1. 6. 2020  23:34 Žaneta
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠPIRKOVÁ, D. Koncept a výzvy smart cities. Eurostav, 25. s. 42--43.

Originálny názov:
Koncept a výzvy smart cities
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (100%)
Pracovisko: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Eurostav
Číslo zväzku (ročník):
25
Od strany:
42
Do strany:
43
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Eurostav. 2019.

Originálny názov: Eurostav
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)