1. 6. 2020  23:46 Žaneta
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠPIRKOVÁ, D. -- KLOUDOVÁ, J. -- KLJUCNIKOV, A. -- STEHLÍKOVÁ, B. Economy of heating and competitiveness of the state-the link between the life expectancy and the heating fuel type.The case of the Slovak Republic. Journal of Competitiveness, 11. s. 116--134.

Originálny názov:
Economy of heating and competitiveness of the state-the link between the life expectancy and the heating fuel type.The case of the Slovak Republic
Slovenský názov:
Autor:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (25%)
Jitka Kloudová (25%)
Aleksandr Kljucnikov (25%)
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (25%)
Pracovisko:
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Journal of Competitiveness
Číslo zväzku (ročník):
11
Od strany:
116
Do strany:
134
Počet strán:
19
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Posledná zmena:
29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Competitiveness. 2019.

Originálny názov: Journal of Competitiveness
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)