2. 6. 2020  1:17 Xénia
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PÁNIK, M. -- GOLEJ, J. -- ADAMUŠČIN, A. Forecast of immigration in Slovakia. In SOLIMAN, K S. Education excellence and innovation management through vision 2020: IBIMA, 33rd international business information management association conference, 10-11 April 2019, Granada, Spain / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Granada: IBIMA, 2019, s. 8297--8303. ISBN 978-0-9998551-2-6.

Originálny názov:
Forecast of immigration in Slovakia
Slovenský názov:
Autor: Ing. Miroslav Pánik, PhD. (34%)
Ing. Július Golej, PhD. (33%)
Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (33%)
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Education excellence and innovation management through vision 2020: IBIMA, 33rd international business information management association conference, 10-11 April 2019, Granada, Spain / [elektronický zdroj]
Podnázov:
Od strany:
8297
Do strany:
8303
Počet strán:
7
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
09.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SOLIMAN, K S. Education excellence and innovation management through vision 2020: IBIMA, 33rd international business information management association conference, 10-11 April 2019, Granada, Spain / [elektronický zdroj]. 1.. vyd. Granada: IBIMA, 2019. ISBN 978-0-9998551-2-6.

Originálny názov:
Education excellence and innovation management through vision 2020: IBIMA, 33rd international business information management association conference, 10-11 April 2019, Granada, Spain / [elektronický zdroj]
Český názov:
Editor:
Khalid S. Soliman
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-0-9998551-2-6
Vydavateľ: IBIMA
Miesto vydania:
Granada
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Typ rozsahu:
strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)