6. 6. 2020  0:17 Norbert
Akademický informační systém

ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 4

Publikace
Druh výsledku
RokPodrobnosti
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.
Finka, Maroš -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 69 s. ISBN 978-80-227-4988-6.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020Podrobnosti
Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy
Kusý, Rudolf -- Sedláček, Štefan -- Horanská, Erika -- Kaliský, Branislav -- Húsenicová, Jarmila -- Kacer, Jaroslav -- Husár, Milan
Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy. Bratislava: Future Proof, 2020. 8 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020Podrobnosti
Praktikum strategického plánovania
Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Praktikum strategického plánovania. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 107 s. ISBN 978-80-227-4989-3.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.
Petríková, Dagmar -- Pauditšová, Eva -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Bratislava: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2020. 112 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti