Jul 16, 2019   2:53 p.m. Drahomír
Academic information system

Faculty of Chemical and Food Technology - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 755

PublicationsType of resultYearDetails
A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production. Biotechnology Journal, 14. p. 1--11.
articles in magazines2019Details
A spectroscopy study of rat brains in the animal model of neurodegeneration by "in vivo" localized proton magnetic resonance spectroscopy
Maková, Marianna -- Kašparová, Svatava
Spektroskopická štúdia potkanieho mozgu na animálnom modeli neurodegenerácie, skúmaná pomocou lokalizovanej "in vivo" protónovej magnetickej rezonancie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
A variable temperature Q- and X-band EPR study of spin crossover iron(III) Schiff base complex
Mazúr, Milan -- Pogány, Lukáš -- Brachňaková, Barbora -- Šalitroš, Ivan
A variable temperature Q- and X-band EPR study of spin crossover iron(III) Schiff base complex. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, p. 64. ISBN 978-80-8208-014-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Acridine derivatives in the anticancer chemotherapy
Haluška, Dávid -- Paulíková, Helena
Deriváty akridínu v chemoterapii nádorov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Active Moisturizing Agents in Cosmetics
Belanská, Bianka -- Hojerová, Jarmila
Aktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom
Zakhar, Ronald -- Zembjaková, Ivana -- Hudec, Pavol -- Čacho, František -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom. In Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU, 2019, p. 28--37. ISBN 978-80-8208-013-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Adsorpcia rekombinantného ľudského erytroproteínu a proteínových nečistôt na multimodálnu chromatografickú membránu
Kurák, Tomáš -- Molnár, Tomáš -- Polakovič, Milan
Adsorption of recombinant human erythropoietin and protein impurities on a multimodal chromatography membrane. Chemical Papers, 73. p. 1805--1811.
articles in magazines2019Details
Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, p. 61--64. ISBN 978-1-9993071-2-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Advanced structural and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with bioactive ligands
Ondrejovič, Gregor -- Moncoľ, Ján -- Koman, Marian
Advanced structural and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with bioactive ligands. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, p. 58--68. ISBN 978-80-8208-014-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Air-stable redox-active nanomagnets with lanthanide spins radical-bridged by a metal-metal bond
Liu, Fupin -- Velkos, Georgios -- Krylov, Denis -- Spree, Lukas -- Zalibera, Michal -- Ray, Rajyavardhan -- Samoylova, Nataliya A. -- Chen, Chia-Hsiang -- Rosenkranz, Marco -- Schiemenz, Sandra -- Ziegs, Frank -- Nenkov, Konstantin -- Kostanyan, Aram -- Greber, Thomas -- Wolter, Anja U. B. -- Richter, Manuel -- Büchner, Berndt -- Avdoshenko, Stanislav M. -- Popov, Alexej A.
Air-stable redox-active nanomagnets with lanthanide spins radical-bridged by a metal-metal bond. Nature Communications, 10. p. 571.
articles in magazines2019Details
Aktivita a deaktivácia katalyzátora vyrobeného z koksu po pyrolýze pneumatík v procese odstraňovania dechtu
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Dénesová, Karin
Activity and deactivation of tyre pyrolysis char catalyst in tar removal process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 101. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Anaerobic fermentation of slowly degradable waste - paper sludge
Plekancová, Michaela -- Ivanová, Lucia -- Řičica, Zdeněk -- Lazor, Michal -- Šurina, Igor -- Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal. In Waste Forum [elektronický zdroj]. 2019, p. 50--58.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis and aging of writing means in documents
Jankovičová, Veronika -- Reháková, Milena
Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis and cleaning of original historical parchment (Turin) with lowtemperature plasma
Szabóová, Karolína -- Vizárová, Katarína
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis and Determination of Properties of Transesterification Products of Camelina Sativa Oil
Sluvková, Zuzana -- Daučík, Pavol
Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis and representation of thin graphs
Fábry, Adam -- Nehéz, Martin
Analýza a reprezentovanie riedkych grafov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of Ammonium Thiosulfate Production
Sujová, Lenka -- Dudáš, Jozef
Analýza možností výroby tiosíranu amónneho. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of antioxidant potential and biologically active compounds of cinnamon oil
Smorádková, Kristína -- Kreps, František
Analýza antioxidačného potenciálu a biologicky aktívnych látok škoricového oleja. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of Heat Transfer in Drying Cylinders of a Paper Machine
Volek, Róbert -- Janošovský, Ján
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the presence of selected sphingolipids in different types of cancer cells
Bottyánová, Alžbeta -- Lakatoš, Boris
Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of yogurt samples by combination of QuEChERS and dispersive liquid-liquid microextraction
Búčiková, Kristína -- Szarka, Agneša
Analýza jogurtov s využitím kombinácie QuEChERS a disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analytical and chemical evaluation of effects of selected nanoparticles towards DNA
Tuktamyševová, Kristína -- Labuda, Ján
Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analýza a modelovanie vysoko integrovanej odparky čierneho lúhu
Páterek, Filip -- Variny, Miroslav
Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analýza vplyvu expresie na produkciu celobózy s celými bunkami
Dobiašová, Hana -- Illeová, Viera
Comparative expression analysis for whole-cell production of cellobiose. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antagonistic interaction as the stimulus for the synthesis of proteinases in members of the genus Trichoderma
Lefkovitšová, Veronika -- Šimkovič, Martin
Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Anthropometry profile and aerobic performance by students of the Faculty of chemical and food technology of the Slovak Technical University in Bratislava, 2016
Hančák, Jaroslav -- Pělucha, Robin
Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016. Tělesná kultura, 41. p. 11--16.
articles in magazines2019Details
Antibiotic Resistance of Intestinal Microbiota of Dogs and Their Owners
Baliová, Katarína -- Bírošová, Lucia
Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antibiotic resistant coliform bacteria in smoothie drinks
Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidačná aktivita a obsah tokoferolov a fenolov v biomase hrozna
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal -- Kyselka, Jan -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Antioxidant Activity and the Tocopherol and Phenol Contents of Grape Residues. BioResources, 14. p. 4146--4156.
articles in magazines2019Details
Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC
Matyašovský, Ján -- Sedliačik, Ján -- Šimon, Peter -- Novák, Igor -- Krystofiak, Tomasz -- Jurkovič, Peter -- Duchovič, Peter -- Sedliačiková, Mariana -- Cibulková, Zuzana -- Mičušík, Matej -- Kleinová, Angela
Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC. Journal of the american leather chemists association, 114. p. 20--28.
articles in magazines2019Details
Antioxidant activity of sea buckthorn biomass
Nuoška, Jakub -- Kreps, František
Antioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakového. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidant activity of the compounds in the seeds of grapes Cabernet Sauvignon and their potential use in cosmetics
Ondrová, Nikola -- Kreps, František
Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidant Effect of Selected Fragrance Oils
Mihaliková, Martina -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný účinok vybraných vonných silíc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidant effects of phytomass extracts in lard
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Antioxidačné účinky extraktov z fytomasy v bravčovej masti. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 184--189. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Antioxidant Potential of Oxidized and Reduced Form of Coenzyme Q10
Uličná, Lucia -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidants in wine
Kancírová, Eva -- Hybenová, Eva
Antioxidanty vo víne. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidanty v hrozne: izolácia a identifikácia
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Antioxidative Activity of Extracts from Selected Types of Phytomass
Eliášová, Denisa -- Sekretár, Stanislav
Antioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
APC riadenie depropanizačnej kolóny
Mojto, Martin -- Fikar, Miroslav
Advanced Process Control of a Depropanizer Column. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Aplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych magnetov na báze NBR a bárnatého feritu
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite. Advances in Materials Science and Engineering, 2019. p. 2019.
articles in magazines2019Details
Application of Active Carbon in Waste Water Treatment
Pavelka, Anamaria -- Híveš, Ján
Využitie aktívneho uhlia pri dočisťovaní odpadových vôd. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of Capillary Isotachophoresis in the analysis of Fermented Cereal Beverages
Hégliová, Diana -- Karovičová, Jolana
Aplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of Fluorescence Spectrometry in Condiment Analysis
Horosová, Tímea -- Jakubíková, Michaela
Využitie fluorescenčnej spektrometrie v analýze korenín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of Treated Wastewater and Sludge for Agricultural Use
Miklovičová, Katarína -- Bodík, Igor
Použitie vyčistených odpadových vôd a kalov pre poľnohospodárske účely. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of Wild Garlic in Pasta Production
Psotová, Kristína -- Minarovičová, Lucia
Využitie medvedieho cesnaku pri výrobe cestovín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of 4,5-Unsubstituted 2,3-Dihydroisoxazoles in the Synthesis of Isoxazolidinyl Triazoles with Potential Biological Properties
Sahulčík, Michal -- Fischer, Róbert
Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions
Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions. Chemical Papers, 73. p. 611--618.
articles in magazines2019Details
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions
Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions. Chemical Papers, 73. p. 611--618.
articles in magazines2019Details
Aromatic amines and amino acids as precursors of antimicrobial metabolites in Geotrichum candidum
Tomášiková, Michaela -- Greif, Gabriel
Aromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption
Zembjaková, Ivana -- Derco, Ján
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method
Casado Villaverde, Irene -- Derco, Ján
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method. Final thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of sludge management of WWTP Nové Mesto nad Váhom and proposal for its improvement
Vavro, Martin -- Hutňan, Miroslav
Zhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Atmospheric corrosion of duplex powder zinc coating with different pre-treatment types
Mikulášiová, Stanislava -- Zemanová, Matilda
Vplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov zinku s práškovou farbou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Baktérie rezistentné voči antibiotikám v smoothie
Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia -- Franko, Tomáš -- Micajová, Barbora -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra
Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1st ed. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, p. 152. ISBN 978-989-54470-0-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Balance of volatile organic compounds from an industrial surface treatment installation
Butkovičová, Eva -- Popovičová, Alena
Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Berkeleylactone A and Pandangolide 3. Structural Similarity, Occurrence, and Biological Activity
Scherhaufer, David -- Caletková, Oľga
Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations
Veverka, Miroslav -- Dubaj, Tibor -- Veverková, Eva -- Šimon, Peter -- Husár, Štefan -- Tomanová, Katarína -- Jorík, Vladimír
Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 129. p. 132--139.
articles in magazines2019Details
Bioactive Components of Fermented Cereals
Perončík, Martin -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bioactive Substances from Food Production Wastes
Holkovičová, Tatiana -- Sekretár, Stanislav
Bioaktívne látky z odpadov potravináskych výrob. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biocatalytic Potencial of Epoxide Hydrolases from Bacteria Rhodococcus sp
Molnárová, Nikoleta -- Hronská, Helena
Biokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biocatalytic Preparation of Aromatic Compounds
Forraiová, Denisa -- Rebroš, Martin
Biokatalytická príprava aróm. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biocatalytic Preparation of Methyl Galactosides
Senciová, Nikoleta -- Hronská, Helena
Biokatalytická príprava metylgalaktozidov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biocatalytic preparation of natural phenylacetaldehyde
Kramplová, Zuzana -- Štefuca, Vladimír
Biokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehydu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biocatalytic production of natural compounds in hybrid systems
Kando, Róbert -- Markoš, Jozef
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biocontrol agents in Eco-farming.
Vímiová, Viktória -- Olejníková, Petra
Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable Blends Based on Polymers from Renewable Resources
Lépes, Dávid -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable fibres - preparation and properties
Roháčová, Michaela -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable fibres - preparation and properties
Pavolka, Jakub -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable polymer materials potentially utilizable in tissue engineering
Fogašová, Mária -- Vašková, Ida
Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biokatalytická produkcia fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových reaktorov
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef -- Annus, Július
Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 37. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora
Markoš, Jozef -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora. In Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice. Pardubice: Česká membránová platforma, 2019, p. 11--13. ISBN 978-80-906831-8-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Bioremediation vs. Nanoremediation: degradation of polychlorinated biphenyls (PCBs) using integrated remediation approach
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu. In Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště: Sborník konference. 1st ed. Chrudim,: Vodní zdroje Ekomonitor, 2019, p. 172--174. ISBN 978-80-88238-14-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Biotechnological potential of newly isolated Basidiomycetes red pigmented yeasts
Chreptowitz, K. -- Tkáčová, Jana -- Čertík, Milan -- Mierzejewska, J.
Biotechnological potential of newly isolated Basidiomycetes red pigmented yeasts. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, p. 32.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Biotechnological Preparation of Maltooligosaccharides
Gibalová, Anna -- Hronská, Helena
Biotechnologická príprava maltooligosacharidov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biotechnological production of lipase
Chomjaková, Daniela -- Antošová, Monika
Návrh biotechnologickej výroby lipázy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biotransformations by Bacteria Rhodococcus sp.
Kaniaková, Katarína -- Hronská, Helena
Biotransformácie pomocou baktérií Rhodococcus sp. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
BMP tests of lipids produced in industrial WWTP
Hencelová, Kristína -- Jankejech, Peter -- Chávez Fuentes, Juan José -- Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
BMP tests of lipids produced in industrial WWTP. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 183--184. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Boron-doped diamond-based electrochemical sensors in drug and food analysis
Švorc, Ľubomír -- Sarakhman, Olha
Boron-doped diamond-based electrochemical sensors in drug and food analysis. In BIOMATSEN 2019, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, 12.-18.5.2019, Oludeniz/Mugla, Turkey: Book of Abstracts. 1st ed. Oludeniz, Turecko,: Aig Tur, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Bunkové mechanizmy hypoxicko-ischemického poranenia u novorodencoch potkanov: Porušenie hematoencefalickej bariéry a vasogenický mozgový edém
Hoskeri, Joy -- Luptáková, Dominika -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Cellular mechanisms of hypoxic-ischemic injury in newborn rats: Blood-brain barrier disruption and cerebral vasogenic edema. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, p. 12.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states
Darvasiová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Rapta, Peter -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Hammerich, Ole
B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states. In WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019, p. 121--123.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study
Puchoňová, Miroslava -- Matejová, Simona -- Švorec, Jozef -- Mazúr, Milan -- Jorík, Vladimír -- Moncoľ, Ján -- Valigura, Dušan
Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study. Inorganica Chimica Acta :, 486. p. 324--331.
articles in magazines2019Details
Calcium channels in Trichoderma genus
Lepáček, Marek -- Kryštofová, Svetlana
Vápnikové kanály v rode Trichoderma. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Calculation of anaerobic sludge digestion at WWTP with dosing of external organic substrate
Žulkovský, Ján -- Drtil, Miloslav
Výpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Can C3N4 fulfill our dream of an efficient visible-light active photocatalyst?
Brezová, Vlasta -- Dvoranová, Dana -- Barbieriková, Zuzana -- Mazúr, Milan
Can C3N4 fulfill our dream of an efficient visible-light active photocatalyst?. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, p. 13. ISBN 978-80-7592-041-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Carboxylic acid separation from its diluted aqueous solution using ionic liquid
Jánošíková, Šárka -- Graczová, Elena -- Steltenpohl, Pavol
Carboxylic acid separation from its diluted aqueous solution using ionic liquid. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 155. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Catalysts for Oxidation of Cyclic Ketones
Štrpka, Martin -- Gašparovičová, Dana
Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Catalytic Conversion of Ethanol to Industrially Important Monomers
Godová, Nikoletta -- Horváth, Blažej
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals
Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Steltenpohl, Pavol -- Šupa, Ivan
Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals. Waste Management, 85. p. 1--10.
articles in magazines2019Details
Catalytic Oxidation of Cyclohexanone
Závada, Anton -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklohexanónu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Catalytic Oxidation of Cyclopentanone
Kajánek, Jakub -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklopentanónu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Catalytic Oxidation of Furfural
Jamborová, Patrícia -- Soták, Tomáš
Katalytická oxidácia furfuralu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Catalytic oxidation of propene in the gas phase
Rejda, Erik -- Horváth, Blažej
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Catalytic oxidation of propene with nitrous oxide
Kubela, Samuel -- Horváth, Blažej
Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Catalytic Preparation of Cyclopentyl Methyl Ether
Madacki, Igor -- Soták, Tomáš
Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Categorization of wine
Drtilová, Tereza -- Furdíková, Katarína
Víno a jeho kategorizácia. Vinič a víno, 19. p. 20--21.
articles in magazines2019Details
Celiac Disease and Nutrition
Borošová, Jana -- Mikulajová, Anna
Celiakia a výživa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Celkový obsah fenolických látok v smrekovej kôre
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Šurina, Igor
Total phenolic content in spruce bark. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. p. 69--74.
articles in magazines2019Details
CFD modelling of gas-liquid stirred bioreactor
Grolmusová, Júlia -- Stopka, Ján
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cleaning of Model Samples of Artefacts with Low-Temperature Plasma
Klempová, Simona -- Vizárová, Katarína
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cleaning of model samples of heritage objects by low-temperature atmospheric plasma
Miklošová, Simona -- Tiňo, Radko
Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František -- Dluhý, Marián
Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water. In International Conference Water Resources Protection 2019, From Environmental Goals towards Drinking Water Quality: Proceedings. 1st ed. Bratislava: Slovak Environment Agency, 2019, p. 40--47. ISBN 978-80-8213-005-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Comparing the conservation of heritage objects by traditional and alternative methods
Fusková, Martina -- Reháková, Milena
Porovnanie účinnosti konzervovania objektov dedičstva tradičnými a alternatívnymi metódami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of different sorbents for the extraction of volatile organic compounds emitted by human body
Nejedlíková, Katarína -- Vyviurska, Olga
Porovnávanie rôznych sorbentov na extrakciu prchavých organických zlúčenín vylučovaných ľudským telom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of different strategies used in the extraction solvent regeneration
Erteľová, Katarína -- Steltenpohl, Pavol
Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of processes of ozonation and adsorptive ozonation for wastewater treatment
Riadnykh, Kateryna -- Derco, Ján
Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Complex calculation of municipal WWTP
Tabiš, Matúš -- Drtil, Miloslav
Komplexný výpočet mestských ČOV. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach
Kvasnica, Michal -- Bakaráč, Peter -- Klaučo, Martin
Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach. Systems and Control Letters, 124. p. 19--26.
articles in magazines2019Details
Composite materials based on active carbon/TiO2 for photocatalytic water purification
Paušová, Šárka -- Riva, Maitheya -- Baudys, Michal -- Krýsa, Josef -- Barbieriková, Zuzana -- Brezová, Vlasta
Composite materials based on active carbon/TiO2 for photocatalytic water purification. Catalysis Today, 328. p. 178--182.
articles in magazines2019Details
Composite materials based on PLA/PHB
Szemanová, Lucia -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composite materials based on PLA/PHB suitable for 3D printing
Ballek, Juraj -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlač. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composite materials for electromagnetic schielding
Vanek, Andrej -- Hudec, Ivan
Kompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composite materials with magnetic active fillers with effect of electromagnetic schielding
Stromko, Martin -- Hudec, Ivan
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composition of acetyl diacylglycerols from natural and recombinant yeast source
Hambalko, Jaroslav -- Gajdoš, Peter -- Zuskáčová, Patrícia -- Klempová, Tatiana -- Čertík, Milan
Composition of acetyl diacylglycerols from natural and recombinant yeast source. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, p. 49.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Concentrating Ammonia Water in a Distillation Column
Compeľová, Kristína -- Labovská, Zuzana
Zakoncentrovanie čpavkovej vody v destilačnej kolóne. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen
Hone, Christopher A. -- Lopatka, Pavol -- Munday, Rachel -- O'Kearney-McMullan, Anne -- Kappe, Oliver C.
Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen. ChemSusChem, 12. p. 326--337.
articles in magazines2019Details
Control of a Position of an Object in Air Flow
Hronec, Rudolf -- Klaučo, Martin
Riadenie polohy objektu v prúde vzduchu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control of Oscillatory Systems
Gubrický, Michal -- Klaučo, Martin
Riadenie kmitavých systémov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Convex-lifting-based robust control design
Horváthová, Michaela -- Oravec, Juraj
Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Corn straw as a possible co-substrate to biogas plants
Malotová, Viktória -- Hutňan, Miroslav
Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams
Molnár, Tomáš -- Bartošová, Mária -- Antošová, Monika -- Škultéty, Ľudovít -- Polakovič, Milan
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams. Chemical Papers, 73. p. 713--718.
articles in magazines2019Details
Cross-linking of rubber matrices with peroxide vulcanization system
Hakošová, Simona -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine
Masárová, Petra -- Boča, Roman -- Moncoľ, Ján
Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine. Inorganic Chemistry Communications, 104. p. 197--200.
articles in magazines2019Details
Crystallisation-induced asymmetric transformation of diastereomeric salts of α-aminoacids
Farkašová, Natália -- Jakubec, Pavol
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cytotoxic effect of selected quinolizidine derivatives on P-gp positive and P-gp negative cells
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Olejníková, Petra -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 33. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Cytotoxicity study of biopolymer materials and processing additives
Zajacová, Andrea -- Vašková, Ida
Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dairy Plant Heating and Cooling Optimisation
Čapliarová, Terézia -- Janošovský, Ján
Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Data Statistical Analysis in R Language
Nosko, Jakub -- Čirka, Ľuboš
Štatistická analýza dát v programovacom jazyku R. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Definition of Basic Parameters for Treatment Sludge Drying House
Čegiňová, Katarína -- Bodík, Igor
Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Degradačné štúdie v potravinách a v rastlinných materiáloch
Hrouzková, Svetlana -- Lazić, Sanja -- Ghani, Sherif V. Abdel
Degradation studies in food and plant materials. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 6--12. ISBN 978-80-227-4907-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Degradation of Drugs in Waste Waters
Králiková, Eva -- Híveš, Ján
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Degradation of organic pollutants
Fašková, Lucia -- Híveš, Ján
Degradácia organických polutantov. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Degradation of pharmaceuticals in the wastewater
Pavúková, Daniela -- Híveš, Ján
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Degradation or removal of microplasties by progressive processes
Kučera, Jozef -- Mackuľak, Tomáš
Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Ondrigová, Katarína
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. p. 76--80.
articles in magazines2019Details
Density and viscosity of liquid fertilizers
Szendreiová, Dominika -- Danielik, Vladimír
Hustota a viskozita kvapalných hnojív. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and synthesis of anticancer 1-hydroxynaphthalene-2-carboxanilides with a p53 independent mechanism of action
Spaczynska, Ewelina -- Mrozek-Wilczkiewicz, Anna -- Malarz, Katarzyna -- Kos, Jiří -- Goněc, Tomáš -- Oravec, Michal -- Gawecki, Robert -- Bak, Andrzej -- Doháňošová, Jana -- Kapustíková, Iva -- Liptaj, Tibor -- Jampílek, Josef -- Musiol, Robert
Design and synthesis of anticancer 1-hydroxynaphthalene-2-carboxanilides with a p53 independent mechanism of action. Scientific Reports, 9. p. 6387.
articles in magazines2019Details
Design of a unit for carbonization of waste tire pyrolysis solid product and its integration to the pyrolysis unit
Krekulová, Martina -- Haydary, Juma
Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of Bioreactor for Malic Acid Production
Jurčiová, Kristína -- Ačai, Pavel
Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny jablčnej. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of Control System for Pasteurization Process
Čizmazia, Oliver -- Kalúz, Martin
Návrh riadiaceho systému pre pasterizačný proces. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of membrane module for hemodialysis
Beňová, Frederika -- Stopka, Ján
Návrh membránového modulu na hemodialýzu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of Multiple-effect Evaporator and Spray Dryer for Powdered Milk Production
Myšiak, Juraj -- Janošovský, Ján
Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of Reactor and Separation Units for Butyl Acetate Production
Chmúrny, Rastislav -- Labovská, Zuzana
Návrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovej. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of R-mandelic Acid Production
Šinský, Pavol -- Antošová, Monika
Návrh výroby kyseliny R-mandľovej. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of the Formaldehyde Production
Lukovicsová, Lilla -- Labovský, Juraj
Návrh technológie na výrobu formaldehydu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of Water Treatment Plant for Closed and Open Cooling Water Circuit
Gergelyová, Kitty -- Zakhar, Ronald
Návrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of Antioxidant Activity by Fluorescence Spectrometry
Auxtová, Alžbeta -- Sádecká, Jana
Stanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of Arsenic by Stripping Chronopotentiometry
Balková, Viera -- Čacho, František
Stanovenie arzénu rozpúšťacou chronopotenciometriou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of Coumarins in Beverages
Baránková, Kristína -- Sádecká, Jana
Stanovenie kumarínov v nápojoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of hydride forming elements by atomic absorption spectrometry in food
Manová, Alena
Stanovenie hydridotvorných prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou v potravinách. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 149--158. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Determination of Iodides by Flow Through Chronopotentiometry
Masác, Jakub -- Čacho, František
Stanovenie jodidov prietokovou chronopotenciometriou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of Lithium by Atomic Absorption Spectrometry
Štěpánek, Simon -- Čacho, František
Stanovenie lítia atómovou absorpčnou spektrometriou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of Mercury by Stripping Chronopotentiometry
Jánska, Barbora -- Čacho, František
Stanovenie ortuti rozpúšťacou chronopotenciometriou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of Phosphorus by High Resolution Electrothermal Molecular Absorption Spectrometry
Horváth, Patrik -- Čacho, František
Stanovenie fosforu vysokorozlišovacou elektrotermickou molekulovou absorpčnou spektrometriou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of Selected Pesticide Residues in Milk
Kubasová, Nikola -- Hrouzková, Svetlana
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mlieku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties
Malvis, Ana -- Šimon, Peter -- Dubaj, Tibor -- Sládková, Alexandra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sekretár, Stanislav -- Schmidt, Štefan -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Hodaifa, Gassan -- Šurina, Igor
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties. Journal of Chemistry, 2019. p. 1--8.
articles in magazines2019Details
Determination of Total Phenolic Content by Fluorescence Spectrometry
Izáková, Kristína -- Sádecká, Jana
Stanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of trace concentrations of gold by flow-through chronopotentiometry
Pániková, Diana -- Beinrohr, Ernest
Stanovenie stopových koncentrácií zlata metódou prietokovej chronopotenciometrie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Developement and control of mechatronic process
Štofa, Jozef -- Kalúz, Martin
Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Development and characterization of immobilized dehydrogenase systems
Bak, Dávid -- Štefuca, Vladimír
Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Development new types of probiotic quinoa based beverages
Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Lauková, Michaela -- Minarovičová, Lucia -- Greifová, Mária -- Greif, Gabriel -- Hojerová, Jarmila -- Jancsóová, Tímea
Vývoj nových druhov probiotických nápojov na báze. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 93--100. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum
Furka, Matúš -- Klaučo, Martin
Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Development of the Analytical Method for the Determination of Selected Organic Pollutants
Šulianová, Anna -- Purdešová, Andrea
Vývoj analytickej metódy na stanovenie vybraných organických polutantov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Differences in Expression of Endoplasmic Proteins Between Thapsigargin Resistant and Sensitive L1210 Leukemia Cell Line
Boleková, Žaneta -- Šereš, Mário
Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Differencial Inhibition of Aldose Reductase
Vysocká, Kristína -- Šoltésová Prnová, Marta
Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Digestion of solid titanium samples and determination of its content by inductively coupled plasma mass spectrometry and determination of gold content by means of a high-resolution atomic absorption spectrometer with a continuous source of radiation
Filo, Boris -- Manová, Alena
Rozklad tuhých vzoriek titánu a stanovenie jeho obsahu hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou a stanovenie obsahu zlata pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiarenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study
Shova, Sergiu -- Vlad, Angelica -- Cazacu, Maria -- Krzystek, J. -- Ozarowski, Andrew -- Malček, Michal -- Bučinský, Lukáš -- Rapta, Peter -- Cano, Joan -- Telser, Joshua -- Arion, Vladimir B.
Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study. Dalton Transactions, 48. p. 5909--5922.
articles in magazines2019Details
Diskriminácia odrodových slivovíc na základe fenolových a anizolových zlúčenín použitím HPLC
Jakubíková, Michaela -- Sádecká, Jana -- Špánik, Ivan
Discrimination of varietal plum brandies based on phenol and anisole compounds using HPLC. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 13.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Dizajn a simulácia chemicko-inžinierskych procesov – Aplikácia Aspen Plus a Aspen HYSYS
Haydary, Juma
Chemical Engineering Process Design and Simulation-Aspen Plus and Aspen HYSYS Applications. Hoboken, NJ, USA: American Institute of Chemical Engineers, 2019. ISBN 978-1-119-08911-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
DMSO methylations of heteroaromates
Dráb, Ľuboš -- Szolcsányi, Peter
DMSO metylácie heteroaromátov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Donkey milk - benefits and technological challenges
Labačková, Petra -- Greifová, Mária
Oslie mlieko-výhody a technologické výzvy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dual food quality
Mokošáková, Miriama -- Staruch, Ladislav
Duálna kvalita potravín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dvojsečný meč komplexov medi s NSAID s interkalačnými vlastnosťami: štruktúra a biologická aktivita
Šimunková, Miriama -- Valko, Marián -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján -- Jomová, Klaudia
A double-edged sword of Cu(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs with intercalating properties: structure and biological activity. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, p. 97. ISBN 978-80-8208-014-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Dynamické správanie sa izoxazolidínových epoxidov: Kombinovaná NMR a DFT štúdia
Doháňošová, Jana -- Záborský, Ondrej -- Pavlik, Ján
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, p. 50. ISBN 978-80-86186-97-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Efekt pridania bioplynu do varákového paliva na ekonomiku sušiarne mlieka
Janošovský, Ján -- Marková, Eva -- Kačmárová, Adriána
Effect of biogas addition to boiler fuel on economic aspects of milk drying. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 104. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Efekt strieborných nanočastíc na poškodenie DNA vplyvom tvorby reaktívnych foriem kyslíka
Nemčeková, Katarína -- Sochr, Jozef -- Labuda, Ján
Effect of Silver Nanoparticles towards DNA via Formation of Reactive Oxygen Species. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, p. 163--166. ISBN 978-80-905221-7-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Effect of Arsenic on Biomass Activity And Its Uptake In the Activation Process
Paulíková, Michaela -- Zakhar, Ronald
Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of cold atmospheric pressure plasma treatment on seed germination and the potential genotoxic impact
Zahoranová, Anna -- Kyzek, Stanislav -- Hoppanová, Lucia -- Medvecká, Veronika -- Tomeková, Juliana -- Holubová, Ľudmila -- Gálová, Eliška
Effect of cold atmospheric pressure plasma treatment on seed germination and the potential genotoxic impact. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 273--277. ISBN 978-80-8147-089-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Effect of detergents on metabolism of lower filamentous fungi
Macková, Michaela -- Čertík, Milan
Vplyv detergentov na metabolizmus nižších vláknitých húb. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of fermented feed on quality of hens eggs
Maga, Alan -- Klempová, Tatiana
Vplyv fermentovaného krmiva na kvalitu slepačích vajec. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of Humectans on Drying out of Cosmetic Emulsions and Hydrogels
Horečná, Daša -- Hojerová, Jarmila
Vplyv humektantov na vysychanie kozmetických emulzií a hydrogélov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of Mathematical Model Selection on the Process Hazard Identification Results
Kačmárová, Adriána -- Janošovský, Ján
Vplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstva. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of milk thistle (Silybum marianum) addition on technological and organoleptic profiles of cereal products
Bortlíková, Veronika -- Šimko, Peter
Vplyv prídavku Pestreca mariánskeho (Silybum marianum) na technologické a organoleptické vlastnosti cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of newly synthesized Ga (III)-complexes on leukemic cells
Výberčíová, Petra -- Lakatoš, Boris
Účinok novosyntetizovaných Ga(III)-komplexov na leukemické bunky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of Nonthermal Plasma on Surface Decontamination of Sprouts
Ivanišová, Dana -- Mošovská, Silvia
Účinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of prefermented cereal feed on fatty acid profile and degradation changes in broiler meat
Bartkovský, Martin -- Marcinčák, Slavomír -- Nagy, Jozef -- Turek, Peter -- Klempová, Tatiana -- Čertík, Milan -- Hudák Marek,
Účinok prídavku biofermentovaného krmiva na profil mastných kyselín a rozkladné zmeny svaloviny brojlerových kurčiat. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, p. 172--174. ISBN 978-80-552-1978-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Effect of Reaction Conditions on the Products Composition in Decomposition of Waste Material Gasification Intermediates
Ťapuš, Jozef -- Steltenpohl, Pavol
Vplyv reakčných podmienok na zloženie splodín pri rozklade produktov splynovania odpadných materiálov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of Sphingolipid Metabolism Inhibitors on Acute Lymphoblastic Leukemia Cells
Nováková, Katarína -- Lakatoš, Boris
Účinok inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na bunky akútnej lymfoblastovej leukémie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of Sulforaphane on Phenotypic Changes in Mouse Leukemic Cell Lines
Pešadíková, Denisa -- Imrichová, Denisa
Vplyv sulforafanu na fenotypové zmeny v myších leukemických bunkových líniách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of the water addition on pesticide extraction efficiency by using the technique QuEChERS - dispersive liquid-liquid microextraction
Mateáš, Michal -- Szarka, Agneša
Vplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov s využitím techniky QuEChERS - disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of vulcanization systems on cross-linking and properties of rubber compounds based on SBR and EPDM
Maslíková, Anna -- Kruželák, Ján
Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze SBR a EPDM. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of waste fat on Umbelopsis isabellina polyunsaturated fatty acid and pigment production in process of SSF
Dujčíková, Mária -- Klempová, Tatiana
Vplyv odpadového tuku na produkciu pigmentov a polynenasýtených mastných kyselín v Umbelopsis isabellina v procese polosuchých fermentácií. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effective methods for the elimination of bacterial contamination in drinking water.
Bezáková, Tatiana -- Olejníková, Petra
Účinné metódy eliminácie bakteriálnej kontaminácie vo vodách určených na individuálne zásobovanie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effects of Low Temperature Atmospheric Plasma on Objects of Cultural Heritage
Jančíková, Veronika -- Čížová, Katarína
Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effects of selected nanomaterials on the environment
Števuľová, Renáta -- Mackuľak, Tomáš
Vplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Elastomérne kompozity so schopnosťou tieniť elektromagnetické žiarenia
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation. In ZFM Festkörpertag. Hannover, Nemecko: Zentrum für Festkörperchemie und Neue Materialien, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Electrochemical behaviour of printed carbon and MXene electrodes
Parráková, Lucia -- Gemeiner, Pavol
Štúdium elektrochemického správania tlačených uhlíkových a MXenových elektród. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Electrochemical behaviour study and determination of antihistamine desloratadine on various electrode materials
Kianičková, Kristína -- Švorc, Ľubomír
Štúdium elektrochemického správania a stanovenie antihistaminika desloratadin na rôznych elektródových materiáloch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Electrochemical preparation and characterization of Al-Zr alloys suitable for extreme applications
Debnárová, Kristína -- Kubiňáková, Emília
Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Electrochemical Production of Hydrogen
Pálffy, Maximilián -- Híveš, Ján
Elektrochemická výroba vodíka. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Electrolytic preparation of Al-Zr alloys
Kubiňáková, Emília -- Debnárová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Elektrolytická príprava Al-Zr zliatin. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1st ed. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, p. 57--61. ISBN 978-80-227-4926-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives
Cagardová, Denisa -- Michalík, Martin -- Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír
Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives. Journal of Molecular Structure, 1175. p. 297--306.
articles in magazines2019Details
Electronic System for Property Records using Barcodes and QR Codes
Malovcová, Marika -- Kalúz, Martin
Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Electroplating of 3D electrodes
Záchenská, Jana -- Zemanová, Matilda
Pokovovanie 3D elektród. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1st ed. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, p. 35--41. ISBN 978-80-227-4926-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Elimination of micropollutants from effluents of WWTPs
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor
Elimination of micropollutants from effluents of WWTPs. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 73. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Emissions from passenger cars versus electromobility
Valachová, Viktória -- Popovičová, Alena
Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Enantioselective analysis of terpenes present in slovak tokaj wines
Khvalbota, Liudmyla -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Enatioselektívna analýza terpénov prítomných v slovenských tokajských vínach. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 106--109. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Endokrinné disrupčné pesticídy v rôznych typoch rastlinných vzoriek
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Endocrine disrupting pesticides in different types of plant-based materials. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 20--24. ISBN 978-80-227-4907-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Energy Efficiency of Old Building of The Faculty of Chemical and Food Technology of The Slovak Technical University in Bratislava: Assessment of The Current State and Proposals for Solution
Ondra, Daniel -- Lukeš, Vladimír
Energetická náročnosť Starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Energy Integration of Two Stage Gasification of Waste and Biomass
Labanc, Márton -- Haydary, Juma
Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Enhancement of plant-based materials into high-value fermented bioproducts
Slaný, Ondrej -- Klempová, Tatiana -- Marcinčák, Slavomír -- Čertík, Milan
Produkcia vysokohodnotných fermentovaných bioproduktov z rôznych rastlinných materiálov. In Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2019, p. 100. ISBN 978-80-8077-619-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Enzymatická syntéza tyrozol-glykozidov
Hollá, Veronika -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Enzymatic synthesis of tyrosol glycosides. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 45. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Enzymes required for plant hemicellulose utilization
Fraňová, Lucia -- Puchart, Vladimír
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
EPR Insights into the Molecular Gripping Machinery
Zalibera, Michal -- Milic, Jovana -- García-Lopéz, Victor -- Savitsky, Anton -- Lubitz, Wolfgang -- Diederich, Francois
EPR Insights into the Molecular Gripping Machinery. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, p. 24.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts
Dvoranová, Dana -- Barbieriková, Zuzana -- Mazúr, Milan -- García-López, Elisa -- Marci, Giuseppe -- Lušpai, Karol -- Brezová, Vlasta
EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 375. p. 100--113.
articles in magazines2019Details
EPR Spin Trapping Technique as a Useful but Tricky Tool in the Studies of Photoinduced Processes
Barbieriková, Zuzana -- Dvoranová, Dana -- Brezová, Vlasta
EPR Spin Trapping Technique as a Useful but Tricky Tool in the Studies of Photoinduced Processes. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, p. 18.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
EPR Study of Photoinduced Processes of Composite Photocatalysts
Czikhardtová, Kristína -- Dvoranová, Dana
EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
EPR study of photoinduced processes of nobel-metal decorated titanium dioxide photocatalyst
Dvoranová, Dana -- Brezová, Vlasta -- Barbieriková, Zuzana -- Tobaldi, David. M. -- Saeli, Manfredi
EPR study of photoinduced processes of nobel-metal decorated titanium dioxide photocatalyst. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, p. 20. ISBN 978-80-7592-041-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Estimation of the behaviour of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in the production of traditional stretched cheese
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, p. 151--153. ISBN 978-80-552-1978-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Estimation of the kinetic parameters of a pyrolysis model with secondary cracking of the liquid phase
Béreš, Matúš -- Haydary, Juma
Stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Extensive industrial cooling water pipeline network modelling
Véghová, Lenka -- Béreš, Matúš -- Variny, Miroslav -- Margetiny, Tibor -- Mierka, Otto
Modelovanie rozsiahlej priemyselnej potrubnej siete chladiacej vody. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, p. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Extracellular lipase production by red yeasts cultivated on animal waste fat
Szotkowski, Martin -- Byrtusová, D. -- Matoušková, Petra -- Chrástová, N. -- Těšíková, K. -- Rapta, Marek -- Shapaval, Volha -- Čertík, Milan -- Márová, Ivana
Extracellular lipase production by red yeasts cultivated on animal waste fat. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, p. 53.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Extraction and characterization of extractives from spruce bark for purposes of potential valorisation
Skubanová, Nikola -- Ház, Aleš
Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Extraction of polyphenols by deep eutectic solvents from the sea buckthorn fruit juice
Bittnerová, Anna -- Kreps, František
Extrakcia polyfenolov hlboko eutektickými rozpúšťadlami zo šťavy plodov rakytníka rešetliakového. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Extrakcia karboxylových kyselín iónovými kvapalinami
Schlosser, Štefan
Extraction of carboxylic Acids Using Ionic Liquids. In Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications. Indore, India: IPS Academy, 2019, p. 20.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents
Majová, Veronika -- Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal -- Strižincová, Petra
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 66. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Fat Soluble Vitamins and their Importance in Nutrition
Čipkar, Valentina -- Sekretár, Stanislav
Vitamíny rozpustné v tukoch a ich význam vo výžive. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fibres from PLA dyed special dyestuffs
Gregorová, Jana -- Ujhelyiová, Anna
Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Mononuclear Manganese(II) Complex
Rajnák, Cyril -- Titiš, Ján -- Moncoľ, Ján -- Mičová, R. -- Boča, Roman
Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Mononuclear Manganese(II) Complex. Inorganic Chemistry, 58. p. 991--994.
articles in magazines2019Details
First Total Synthesis of Varioxiranol A
Lásiková, Angelika -- Doháňošová, Jana -- Štiblariková, Mária -- Parák, Martin -- Moncoľ, Ján -- Gracza, Tibor
First Total Synthesis of Varioxiranol A. Molecules, 24. p. 862.
articles in magazines2019Details
Fluorescence Spectrometry in Cosmetic Product Analysis
Chovancová, Kristína -- Sádecká, Jana
Fluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Food Control and Food Safety
Rerková, Dominika -- Minarovičová, Lucia
Kontrola a bezpečnosť potravín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Food Intolerances and Food Allergies
Szeif, Orsolya -- Minarovičová, Lucia
Potravinové intolerancie a alergie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis
Oravec, Michal -- Beganovic, Anel -- Gál, Lukáš -- Čeppan, Michal -- Huck, W. Christian
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis. Forensic Science International, 299. p. 128--134.
articles in magazines2019Details
Forenzná klasifikácia čiernych inkjetových výtlačkov s použitím blízkej infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou a Lineárnej diskriminačnej analýzy
Oravec, Michal -- Beganovic, Anel -- Gál, Lukáš -- Čeppan, Michal -- Huck, W. Christian
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis. Forensic Science International, 299. p. 128--134.
articles in magazines2019Details
Fotoredukcia CO2 viditeľným žiarením na hybridnom foto-katalyzátore polytiofén-ZSM-5 zeolit
Kianička, Jana -- Čík, Gabriel -- Šeršeň, František -- Špánik, Ivan -- Sokolík, Robert -- Filo, Juraj
Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst. Molecules, 24. p. 5.
articles in magazines2019Details
Functional foods
Ondrušková, Martina -- Šimko, Peter
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
GC-MS analysis of volatile components of selection wine
Goneková, Stanislava -- Benická, Eva
GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generovanie explicitných zákonov riadenia pomocou metód strojového učenia
Kiš, Karol -- Klaučo, Martin
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Gluten-free rice muffins enriched with teff flour
Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Kepičová, Veronika
Gluten-free rice muffins enriched with teff flour. Potravinárstvo, 13. p. 187--193.
articles in magazines2019Details
GPU akcelerované chemicko-inžinierske aplikácie
Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
GPU accelerated chemical engineering applications. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 202. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Health risk connected with raw milk consumption
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Zdravotné riziko spojené s konzumáciou surového mlieka. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Health-beneficial Properties of Boswellia Serrata (Boswellia Serrata L.)
Lašová, Ivana -- Sekretár, Stanislav
Zdraviu prospešné vlastnosti Kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata L.). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
High concentration of nitrogen removal from waste water
Karlovská, Ines -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
High-Frequency and -Field EPR (HFEPR) Investigation of a Pseudotetrahedral Cr-IV Siloxide Complex and Computational Studies of Related (CrL4)-L-IV Systems
Bučinský, Lukáš -- Breza, Martin -- Malček, Michal -- Powers, David C. -- Hwang, C.H. -- Krzystek, J. -- Nocera, Daniel G. -- Telser, Joshua
High-Frequency and -Field EPR (HFEPR) Investigation of a Pseudotetrahedral Cr-IV Siloxide Complex and Computational Studies of Related (CrL4)-L-IV Systems. Inorganic Chemistry, 58. p. 4907--4920.
articles in magazines2019Details
High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties
Pogány, Lukáš -- Moncoľ, Ján -- Pavlik, Ján -- Mazúr, Milan -- Šalitroš, Ivan
High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties. ChemPlusChem, 84. p. 358--367.
articles in magazines2019Details
Histológia hypoxicko-ischemického poranenia mozgu u novorodencoch potkanov
Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Luptáková, Dominika -- Hoskeri, Joy -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, p. 20.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hlboko eutektické rozpúšťadlá pri zhodnocovaní biomasy
Jablonský, Michal -- Šima, Jozef
Dep eutectic solvents in biomass valorization. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 176 p. ISBN 978-80-227-4911-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
How to prevent staphylococcal enterotoxin D production?
Medveďová, Alžbeta -- Vrábová, Lucia
Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hudobné festivaly a drogy: Analýza odpadových vôd
Mackuľak, Tomáš -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Golovko, Oksana -- Koba, Olga -- Mackuľaková, Markéta -- Špalková, Viera -- Gál, Miroslav -- Grabic, Roman
Music festivals and drugs: Wastewater analysis. Science of the Total Environment, 659. p. 326--334.
articles in magazines2019Details
Hyaluronic acid – its usage in medicine and cosmetics
Medveďová, Alžbeta
Kyselina hyalurónová – jej využitie v medicíne a kozmetike. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. p. 20.
articles in magazines2019Details
Hydrogenácia 4-chlórnitrobenzénov na paládiových a platinových katalyzátoroch nanesených na Beta zeolite a -alumine
Králik, Milan -- Gašparovičová, Dana -- Turáková, Mária -- vallušová, zuzana -- Balko, Jozef -- Major, Peter -- Kučera, Milan -- Puliš, Pavel -- Milkovič, Ondrej
Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina. Chemical Papers, 73. p. 397--414.
articles in magazines2019Details
Changes in Evaluation of Barrier Materials Resistivity against Toxic Compounds Permeation
Otřísal, Pavel -- Florus, Stanislav -- Obšel, Vladimír -- Friess, Karel -- Karkalic, Radovan -- Mosteanu, Danut -- Velickovic, Zlate -- Švorc, Ľubomír
Změny hodnocení odolnosti izolačních ochranných oděvů proti permeaci toxických látek. Chemické listy, 113. p. 90--96.
articles in magazines2019Details
Changes in expression of specific proteins in cells exposed to short acyl chain ceramide
Svancárová, Katarína -- Lakatoš, Boris
Zmeny v expresii špecifických proteínov u buniek vystavených ceramidom s krátkym acylovým reťazcom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Changes in Hydrogen Sulphide and Antioxidant Response in the Neurodegenerative-D-galactose and Hypertensive-SHR model
Kušnierová, Ivana -- Dovinová, Ima
Zmeny regulácie sírovodíka a antioxidačnej odpovedi u neurodegeneratívneho- D-galaktózového a hypertenzného - SHR modelu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Changes in Transport and Metabolism of Hypomethylating Agents Used in Treatment of Haematooncological Diseases
Šimoničová, Kristína -- Messingerová, Lucia
Sledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochorení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Characterisation of Yeasts with Potential to Produce Special Beers
Gajdošíková, Hana -- Šmogrovičová, Daniela
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Characterisation of Yeasts with Potential to Produce Special Beers
Kadlečík, Ivan -- Šmogrovičová, Daniela
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Characteristics and Applications of Oil from Seeds of Carica Papaya (Carica Papaya Linn).
Piddenezhnyy, Vsevolod -- Sekretár, Stanislav
Vlastnosti a využitie oleja zo semien Papáje melónovej (Carica papaya L.). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Characterization and utilitation of lignocellulosic materials for biodegradable biocomposites
Drdajová, Lívia -- Šutý, Štefan
Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Characterization of antibiotic resistant bacteria isolated from smoothie drinks
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, p. 35. ISBN 978-80-210-9296-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Characterization of Diamine Oxidase
Müllerová, Simona -- Markošová, Kristína
Charakterizácia diaminooxidázy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Characterization of the selected biomacromolecules by electrochemical methods
Dakošová, Olívia -- Gál, Miroslav
Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Characterization of Tokaj Wines Using Molecular Absorption Spectrometry in the Visible and Ultraviolet
Súkeníková, Diana -- Sádecká, Jana
Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Charakterizácia a selekcia kmeňov Saccharomyces cerevisiae izolovaných z tradičných odrôd a novošlachtencov z Českej a Slovenskej republiky
Ďurčanská, Katarína -- Muchová, Lucia -- Drtilová, Tereza -- Olejníková, Petra -- Ženišová, Katarína -- Furdíková, Katarína
Characterization and selection of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from traditional and newly-bred vine varieties of Czech Republic and Slovakia. Journal of Food and Nutrition Research, 58. p. 9--20.
articles in magazines2019Details
Chemical and Biological Properties of Propolis
Kerekesová, Marianna -- Sekretár, Stanislav
Chemické a biologické vlastnosti propolisu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Chemical and structural changes of paper due to low-temperature plasma
Škumátová, Ivana -- Vizárová, Katarína
Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Chenopodium Quinoa-based Cereal Beverages
Sedláčková, Kristína -- Karovičová, Jolana
Cereálne nápoje na báze mrlíka čilského. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Chirálne separácie VOC prítomných v slovenských tokajských vínach
Khvalbota, Liudmyla -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Chiral Separation of VOC’s Present in Slovak Tokaj Wines. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Chromatografická separácia enzýmov používaných na výrobu terpénov
Karkeszová, Klaudia -- Illeová, Viera -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Chromatographic separation of enzymes used for the production of terpenes. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 135. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. Biotechnology Letters, 41. p. 4--5.
articles in magazines2019Details
Identification and characterization of axenic cultures of wine yeast
Ondrigová, Anna -- Furdíková, Katarína
Identifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniek. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Identification of Clopidogrel conglomerate salts
Boháčiková, Viktória -- Caletková, Oľga
Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Identification of Industrial Process Side-Products by the Analysis of 13C-13C NMR Interactions
Tóthová, Ivana -- Šoral, Michal
Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Identification of Selected Compounds Isolated in the Phytochemical Screening of Quercus pontica and Ziziphus jujuba
Repaský, Martin -- Šoral, Michal
Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Impedimetric biosensor for the detection of protein virus residues
Gál, Miroslav -- Dunajová, Aneta Anna -- Tomčíková, Kornélia
Impedimetric biosensor for the detection of protein virus residues. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, p. 74--76. ISBN 978-80-905221-7-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Implementation of dual sorbent mode for dynamic headspace in-tube extraction in wine analysis
Hanobiková, Mária -- Vyviurska, Olga
Využitie kombinácie sorbentov pre dynamickú headspace extrakciu pri analýze vína. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation
Sharma, Ayush -- Valo, Richard -- Kalúz, Martin -- Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation. Journal of Process Control, 76. p. 155--164.
articles in magazines2019Details
Improvement of sludge management of municipal WWTP
Gróf, Nikolas -- Hutňan, Miroslav -- Barbušová, Jana -- Hencelová, Kristína -- Prušanská, Milena
Improvement of sludge management of municipal WWTP. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 187--188. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
In vivo zobrazovanie magnetickou rezonanciou cez difúzne tenzory v metabolickom modeli neurodegenerácie potkanieho mozgu
Tvrdík, Tomáš -- Melichercik, Ľubomír -- Bačiak, Ladislav -- Kašparová, Svatava
In vivo MRI diffusion tensor imaging in metabolic model of neurodegeneration of the rat brain. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, p. 69. ISBN 978-80-86186-97-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
In vivo 31P MRS meranie a kvantifikácia vysoko-energetického metabolizmu – statických a dynamických parametrov v mozgu potkana počas animálneho modelu neurodegenerácie
Nemec, Marek -- Kašparová, Svatava
Study of the High-Energy Metabolism by In Vivo Phosphorus Magnetic Resonance in Rat Brains on the Animal Model of Neurodegeneration. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Inaktivácia Aspergillus flavus na povrchu lieskovcov difúznym povrchovým batériovým výbojom použitím rôznych pracovných plynov
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Gregová, Mária -- Tomeková, Juliana -- Valík, Ľubomír -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Plasma inactivation of Aspergillus flavus on hazelnut surface in a diffuse barrier discharge using different working gases. Food Control, 104. p. 256--261.
articles in magazines2019Details
Incorporation of Lupine Flour into the Cereal-based Products
Kubišová, Katarína -- Kohajdová, Zlatica
Inkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereálií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Increasing number of methicillin resistant staphylococci in Slovakia
Gömöry, Martin -- Olejníková, Petra
Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Indoor Navigation System for Robotic Vehicles
Karaffová, Katarína -- Kalúz, Martin
Vnútorný navigačný systém pre robotické vozidlá. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of Botrytis cinerea on aroma profile of Tokaj wines
Dallos, Adrienn -- Furdíková, Katarína
Vplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of Botrytis cinerea on aroma profile of Tokaj wines
Bátorová, Anna-Mária -- Furdíková, Katarína
Vplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of Hippophae rhamnoides on fermented dairy product properties
Grivnová, Petra -- Greifová, Mária
Vplyv biomasy rakytníka rešetliakového na vlastnosti fermentovaných mliečnych výrobkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of low-temperature atmospheric plasma on layers in color photography
Ďuricová, Barbora -- Jančovičová, Viera
Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vrstvy v kolorovanej fotografii. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of parameters on the preparation of nitrogen-sulphur containing fertilizer
Poliaková, Katarína -- Danielik, Vladimír
Vplyv podmienok na prípravu dusíkato-sírneho hnojiva. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of Solvent Composition on Photochemical Reactivity of Ferrous Clathrochelates
Račeková, Barbora -- Šípoš, Rastislav
Vplyv zloženia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of terroir on quality of varietal wine Grunerveltliner 2018
Melicherová, Katarína -- Furdíková, Katarína
Vplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of winemaking technology on aroma profile of sparkling wine
Takáčová, Miriama -- Furdíková, Katarína
Vplyv výrobnej technológie na aromatický profil šumivého vína. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of winemaking technology on quality of sparkling wines
Bedeová, Kinga -- Furdíková, Katarína
Vplyv výrobnej technológie na kvalitatívne parametre šumivých vín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Infuence of pure cultures of Saccharomyces cerevisiae on qualitative parameters of varietal wine Grüner Veltliner
Sosková, Romana -- Furdíková, Katarína
Vplyv čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae na kvalitatívne parametre odrodového vína Veltlínske zelené. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Inhibition of Free Radicals Formation by Astaxanthin
Tholtová, Michaela -- Martiniaková, Silvia
Inhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením astaxantínu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Darvasiová, Denisa -- Rapta, Peter -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Lukeš, Vladimír -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Christensen, Mikkel A. -- Haley, Michael M. -- Hammerich, Ole -- Nielsen, Mogens Brondsted
In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, p. 16.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Integrovanie ochrannej vrstvy kontroly procesu do simulačného HAZOP nástroja
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Integration of process control protection layer into a simulation-based HAZOP tool. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 57. p. 291--303.
articles in magazines2019Details
Interakcie železanov s baktériami z prírodných zdrojov
Kubiňáková, Emília -- Fašková, Andrea -- Híveš, Ján
Iteraction of ferrates(VI) with bacteria from natural sources. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Interval-valued distances and entropies taking into account the width
Takáč, Zdenko -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Dimuro, Gracaliz Pereira -- Asmus, Tiago -- Castillo, Aitor
Interval-valued distances and entropies taking into account the width. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 140--150. ISBN 978-3-030-19493-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Interval-valued distances and entropies taking into account the width
Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Takáč, Zdenko
Interval-valued distances and entropies taking into account the width. In The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019: Abstracts. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, p. 6. ISBN 978-83-7996-680-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Intramolecular Modifications of Recombinant Proteins
Grivalská, Katarína -- Hegyi, Zuzana
Intramolekulové modifikácie rekombinantných proteínov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Introduction to Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging
Kodadová, Zuzana -- Bačiak, Ladislav
Úvod do zobrazovania tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Investigation of decolourisation and inhibition effect in wastewater of pulp and paper industry by adsorption process
Šoltýsová, Nikola -- Derco, Ján
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle procesom adsorpcie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Investigation of decolourisation and inhibition effect of colours in pulp and paper industry with ozone
Paprčiaková, Veronika -- Derco, Ján
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v celulózo-papierenskom priemysle ozónom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(II) complexes with dichloroacetate as a co-ligand
Palamarciuc, Oleg -- Milunovic, Miljan N. M. -- Sirbu, Angela -- Stratulat, Elena -- Pui, Aurel -- Gligorijevic, Nevenka -- Radulovic, Sinisa -- Kožíšek, Jozef -- Darvasiová, Denisa -- Rapta, Peter -- Enyedy, Eva A. -- Novitchi, Ghenadie -- Shova, Sergiu -- Arion, Vladimir B.
Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(II) complexes with dichloroacetate as a co-ligand. New Journal of Chemistry, 43. p. 1340--1357.
articles in magazines2019Details
Investigation of the liquid recycle in the reactor cascade of an industrial scale ebullated bed hydrocracking unit
Manek, Eduard -- Haydary, Juma
Investigation of the liquid recycle in the reactor cascade of an industrial scale ebullated bed hydrocracking unit. Chinese Journal of Chemical Engineering, 27. p. 298--304.
articles in magazines2019Details
Iron Complexes with Selected Azoligands
Václaviková, Ivana -- Tatarko, Miroslav
Komplexy železa s vybranými azoligandmi. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Isolation and Characterization of Components of Bee Products
Schulczová, Sára -- Žemlička, Lukáš
Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Isolation and identification of staphylococci from dairy cattle milk, resistant strains capture, and biofilm activity testing
Hajdučková, Vanda -- Koščová, Jana -- Király, Ján -- Bírošová, Lucia
Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 20. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Isolation of extractives by supercritical \(CO_{2}\) extraction
Madleňáková, Klaudia -- Ház, Aleš
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Isolation of plant myrosinases by chromatography techniques
Záň, Matej -- Šimkovič, Martin
Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Izolácia polyfenolických zlúčenín z lesného odpadu (smrekovej kôry) s použitím superkritickej extrakcie a extrakcie s hlboko eutektickými rozpúšťadlami
Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal -- Majová, Veronika
Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 45. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Izolácia rezíduí pesticídov zo vzoriek jogurtou pomocou kombinovanaj techniky QuEChERS a disperzná mikroextrakcia kvapalina kvapalina
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana -- Kostič, Ivana
Isolation of pesticide residues from yoghurt samples by combination of QuEChERS and dispersive liquid-liquid microextraction. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 15.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Katalyzátor na báze zliatiny Ni-W pre alkalickú elektrolýzu vody
Zemanová, Matilda -- Ábel, Maroš
Nanocrystalline Ni-W alloy catalyst for alkaline water electrolysis. In STEHLÍK, K. Hydrogen Days 2019, Through collaboration to the deployment of H2 technologies. Praha, 2019: Česká vodíková technologická platforma, 2019, p. 65. ISBN 978-80-907264-2-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kinetic aspects of the enzymatic oxidation of 2-phenylethanol to phenylacetaldehyde by Gluconobacter oxydans
Sochovičová, Miriam -- Štefuca, Vladimír
Kinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydans. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Kinetics of fermentation preparation of D-arabitol from glycerol
Mésároš, Jakub -- Štefuca, Vladimír
Kinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glycerolu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám u ľudí a v životnom prostredí
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliform bacteria in humans and environment. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1st ed. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, p. 99. ISBN 978-989-54470-0-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kombinácia disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina s inými technikami prípravy vzorky na izoláciu a/alebo zakoncentrovanie rezíduí pesticídov
Hrouzková, Svetlana -- Nagyová, Veronika
Combining dispersive liquid-liquid microextraction with other sample pre-treatment techniques for pesticide residues isolation and/or preconcentration. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 44--52. ISBN 978-80-227-4907-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kombucha Tea Fermentation - Her Potency and Expolitation
Mazáňová, Petra -- Mošovská, Silvia
Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Kontinuálne odstraňovanie produktu počas bioprodukcie 2-fenyletanolu pomocou spojeného pertrakčno-adsorpčného systému
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Continuous product removal with coupled pertraction-adsorption system during bioproduction of 2-phenylethanol. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 55. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kryštalizácia polypropylén/haloizit vlákien
Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna -- Hricová, Marcela
The crystallization of polypropylene/halloysite fibers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136. p. 1093--1101.
articles in magazines2019Details
Kryštalizácia polypropylénu v prítomnosti anorganických aditív
Ujhelyiová, Anna -- Horbanová, Ľuba -- Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Annus, Július
Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives. Fibres and textiles in Eastern Europe, 27. p. 30--38.
articles in magazines2019Details
Kultivačné stratégie pre fotobiónty izolovaných z lišajníkov
Matejčíková, Anna -- Loureiro, L. -- Polakovič, Milan -- Vicente, A.
Cultivation Strategies for Photobionts isolated from lichens. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 186. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kvantifikácia terpénov a laktónov v tokajských odrodových vínach pomocou sorpčnej extrakcie na miešadielku
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Quantification of terpenes and lactones with stir-bar sorptive extraction in Tokaj varietal wines. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 247--248. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Laboratory exercise in the analysis of fats, oils and their accompanying substances
Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 183 p. ISBN 978-80-227-4906-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Laccase from Botryosphaeria rhodina MAMB-05 as a biological component in electrochemical biosensing devices
Moraes, Jaqueline Tobias -- Salamanca-Neto, Carlos Alberto Rossi -- Švorc, Ľubomír -- Schirmann, Jeseka G. -- Barbosa-Dekker, Aneli M. -- Dekker, Robert F. H. -- Sartori, Elen Romão
Laccase from Botryosphaeria rhodina MAMB-05 as a biological component in electrochemical biosensing devices. Analytical Methods, 11. p. 717--720.
articles in magazines2019Details
Lactic Acidosis and Response of Cancer Cells to Photodynamic Therapy
Idunková, Alžbeta -- Paulíková, Helena
Laktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Latrophilin-1 - a new leukemic cell biomarker and its impact on medical biotechnology
Sojková, Miroslava -- Elefantová, Katarína
Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Localized 1H MRS of animal models and in vivo MR spectra quantified by jMRUI program in the rat brain neurodegeneration
Mydliarová, Dominika -- Kašparová, Svatava
Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo MR spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Low-temprature plasma treatment of selected cereals
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Tóthová, Kitti -- Mikulajová, Anna -- Zahoran, Miroslav -- Zahoranová, Anna
Low-temprature plasma treatment of selected cereals. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 244--248. ISBN 978-80-8147-089-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Magnetic properties of iron oxides present in the human brain
Dlháň, Ľubor -- Kopáni, Martin -- Boča, Roman
Magnetic properties of iron oxides present in the human brain. Polyhedron, 157. p. 505--510.
articles in magazines2019Details
Magnetoactive composites based on elastomer matrix and magnetic filler
Otruba, Ján -- Kruželák, Ján
Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Machine learning-based warm starting of active set methods in embedded model predictive control
Klaučo, Martin -- Kalúz, Martin -- Kvasnica, Michal
Machine learning-based warm starting of active set methods in embedded model predictive control. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 77. p. 1--8.
articles in magazines2019Details
Matematické modelovanie produkcie a separácie prírodných aróm v hybridnom systéme tvorenom dvomi membránovými bioreaktormi
Vavro, Matej -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Mathematical modelling of natural flavours production and separation in hybrid system of two membrane bioreactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 167. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Matematický model závitového pyrolyzného reaktora
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Béreš, Matúš
Mathematical model of screw pyrolysis reactor. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 225. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Material and Energy Integration of Vacuum Residue Gasifier into a Refinery
Šimášek, Martin -- Variny, Miroslav
Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mathematical and Experimental Modelling of Pharmaceutical Unit Operations
Rajniak, Pavol
Matematické a experimentálne modelovanie farmaceutických jednotkových operácií. Habilitation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mathematical Model for Estimation of Illicit Drugs Consumption from Sewage
Bartók, Zoltán -- Bodík, Igor
Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mathematical modelling and optimisation of the RHC reactor
Bartoš, Matej -- Labovský, Juraj
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mathematical modelling of immersed extraction-adsorption module for in-situ product removal
Vagaská, Zuzana -- Mihaľ, Mário
Matematické modelovanie ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mathematical modelling of natural aroma production in system of two membrane bioreactors
Vavro, Matej -- Mihaľ, Mário
Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mathematical Modelling of Vapour Cloud Explosion Consequences
Karas, Denis -- Labovský, Juraj
Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mesoporous perovskite solar cells with carbon back electrode
Pavličková, Michaela -- Mikula, Milan
Mezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Metal Corrosion in Materials Used for the Heat Accumulation
Oravcová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Korózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie tepla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Metal nanoparticles, their synthesis, characterisation and use
Viktoryová, Nicolette -- Blaškovičová, Jana
Kovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Methods of bi-level optimization
Boroš, Daniel -- Paulen, Radoslav
Metódy dvojúrovňovej optimalizácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Methods of Evaluation of Antioxidant Activity In Vitro
Šoucová, Paula -- Martiniaková, Silvia
Metódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Micro and nanoplasts - a new risk to the environment?
Bachratá, Nikoleta -- Mackuľak, Tomáš
Mikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microbial Preparation of Sweeteners
Malý, Oliver -- Markošová, Kristína
Mikrobiologická príprava sladidiel. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microbial Production and Separation of Itaconic acid
Koričár, Radovan -- Illeová, Viera
Mikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovej. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microbial Production of Phenylacetaldehyde in a System of Two Membrane Bioreactors
Šokyová, Monika -- Mihaľ, Mário
Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microbiological Contamination of Photographic Materials
Kazánová, Kristína -- Jančovičová, Viera
Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microbiological decontamination of original historical parchment by low-temperature plasma
Urbanová, Petra -- Vizárová, Katarína
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microbiological quality of steamed cheeses
Prágerová, Mária -- Medveďová, Alžbeta
Mikrobiologická kvalita parených syrov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microiological quality of cheese with regard to Geotrichum candidum
Mikušová, Dominika -- Koňuchová, Martina
Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microplastics - the problem of the present?
Kuchár, Marián -- Mackuľak, Tomáš
Mikroplasty - problém súčasnosti ?. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Micropollutants in Waste Waters
Zelienka, Peter -- Híveš, Ján
Mikropolutanty v odpadových vodách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Miery podobnosti, penalty-funkcie a fuzzy entropia pre prípad novo definovaných mier podobnosti
Santos, Helida -- Couso, Ines -- Bedregal, Benjamin -- Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Asiain, Alfredo -- Barrenechea, Edurne -- Bustince, Humberto
Similarity measures, penalty functions, and fuzzy entropy from new fuzzy subsethood measures. International Journal of Intelligent Systems, 34. p. 1281--1302.
articles in magazines2019Details
Mikrobiálna degradácia látok BTEX v podzemnej vode po ozonizačnom procese
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján -- Griebler, Christian
Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 74. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Mikrobiálna degradácia ropných uhľovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján
Mikrobiálna degradácia ropných uhľovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese. In Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, p. 52--55. ISBN 978-80-8213-003-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Mikroplasty a environmentálne riziko
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Ryba, Jozef -- Kecskésová, Stanislava -- Mackuľak, Tomáš
Microplastics as an Environmental Risk. Chemické listy, 113. p. 16--22.
articles in magazines2019Details
MIMO Control of a Chemical Reactor
Hatvanyi, Matej -- Klaučo, Martin
Viacrozmerné riadenie chemického reaktora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch
Haššo, Marek -- Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch. In 22. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru Analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2019", 6.-7.2.2019, Univerzitní centrum MU, Šlapanice, Česko. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019, p. 34--38.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Model neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie u novorodencoch potkanov na testovanie farmakologických a nefarmakologických intervencií
Juránek, Ivo -- Luptáková, Dominika -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Hoskeri, Joy
Model of neonatal HIE in newborn rats for testing pharmacological and non-pharmacological interventions. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, p. 14--15.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Model predictive control design for the laboratory chemical reactor
Míková, Lucia -- Oravec, Juraj
Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modeling of COS Hydrolysis in the Amine Absorber
Samu, Zsolt -- Labovská, Zuzana
Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modeling of the Absorption Column for Acid Gases Removal from Natural Gas
Tóth, Tamás -- Labovská, Zuzana
Modelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column
Mojto, Martin -- Paulen, Radoslav -- Ľubušký, Karol -- Fikar, Miroslav
Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column. In Advanced Process Modelling Forum 2019. Londýn: Process Systems Enterprise Ltd., 2019, p. 5--6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modelling and Contol of a Cascade of Biochemical Reactors for the Removal of Nitrogen Compounds from Wastewater
Kavor, Juraj -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling and Control of a Cascade of Biochemical Reactors for the Removal of Organic Pollutants from Waste Water
Križan, Darko -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling and Control of a Fermentation Reactor
Lehotová, Michaela -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling of distillation column
Jánošíková, Šárka -- Steltenpohl, Pavol
Modelovanie rektifikačnej kolóny. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling of Energy Management and Purification Section of Alkylate Production Plant
Švistun, Ladislav -- Mierka, Otto
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling of Hydrostatic Profile of Pipeline System
Moravčík, Miroslav -- Labovský, Juraj
Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling of the recarbonization process by HCD in fluidized bed reactor
Molovčák, Adrián -- Derco, Ján
Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelovanie adsorpcie patulínu z jablkového džúsu na bakteriálne bunky
Marková, Eva -- Antošová, Monika
Modelling of patulin adsorption to bacterial cell pellets in apple juice. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelovanie kyslomliečnych fermentácií sójových produktov s využitím Lactobacillus plantarum HM1
Matejčeková, Zuzana -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modeling of lactic acid fermentation of soy formulation with Lactobacillus plantarum HM1. Food Science and Technology International, 25. p. 141--149.
articles in magazines2019Details
Modelovanie moderných spôsobov procesov regenerácie chemikálií v papierenskom priemysle
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modelling Modern Ways of Chemical Recovery Processes in Pulp and Paper Mills. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelovanie rastu Lactobacillus plantarum v závislosti od teploty a zloženia médií
Matejčeková, Zuzana -- Spodniaková, Sabína -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modelling growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature: Effects of media. Journal of Food and Nutrition Research :, 58. p. 125--134.
articles in magazines2019Details
Modern electrochemical procedures using advanced electrode materials in drug analysis
Benková, Alžbeta -- Švorc, Ľubomír
Moderné elektrochemické postupy využívajúce pokročilé elektródové materiály v analýze liečiv. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Moderné procesy regenerácie chemikálií v papierňach
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modern ways of chemical recovery processes in pulp and paper mills. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 113. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modification of elastomeric compounds
Malčeková, Terézia -- Hudec, Ivan
Modifikácia zmesí elastomérov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modifikácia dynamickej headspace extrakcie pre plynovú chromatografickú analýzu tokajského vína
Vyviurska, Olga -- Hanobiková, Mária -- Špánik, Ivan
Improved dynamic headspace in-tube extraction for gas chromatographic analysis of Tokaj wine. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 245--246. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modifikácia mokrej časti papierenského stroja s cieľom zvýšenia zachytenia kvapalných náterov a lepidiel aplikovaných pri konvertingu papiera
Šašura, Michal -- Tiňo, Radko
Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Molekulárne aspekty hypoxicko-ischemického poranenia mozgu
Luptáková, Dominika -- Hoskeri, Joy -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Molecular aspects of neonatal brain hypoxic-ischemic injury. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, p. 17--18.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Molten Systems for Solar Applications
Brezina, Jaroslav -- Pavlik, Viliam
Taveninové systémy pre solárne aplikacie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring and behavior of psychoactive substances in mesh sewerage
Hanuljaková, Hana -- Mackuľak, Tomáš
Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v mestskej kanalizácii. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring fatty acid profile and characteristics of the meat Mangalice influence of different feed mixtures and green pasture
György, Adrián -- Staruch, Ladislav
Sledovanie profilu mastných kyselín a vlastnosti mäsa mangalíc vplyvom rôznej kŕmnej zmesi a zelenej pastvy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring of coke formation on industrially used alloys during pyrolysis of liquid hydrocarbons
Červenský, Janko -- Hájeková, Elena
Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách pri pyrolýze kvapalných uhľovodíkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring of environmental risks of selected nanomaterials using DNA biosensor
Bartánusová, Dominika -- Blaškovičová, Jana
Sledovanie environmentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzora. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring of functional properties of selected cereal based by-products
Minarovičová, Lucia -- Kuchtová, Veronika -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Lauková, Michaela
Sledovanie funkčných vlastností vybraných vedľajších produktov zo spracovania cereálií. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 159--165. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Monitoring of latrophilin-1 expression in cell lines of acute myeloid leukemia
Kočibálová, Zuzana -- Guzyová, Martina -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Sledovanie expresie latrofilínu-1 v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 17. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Monitoring of the formation of organic compounds during Tokaj specialty wine „Muškát žltý and Lipovina“ production.
Leder, Marek -- Machyňáková, Andrea
Sledovanie tvorby prchavých organických zlúčenín počas výroby tokajského odrodového vína „Muškát žltý a Lipovina“. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring the response of acute myeloid leukemia cell lines to therapeutic agents used in treatment of haematooncological diseases
Hucsková, Zuzana -- Messingerová, Lucia
Sledovanie odpovede bunkových línií akútnej myeloidnej leukémie na terapeutiká využívané v liečbe hematoonkologických ochorení. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Možnosti inhibície p-glykoproteínu v leukemických bunkách
Munteanu, Patricia -- Lakatoš, Boris
Possibilities of p-glycoprotein inhibition in leukemic cells. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Možnosti využitia NMR spektroskopie na štúdium húb a kvasiniek
Kaliňák, Michal
Utilization of NMR spectroscopy for the study of fungi and yeasts. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, p. 43.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách
Kolarič, Lukáš -- Šimko, Peter
Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 113--118. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
MPC-Based Reference Governors: Theory and Case Studies
Klaučo, Martin -- Kvasnica, Michal
MPC-Based Reference Governors: Theory and Case Studies. Londýn,: Springer, 2019. 137 p. ISBN 978-3-030-17404.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Nanobioremediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): biodegradational potential of bacterial mixed culture
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry. In Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, p. 142--143. ISBN 978-80-8213-003-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Nanobioremediation of polychlorinated biphenyls with nanoparticles (nZVI) and their effect on bacterial cells
Batunová, Petra -- Dercová, Katarína
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nanomolar Quantification of Polydatin at Boron Doped Diamond Electrode. Application in Dietary Supplements
Durdic, Sladana -- Vukojevic, Vesna -- Ognjanovic, Miloš -- Švorc, Ľubomír -- Mutic, Jelena -- Stanković, Dalibor
Nanomolar Quantification of Polydatin at Boron Doped Diamond Electrode. Application in Dietary Supplements. International Journal of Electrochemical Science, 14. p. 5086--5095.
articles in magazines2019Details
Nanoparticles and their Ecotoxic Effects on the Environment
Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Mackuľak, Tomáš
Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie. Chemické listy, 113. p. 97--103.
articles in magazines2019Details
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na výrobni PP3
Véghová, Lenka -- Variny, Miroslav -- Margetiny, Tibor
Design of an optimal solution for water cooling of polymerization reactors on PP3 operation unit. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 208. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Nepriama detekcia poškodenia DNA pomocou tuhých strieborných amalgámových elektród
Svitková, Veronika -- Labuda, Ján -- Vyskočil, Vlastimil
Indirect Detection of DNA Damage at Silver Solid Amalgam Electrodes. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, p. 193--196. ISBN 978-80-905221-7-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Neurovývinový výsledok neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie študovaný na novorodencoch potkanov
Kapoor, Sonam -- Regeš, Michal -- Luptáková, Dominika -- Bačiak, Ladislav -- Hoskeri, Joy -- Juránek, Ivo
Neurodevelopmental outcome of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy studied in newborn rats. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, p. 16.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
New Food Materials for Food Packaging
Rago, Ljudmila -- Sekretár, Stanislav
Novodobé materiály pre balenie potravín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
New methods of conservation of wooden heritage objects
Lopatková, Lenka -- Vizárová, Katarína
Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
New Water-Soluble Copper(II) Complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids: Insights into the Anticancer and Antibacterial Mode of Action
Ohui, Kateryna -- Afanasenko, Eleonora -- Bacher, Felix -- Ting, Rachel Lim Xue -- Zafar, Ayesha -- Blanco-Cabra, Nuria -- Torrents, Eduard -- Dőmőtor, Orsolya -- May, Nóra V. -- Darvasiová, Denisa -- Enyedy, Éva A. -- Popović-Bijelić, Ana -- Reynisson, Johannes -- Rapta, Peter -- Babak, Maria V. -- Pastorin, Giorgia -- Arion, Vladimir B.
New Water-Soluble Copper(II) Complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids: Insights into the Anticancer and Antibacterial Mode of Action. Journal of medicinal chemistry, 62. p. 512--530.
articles in magazines2019Details
Newly synthesized quinolizidine derivatives and their effect on viability of L1210 cells
Balková, Andrea -- Elefantová, Katarína
Novosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
NMR spektroskopia srdca potkana s cukrovkou
Kaliňák, Michal -- Liptaj, Tibor -- Bauerová, Aneta -- Ferko, Miroslav
NMR spectroscopy of the rat heart in diabetes. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, p. 53. ISBN 978-80-86186-97-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
NMR štúdia extrakcie kyseliny maslovej iónovou kvapalinou
Liptaj, Tibor -- Marták, Ján -- Schlosser, Štefan
NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, p. 55. ISBN 978-80-86186-97-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Normované úžitkové funkcie: niektoré nedávne výsledky
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Stupňanová, Andrea -- Yager, Ronald R
Normed Utility Functions: Some Recent Advances. In DOUMPOS, M. -- FIGUEIRA, J R. New Perspectives in Multiple Criteria Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, p. 133--149. ISBN 978-3-030-11481-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Nová metodológia kombinovanej analýzy hodnotenia rizík a energetickej efektívnosti
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovská, Zuzana -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Novel methodology of combined process hazard and energy efficiency analysis in chemical industry. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 81. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Nové prístupy pre separáciu a stanovenie alelopatických jednoduchých kumarínov
Hroboňová, Katarína
Novel approaches for separation and determination of allelophatic simple coumarins. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 78--82. ISBN 978-80-227-4907-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Nové trendy v povrchových úpravách
Danielik, Vladimír -- Zemanová, Matilda
Nové trendy v povrchových úpravách. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-227-4926-8.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy
Jančinová, Viera -- Drábiková, Katarína -- Killinger, Zdenko -- Martiniaková, Silvia -- Nosáľ, Radomír -- Payer, Juraj
Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy. International Immunopharmacology, 69. p. 368--372.
articles in magazines2019Details
Novel electrochemical strategy for determination of 6-mercaptopurine using anodically pretreated boron-doped diamond electrode
Hanko, Michal -- Švorc, Ľubomír -- Planková, Alexandra -- Mikuš, Peter
Novel electrochemical strategy for determination of 6-mercaptopurine using anodically pretreated boron-doped diamond electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry, 840. p. 295--304.
articles in magazines2019Details
Novel Methods for Enzyme Immobilizations
Lupták, Filip -- Rebroš, Martin
Nové metódy imobilizácií enzýmov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nový voltampérometrický protokol pre spoľahlivé stanovenie inhibítora agregácie krvných doštičiek dipyridamolu pomocou miniaturizovaného elektrochemického senzora na báze bórom dopovaného diamantu
Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Novel voltammetric protocol for reliable determination of a platelet aggregation inhibitor dipyridamole on a bare miniaturized boron-doped diamond electrochemical sensor. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, p. 178--182. ISBN 978-80-905221-7-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Jablonský, Jozef
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. p. 93--99.
articles in magazines2019Details
Nutritional Benefits of Amaranth Seeds (Amaranthus Sp.)
Smolárová, Nikola -- Sekretár, Stanislav
Nutričné benefity semien Láskavca (Amaranthus sp.). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Occurrence and potential environmental risk of surfactants and their transformation products discharged by wastewater treatment plants
Freeling, Finnian -- Alygizakis, Nikiforos A. -- von der Ohe, Peter C. -- Slobodník, Jaroslav -- Oswald, Peter -- Aalizadeh, Reza -- Čirka, Ľuboš -- Thomaidis, Nikolaos S. -- Scheurer, Marco
Occurrence and potential environmental risk of surfactants and their transformation products discharged by wastewater treatment plants. Science of the Total Environment, 681. p. 475--487.
articles in magazines2019Details
Occurrence of selected antibiotic resistant bacteria in surface water and possibilities of their elimination
Bačová, Ivana -- Bírošová, Lucia
Výskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Odfarbovanie a detoxikácia odpadových vôd z celulózo-papierenského priemyslu
Gaňová, Petra -- Derco, Ján
Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Odpadná rastlinná biomasa ako potenciál pre biopalivá
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Waste Plant Biomass as Potential for Biofuels. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Odstraňovanie pesticídu lindánu použitím pokročilých oxidačných procesov
Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Tonhajzerová, Martina
Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 190. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu
Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Valičková, Mária -- Vrabeľ, Martin -- Čižmárová, Oľga
Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu. Vodní hospodářství :, 69. p. 6--9.
articles in magazines2019Details
Odstraňovanie vybraných organochlórovaných zlúčenín procesmi s využitím ozónu
Derco, Ján -- Horváthová, Mária -- Urminská, Barbora -- Čižmárová, Oľga -- Zakhar, Ronald
Removal of selected organochlorine compounds byozone-based processes. Beau Bassin, Maurícius,: Lambert Academic Publishing, 2019. 77 p. ISBN 978-613-9-47454-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Ochranná známka tbxmanager
Kvasnica, Michal
Ochranná známka tbxmanager. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
On construction of upper and lower bounds for the homo-lumo spectral gap
Pavlíková, Soňa -- Ševčovič, Daniel
On construction of upper and lower bounds for the homo-lumo spectral gap. Numerical Algebra, Control and Optimization, 9. p. 53--69.
articles in magazines2019Details
On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects?
Valachová, Katarína -- Juránek, Ivo -- Rapta, Peter -- Valent, Ivan -- Šoltés, Ladislav
On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects?. Medical Hypotheses, 122. p. 8--9.
articles in magazines2019Details
Optimal Control of Membrane Processes
Fikar, Miroslav
Optimal Control of Membrane Processes. In 8th International Symposium on Design, Operation and Control of Chemical Processes (PSE Asia 2019). 1st ed. Bangkok: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2019, p. 6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optimalizácia hydrokrakovania ťažkých zvyškov založená na vylepšení systému kontroly teploty
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj
Optimisation of heavy residue hydrocracking based on temperature control system upgrade. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 211. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optimalizácia kolóny reaktívnej destilácie pre produkciu 2-fenylacetátu
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Optimisation of reactive distillation column for 2-phenylethyl acetate production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 211. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optimalizácia kyslíkového stupňa zosilneného peroxidom s cieľom maximalizovať belosť a udržať pevnostné vlastnosti buničiny
Koles, Ivan -- Jablonský, Michal
Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of industrial WWTP operation
Kúdela, Pavol -- Drtil, Miloslav
Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of liquid-liquid extraction parameters for the identification of organic compounds in Tokaj wines using gas chromatography
Čišecká, Katarína -- Machyňáková, Andrea
Optimalizácia podmienok extrakcie kvapalina-kvapalina pre identifikáciu organických zlúčenín v tokajských vínach pomocou plynovej chromatografie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Overview and recent advances in electrochemical sensing of glutathione - A review
Hanko, Michal -- Švorc, Ľubomír -- Planková, Alexandra -- Mikuš, Peter
Overview and recent advances in electrochemical sensing of glutathione - A review. Analytica Chimica Acta, 1062. p. 1--27.
articles in magazines2019Details
Oxidation of Furfural in the Presence of Heterogeneous Catalysts
Paulovičová, Patrícia -- Soták, Tomáš
Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Oxidation states vs. d-electron populations of the first row transition metal complexes
Breza, Martin -- Štekláč, Marek
Oxidation states vs. d-electron populations of the first row transition metal complexes. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, p. 14--23. ISBN 978-80-8208-014-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Oxidative degradation of the aromatic core of optically pure 5-aryl-3-aminolactones. Synthesis of hemerocallisamine I.
Jančiová, Eva -- Caletková, Oľga
Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Oxide nanolayers for perovskite solar cells
Popovičová, Anna Mária -- Mikula, Milan
Oxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne články. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ozonization as a Way for Post-treatment of Wastewater with pharmaceutical pollution
Sameliaková, Zuzana -- Bodík, Igor
Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
PEDOT:PSS Electrically Conductive Layers to Electrode Systems
Žilinská, Veronika -- Dvonka, Vladimír
Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, p. 108. ISBN 978-80-89855-07-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Peroxide vulcanization systems applied for cross-linking of rubber matrices
Štefanková, Adriana -- Kruželák, Ján
Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Pfase diagram of the potasium-magnesium fertilizer
Karľová, Mária -- Danielik, Vladimír
Fázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojiva. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Pharmaceutical load of wastewater and its effect on bacterial resistance
Bírošová, Lucia -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 7. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Phenyliodine(III) Diacetate/I-2-Mediated Domino Approach for Pyrrolo[1,4]Thiazines and 1,4-Thiazines by a One-Pot Morin Rearrangement of N,S-Acetals
Danton, Fanny -- Othman, Mohamed -- Lawson, Ata Martin -- Moncoľ, Ján -- Ghinet, Alina -- Rigo, Benoit -- Daich, Adam
Phenyliodine(III) Diacetate/I-2-Mediated Domino Approach for Pyrrolo[1,4]Thiazines and 1,4-Thiazines by a One-Pot Morin Rearrangement of N,S-Acetals. Chemistry - A European Journal, 25. p. 6113--6118.
articles in magazines2019Details
Photoelectrochemical and EPR features of polymeric C3N4 and O-modified C3N4 employed for selective photocatalytic oxidation of alcohols to aldehydes
Marci, Giuseppe -- García-López, Elisa -- Pomilla, Francesca Rita -- Palmisano, Leonardo -- Zaffora, Andrea -- Santamaria, Monica -- Krivtsov, Igor -- Ilkaeva, Marina -- Barbieriková, Zuzana -- Brezová, Vlasta
Photoelectrochemical and EPR features of polymeric C3N4 and O-modified C3N4 employed for selective photocatalytic oxidation of alcohols to aldehydes. Catalysis Today, 328. p. 21--28.
articles in magazines2019Details
Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia
Bobrík, Miroslav
Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia. Sport i turystyka :, 2. p. 47--63.
articles in magazines2019Details
Plant alkaloids – inspiration for synthesis of bioactive molecules
Olejníková, Petra -- Šafař, Peter -- Víglaš, Ján -- Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Marchalín, Štefan
Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 21. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Plant Paulovnia Wallachia as pespective source of energy?
Rutzká, Helena -- Bodík, Igor
Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Plastic Recyclation Using Two Stage Reaction System
Česáková, Jana -- Vasilkovová, Božena
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systému. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Plasticizers for biodegradable polymer blends
Koreň, Dávid -- Vanovčanová, Zuzana
Zmäkčovadlá pre biodegradovateľné polymérne zmesi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Plasticizing systems for blends PLA/PHB/TPS
Hložeková, Klaudia -- Vanovčanová, Zuzana
Plastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPS. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Polyméry s odtlačkom molekuly
Lomenova, Anna -- Hroboňová, Katarína
Molecularly imprinted polymers. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 5 p.
conference proceedings2019Details
Polyméry s odtlačkom molekuly ako chirálne stacionárne fázy v HPLC
Lomenova, Anna -- Hroboňová, Katarína
Molecularly Imprinted Polymers as Chiral Stationary Phases in HPLC. Chemické listy, 113. p. 156--164.
articles in magazines2019Details
Polynuclear Iron(11) Complexes with 2,6-Bis(pyrazol-1-yl)pyridine-anthracene Ligands Exhibiting Highly Distorted High-Spin Centers
Šalitroš, Ivan -- Herchel, Radovan -- Fuhr, Olaf -- Gonzalez-Prieto, Rodrigo -- Ruben, Mario
Polynuclear Iron(11) Complexes with 2,6-Bis(pyrazol-1-yl)pyridine-anthracene Ligands Exhibiting Highly Distorted High-Spin Centers. Inorganic Chemistry, 58. p. 4310--4319.
articles in magazines2019Details
Porovnanie LLE, SPE a SBSE pre extrakciu organických zlúčenín zo vzoriek Tokajských vín
Machyňáková, Andrea -- Khvalbota, Liudmyla -- Špánik, Ivan
Comparison of LLE, SPE and SBSE for the extraction of organic compounds from Tokaj specialty wines. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Porovnanie prchavých organických zlúčenín v cibébach v zdravom hrozne z Tokaja
Furdíková, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Drtilová, Tereza -- Klempová, Tatiana -- Ďurčanská, Katarína -- Špánik, Ivan
Comparison of volatiles in noble-rotten and healthy grape berries of Tokaj. LWT Food Science and Technology, 105. p. 37--47.
articles in magazines2019Details
Porovnanie rôznych fluorescenčných techník na klasifikáciu brandy podľa miesta produkcie
Sádecká, Jana -- Uríčková, Veronika -- Májek, Pavel -- Jakubíková, Michaela
Comparison of different fluorescence techniques in brandy classification by region of production. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 216. p. 125--135.
articles in magazines2019Details
Porovnanie simultánnej a oneskorenej liečby D-galaktózou indukovanej neurodegenerácie na potkaňom modeli s Huperzínom A: in vivo štúdia protónovou magnetickou rezonančnou spektroskopiou
Melichercik, Ľubomír -- Tvrdík, Tomáš -- Bačiak, Ladislav -- Klepochová, Radka -- Kašparová, Svatava
Comparison of simultaneous and postponed treatment of D-galactose induced neurodegeneration in rat model with Huperzine A: in vivo 1H MRS study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, p. 56. ISBN 978-80-86186-97-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Porovnanie sušenia mentolových listov pomocou priameho slnečného žiarenia a sušenia pomocou solárneho núteného prúdenia vzduchu
Noori, A.W. -- Royen, M.J. -- Haydary, Juma
Comparison of open sun drying and forced air solar drying for mint leaves. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 54. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibilities of encapsulation of ferrates for use in processes wastewater treatment
Medvecká, Katarína -- Czölderová, Marianna
Možnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôd. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of formation of protective layers on surfaces of natural materials due to low temperature atmospheric plasma
Švábik, Peter -- Tiňo, Radko
Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of lookong for antifungal compounds of new generation
Víglaš, Ján -- Ježíková, Zuzana -- Jelínková, Lenka -- Olejníková, Petra
Možnosti hľadania antifungálnych zlúčenín novej generácie. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 46. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibilities of Natural Substances for Skin Photoprotection
Černáková, Lucia -- Martiniaková, Silvia
Možnosti prírodných látok pri fotoprotekcii kože. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of nitrogen and phosphorus recover from treatment sludge
Toporcerová, Katarína -- Bodík, Igor
Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of P-glycoprotein inhibition in leukemia cells
Michnová, Lucia -- Lakatoš, Boris
Možnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of solving the inhibitory effect of sulphur in anaerobic processes
Tothová, Karolína -- Hutňan, Miroslav
Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of Wastewater Post-treatment with Application of Sorption Processes
Kováčová, Monika -- Bodík, Igor
Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibility of lard stabilization with selected phytomass extracts
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Staruch, Ladislav
Možnosti stabilizácie bravčovej masti vybranými extraktmi z fytomasy. Maso, 30. p. 42--44.
articles in magazines2019Details
Postup extrakcie škrobu z batátov
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela
Postup extrakcie škrobu z batátov. In Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019. Bratislava,: OZ Preveda, 2019, p. 1. ISBN 978-80-972360-4-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Posúdenie možností využitia biomasy a bioodpadu z lesného poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu na produkciu látok s pridanou hodnotou v spojení so zelenými rozpúšťadlami
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš
Assessing the Main Opportunities Used of Biomass, Biowaste from Forestry, Agro-industrial or Food-industrial Residues into High-value-added Products Associated with Green Solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 44. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Posúdenie znečistenia riečnych sedimentoch (rieka Vrbas, Bosna a Hercegovina) a vzorky pobrežných pôd ropnými látkami
Koljancic, Nemanja -- Vyviurska, Olga -- Balaban, Milica -- Antic, Mališa -- Špánik, Ivan
Assessment of oil pollution in river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina) and coastal soil samples. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 27.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Potenciál koksu z pyrolýzy pneumatík ako katalyzátora pre rozklad dechtov pri splyňovaní tuhého odpadu a biomasy
Husár, Jakub -- Haydary, Juma -- Šuhaj, Patrik -- Steltenpohl, Pavol
Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification. Chemical Papers, 73. p. 2091--2101.
articles in magazines2019Details
Potenciálne využitie bioplynu v mliekárenskom priemysle pre sušenie mlieka
Janošovský, Ján -- Kačmárová, Adriána -- Marková, Eva
Potential biogas use in dairy industry for milk drying. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, p. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Potential effect of newly synthesized dihydropyridine derivatives on L1210 leukemic cell line
Pôbiš, Peter -- Elefantová, Katarína
Potenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Potential health hazards and environmental burdens arising from the use of sun-tanning creams
Benesová, Diana -- Lukeš, Vladimír
Potenciálne zdravotné riziká a environmentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích krémov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Použitie konvenčnej MISPE, pipette-tip MISPE a magnetickej MIP extrakcie v analýze vína
Hroboňová, Katarína -- Špačková, Andrea -- Ondáková, Martina
Application of conventional MISPE, pipette tip MISPE and magnetic MIP extraction in wine analysis. In HPLC 2019, 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 16.-20.6.2019, Milano: Book of Abstracts. 1st ed. Miláno,: University of Milano-Bicocca, 2019, p. 1--2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Použitie listov Pulownia sp. na produkciu bioplynu
Ivanová, Lucia -- Rutzká, Helena -- Bodík, Igor
Use of Paulownia sp. leaves for the biogas production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 115. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Použitie ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení priemyselnej odpadovej vody
Urminská, Barbora -- Derco, Ján -- Bony, Silvie -- Devaux, Alain -- Šimkovič, Karol -- Čižmárová, Oľga
Use of ozonation and adsorptive ozonation for the industrial wastewater treatment. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 77. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Použitie železanov na čistenie odpadových vôd
Híveš, Ján -- Kubiňáková, Emília -- Králiková, Eva -- Zelienka, Peter
Application of ferrates in wastewater treatment. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Practical application of stereoselectivity in heterogeneous reversible chemical reactions
Kyselicová, Andrea -- Jakubec, Pavol
Praktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Praktická syntetická cesta k 3,5-bis(hydroxymethyl)pyrolizidínom: Stereoselektívna syntéza neprírodného (-)-hyacintacínu B2
Malatinský, Tomáš -- Otočková, Barbora -- Dikošová, Lívia -- Fischer, Róbert
A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2. Chemistry Select, 4. p. 4233--4237.
articles in magazines2019Details
Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť
Caletková, Oľga -- Jakubec, Pavol -- Koreňová, Anna -- Lásiková, Angelika -- Szolcsányi, Peter -- Šafař, Peter
Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť. Bratislava,: FCHPT STU, Slovenská chemická knižnica, 2019. 123 p. ISBN 978-80-89597-98-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Preparation and Application of Bioactive Peptides
Hudecová, Lenka -- Markošová, Kristína
Príprava a aplikácia bioaktívnych peptidov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparation and characterization Ni(II) complexes with 2-aminomethylbenzimidazole
Varga, Rudolf -- Kuchtanin, Vladimír
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparation and characterization of hierarchical structured zeolites ZSM-5 type
Mikolaj, Pavol -- Horňáček, Michal
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparation and characterization of molecularly imprinted polymers for selected compounds from the group of amino acids
Výbohová, Veronika -- Hroboňová, Katarína
Príprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Ondrigová, Katarína -- Šima, Jozef
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents. Cellulose, 26. p. 3031--3045.
articles in magazines2019Details
Preparation and Magnetic Properties of Cobalt Complexes with Symmetric and Asymmetric Ligands
Zajacová, Michaela -- Šalitroš, Ivan
Príprava a magnetické vlastnosti komplexov kobaltu so symetrickými a asymetrickými ligandami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparation and properties of Hydroxyapatite based composites for 3D printed bio-applications - composites properties at high temperatures
Fialka, Roman -- Janek, Marián
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - vlastnosti kompozitov pri vysokých teplotách. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparation and properties of Hydroxyapatite based composites for 3D printed bio-applications - conditons of filaments printability
Gabošová, Tatiana -- Janek, Marián
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparation of Cyclopentyl Methyl Ether Using Heterogeneous Catalysts
Magyarová, Zuzana -- Soták, Tomáš
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparation of Phenylazopyridine-Substituted 1H-Benzo[d]imidazoles – New Photoisomerizable Ligands for Spin-Crossover Complexes
Orvoš, Jakub -- Fischer, Róbert
Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparation of (S) -2-hydroxy-3-mercaptopropanoic acid and its analogs as a nucleophilic fragment in the synthesis of berkeleylactone A.
Janíková, Barbora -- Caletková, Oľga
Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Principles of optimal antisclerotic nutrition
Kajaba, Igo -- Genčíková, Manon -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva -- Bencko, Vladimír -- Ševčík, Ján -- Šíma, Petr -- Turek, Bohumil
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy. Hygiena, 64. p. 10--15.
articles in magazines2019Details
Printed carbon based electrodes for hybrid solar cells
Laluha, Maroš -- Gemeiner, Pavol
Tlačené uhlíkové elektródy pre hybridné solárne články. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Príprava polyméru s odtlačkom molekuly selektívneho pre citrinín a jeho použitie pre on-line extrakciu na tuhej fáze spojenú s kvapalinovou chromatografiou
Lhotská, Ivona -- Kholová, Aneta -- Machyňáková, Andrea -- Hroboňová, Katarína -- Solich, Petr -- Švec, František -- Šatínský, Dalibor
Preparation of citrinin-selective molecularly imprinted polymer and its use for on-line solid-phase extraction coupled to liquid chromatography. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 411. p. 2395--2404.
articles in magazines2019Details
Probiotics and their role in childhood
Medveďová, Alžbeta
Probiotiká a ich úloha v detskom veku. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. p. 20.
articles in magazines2019Details
Process Heat Source Switching from Fuel Gas to Steam Analysis for Rectification Columns in a Refinery
Jediná, Dominika -- Variny, Miroslav
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Processing of external substrates in the anaerobic stabilization of sewage sludge
Hrnková, Lucia -- Hutňan, Miroslav
Spracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kalu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Processing of phenylacetic acid by electrodialysis and bipolar electrodialysis after bioproduction
Fehér, Jakub -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Processing of phenylacetic acid by electrodialysis and bipolar electrodialysis after bioproduction. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 63. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Production and Characterization of Different Hop Varieties Beers
Bombová, Martina -- Šmogrovičová, Daniela
Príprava a charakterizácia pív z rôznych chmeľov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of acetyl diacylglycerols by recombinant Yarrowia lipolytica
Gajdoš, Peter -- Zuskáčová, Patrícia -- Hambalko, Jaroslav -- Čertík, Milan
Production of acetyl diacylglycerols by recombinant Yarrowia lipolytica. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, p. 21.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Production of acetyl diacylglycerols by recombinant Yarrowia lipolytica
Zuskáčová, Patrícia -- Gajdoš, Peter
Produkcia acetylovaných diacylglycerolov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of Aspergillus Mycotoxins
Drobná, Kristína -- Kaliňáková, Barbora
Produkcia mykotoxínov rodom Aspergillus. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of Beer with Reduced Alcohol Content
Kafková, Valentína -- Šmogrovičová, Daniela
Produkcia piva so zníženým obsahom alkoholu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of Beer with Reduced Alcohol Content with Special Yeasts
Kováč, Martin -- Šmogrovičová, Daniela
Produkcia piva so zníženým obsahom alkoholu špeciálnymi kvasinkami. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of Citric Acid
Domaniža, Juraj -- Illeová, Viera
Výroba kyseliny citrónovej. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of Folic Acid
Kováčová, Katarína -- Vaňková, Katarína
Produkcia kyseliny listovej. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of Industrially Interesting Enzymes
Homolová, Nikola -- Markošová, Kristína
Produkcia priemyselne zaujímavých enzýmov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of keratin hydrolysate from waste hair
Rejzeková, Helena -- Gramblička, Michal
Výroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of Lovastatine
Rupčíková, Veronika -- Illeová, Viera
Technológia výroby lovastatínu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of oil enriched with erucic acid by Yarrowia lipolytica
Čertík, Milan -- Hambalko, Jaroslav -- Gajdoš, Peter
Production of oil enriched with erucic acid by Yarrowia lipolytica. In 14th Yeast Lipid Conference. Ljubljana,: Jožef Stefan Institute, 2019, p. 1. ISBN 978-961-264-153-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Production of Recombinant Proteins from Waste Substrates
Flašík, Samuel -- Krasňan, Vladimír
Produkcia rekombinantných proteínov z odpadových substrátov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of squalene by recombinant strains of Yarrowia lipolytica
Švitková, Bibiána -- Čertík, Milan
Produkcia skvalénu rekombinantnými kmeňmi Yarrowia lipolytica. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production Untypical Hydrolases by Filamentous Fungi of the Trichoderma Genus
Haluz, Peter -- Šimkovič, Martin
Tvorba netradičných hydroláz vláknitými hubami z rodu Trichoderma. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Produkcia a odbúranie tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl-octovú počas kokultivácie Enterococcus faecium a Geotrichum candidum v modelových podmienkach
Greif, Gabriel -- Greifová, Mária -- Body, Patrik
Produkcia a odbúranie tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl-octovú počas kokultivácie Enterococcus faecium a Geotrichum candidum v modelových podmienkach. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 45--53. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Produkcia fenylacetaldehydu z l-fenylalanínu v hybridnom systéme pozostávajúcom z dvoch membránových bioreaktorov
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, p. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Produkcia syntézneho plynu z tuhého odpadu a biomasy v dvojstupňovom pyrolýzno-splyňovacom reaktore
Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik
Fuel Quality Syngas Production by Two Stage Pyrolysis/Gasification of Solid Waste and Biomass. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 107. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Promising TiO2-Bi2O3 composite photocatalyst - EPR study
Barbieriková, Zuzana -- Hajdu, Tomáš -- Brezová, Vlasta -- Žerjav, Gregor -- Djinovic, Petar -- Pintar, Albin
Promising TiO2-Bi2O3 composite photocatalyst - EPR study. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, p. 14. ISBN 978-80-7592-041-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Properties and effects of MoS2 nanoparticules on leukemic cells
Štefík, Pavol -- Strelka, Róbert -- Elefantová, Katarína -- Kálosi, Anna -- Annušová, Adriana -- Šiffalovič, Peter -- Lakatoš, Boris
Vlastnosti a účinky MoS2 nanočastíc na leukemické bunky. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 43. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid
Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. p. 75--80.
articles in magazines2019Details
Proposal for Optimal Layout for Cooling of Polymeration Reactors on PP3 Unit by Cooling Water
Véghová, Lenka -- Variny, Miroslav
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Prosím si jednu kávu.....alebo slovenčina na slovíčko!
Horáková, Magdaléna
Prosím si jednu kávu.....alebo slovenčina na slovíčko!. Spektrum, 25. p. 5.
articles in magazines2019Details
Prospective Copper(II) Metallodrugs with Redox Cycling and Intercalating Functionalities
Šimunková, Miriama -- Valko, Marián
Prospective Copper(II) Metallodrugs with Redox Cycling and Intercalating Functionalities. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, p. 17.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Pulp acetylation - degree of substitution
Kučera, Stanislav -- Šutý, Štefan
Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Purifikácia rekombinantného erytropoetínu pomocou hydrofóbnej chromatografie
Molnár, Tomáš -- Sinton, E. -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Purification of recombinant erythropoietin by hydrophobic interaction chromatography. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 64. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
QTAIM study of Al-Al bonding in [LiAl2H4](-) complex anions
Breza, Martin
QTAIM study of Al-Al bonding in [LiAl2H4](-) complex anions. Polyhedron, 165. p. 17--21.
articles in magazines2019Details
Quality evaluation of fibre-enriched cookies
Lauková, Michaela -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia
Vplyv prídavku vlákninových preparátov na kvalitu sušienok. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 134--141. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Quantum Crystallography
Podhorský, Michal -- Bučinský, Lukáš
Kvantová kryštalografia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Quantum-chemical study of SN-38 through its Cu(II) coordination ability
Štekláč, Marek -- Breza, Martin
Quantum-chemical study of SN-38 through its Cu(II) coordination ability. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, p. 85--91. ISBN 978-80-8208-014-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
QuEChERS v analýze rezíduí pesticídov
Hrouzková, Svetlana -- Szarka, Agneša -- Lemak, Ivana -- Keršňáková, Zuzana
QuEChERS in pesticide residues analysis. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 37--43. ISBN 978-80-227-4907-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Reactivity of Limestones Suitable for Desulphurisation
Bartakovicsová, Rebeka -- Jurišová, Jana
Reaktivita vápencov vhodných na odsírovanie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Real-Time Implementation of Explicit Model Predictive Control
Kvasnica, Michal -- Jones, Colin N. -- Pejcic, Ivan -- Holaza, Juraj -- Korda, Milan -- Bakaráč, Peter
Real-Time Implementation of Explicit Model Predictive Control. In RAKOVIC, S R. -- LEVINE, W S. Handbook of Model Predictive Control. Švajčiarsko: Birkhauser/Springer, 2019, p. 387--412. ISBN 978-3-319-77488-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Recombinant Myrosinase Production
Manduchová, Rastislava -- Rebroš, Martin
Rekombinantná príprava myrozinázy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Recombinant Styrene Monooxygenase Production
Hudecová, Silvia -- Rebroš, Martin
Príprava rekombinantnej styrén monooxygenázy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Recovery of phosphorus from sewage sludge and wastewater in WWTP
Drtil, Miloslav -- Kecskésová, Stanislava
Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV. Vodohospodársky spravodajca :, 62. p. 13--17.
articles in magazines2019Details
Redox Properties of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Rapta, Peter -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Darvasiová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Hammerich, Ole
Redox Properties of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. In WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019, p. 26--28.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Redox States of Coenzyme Q10: Their Biological Activitiy and Antioxidant Potential
Karasová, Natália -- Martiniaková, Silvia
Redoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity
Ohui, Kateryna -- Babak, Maria V. -- Darvasiová, Denisa -- Roller, Alexander -- Végh, Daniel -- Rapta, Peter -- Guan, Grace Rui Shi -- Ou, Yi Hsuan -- Pastorin, Giorgia -- Arion, Vladimir B.
Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity. Organometallics, 38. p. 2307--2318.
articles in magazines2019Details
Redox-cycling and intercalating properties of novel mixed copper(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs tolfenamic, mefenamic and flufenamic acids and phenanthroline functionality: Structure, SOD-mimetic activity, interaction with albumin, DNA damage study and anticancer activity
Šimunková, Miriama -- Lauro, Peter -- Jomová, Klaudia -- Hudecová, Lenka -- Danko, Martin -- Alwasel, Saleh -- Alhazza, Ibrahim M. -- Rajčániová, Simona -- Kozovská, Zuzana -- Kučerová, Lucia -- Moncoľ, Ján -- Švorc, Ľubomír -- Valko, Marián
Redox-cycling and intercalating properties of novel mixed copper(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs tolfenamic, mefenamic and flufenamic acids and phenanthroline functionality: Structure, SOD-mimetic activity, interaction with albumin, DNA damage study and anticancer activity. Journal of Inorganic Biochemistry, 194. p. 97--113.
articles in magazines2019Details
Regenerácia iónovej kvapaliny použitej na separáciu azeotropickej zmesi etanol - voda
Bunevska, Tanja -- Graczová, Elena
Regeneration of ionic liquid used for the separation of azeotropic ethanol - water system. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Regeneration of an extraction solvent used in extraction distillation
Cagáňová, Ivana -- Steltenpohl, Pavol
Regenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destilácii. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Relation between the reactivity and surface area of gypsum
Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Baďurová, Bronislava -- Gabčová, Jana -- Jurišová, Jana -- Foltinovič, Tomáš
Relation between the reactivity and surface area of gypsum. Journal of Molecular Liquids, 283. p. 763--771.
articles in magazines2019Details
Remarks on the determining sets of strongly separately continuous functions on ℓ^p
Karlova, Olena -- Visnyai, Tomáš
Remarks on the determining sets of strongly separately continuous functions on ℓ^p. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 609--616. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Remediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): combination of sorption on activated carbon and bacterial degradation
Kozáková, Mariana -- Dercová, Katarína
Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Removal of hydrogen sulphide in recirculated biogas as a method for sulphide inhibition of anaerobic processes reduction
Božoňová, Michaela -- Hutňan, Miroslav
Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Removal of Phosphorus from Reject and Treated Wastewater
Guzikiewiczová, Eva -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rentabilná nepriama metóda ELISA na určenie rekombinantného ľudského erytropoetínu v produkčných prúdoch
Molnár, Tomáš -- Bartošová, Mária -- Antošová, Monika -- Škultéty, Ľudovít -- Polakovič, Milan
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams. Chemical Papers, 73. p. 713--718.
articles in magazines2019Details
Research of Modern Antioxidant Agents in Cosmetics
Gocníková, Patrícia -- Martiniaková, Silvia
Prieskum novodobých antioxidačne pôsobiacich látok v kozmetických výrobkoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Resistant bacteria againt antimicrobial compounds in drinking water
Bruzdová, Martina -- Olejníková, Petra
Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Retenčné mechanizmy častíc v sterilných mikrofiltračných membránách
Helling, Alexander -- Polakovič, Milan
Retention mechanisms of particles in sterile filtration membranes. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Review súčasných pokrokov v etanolovej high gravity fermentácii
Puligundla, Pradeep -- Šmogrovičová, Daniela -- Mok, Chulkyoon -- Obulam, Vijaya Sarathi Reddy
A review of recent advances in high gravity ethanol fermentation. In Renewable Energy. 2019, p. 1366--1379.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Riadená evolúcia Pseudomonas fluorescens esteráz s využitím nekánonických aminokyselín
Gajdoš, Matúš -- Rebroš, Martin
Directed Evolution of an Esterase from Pseudomonas fluorescens Using Non-canonical Amino Acids. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ročné zmeny vo výskyte koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v komunálnej odpadovej vôd
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Bírošová, Lucia
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater. Environmental science and pollution research, 26. p. 18470--18483.
articles in magazines2019Details
Rozšírená validácia plynovej chromatografickej metódy na stanovenie esterov vo vínach použitím monolitických materiálov na úpravu vzorky
Vyviurska, Olga -- Gorovenko, Roman -- Panáková, Veronika -- Špánik, Ivan
Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step. Food Analytical Methods, 12. p. 791--798.
articles in magazines2019Details
Rôzne extrakčné a mikroextrakčné techniky na stanovenie rezíduí pesticídov vo vybraných stravových doplnkoch
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Various extraction/microextraction approaches for pesticide residues determination in selected food supplements. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 14.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Rubber blends for rubber-metal hydraulic bushings
Búdová, Natália -- Hudec, Ivan
Gumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rutin content in sea buckthorn berries
Schniererová, Adriána -- Kreps, František
Obsah rutínu v plodoch rakytníka rešetliakového. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Saccharide waste materials as substrates for Rhodotorula glutinis
Agócsová, Sára -- Čertík, Milan
Sacharidické odpadové materiály ako substráty pre metabolizmus Rhodotorula glutinis. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Samostatné oddelenie jazykov FCHPT STU na sociálnej sieti
Motešická, Zuzana
Samostatné oddelenie jazykov FCHPT STU na sociálnej sieti. Spektrum, 25. p. 24.
articles in magazines2019Details
Selected Carotenoids and Their Benefits for the Cosmetic Industry
Bukvaiová, Linda -- Martiniaková, Silvia
Vybrané karotenoidy a ich prínos pre kozmetický priemysel. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Selection of adsorbents for separation of the mixture of 1-phenylethanol and acetophenon and their adsorption behavior
Ostrihoňová, Marta -- Gramblička, Michal
Výber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Separation of Acetone - Methanol Mixture in the Presence of Ionic Liquid
Vavrušová, Monika -- Graczová, Elena
Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Separation of azeotropic system using ionic liquid
Duchoňová, Katarína -- Graczová, Elena
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Separation of biotransformation products from their aqueous solutions by liquid extraction
Tkáčová, Kristína -- Steltenpohl, Pavol
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Separation of Lactic Acid from Fermentation Medium
Jajcaiová, Lenka -- Ačai, Pavel
Separácia kyseliny mliečnej z fermentačného média. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Separation of Nitroaromatic Compounds by Gas Chromatography
Pócsová, Tamara -- Hrouzková, Svetlana
Separácia nitroaromátov plynovou chromatografiou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Separation of 2-methylbutan-1-ol and  3-methylbutan-1-ol from Fusel Oil by Rectification
Agócs, Arnold -- Báleš, Vladimír
Separácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudliny. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis
Puchoňová, Miroslava -- Mazúr, Milan -- Růžičková, Zdeňka -- Valigura, Dušan -- Moncoľ, Ján
Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis. Journal of Molecular Structure, 1181. p. 373--382.
articles in magazines2019Details
Simulácia desorpčného procesu 2-fenyletanolu z adsorpčnej kolóny s pevným lôžkom pomocou Maxwell-Stefanovej teórie
Kando, Róbert -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Simulation of desorption process of 2-phenyl ethanol from fixed bed adsorption collumn using Maxwell-Stefan theory. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 175. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Simulácia procesu odsírenia plynu – porovnanie predikcie rovnovážneho a nerovnovážneho modelu
Tóth, Tamás -- Samu, Zsolt -- Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana
Gas Sweetening Process Simulation - Comparison of equilibrium and nonequilibrium models prediction. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 165. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sintering of zirconia doped alumina ceramics
Húlek, Lukáš -- Bača, Ľuboš
Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Skrížené kaplingy nitrozlúčenín a ich potenciál v syntéze prírodných látok
Detková, Katarína Ráchel -- Jakubec, Pavol
Cross-couplings of Nitro Compounds and Their Potential in the Synthesis of Natural Products. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Skúmanie membránového bioreaktora pre in-situ odstraňovanie produktu založeného na silikónovom membránovom module
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Investigation of membrane bioreactor for in situ product removal based on silicone rubber membrane module. Chemical Papers, 73. p. 2133--2142.
articles in magazines2019Details
Skúmanie metabolického profilu mozgu na potkaňom modeli demencie súvisiacej s vekom
Kašparová, Svatava -- Gubiová, Veronika -- Melichercik, Ľubomír -- Tvrdík, Tomáš -- Liptaj, Tibor -- Kaliňák, Michal
An investigation of cerebral metabolic profile in the rat model of age-related dementia. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, p. 28. ISBN 978-80-86186-97-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Skúmanie sekundárnych metabolitov reliktného dubu: Quercus pontica
Sohretoglu, Didem -- Sevgi, Sezer -- Šoral, Michal -- Renda, Gulin
Investigations on secondary metabolites of a relict oak: Quercus pontica. In Trends in Natural Product Research – PSE Young Scientists’ Meeting, 19.-21.6.2019, Budapešť: Book of Abstracts. 1st ed. Budapešť: Phytochemical Society of Europe, 2019, p. 52.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sledovanie transformačných produktov pesticídov
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Screening of the transformation products of pesticides. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 13--19. ISBN 978-80-227-4907-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Softvérový prístup k identifikácii nebezpečenstva komplexných priemyselných procesov založený na počítačovej simulácii
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Software approach to simulation-based hazard identification of complex industrial processes. Computers and Chemical Engineering, 122. p. 66--79.
articles in magazines2019Details
Solubilization of Recombinant Proteins by Maltose Binding Protein
Žigová, Klaudia -- Hegyi, Zuzana
Solubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažuceho proteínu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Species-specific differences in architecture and chemical composition of dodder seeds
Martinčová, Michaela -- Kaštier, Peter -- Krasylenko, Yuliya A. -- Gajdoš, Peter -- Čertík, Milan -- Matušíková, Idlikó -- Blehová, Alžbeta
Species-specific differences in architecture and chemical composition of dodder seeds. Flora :, 256. p. 61--68.
articles in magazines2019Details
Spectral properties of Model Systems of Microbial Contamination of Paper
Paračková, Patrícia -- Čeppan, Michal
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spectro-electrochemical toolbox for monitoring and controlling quinone-mediated redox-driven molecular gripping
Milic, Jovana -- Schneeberger, Thomas -- Zalibera, Michal -- Diederich, Francois -- Boudon, Corinne -- Ruhlmann, Laurent
Spectro-electrochemical toolbox for monitoring and controlling quinone-mediated redox-driven molecular gripping. Electrochimica Acta, 313. p. 544--560.
articles in magazines2019Details
Splyňovanie zložiek RDF paliva v dvojstupňovom laboratórnom reaktore
Šuhaj, Patrik -- Husár, Jakub -- Haydary, Juma
Gasification of components of refused-derived fuel (RDF) in two stage laboratory reactor. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 108. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Spoľahlivá identifikácia nízko prchavých organických zlúčenín v tokajských odrodových vínach s GC × GC-HRTOFMS
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Reliable identification of uncommon low volatile organic compounds in Tokaj varietal wines with GC×GC-HRTOFMS. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 25.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu: Zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 2.4.2019
Zahoranová, Anna -- Černák, Mirko -- Kováčik, Dušan -- Medvecká, Veronika -- Hudecová, Daniela -- Kaliňáková, Barbora -- Hoppanová, Lucia -- Dylíková, Juliana
Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu: Zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 2.4.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 10 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Sprouts in Nutrition
Grögerová, Aneta -- Mošovská, Silvia
Klíčky vo výžive. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Stability of antioxidants in sea-buckthorn (Hippophae rhamnoides)
Smoláriková, Erika -- Ciesarová, Zuzana
Stabilita antioxidantov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Stability of nickel in molten fluoride melts
Ambrová, Marta -- Jurišová, Jana -- Korenko, Michal
Stabilita niklu v prostredí roztavených fluoridov. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1st ed. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, p. 77--87. ISBN 978-80-227-4926-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Stability of photos taken with cyanotype technique
Grešová, Dušana -- Jančovičová, Viera
Stabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Stanovenie stability rekombinantných hydroláz
Michale, Frederik -- Krasňan, Vladimír
Stability Determination of Recombinant Hydrolases. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Starch Syrup and Its Food and Beverages Applications
Haukszová, Katarína -- Minarovičová, Lucia
Škrobový sirup a jeho aplikácia do potravín a nápojov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Starnutie plastifikovaných mulčovacích fólií z kyseliny polymliečnej a poly 3-hydroxy butyratu plnených sadzami počas jednej sezóny produkcie sladkej papriky
Mosnáčková, Katarína -- Šlosár, Miroslav -- Kollár, Jozef -- Janigová, Ivica -- Šišková, Alena -- Chmela, Štefan -- Sikorska, Wanda -- Perďochová, Dagmara -- Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel -- Chodák, Ivan -- Mosnáček, Jaroslav
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production. European Polymer Journal, 114. p. 81--89.
articles in magazines2019Details
Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues
Ďuriš, Andrej -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol
Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues. Tetrahedron Letters :, 60. p. 480--484.
articles in magazines2019Details
Stereoselective synthesis of functionalised α-amino acids by aza-Henry reaction
Marčeková, Michaela -- Jakubec, Pavol
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Stereoselective Synthesis of Pyrrolizidine Alkaloids Hycinthacines
Otočková, Barbora -- Fischer, Róbert
Stereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Stratégie chromatografickej purifikácie rekombinantného ľudského erytropoetínu
Polakovič, Milan -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika
Strategies of chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 146. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Stratégie chromatografickej purifikácie rekombinantného ľudského erytropoetínu
Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Kurák, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Strategies of chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. In Trends and prospects of med/pharma biotechnologies in Europe, towards strengthening regional cooperation including CEE countriess. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019, ISBN 978-80-8105-996-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Stratégie pre inaktiváciu kináz zapojených do regulácie uhlíkového metabolizmu Pichia pastoris
Mačáková, Monika -- Čertík, Milan
Strategies for inactivation of kinases involved in regulation of central carbon metabolism in P. pastoris. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Structural diverse of [Mn(salen)(NCS/NCSe)] complexes
Moncoľ, Ján -- Schoeller, Martin
Structural diverse of [Mn(salen)(NCS/NCSe)] complexes. In Acta crystallographica Section A. p. 383.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Structure and properties of fibres based on PLA
Baniková, Kristína -- Ujhelyiová, Anna
Štruktúra a vlastností vlákien na báze PLA. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Studená plazma ako nová stratégia na fungálnu inaktiváciu s dopadom na produkciu mykotoxínov
Dylíková, Juliana -- Kaliňáková, Barbora -- Kováčik, Dušan -- Medvecká, Veronika -- Kryštofová, Svetlana -- Hoppanová, Lucia -- Palušková, Veronika -- Zahoranová, Anna
Cold plasma as a novel strategy to fungal inactivation with impact on mycotoxin production. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, p. 27. ISBN 978-80-210-9296-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Studies on sulfur recovery plant performance using Aspen HYSYS sulsim simulations
Nagamalleswara, Rao. K -- Haydary, Juma
Studies on sulfur recovery plant performance using Aspen HYSYS sulsim simulations. Petroleum and Coal :, 61. p. 292--305.
articles in magazines2019Details
Study of antiproliferative and apoptotic potential of newly synthesized berberine derivatives
Švédová, Alexandra -- Čipák, Ľuboš
Štúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of catalytic condensation of ethanol with acetaldehyde
Lejková, Dagmara -- Horváth, Blažej
Štúdium katalyzovanej kondenzácie etanolu s acetaldehydom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of diacylglycerol acyltransferase 1 specificity in yeast Yarrowia lipolytica
Vojtková, Martina -- Gajdoš, Peter
Štúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 1 kvasinky Yarrowia lipolytica. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of diacylglycerol acyltransferase 2 specificity in yeast Yarrowia lipolytica
Vicenová, Mária -- Gajdoš, Peter
Štúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 2 kvasinky Yarrowia lipolytica. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of oxidation properties of metabolites of yeast Rhodotorula glutinis
Mráz, Lukáš -- Čertík, Milan
Štúdium oxidačných vlastností metabolitov kvasinky Rhodotorula glutinis. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of plasma treatments to surfaces of heritage objects
Kováč, Miroslav -- Reháková, Milena
Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of production of fenolic acids esterases
Bartalová, Monika -- Klempová, Tatiana
Štúdium produkcie esteráz fenolických kyselín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact
Čížová, Katarína -- Vizárová, Katarína -- Ház, Aleš -- Vykydalová, Anna -- Cibulková, Zuzana -- Šimon, Peter
Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact. Journal of Cultural Heritage, 37. p. 103--112.
articles in magazines2019Details
Study of the Influence of the Presteaming of Wood Chips on Impregnation During Continuous Batch Cooking
Galan, Dalibor -- Jablonský, Michal
Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of the permeabilization of bacterial membrane by physico-chemical methods
Čierna, Martina -- Gál, Miroslav
Štúdium permeabilizácie bakteriálnej membrány pomocou fyzikálno-chemických metód. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of the Possibilities of Anaerobic Stabilization of Sludge from WWTP in the Automotive Industry
Jankejech, Peter -- Hutňan, Miroslav
Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of Thermocatalytic Decomposition of Biomass in the Micro-reactor GC-MS System
Kurčová, Petra -- Kaszonyi, Alexander
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of zero-field splitting in Ni(II) complexes with near octahedral geometry
Lomjanský, Dominik -- Rajnák, Cyril -- Titiš, Ján -- Moncoľ, Ján -- Boča, Roman
Study of zero-field splitting in Ni(II) complexes with near octahedral geometry. Inorganica Chimica Acta, 491. p. 138--146.
articles in magazines2019Details
Study on the use of by-products of plant biomass processing for biofuels purposes
Ondriašová, Zuzana -- Kreps, František
Štúdium využitia vedľajších produktov spracovania rastlinnej biomasy pre účely biopalív. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Subjektívne a objektívne hodnotenie kontinuálneho a intermitentného zaťaženia
Nagyová, Lenka -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea
Subjektívne a objektívne hodnotenie kontinuálneho a intermitentného zaťaženia. Telesná výchova a šport, 29. p. 9--12.
articles in magazines2019Details
Submikromolárne koncentrácie triorganocínových derivátov indukujú bunkovú smrť leukemických L1210 buniek nezávisle od expresie P-glykoproteínu
Boháčová, Viera -- Šeres, Mário -- Pavlíková, Lucia -- Kontár, Szilvia -- Cagala, Martin -- Otevřel, Jan -- Bobál, Pavel -- Brtko, Július -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentrations independently of P-glycoprotein expression. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 9. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Súčasné trendy v kvapalinovej chromatografii – ultra vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
Hroboňová, Katarína
Current trends in liquid chromatography – Ultra high performance liquid chromatography. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 63--68. ISBN 978-80-227-4907-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Interacting with Doxycycline Produce/Scavenge Superoxide and Hydroxyl Radicals and Induce/Inhibit DNA Cleavage
Mišák, Anton -- Kuráková, Lucia -- Goffa, Eduard -- Brezová, Vlasta -- Grman, Marián -- Ondriašová, Elena -- Chovanec, Miroslav -- Ondriaš, Karol
Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Interacting with Doxycycline Produce/Scavenge Superoxide and Hydroxyl Radicals and Induce/Inhibit DNA Cleavage. Molecules, 24. p. 1148.
articles in magazines2019Details
Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc
Bohunická, Alexandra -- Strižincová, Petra
Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc. In SVOČ 60. Zvolen,: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 704--713. ISBN 978-80-228-3148-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Surface Active and Antioxidative Properties of Extract from Seeds of Moringa Oleifera (Moringa Oleifera L.).
Dutko, Martin -- Sekretár, Stanislav
Povrchovo aktívne a antioxidačné vlastnosti extraktu zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Synergia vs. monoterapia
Ježíková, Zuzana -- Pagáč, Tomáš -- Víglaš, Ján -- Pfeiferová, Barbora -- Šoltys, Katarína -- Bujdáková, Helena -- Černáková, Lucia -- Olejníková, Petra
Synergy Over Monotherapy. Current Microbiology, 76. p. 673--677.
articles in magazines2019Details
Synhesis of titanium coordination compounds derived from salicylic acid and different O and N-ligands
Kováčová, Andrea -- Herich, Peter
Syntéza koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych O a N-ligandov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Syntéza a molekulový magnetizmus v kobaltnatých komplexoch s tridentátnymi N-donorovými ligandami
Juráková, Jana -- Šalitroš, Ivan
Synthesis and Molecular Magnetism in Cobalt(II) Complexes with Tridentate N-donor Ligands. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Syntéza a štúdium homopolymerizačnej kinetiky kyseliny 7-(metakryloxy)-2-oxo-heptylfosforitej a jej kopolymerizácia s metyl metakrylátom
Chmela, Štefan -- Fiedlerová, Agnesa -- Liptaj, Tibor -- Catel, Yohann -- Moszner, Norbert
Synthesis and homopolymerization kinetics of 7-(methacroyloxy)-2-oxo-heptylphosphonic acid and its copolymerization with methyl methacrylate. Designed Monomers and Polymers, 22. p. 79--90.
articles in magazines2019Details
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives
Milata, Viktor -- Švédová, Alexandra -- Barbieriková, Zuzana -- Holúbková, Eva -- Čipáková, Ingrid -- Cholujová, Dana -- Jakubíková, Jana -- Pánik, Miroslav -- Jantová, Soňa -- Brezová, Vlasta -- Čipák, Ľuboš
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives. International Journal of Molecular Sciences, 20. p. 2169.
articles in magazines2019Details
Synthesis and characterization of complexes with superoxide dismutase like activity
Piroš, Milan -- Švorec, Jozef
Príprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Synthesis and properties of filbertone analogues
Dendys, Michal -- Szolcsányi, Peter
Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Synthesis and properties of manganese(III) salen complexes
Schoeller, Martin -- Moncoľ, Ján
Príprava a vlastnosti manganitých salenových komplexov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Synthesis and Synthetic Use of N-Pentafluorophenyl-5-Aminopyrazoles for the Preparation of New Heterocycles and Potentially Biologically Active Compounds
Šofranko, Jakub -- Végh, Daniel
Syntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Synthesis and Synthetic Utilisation of N, N-Diphenylamides of Florosubstituted Benzoic Acids as Photo- and Electroactive Materials and Potentially Biologically Active Compounds
Oroszlányová, Enikő -- Végh, Daniel
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Synthesis of 5-unsubstituted 4-hydroxyisoxazolidines by intramolecular cyclizations of the 2-bromo-3-(hydroxyamino)propan-1-ols
Ševeček, Ivan -- Záborský, Ondrej
Syntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Synthesis, structural characterization, EPR spectroscopy and Hirshfeld surface analysis of a novel Cu2+-doped 3,14-diethyl-2,13-diaza-6,17-diazoniatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane bis(perchlorate)
Moncoľ, Ján -- Mazúr, Milan -- Valko, Marián -- Choi, Jong-Ha
Synthesis, structural characterization, EPR spectroscopy and Hirshfeld surface analysis of a novel Cu2+-doped 3,14-diethyl-2,13-diaza-6,17-diazoniatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane bis(perchlorate). Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 75. p. 616--622.
articles in magazines2019Details
Synthetic Study toward Natural Product Munduserone
Schenková, Tereza -- Koóš, Peter
Syntetická štúdia prírodnej látky Munduserón. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Študentská vedecká konferencia - sekcia Anglický jazyk
Horáková, Magdaléna
Študentská vedecká konferencia - sekcia Anglický jazyk. Spektrum, 25. p. 30--31.
articles in magazines2019Details
Štúdium matricových efektov a výťažností pesticídov vo vzorkách bylinných kvapiek
Kurucová, Nikola -- Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Štúdium matricových efektov a výťažností pesticídov vo vzorkách bylinných kvapiek. In Aplikované prírodné vedy 2019. Trnava,: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019, p. 28--32. ISBN 978-80-8105-994-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Štúdium nízkoteplotných elektrolytov vhodných pre elektrochemickú prípravu Al-Zr zliatin
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes for Al-Zr alloy synthesis. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Tar Cracking in Waste Gasification Using a Carbon Based Catalyst Obtained by Pyrolysis of Waste
Dénesová, Karin -- Haydary, Juma
Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Technické aplikácie plazmových ošetrení: súčasný stav a perspektívy
Dylíková, Juliana -- Kryštofová, Svetlana -- Medvecká, Veronika -- Ďurišová, Kamila -- Kaliňáková, Barbora
Technical applications of plasma treatments: current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, p. 2019.
articles in magazines2019Details
Technické aplikácie plazmových ošetrení: súčasný stav a perspektívy
Dylíková, Juliana -- Kryštofová, Svetlana -- Medvecká, Veronika -- Ďurišová, Kamila -- Kaliňáková, Barbora
Technical applications of plasma treatments: current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, 103. p. 5117--5129.
articles in magazines2019Details
Techno-economic study on the fuel gas replacement by the water steam in the aromatics-rich stream splitting process
Variny, Miroslav -- Jediná, Dominika -- Illés, Peter -- Mierka, Otto -- Dudáš, Jozef
Techno-economic study on the fuel gas replacement by the water steam in the aromatics-rich stream splitting process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 89. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Terephthalic acid from waste PET: An efficient and reusable catalyst for xylose conversion into furfural
Hronec, Milan -- Fulajtárová, Katarína
Terephthalic acid from waste PET: An efficient and reusable catalyst for xylose conversion into furfural. Catalysis Today, 324. p. 27--32.
articles in magazines2019Details
Testing of various concentrations of plasticizers influence on dermal fibroblasts
Vaseková, Andrea -- Vašková, Ida
Testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblasty. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry
Čulenová, Martina -- Žiaran, Stanislav -- Varchulová - Nováková, Zuzana -- Gálfiová, Paulína -- Alexy, Pavel -- Vašková, Ida -- Gálisová, Ivana -- Medlenová, Elena -- Danišová, Lucia
Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry. In Zborník vedeckých prác, Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, 16.4.2019, Bratislava :. 1st ed. Bratislava,: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, p. 118--123. ISBN 978-80-223-4712-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Tests of biogas potential as effective tool for anaerobic digestion processes evaluation
Arcieri, Tommaso -- Hutňan, Miroslav
Tests of biogas potential as effective tool for anaerobic digestion processes evaluation. Final thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Analysis of Galvanizing Solutions by Atomic Spectrometry
Gallová, Réka -- Čacho, František
Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The bacterial mixed culture as an effective tool for biodegradation of polychlorinated biphnyls (PCBs) in the contaminated sediment
Prokopová, Dominika -- Dercová, Katarína
Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Biological Effects of Extract from Theobroma cacao
Lopatková, Tatiana -- Žemlička, Lukáš
Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.). Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Biosensors as Analytical Tools in Clinical Chemistry
Kovaneczová, Monika -- Sochr, Jozef
Biosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémii. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Blends of PLA/PHB for 3D Printing
Vendleková, Petra -- Plavec, Roderik
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Blends of PLA/PHB for 3D Printing
Ondria, Matúš -- Plavec, Roderik
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Combination of Deep Eutectic Solvents with Dihydric Alcohols and their Impact on Pulp Delignification
Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal
Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The effect of biosurfactants on bacterial cell and on biodegradation of hydrophobic organic compounds
Domšicová, Michaela -- Dercová, Katarína
Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Effect of Species Hardwood on the Efficiency of Production Unbleached Pulp
Grošík, Maroš -- Jablonský, Michal
Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Genus Penicillium as a Producer of Hexosaminidases
Garajová, Nikola -- Hronská, Helena
Rod Penicillium ako producent hexózaminidáz. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Heat Stress Effects on the Gases Permeability of the Isolative Type Garment of the Czech Armed Forces Chemical Corps Specialists Body Surface Protection
Otřísal, Pavel -- Friess, Karel -- Feherová, Lucia -- Melicharik, Zdeněk -- Švorc, Ľubomír -- Bungau, Constantin -- Mosteanu, Danut
The Heat Stress Effects on the Gases Permeability of the Isolative Type Garment of the Czech Armed Forces Chemical Corps Specialists Body Surface Protection. Revista de Chimie, 70. p. 1597--1602.
articles in magazines2019Details
The impact of pollutants on the stability of gelatine photography
Ősziová, Katarína -- Jančovičová, Viera
Vplyv polutantov na stabilitu želatínovej fotografie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The impact of selected nanomaterials on human health
Majerová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš
Vplyv vybraných nanomateriálov na ľudské zdravie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The influence of biofilmt on alloy coatings Zn-Ni and Zn-Fe
Zemanová, Matilda -- Dojcsánová, Emília -- Krištofíková, Ľudmila
Vplyv biofilmu na zliatinové povlaky Zn-Ni a Zn-Fe. In 52. Celostátní aktiv galvanizérů: Zborník přednášek. 1st ed. Jihlava, Česko: Etis s.r.o., 2019, p. 39--42. ISBN 978-80-905648-5-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The influence of environmental factors on physiology and development of Trichoderma spp
Molnárová, Noémi -- Kryštofová, Svetlana
Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Chestnut Flour Addition on the Technological Quality of Cereal Products
Hudzíková, Agáta -- Kohajdová, Zlatica
Vplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Plasticizers Combinations on Properties of PLA/PHB Blends
Hrbíková, Slávka -- Plavec, Roderik
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Plasticizers Combinations on Properties of PLA/PHB Blends
Pružincová, Lucia -- Plavec, Roderik
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Medvecová, Jana -- Omaníková, Leona
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Jakubčová, Jaroslava -- Omaníková, Leona
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The optimization of separation conditions for determination of enantiomer ratios of chiral componds in wine samples
Virba, Martin -- Špánik, Ivan
Optimalizácia separačných podmienok pre stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín vo vzorkách vín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Possibilities of Maltotriose Preparation from Pullulan
Pacolová, Mária -- Hronská, Helena
Možnosti prípravy maltotriózy z pululánu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The preparation and use of iron plant bionanoparticles for remediation of polychlorinated biphenyls
Majčinová, Michaela -- Dercová, Katarína
Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The preparation of aromatic hydrocarbons by dehydroaromatization of methane over hybrid catalysts
Fukasová, Veronika -- Horňáček, Michal
Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The preparation of hydrotalcites and their using at production of biodesiel by transesterification reaction
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The role of auxins in metabolism of filamentous fungi
Hrabčáková, Denisa -- Olejníková, Petra
Úloha auxínov v metabolizme vláknitých húb. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Skin Microbiome - Cosmetic Aspects of Beneficial and Harmful Microorganisms
Svitková, Natália -- Hojerová, Jarmila
Mikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The spread of bacterial resistance in the environment
Puzderová, Barbora -- Olejníková, Petra
Šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Study of Resistance Mechanisms to Organic Acids in Trichoderma Genus
Mikolajová, Mária -- Kryštofová, Svetlana
Štúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode Trichoderma. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Study of Spectroscopic Properties of Historical Photography
Olšavská, Zuzana -- Jančovičová, Viera
Štúdium spektroskopických vlastností historických fotografií. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Therapeutical Potential of Chia (Salvia hispanica L.)
