2. 6. 2020  1:21 Xénia
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KALINOVÁ, G. How to create university-corporate interface of mutual benefits (collaboration based on synergy of value). In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, s. 923--932. ISBN 978-84-09-08619-1.

Originálny názov: How to create university-corporate interface of mutual benefits (collaboration based on synergy of value).
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: INTED 2019
Podnázov:
Od strany:
923
Do strany:
932
Počet strán:
10
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Gabriela Kalinová, PhD.
Posledná zmena:
27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1.

Originálny názov:
INTED 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
L. Gómez Chova
A. López Martínez
I. Candel Torres
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-84-09-08619-1
Vydavateľ: IATED-International Asociation Technology Education & Development
Miesto vydania:
Valencia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)