2. 6. 2020  1:20 Xénia
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠPIRKOVÁ, D. -- ŠTĔPÁNEK, P. -- MACHAJDÍKOVÁ, J. Úloha bytových spoločností pri rozvoji nájomného bývania. Nehnuteľnosti a bývanie, 14. s. 10--18.

Originálny názov:
Úloha bytových spoločností pri rozvoji nájomného bývania
Anglický názov:
Autor:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (50%)
Petr Štĕpánek (20%)
JUDr. Jarmila Machajdíková, PhD. (30%)
Pracovisko:
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Nehnuteľnosti a bývanie
Číslo zväzku (ročník): 14
Od strany:
10
Do strany: 18
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Nehnuteľnosti a bývanie. 2019.

Originálny názov:
Nehnuteľnosti a bývanie
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:21 (Import dát z knižnice)