Rošová, Martina -- Jantová, Soňa
Terapeutický potenciál Chia (Salvia hispanica L.). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The tracing of chiral organic componds in vintage Tokaj wines
Čuchorová, Justína -- Špánik, Ivan
Sledovanie chirálnych organických zlúčenín v archívnych tokajských vínach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Use of the Atomic Spectrometry Methods in the Inorganic Analysis
Hudecová, Agáta -- Čacho, František
Využitie metód atómovej spektrometrie v anorganickej analýze. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The utilization of SBSE-GC-TOF-MS for analysis of organic compounds in Tokaj specialty wines
Garančovská, Dominika -- Špánik, Ivan
Využitie SBSE-GC-TOF-MS pre analýzu organických zlúčenín v tokajských výberových vínach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Theoretical study of macrocyclic nickel complexes
Puškárová, Ingrid -- Vénosová, Barbora -- Bučinský, Lukáš
Theoretical study of macrocyclic nickel complexes. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, p. 79--84. ISBN 978-80-8208-014-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Theoretical Study of Naturally Occurring Phenolic Acids Antioxidant Effect Thermodynamics
Biela, Monika -- Klein, Erik
Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku prírodných fenolových kyselín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Theoretical Study of Thermodynamic Stability of Selected Groups of Molecules After Ultrasonic Irradiation
Korcová, Katarína -- Lukeš, Vladimír
Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Thermodynamic characterization of acid kryolite systems
Benköová, Michaela -- Kubiňáková, Emília
Termodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Thioether-Functionalized Quinone-Based Resorcin[4]arene Cavitands: Electroswitchable Molecular Actuators
Milic, Jovana -- Schneeberger, Thomas -- Zalibera, Michal -- Milowska, Karolina Z. -- Ong, Quy K. -- Trapp, Nils -- Ruhlmann, Laurent -- Boudon, Corinne -- Thilgen, Carlo -- Diederich, Francois
Thioether-Functionalized Quinone-Based Resorcin[4]arene Cavitands: Electroswitchable Molecular Actuators. Helvetica Chimica Acta, 102. p. 225.
articles in magazines2019Details
Total synthesis of natural heterocornol B
Vyskočil, Tomáš -- Markovič, Martin
Totálna syntéza prírodnej látky heterokornolu B. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Total synthesis of natural 1,3-dihydroisobenzofurans
Bartošová, Jana -- Koóš, Peter
Totálna syntéza prírodných 1,3-dihydroizobenzofuránov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Totálna syntéza Berkeleylaktónu A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. p. 7159--7165.
articles in magazines2019Details
Totálna syntéza Berkeleylaktónu A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. p. 7159--7165.
articles in magazines2019Details
Transformation of different fractions of industrial wastes into fuels in process of fluid catalytic cracking - study in MAT - microactivity test
Safková, Ľubomíra -- Hudec, Pavol
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Transport and metabolism of hypomethylating agents used in treatment of hematooncology diseases and development of resistance
Šimoničová, Kristína -- Janotka, Ľuboš -- Kavcová, Helena -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena -- Messingerová, Lucia
Transport a metabolizmus hypometylačných látok používaných v liečbe hematoonkologických ochorení a rozvoj rezistencie. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 42. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Trends in Cosmetic Hair Care Products
Jánovová, Laura -- Hojerová, Jarmila
Trendy v kozmetických výrobkoch pre starostlivosť o vlasy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Trends in Development and Progress of QuEChERS Advance to Determination of Toxic Xenobiotics in Food
Hrouzková, Svetlana -- Hrouzek, Ján
Trendy vo vývoji a progres prístupu QuEChERS pri sledovaní toxických cudzorodých látok v potravinách. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 73--84. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Triclosan resistant bacteria in sewage sludge
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína -- Kurtulík, Martin -- Mackuľak, Tomáš
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale. In Endocrine regulations. 2019, p. 20.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Turbidities of wine
Furdíková, Katarína
Zákaly vo víne. Vinič a víno, 19. p. 12--15.
articles in magazines2019Details
Two-enzyme system for the preparation of natural aroma by reduction of carbonyl compounds
Mihálová, Lenka -- Štefuca, Vladimír
Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ultra-Sensitive Electrochemical Determination of Rifampicin Using the TiO2nanoparticles Decorated Reduced Graphene Oxide Nanocomposite
Yenugu, Manohara Ready Veera -- Švorc, Ľubomír -- Bathinapatla, Sravani -- Gajulapalle, Madhavi
Ultra-Sensitive Electrochemical Determination of Rifampicin Using the TiO2nanoparticles Decorated Reduced Graphene Oxide Nanocomposite. In 235th ECS Meeting, 26.-30.5.2019, Dallas: Abstracts. 1st ed. Dallas: Electrochemical Society, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Umbelopsis isabellina ako potenciálny spracovateľ odpadových tukov a olejov
Chrenková, Adriana -- Klempová, Tatiana
Umbelopsis isabellina as a potential utilizer of waste fats and oils. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Unconventional Starch Sources
Barančinová, Juliana -- Minarovičová, Lucia
Netradičné zdroje škrobu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Upconversion luminescence and optical thermometry in Er3+/Yb3+ co-doped CeO2 for space application
Bača, Ľuboš -- Steiner, Hannes -- Stelzer, Nils
Upconversion luminescence and optical thermometry in Er3+/Yb3+ co-doped CeO2 for space application. Journal of Alloys and Compounds, 774. p. 418--424.
articles in magazines2019Details
Use of extracts of rosemary and spruce bark to stabilize of edible oils
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Využitie extraktov z rozmarínu a smrekovej kôry pri stabilizácii jedlých olejov. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 190--196. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Use of program package in CSD database for teaching
Moncoľ, Ján
Využitie programového balíku OLEX2 a CSD databázy pri výuke študentov v rámci predmetu laboratórium difrakčných metód. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2019, p. 139--140.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Use of Worms to Remove Polystyrene Waste
Paškevič, Jakub -- Mackuľak, Tomáš
Využiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpadu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Using of ITP method for determination degradation kinetic of phytic acid during fermentation of oat beverages
Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Lauková, Michaela -- Minarovičová, Lucia -- Repková, Lenka
Využitie metódy ITP na stanovenie kinetiky degradácie kyseliny fytovej v priebehu fermentácie ovsených nápojov. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 101--105. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Úspora zemného plynu a zníženie emisií v zdravotníckom sektore – prípadová štúdia
Mierka, Otto -- Variny, Miroslav -- Skalíková, Ingrida -- Sámel, Peter -- Kizek, Ján -- Súth, Róbert -- Nagy, Karol
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study. Civil and Environmental Engineering Reports, 29. p. 102--118.
articles in magazines2019Details
Utilization of lipidic wastes in SSF process using Mortierella alpina
Lapeš, Pavel -- Klempová, Tatiana
Utilizácia lipidických odpadov v procese polosuchých fermentácií pomocou Mortierella alpina. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Utilization of lipidic wastes in submerge fermentation process using Mortierella alpina
Drozdová, Patrícia -- Klempová, Tatiana
Utilizácia lipidických odpadov vláknitou hubou Mortierella alpina v procese submerznej fermentácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Utilization of Mass Spectrometry in Diagnosis of Metabolic Disorders
Micháliková, Martina -- Hrouzková, Svetlana
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri diagnostike metabolických porúch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Utilization of Microextraction by Liquid Solvent for Isolation of Pesticide Residues from Milk Samples
Brisudová, Adriana -- Hrouzková, Svetlana
Využitie mikroextrakcie kvapalinou na izoláciu rezíduí pesticídov zo vzoriek mlieka. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Utilization of oil wastes by yeast Yarrowia lipolytica
Hurbanová, Silvia -- Čertík, Milan
Utilizácia olejových odpadov kvasinkou Yarrowia lipolytica. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Utilization of variable synthetic blocks in the synthesis of natural compounds and their analogues
Parák, Martin -- Lásiková, Angelika
Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Utilization of waste oils by yeast Rhodotorula glutinis
Pokorná, Zuzana -- Čertík, Milan
Utilizácia odpadových olejov kvasinkou Rhodotorula glutinis. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vector system construction for heterologous gene experssion in yeast Rhodosporidium toruloides
Jeleňová, Gabriela -- Gajdoš, Peter
Konštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloides. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vhodnosť výberu matematického modelu pre hodnotenie rizík procesu
Kačmárová, Adriána -- Janošovský, Ján -- Labovská, Zuzana -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Relevance of mathematical model selection for process hazards identification. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 203. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Visible-light-responsive surface-modified TiO2 powder with 4-chlorophenol: A combined experimental and DFT study
Barbieriková, Zuzana -- Dvoranová, Dana -- Brezová, Vlasta -- Dzunuzovic, Enis -- Sredojevic, Dusan N. -- Lazic, Vesna -- Nedeljkovic, Jovan M.
Visible-light-responsive surface-modified TiO2 powder with 4-chlorophenol: A combined experimental and DFT study. Optical Materials, 89. p. 237--242.
articles in magazines2019Details
Voltammetric Protocol for Reliable Determination of a Platelet Aggregation Inhibitor Dipyridamole on a Bare Miniaturized Boron-Doped Diamond Electrochemical Sensor
Sarakhman, Olha -- Pysarevska, Solomiya -- Dubenska, Liliya -- Stankovic, Dalibor M. -- Otřísal, Pavel -- Planková, Alexandra -- Kianičková, Kristína -- Švorc, Ľubomír
Voltammetric Protocol for Reliable Determination of a Platelet Aggregation Inhibitor Dipyridamole on a Bare Miniaturized Boron-Doped Diamond Electrochemical Sensor. Journal of the Electrochemical Society, 166. p. 219--226.
articles in magazines2019Details
Volume changes of chosen PCMs
Belešová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vplyv iónov Hofmeisterovho radu na adsorpciu BSA a DNA na soli-odolnú chromatografickú membránu
Kurák, Tomáš -- Polakovič, Milan
Effect of Hofmeister series ions on BSA and DNA adsorption on salt-tolerant interaction chromatography membrane. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 42--43. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv nízkoteplotnej plazmy na inaktiváciu mikroorganizmov a zlepšenie klíčivosti semien obilnín
Hoppanová, Lucia -- Medvecká, Veronika -- Dylíková, Juliana -- Zahoranová, Anna
The effect of non-thermal plasma on microorganism inactivation and germination improvement on cereal seeds. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, p. 28. ISBN 978-80-210-9296-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv podmienok predúpravy kukuričného odpadu na zvýšenie produkcie bioplynu
Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav -- Gróf, Nikolas -- Hencelová, Kristína
The influence of maize waste pretreatment conditions to increase the biogas production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 114. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv soli a teploty na rast kultúry Fresco
Medveďová, Alžbeta -- Šipošová, Petra -- Mančušková, Tatiana -- Valík, Ľubomír
The effect of salt and temperature on the growth of fresco culture. Fermentation, 5. p. 1--10.
articles in magazines2019Details
Vplyv štruktúry aniónu a katiónu iónových kvapalín na extrakciu karboxylových kyselín
Marták, Ján -- Schlosser, Štefan
Influence of Anion and Cation Structure of Ionic Liquids on Carboxylic Acids Extraction. Frontiers in Chemistry, 7. p. 117.
articles in magazines2019Details
Vplyv tepelného stresu na vnútorné biozložky borovicového ihličia v skrutkovom pyrolyzéri: TG analýza
Mandal, Sandip -- Haydary, Juma -- Gangil, Sandip -- Husár, Jakub -- Jena, P. -- Bhattacharya, T.K.
Influence of thermal stresses on the intrinsic bioconstituents of pine needles in a screw pyrolyzer: TG analysis. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 110. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv typu a koncentrácie soli na adsorpciu proteínov v multimodálnej chromatografii
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Effects of salt type and concentration on protein adsorption in multimodal chromatography. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 44. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv zloženia na chovanie vodivých uhlíkových pást pre sieťotlač
Hatala, Michal -- Gemeiner, Pavol -- Hvojnik, Matej -- Mikula, Milan
The effect of the ink composition on the performance of carbon-based conductive screen printing inks. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 30. p. 1034--1044.
articles in magazines2019Details
Vplyv zrážania lignínu na jeho vlastnosti a následné použitie ako adhezíva
Lisý, Anton -- Strižincová, Petra -- Majová, Veronika -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Impact of lignin precipitation on its properties and subsequent use as adhesive. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vsádzkové sušenie ovocia pri špecifických podmienkach okolia
Royen, M.J. -- Noori, A.W. -- Haydary, Juma
Fruit batch drying at specific ambient conditions. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 57. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vybrané metódy úpravy vzorky v stopovej analýze rezíduí pesticídov v potravinách
Purdešová, Andrea
Selected sample preparation methods used in trace pesticide residues analysis in food. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 25--28. ISBN 978-80-227-4907-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vyhodnotenie možnosti úpravy existujúceho procesu delenia C4 frakcie zabudovaním tepelného čerpadla
Variny, Miroslav -- Švistun, Ladislav -- Mierka, Otto -- Kováč, Norbert
Evaluation of the existing C4 fractionation process retrofit possibility by the incorporation of a heat pump. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 209. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Výkonnosť katalyzátora s odlišným pôvodom v rozklade modelového dechtu
Šupa, Ivan -- Dénesová, Karin -- Ťapuš, Jozef -- Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Steltenpohl, Pavol
Performance of catalysts with different nature in model tar component decomposition. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 227. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vylepšenie riadiaceho systému RHC – od návrhu k priemyselnej aplikácii
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Residue hydrocracking temperature control system upgrade – from design to industrial application. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, p. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vysokovýkonné programovanie cez GPU pre chemicko-inžinierske aplikácie
Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
High performance GPU programming for chemical engineering applications. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, p. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Využitie disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina v spojení plynovou chromatografiou-hmotnostnou spektrometriou na stanovenie pesticídov v nutraceutických kvapiek
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Dispersive liquid-liquid microextraction followed by gas chromatographymass spectrometry for the determination of endocrine disrupting pesticides in nutraceutical drops. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 30--36. ISBN 978-80-227-4907-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Využitie metódy úpravy vzorky založenej na extrakcii na tuhej fáze v analýze rezíduí pesticídov v potravinách
Purdešová, Andrea
The utilization of solid-phase extraction sample preparation method in pesticide residue food analysis. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 53--56. ISBN 978-80-227-4907-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Využitie monolitických kolón v plynovej chromatografii a superkritickej fluidnej chromatografii
Zajíčková, Zuzana -- Špánik, Ivan
Applications of monolithic columns in gas chromatography and supercritical fluid chromatography. Journal of Separation Science, 42. p. 999--1011.
articles in magazines2019Details
Vývoj kultivačných systémov a stratégií pre fotobionty izolované z lišajníkov
Matejčíková, Anna -- Polakovič, Milan
Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu
Nagyová, Lenka -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea
Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019, p. 92--98. ISBN 978-80-553-3306-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Waste paper input analysis and variability of qualitative properties
Karlíková, Kristína -- Šutý, Štefan
Vstupná kontrola a variabilita kvalitatívnych parametrov zberového papiera. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Water Management in Vietnam - Problems and Solutions
Nguyen Thi, Tuoi -- Drtil, Miloslav
Water Management in Vietnam - Problems and Solutions. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Wax production by recombinant yeast Yarrowia lipolytica
Kovácsová, Karina -- Gajdoš, Peter
Produkcia voskov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Well-Defined Titanium Complex for Free-Radical and Cationic Photopolymerizations under Visible Light and Photoinduction of Ti-Based Nanoparticles
Breloy, Louise -- Brezová, Vlasta -- Malval, Jean-Pierre -- de Anda, Agustin Rios -- Bourgon, Julie -- Kurogi, Takashi -- Mindiola, D. J. -- Versace, Davy-Louis
Well-Defined Titanium Complex for Free-Radical and Cationic Photopolymerizations under Visible Light and Photoinduction of Ti-Based Nanoparticles. Macromolecules, 52. p. 3716--3729.
articles in magazines2019Details
Wheat bran stabilization and its effect on cookies quality
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia -- Kohajdová, Zlatica
Wheat bran stabilization and its effect on cookies quality. Potravinárstvo, 13. p. 109--115.
articles in magazines2019Details
Width-Based Interval-Valued Distances and Fuzzy Entropies
Takáč, Zdenko -- Bustince, Humberto -- Pintor, Jesus Maria -- Marco-Detchart, Cedric -- Couso, Ines
Width-Based Interval-Valued Distances and Fuzzy Entropies. IEEE Access, 7. p. 14044--14057.
articles in magazines2019Details
Zachytávanie CO2 vo viacstupňovom zariadení
Holásek, Tomáš -- Steltenpohl, Pavol
CO2 capture in a multistage adsorption equipment. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Zeolite and biochar as sorption material for post-treatment of pharmaceuticals from wastewater
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Bodík, Igor
Zeolite and biochar as sorption material for post-treatment of pharmaceuticals from wastewater. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, p. 55--56. ISBN 978-1-9993071-2-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zhodnotenie možnosti produkcie 2-fenyl acetátu použitím reaktívnej destilácie
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Assessment of 2-phenyl acetate production feasibility using the reactive distillation concept. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, p. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zníženie spotreby energie v odparke na zahusťovanie čierneho lúhu modifikáciou organickej fázy v ňom
Podhradská, Simona -- Timár, Pavel
Reducing of Energy Consumption in Black Liquor Evaporation Train by Modifying the Organic Fraction therein. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Zúžené funkcie podobnosti, vzdialenosti a entropie intervalov za predpokladu použitia úplného usporiadania
Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier
Restricted Similarity Functions, Distances and Entropies with Intervals Using Total Orders. In SEKI, H. Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, p. 432--442. ISBN 978-3-030-14814-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zvýšenie kvality komunálnych čistiarenských kalov použitím kyslej a bázickej extrakcie?
Ivanová, Lucia -- Toporcerová, Katarína -- Bodík, Igor
Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, p. 57--60. ISBN 978-1-9993071-2-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3D electrodes for alkaline water electrolysis
Záchenská, Jana -- Zemanová, Matilda
3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details