2. 6. 2020  0:09 Xénia
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAJERNÍK, M. -- MAJERNÍK, Š. -- BÁBELOVÁ, J. The impact of innovations on the competitiveness of companies in the food industry in the Slovak Republic. In SOLIMAN, K S. Education excellence and innovation management through vision 2020: IBIMA, 33rd international business information management association conference, 10-11 April 2019, Granada, Spain / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Granada: IBIMA, 2019, s. 8200--8208. ISBN 978-0-9998551-2-6.

Originálny názov:
The impact of innovations on the competitiveness of companies in the food industry in the Slovak Republic
Slovenský názov:
Autor: doc. Dr. Ing. Milan Majerník (35%)
Ing. Štefan Majerník, PhD. (35%)
Ing. Janka Bábelová, PhD. (30%)
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Education excellence and innovation management through vision 2020: IBIMA, 33rd international business information management association conference, 10-11 April 2019, Granada, Spain / [elektronický zdroj]
Podnázov:
Od strany: 8200
Do strany:
8208
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
30.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SOLIMAN, K S. Education excellence and innovation management through vision 2020: IBIMA, 33rd international business information management association conference, 10-11 April 2019, Granada, Spain / [elektronický zdroj]. 1.. vyd. Granada: IBIMA, 2019. ISBN 978-0-9998551-2-6.

Originálny názov: Education excellence and innovation management through vision 2020: IBIMA, 33rd international business information management association conference, 10-11 April 2019, Granada, Spain / [elektronický zdroj]
Český názov:
Editor:
Khalid S. Soliman
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-0-9998551-2-6
Vydavateľ:
IBIMA
Miesto vydania:
Granada
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)