy architektúry. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Beta : the pass of tommorow Aleppo
Al-Hussein, Michal -- Šimkovič, Vladimír
Beta : cesta do budúcnosti, Aleppo. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bratislava and Sea.
Šimkovič, Vladimír -- Vozárová, Tatiana
Bratislava a more /: Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 116 strany. ISBN 978-80-227-4908-4.
conference proceedings2019Details
Dom v satelite
Bakyta, Róbert
Dom v satelite. Arch, 24. p. 18--23.
articles in magazines2019Details
eVolo 2019 Skyscraper competition – Vertical City
Krajč, Filip -- Oravcová, Eva
Vertikálne mesto - eVolo 2019 Skyscraper competition. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Forest hotel, Plevník Slovakia
Bučo, Peter -- Šimkovič, Vladimír
Forest hotel, Plevník. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fotovoltaika integrovaná do svetlíkov a fasád moderných nákupných centier
Šály, Vladimír -- Perný, Milan -- Andráš, Milan
Photovoltaics integrated in skylights and facades of modern shopping malls. EPE 2019, p. 183--187.
articles in magazines2019Details
Church with Pastoral Centre, Bratislava
Horváth, Matej -- Bátor, Jozef
Kostol s pastoračným centrom, Bratislava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Inspiration Hostel - Entering into the world of art. Karloveské rameno Bratislava
Tarhaničová, Martina -- Žitňanský, Márius
Inspiration hostel - Vniknutie do sveta umenia. Karloveské rameno Bratislava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Inspiration hostel: Art Center on the Danube
Czikóová, Lívia -- Žitňanský, Márius
Inspiration hostel: Umelecko-tvorivé centrum na Dunaji. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Liptovská Mara - Space for recreation and leisure
Kamenská, Nikola -- Oravcová, Eva
Liptovská Mara - priestor pre rekreáciu a voľný čas. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Liptovská Mara Museum
Madudová, Slavomíra -- Nahálka, Pavel
Múzeum Liptovská Mara. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Meditation house, Bratislava
Kollárová, Denisa -- Bátor, Jozef
Dom meditácie, Bratislava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
MIX Palárikova / Žabotova
Benková, Zuzana -- Polakovič, Štefan
MIX Palárikova / Žabotova. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multifunction Gym
Dolníková, Adriana -- Korček, Pavol
Multifunkčná telocvičňa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multifunction Gym
Bolfík, Igor -- Andráš, Milan
Multifunkčná telocvičňa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multifunction Gym
Fidriková, Martina -- Andráš, Milan
Multifunkčná telocvičňa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multifunction Gym
Blahunková, Veronika -- Korček, Pavol
Multifunkčná telocvičňa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multifunctional Sport Hall
Dang, The Anh -- Bakyta, Róbert
Multifunkčná telocvičňa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multifunctional Sport Hall
Danko, Tomáš -- Bakyta, Róbert
Multifunkčná telocvičňa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Na akadémii v Kodani
Vozárová, Tatiana
Na akadémii v Kodani. Informačné listy FA STU, 26. p. 8--9.
articles in magazines2019Details
New central railway station, Bratislaca
Jurášková, Patrícia -- Bátor, Jozef
Nová hlavná železničná stanica, Bratislava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
O výskume CITA z Kodane
Vozárová, Tatiana
O výskume CITA z Kodane. Spektrum, 25. p. 30--31.
articles in magazines2019Details
Objekt GA Drilling - kultivácia obyčajnosti
Bakyta, Róbert
Objekt GA Drilling - kultivácia obyčajnosti. Arch, 24. p. 48--53.
articles in magazines2019Details
Objekt vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava
Štefaniaková, Terézia -- Schleicher, Alexander
Objekt vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Polyfunctional Residential Building
Rek, Barbara -- Polakovič, Štefan
Polyfunkčný bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Prípadové štúdie inkluzívneho vysokoškolského vzdelávania v Nórsku, Švédsku a na Slovensku
Čerešňová, Zuzana -- Rollová, Lea
Case Studies of Inclusive Higher Education in Norway, Sweden and Slovakia. In Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019, p. 312--323. ISBN 978-331994621-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Projekt "Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na STU v Bratislave"
Rollová, Lea
Projekt "Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na STU v Bratislave". Informačné listy FA STU, 26. p. 17.
articles in magazines2019Details
Public Building, Winter Harbour, Bratislava
Šeliga, František -- Schleicher, Alexander
Objekt vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Public Building, Winter Harbour, Bratislava
Ivánová, Diana -- Schleicher, Alexander
Objekt vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reflexie architektúry
Farkašová, Simona
Reflexie architektúry. Informačné listy FA STU, 26. p. 11.
articles in magazines2019Details
Reinkarnácia do 21. storočia
Kubica, Adam
Reinkarnácia do 21. storočia. Arch, 24. p. 54--59.
articles in magazines2019Details
Residence of Ambassador
Domanický, Patrik -- Bátor, Jozef
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Červenji, Igor -- Bátor, Jozef
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Bohovicová, Simona -- Bátor, Jozef
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Búliková, Lívia -- Bátor, Jozef
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Blahová, Lucia -- Bátor, Jozef
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Borošová, Viktória -- Andráš, Milan
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Fabianová, Andrea -- Korček, Pavol
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Domiková, Brigita -- Korček, Pavol
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Danková, Nikola -- Korček, Pavol
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Gurová, Viera -- Andráš, Milan
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
River as Inspiration for Architecture - Petržalka Example
Bogár, Michal -- Šimkovič, Vladimír
Rieka ako inšpirácia architektúry - príklad Petržalka: (Petržalka alebo Donaustadt?). In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Bratislava a more /: Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby. Bratislava : Spektrum STU, 2019, p. 75--85. ISBN 978-80-227-4908-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Severozápadný vietor
Kurek, Ondrej
Severozápadný vietor. Arch, 24. p. 24--29.
articles in magazines2019Details
Space for culture and folk traditions - Liptovská Mara
Katrenová, Martina -- Oravcová, Eva
Priestor pre kultúru a ľudové tradície - Liptovská Mara. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sport hall Martin
Makovníková, Slávka -- Žitňanský, Márius
Športová hala Martin. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Studio design of students of Faculty or Architecture STU in Bratislava in academic year 2017/2018
Vozárová, Tatiana -- Madarás Ján,
Ateliérová tvorba na Fakulte architektúry STU v ak. roku 2017/18. In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Bratislava a more /: Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby. Bratislava : Spektrum STU, 2019, p. 91--113. ISBN 978-80-227-4908-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
UNIALL - accessibility of higher education for students with special needs: Medzinárodný projekt programu ERASMUS+, KA2 - strategické partnerstvá v oblasti VŠ vzdelávania (spolufinancované z prostriedkov EÚ)
Čerešňová, Zuzana
UNIALL - accessibility of higher education for students with special needs: Medzinárodný projekt programu ERASMUS+, KA2 - strategické partnerstvá v oblasti VŠ vzdelávania (spolufinancované z prostriedkov EÚ). Informačné listy FA STU, 26. p. 18.
articles in magazines2019Details
User Tracking in VR Environment
Šimkovič, Vladimír -- Zajíček, Viliam -- Hajtmanek, Roman
User Tracking in VR Environment. In SERGEJ PROKHOROV. Proceedings - 2019 International Conference on Engineering Technologies and Computer Science. Piscataway, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, p. 80--84. ISBN 978-1-7281-1915-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vivaldi's Four, Banská Bystrica, Slovakia
Veselovská, Soňa -- Šimkovič, Vladimír
Vivaldi's Four, Banská Bystrica. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vplyv architektúry na návštevníkov detského múzea
Filová, Natália -- Rollová, Lea
Impact of Architecture on Children's Museum Visitors. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, p. 481--488. ISBN 978-619-7408-75-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv psychologických vlastností na architektonickú tvorbu
Vozárová, Tatiana -- Šimkovič, Vladimír
Psychological traits as an influence on architectural creation. World Transactions on Engineering and Technology Education, 17. p. 115--120.
articles in magazines2019Details
Vzdelávanie o priemyselnom dedičstve pomocou virtuálnej reality
Hain, Vladimír -- Hajtmanek, Roman -- Kráľová, Eva
Industrial heritage education by virtual reality. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, p. 489--496. ISBN 978-619-7408-75-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Začiatky a konce
Šimkovič, Vladimír
Začiatky a konce. Arch, 24. p. 23--28.
articles in magazines2019Details