23. 9. 2019  8:54 Zdenka
Akademický informační systém

ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (ÚM OUP REK) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 8

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Current modern forms of managerial education applied at technical university.
Janáková, Hana -- Zatrochová, Monika
Current modern forms of managerial education applied at technical university. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, s. 2872--2880. ISBN 978-84-09-08619-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Digitálny marketing ako moderný nástroj dosahovania ziskov v podniku
Majerský, Anton -- Mišota, Branislav
Digitálny marketing ako moderný nástroj dosahovania ziskov v podniku. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu
Bútorová, Natália -- Glatz, Mária
Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu
Nosková, Veronika -- Janáková, Hana
Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Possibilities of free tools, in informative calculation of the enrgy performance of the house in the Slovak Republic
Adamuščin, Andrej -- Glatz, Mária -- Kultan, Jaroslav -- Mišota, Branislav
Possibilities of free tools, in informative calculation of the enrgy performance of the house in the Slovak Republic. In SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue? 5.3. Wien: SGEM world science, 2019, s. 565--571. ISBN 978-619-7408-86-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
The use of interactive multimedia didactic means in the education of students
Glatz, Mária -- Mišota, Branislav -- Zatrochová, Monika
The use of interactive multimedia didactic means in the education of students. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, s. 9525--9531. ISBN 978-84-09-08619-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Use of interactive applications in education of the issues of efficient use of energy in building
Adamuščin, Andrej -- Glatz, Mária -- Kultan, Jaroslav -- Mišota, Branislav
Use of interactive applications in education of the issues of efficient use of energy in building. SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue: 5.4, s. 393--399.
články v časopisech2019Podrobnosti
Základy podvojného účtovníctva v priemyselných podnikoch.Teória a praktické aplikácie
Bondareva, Irina -- Glatz, Mária -- Plchová, Jana
Základy podvojného účtovníctva v priemyselných podnikoch.Teória a praktické aplikácie. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 170 s. ISBN 978-80-227-4927-5.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2019Podrobnosti