2. 6. 2020  1:13 Xénia
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

AGÓCSOVÁ, Á. -- CHODASOVÁ, Z. Vodný manažment-faktor konkurencieschopnosti priestorového rozvoja územia. In CTM 2019 - Construction Technology and Management. Brno: Tribun EU, 2019, s. 1--6. ISBN 978-80-263-1549-0.

Originálny názov:
Vodný manažment-faktor konkurencieschopnosti priestorového rozvoja územia.
Anglický názov: Water management-the factors of competitiveness of the spatial development of territory
Autor:
Ing. Ágnes Agócsová (50%)
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (50%)
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: CTM 2019 - Construction Technology and Management
Podnázov:
Od strany:
1
Do strany:
6
Počet strán:
6
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CTM 2019 - Construction Technology and Management. Brno: Tribun EU, 2019. ISBN 978-80-263-1549-0.

Originálny názov:
CTM 2019 - Construction Technology and Management
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-263-1549-0
Vydavateľ:
Tribun EU
Miesto vydania: Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
21.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)