25. 5. 2020  10:46 Urban
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NIEDERMAYER, M H. -- ZATROCHOVÁ, M. Increasing the competitiveness of companies through the use of renewable energies. In Essays der Wissenschaft XVII. Berlin: EAB-Publishing, 2020, s. 81--88. ISBN 978-3-96163-177-3.

Originálny názov:
Increasing the competitiveness of companies through the use of renewable energies.
Slovenský názov:
Autor:
Markus H. Niedermayer (50%)
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (50%)
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Essays der Wissenschaft XVII
Podnázov:
Od strany:
81
Do strany:
88
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
07.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Essays der Wissenschaft XVII. Berlin: EAB-Publishing, 2020. ISBN 978-3-96163-177-3.

Originálny názov:
Essays der Wissenschaft XVII
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-3-96163-177-3
Vydavateľ: EAB-Publishing
Miesto vydania:
Berlin
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
07.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)