29. 10. 2020  15:07 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 20

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu
Hozlárová, Klára -- Majerník, Milan
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Aplikácia kontrolingu v malom podniku
Černá, Zuzana -- Zatrochová, Monika
Aplikácia kontrolingu v malom podniku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme
Gregušová, Viktória -- Porgeszová, Hana
Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Diagnostika finančného zdravia podnikateľského subjektu
Hazuchová, Anna -- Majerník, Milan
Diagnostika finančného zdravia podnikateľského subjektu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Diagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutí
Mičíková, Mária -- Bondareva, Irina
Diagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Efektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podniku
Putzová, Zuzana -- Zatrochová, Monika
Efektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podniku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Ekonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti Continental
Miháliková, Lucia -- Bondareva, Irina
Ekonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti Continental. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Finančno-ekonomická analýza priemyselných podnikov
Bondareva, Irina -- Plchová, Jana -- Zatrochová, Monika
Finančno-ekonomická analýza priemyselných podnikov. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 142 s. ISBN 978-80-227-5026-4.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Hodnotenie efektívnosti využitia nástrojov podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci
Csóka, Andrea -- Plchová, Jana
Hodnotenie efektívnosti využitia nástrojov podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Improving competitiveness of university graduates in consideration of study fields
Porgeszová, Hana -- Zatrochová, Monika
Improving competitiveness of university graduates in consideration of study fields. In 7th REDETE Conference. Researching economic development and entrepreneurship in transition economies.: Banja Luka, Oktober 24-26, 2019 / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Banja Luka: University of Banja Luka, 2020, s. 296--304. ISBN 978-99938-46-87-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Increasing the competitiveness of companies through the use of renewable energies.
Niedermayer, Markus H. -- Zatrochová, Monika
Increasing the competitiveness of companies through the use of renewable energies. In Essays der Wissenschaft XVII. Berlin: EAB-Publishing, 2020, s. 81--88. ISBN 978-3-96163-177-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Inovatívne riadenie výrobných a logistických procesov
Zatrochová, Monika -- Kuperová, Martina -- Majerník, Milan
Inovatívne riadenie výrobných a logistických procesov. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 101 s. ISBN 978-80-227-5017-2.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020Podrobnosti
Moderné formy a trendy online marketingu
Ragan, Radoslav -- Kuperová, Martina
Moderné formy a trendy online marketingu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku
Hromníková, Hana -- Kuperová, Martina
Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnosti
Hruška, Ivan -- Kuperová, Martina
Návrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnosti. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia procesu kontroly cien vo vybranej spoločnosti
Uličná, Miriam -- Plchová, Jana
Optimalizácia procesu kontroly cien vo vybranej spoločnosti. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Proces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu
Miklušáková, Klaudia -- Porgeszová, Hana
Proces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Racionalizácia skladového hospodárstva vo vybranom podniku
Šabová, Kornélia -- Kuperová, Martina
Racionalizácia skladového hospodárstva vo vybranom podniku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podniku
Packa, Dávid -- Plchová, Jana
Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podniku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Základy finančného trhu: online učebnica [elektronický zdroj]
Porgeszová, Hana -- Zatrochová, Monika
Základy finančného trhu: online učebnica [elektronický zdroj]. Bratislava: Spektrum STU, 2020. ISBN 978-80-227-5004-2.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti