28. 3. 2020  13:34 Soňa
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 38

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Application of AHP method in desicison-making process
Jurenka, Richard -- Cagáňová, Dagmar -- Špirková, Daniela
Application of AHP method in desicison-making process. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 3--15. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bioekonomika
Pánik, Miroslav -- Jantová, Soňa
Bioekonomika. Bratislava,: Spektrum, STU, 2019. 185 s. ISBN 978-80-227-4909-1.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Buildings as an important factor of smog production in Slovakia
Golej, Július -- Pánik, Miroslav
Buildings as an important factor of smog production in Slovakia. In Proceedings of IASTEM international conference. Bhubaneswar, India: IRAJ, 2019, s. 1--5. ISBN 978-93-87405-18-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Can concept of smart governance help to mitigate the climate in the cities?
Kaiser, Alfréd -- Kluvánková, Tatiana
Can concept of smart governance help to mitigate the climate in the cities?. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 35--48. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Duálne vzdelávanie ako nástroj posilnenia partnerstiev v regionálnej ekonomike
Pinka, Rastislav -- Chodasová, Zuzana
Duálne vzdelávanie ako nástroj posilnenia partnerstiev v regionálnej ekonomike. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Economy of heating and competitiveness of the state-the link between the life expectancy and the heating fuel type.The case of the Slovak Republic
Špirková, Daniela -- Kloudová, Jitka -- Kljucnikov, Aleksandr -- Stehlíková, Beáta
Economy of heating and competitiveness of the state-the link between the life expectancy and the heating fuel type.The case of the Slovak Republic. Journal of Competitiveness, 11. s. 116--134.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Ekoinovácie v mestách
Uhlík, Tomáš -- Špirková, Daniela
Ekoinovácie v mestách. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment
Tekulová, Zuzana -- Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 249--261. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKU V DANOM ODVETVÍ
Marenišťák, Adam -- Chodasová, Zuzana
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKU V DANOM ODVETVÍ. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Forecast of immigration in Slovakia
Pánik, Miroslav -- Golej, Július -- Adamuščin, Andrej
Forecast of immigration in Slovakia. In SOLIMAN, K S. Education excellence and innovation management through vision 2020: IBIMA, 33rd international business information management association conference, 10-11 April 2019, Granada, Spain / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Granada: IBIMA, 2019, s. 8297--8303. ISBN 978-0-9998551-2-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
How to create university-corporate interface of mutual benefits (collaboration based on synergy of value).
Kalinová, Gabriela
How to create university-corporate interface of mutual benefits (collaboration based on synergy of value). In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, s. 923--932. ISBN 978-84-09-08619-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Indicators of profitability in the building enterprise
Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Indicators of profitability in the building enterprise. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC Press, 2019, s. 381--386. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Indicators of profitability in the building enterprise.
Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Indicators of profitability in the building enterprise. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: Taylor & Francis Group, 2019, s. 381--386. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Inovatívne prístupy k implementácií adaptačných a mitigačných opatrení na znižovanie dopadov klimatickej zmeny v regióne Beskydy.
Štecová, Iveta -- Szabo, Tomáš -- Kluvánková, Tatiana -- Špaček, Martin -- Skalák, Petr
Inovatívne prístupy k implementácií adaptačných a mitigačných opatrení na znižovanie dopadov klimatickej zmeny v regióne Beskydy. In ANDROVIČOVÁ, Z. -- BELAŇOVÁ, E. Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia: kultúra a životné prostredie. Zvolen: Technická univerzita, 2019, s. 39--48. ISBN 978-80-228-3200-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
International migration in the context of Slovak Republic
Špirková, Daniela -- Golej, Július
International migration in the context of Slovak Republic. Politische Psychologie, 7. s. 23--31.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Inžinieri verzus projektoví manažéri v priemyselnom podniku
Slezák, Adam -- Kalinová, Gabriela
Inžinieri verzus projektoví manažéri v priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncept a výzvy smart cities
Špirková, Daniela
Koncept a výzvy smart cities. Eurostav, 25. s. 42--43.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modelovanie zásob vo vybranom podniku
Križanová, Rebeka -- Pánik, Miroslav
Modelovanie zásob vo vybranom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modern management methods in the corporate process
Chodasová, Zuzana -- Kucharčíková, Alžbeta -- Ďurišová, Mária
Modern management methods in the corporate process. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC Press, 2019, s. 387--392. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modern management methods in the corporate process.
