3. 6. 2020  9:12 Karolína
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PORGESZOVÁ, H. -- ZATROCHOVÁ, M. Improving competitiveness of university graduates in consideration of study fields. In 7th REDETE Conference. Researching economic development and entrepreneurship in transition economies.: Banja Luka, Oktober 24-26, 2019 / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Banja Luka: University of Banja Luka, 2020, s. 296--304. ISBN 978-99938-46-87-1.

Originálny názov:
Improving competitiveness of university graduates in consideration of study fields
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
7th REDETE Conference. Researching economic development and entrepreneurship in transition economies.: Banja Luka, Oktober 24-26, 2019 / [elektronický zdroj]
Podnázov:
Od strany:
296
Do strany:
304
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Posledná zmena: 29.02.2020 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

7th REDETE Conference. Researching economic development and entrepreneurship in transition economies.: Banja Luka, Oktober 24-26, 2019 / [elektronický zdroj]. 1.. vyd. Banja Luka: University of Banja Luka, 2020. ISBN 978-99938-46-87-1.

Originálny názov:
7th REDETE Conference. Researching economic development and entrepreneurship in transition economies.: Banja Luka, Oktober 24-26, 2019 / [elektronický zdroj]
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-99938-46-87-1
Vydavateľ:
University of Banja Luka
Miesto vydania:
Banja Luka
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Typ rozsahu:
strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
29.02.2020 22:21 (Import dát z knižnice)