1. 6. 2020  23:21 Žaneta
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TEKULOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- KRÁLIK, M. Environmental policy as a competitive advantage in the global environment. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 249--261. ISBN 978-3-319-76998-1.

Originálny názov:
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment
Slovenský názov:
Autor:
Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD. (40%)
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (40%)
doc. Ing. Marián Králik, CSc. (20%)
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Smart technology trends in industrial and business management
Podnázov:
Od strany: 249
Do strany:
261
Počet strán:
13
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
30.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019. ISBN 978-3-319-76998-1.

Originálny názov:
Smart technology trends in industrial and business management
Anglický názov:
Český názov:
Editor: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (20%)
Michal Balog (20%)
Lucia Knapčíková (20%)
Jakub Soviar (20%)
Serkan Mezarciöz (20%)
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-3-319-76998-1
Vydavateľ: Springer International Publishing AG
Miesto vydania:
Cham, Switzerland
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:24 (Import dát z knižnice)