Chodasová, Zuzana -- Kucharčíková, Alžbeta -- Ďurišová, Mária
Modern management methods in the corporate process. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: Taylor & Francis Group, 2019, s. 387--392. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Plánovanie a realizácia rozvojových a investičných zámerov vo vybranom stavebnom podniku
Jakubíková, Margaréta -- Golej, Július
Plánovanie a realizácia rozvojových a investičných zámerov vo vybranom stavebnom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Proces zavádzania inovácií vo vybranom priemyselnom podniku
Bolechová, Diana -- Golej, Július
Proces zavádzania inovácií vo vybranom priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozhodovací proces v prostredí retailových megaprojektov
Urbanovský, Tomáš -- Špirková, Daniela
Rozhodovací proces v prostredí retailových megaprojektov. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Selected programs to support sustainable buildings in Austria, Czech Republic and Germany - inspiration for Slovak Republic
Golej, Július -- Pánik, Miroslav
Selected programs to support sustainable buildings in Austria, Czech Republic and Germany - inspiration for Slovak Republic. In SOLIMAN, K S. Education excellence and innovation management through vision 2020: IBIMA, 33rd international business information management association conference, 10-11 April 2019, Granada, Spain / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Granada: IBIMA, 2019, s. 7556--7569. ISBN 978-0-9998551-2-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sprievodca mentoringom a koučingom na technických univerzitách.
Kalinová, Gabriela
Sprievodca mentoringom a koučingom na technických univerzitách. Brno: Tribun EU, 2019. 109 s. ISBN 978-80-263-1498-1.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives
Milata, Viktor -- Švédová, Alexandra -- Barbieriková, Zuzana -- Holúbková, Eva -- Čipáková, Ingrid -- Cholujová, Dana -- Jakubíková, Jana -- Pánik, Miroslav -- Jantová, Soňa -- Brezová, Vlasta -- Čipák, Ľuboš
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives. International Journal of Molecular Sciences, 20. s. 2169.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Študenti ÚM STU na odbornej exkurzii v Madride
Lamy, Sandra -- Adamuščin, Andrej
Študenti ÚM STU na odbornej exkurzii v Madride. Spektrum, 25. s. 20--21.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The impact of innovations on the competitiveness of companies in the food industry in the Slovak Republic
Majerník, Milan -- Majerník, Štefan -- Bábelová, Janka
The impact of innovations on the competitiveness of companies in the food industry in the Slovak Republic. In SOLIMAN, K S. Education excellence and innovation management through vision 2020: IBIMA, 33rd international business information management association conference, 10-11 April 2019, Granada, Spain / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Granada: IBIMA, 2019, s. 8200--8208. ISBN 978-0-9998551-2-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The issue of diversity and intercultural managerial competences in industrial enterprises
Cagáňová, Dagmar -- Špirková, Daniela -- Šefčíková, Miriam -- Polakovičová, Drahomíra -- Fero, Martin
The issue of diversity and intercultural managerial competences in industrial enterprises. Politische Psychologie, 7. s. 71--86.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The overview of green building sector in Slovakia
Golej, Július -- Adamuščin, Andrej
The overview of green building sector in Slovakia. EAI Endorsen Transactions on Energy Web, 6. s. 7--18.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management
Kucharčíková, Alžbeta -- Mičiak, Martin -- Ďurišová, Mária -- Chodasová, Zuzana
The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC Press, 2019, s. 437--443. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management
Kucharčíková, Alžbeta -- Mičiak, Matej -- Ďurišová, Mária -- Chodasová, Zuzana
The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: Taylor & Francis Group, 2019, s. 437--443. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Úloha bytových spoločností pri rozvoji nájomného bývania
Špirková, Daniela -- Štĕpánek, Petr -- Machajdíková, Jarmila
Úloha bytových spoločností pri rozvoji nájomného bývania. Nehnuteľnosti a bývanie, 14. s. 10--18.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Using continuous simulation for identifying bottlenecks in specific operation
Straka, Martin -- Hurna, Soňa -- Bozogan, M. -- Špirková, Daniela
Using continuous simulation for identifying bottlenecks in specific operation. International Journal of Simulation Modelling, 18. s. 408--419.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vodný manažment-faktor konkurencieschopnosti priestorového rozvoja územia.
Agócsová, Ágnes -- Chodasová, Zuzana
Vodný manažment-faktor konkurencieschopnosti priestorového rozvoja územia. In CTM 2019 - Construction Technology and Management. Brno: Tribun EU, 2019, s. 1--6. ISBN 978-80-263-1549-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv odvetvového zamerania a územného umiestnenia podnikateľských subjektov na ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu
Porubská, Barbora -- Chodasová, Zuzana
Vplyv odvetvového zamerania a územného umiestnenia podnikateľských subjektov na ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie kultúrnych ekosystémových služieb pri rozhodovaní a tvorbe politík v oblasti priestorového plánovania a ochrany biodiverzity na Slovensku
Rybanič, Rastislav -- Kluvánková, Tatiana
Využitie kultúrnych ekosystémových služieb pri rozhodovaní a tvorbe politík v oblasti priestorového plánovania a ochrany biodiverzity na Slovensku. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie priestorového plánovania pre udržateľnosť administratívnych budov
Vrbiňáková, Barbora -- Špirková, Daniela
Využitie priestorového plánovania pre udržateľnosť administratívnych budov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti