25. 5. 2020  10:41 Urban
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAMEČNÝ, Ľ. -- ONDREJIČKA, V. Praktikum strategického plánovania. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 107 s. ISBN 978-80-227-4989-3.

Originálny názov: Praktikum strategického plánovania
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikácie:
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
978-80-227-4989-3
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania:
Bratislava
Rok vydania:
2020
Počet strán:
107
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)