2. 6. 2020  0:48 Xénia
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PÁNIK, M. -- JANTOVÁ, S. Bioekonomika. Bratislava,: Spektrum, STU, 2019. 185 s. ISBN 978-80-227-4909-1.

Originálny názov:
Bioekonomika
Anglický názov: Bioeconomy
Autor: Ing. Miroslav Pánik, PhD. (50%)
doc. Ing. Soňa Jantová, CSc. (50%)
Pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie:
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
978-80-227-4909-1
Vydavateľ:
Spektrum, STU
Miesto vydania:
Bratislava,
Rok vydania: 2019
Počet strán:
185
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BCI Skriptá a učebné texty
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)