23. 7. 2019  19:46 Oľga
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 782

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2
Malatinský, Tomáš -- Otočková, Barbora -- Dikošová, Lívia -- Fischer, Róbert
A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2. Chemistry Select, 4. s. 4233--4237.
články v časopisoch2019Podrobnosti
A double-edged sword of Cu(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs with intercalating properties: structure and biological activity
Šimunková, Miriama -- Valko, Marián -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján -- Jomová, Klaudia
A double-edged sword of Cu(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs with intercalating properties: structure and biological activity. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 97. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production. Biotechnology Journal, 14. s. 1--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
A review of recent advances in high gravity ethanol fermentation
Puligundla, Pradeep -- Šmogrovičová, Daniela -- Mok, Chulkyoon -- Obulam, Vijaya Sarathi Reddy
A review of recent advances in high gravity ethanol fermentation. In Renewable Energy. 2019, s. 1366--1379.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A variable temperature Q- and X-band EPR study of spin crossover iron(III) Schiff base complex
Mazúr, Milan -- Pogány, Lukáš -- Brachňaková, Barbora -- Šalitroš, Ivan
A variable temperature Q- and X-band EPR study of spin crossover iron(III) Schiff base complex. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 64. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie
Kučera, Stanislav -- Šutý, Štefan
Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Activity and deactivation of tyre pyrolysis char catalyst in tar removal process
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Dénesová, Karin
Activity and deactivation of tyre pyrolysis char catalyst in tar removal process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 101. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom
Zakhar, Ronald -- Zembjaková, Ivana -- Hudec, Pavol -- Čacho, František -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom. In Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku: Zborník príspevkov. 1. vyd. Bratislava: FCHPT STU, 2019, s. 28--37. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 61--64. ISBN 978-1-9993071-2-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Adsorption of recombinant human erythropoietin and protein impurities on a multimodal chromatography membrane
Kurák, Tomáš -- Molnár, Tomáš -- Polakovič, Milan
Adsorption of recombinant human erythropoietin and protein impurities on a multimodal chromatography membrane. Chemical Papers, 73. s. 1805--1811.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Advanced Process Control of a Depropanizer Column
Mojto, Martin -- Fikar, Miroslav
Advanced Process Control of a Depropanizer Column. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Advanced structural and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with bioactive ligands
Ondrejovič, Gregor -- Moncoľ, Ján -- Koman, Marian
Advanced structural and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with bioactive ligands. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 58--68. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production
Mosnáčková, Katarína -- Šlosár, Miroslav -- Kollár, Jozef -- Janigová, Ivica -- Šišková, Alena -- Chmela, Štefan -- Sikorska, Wanda -- Perďochová, Dagmara -- Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel -- Chodák, Ivan -- Mosnáček, Jaroslav
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production. European Polymer Journal, 114. s. 81--89.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Air-stable redox-active nanomagnets with lanthanide spins radical-bridged by a metal-metal bond
Liu, Fupin -- Velkos, Georgios -- Krylov, Denis -- Spree, Lukas -- Zalibera, Michal -- Ray, Rajyavardhan -- Samoylova, Nataliya A. -- Chen, Chia-Hsiang -- Rosenkranz, Marco -- Schiemenz, Sandra -- Ziegs, Frank -- Nenkov, Konstantin -- Kostanyan, Aram -- Greber, Thomas -- Wolter, Anja U. B. -- Richter, Manuel -- Büchner, Berndt -- Avdoshenko, Stanislav M. -- Popov, Alexej A.
Air-stable redox-active nanomagnets with lanthanide spins radical-bridged by a metal-metal bond. Nature Communications, 10. s. 571.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?
Medveďová, Alžbeta -- Vrábová, Lucia
Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Aktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch
Belanská, Bianka -- Hojerová, Jarmila
Aktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
An investigation of cerebral metabolic profile in the rat model of age-related dementia
Kašparová, Svatava -- Gubiová, Veronika -- Melichercik, Ľubomír -- Tvrdík, Tomáš -- Liptaj, Tibor -- Kaliňák, Michal
An investigation of cerebral metabolic profile in the rat model of age-related dementia. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 28. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal
Plekancová, Michaela -- Ivanová, Lucia -- Řičica, Zdeněk -- Lazor, Michal -- Šurina, Igor -- Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal. In Waste Forum [elektronický zdroj]. 2019, s. 50--58.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant
Páterek, Filip -- Variny, Miroslav
Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analytical and Monte-Carlo study of spin-crossover in binuclear systems
Pavlik, Ján
Analytical and Monte-Carlo study of spin-crossover in binuclear systems. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 81. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA
Tuktamyševová, Kristína -- Labuda, Ján
Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou
Szabóová, Karolína -- Vizárová, Katarína
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza a reprezentovanie riedkych grafov
Fábry, Adam -- Nehéz, Martin
Analýza a reprezentovanie riedkych grafov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch
Jankovičová, Veronika -- Reháková, Milena
Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza antioxidačného potenciálu a biologicky aktívnych látok škoricového oleja
Smorádková, Kristína -- Kreps, František
Analýza antioxidačného potenciálu a biologicky aktívnych látok škoricového oleja. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja
Sluvková, Zuzana -- Daučík, Pavol
Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou
Gallová, Réka -- Čacho, František
Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza jogurtov s využitím kombinácie QuEChERS a disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina
Búčiková, Kristína -- Szarka, Agneša
Analýza jogurtov s využitím kombinácie QuEChERS a disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza možností výroby tiosíranu amónneho
Sujová, Lenka -- Dudáš, Jozef
Analýza možností výroby tiosíranu amónneho. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
Volek, Róbert -- Janošovský, Ján
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek
Bottyánová, Alžbeta -- Lakatoš, Boris
Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
Jediná, Dominika -- Variny, Miroslav
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách
Tóthová, Ivana -- Šoral, Michal
Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Bírošová, Lucia
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater. Environmental science and pollution research, 26. s. 18470--18483.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma
Lefkovitšová, Veronika -- Šimkovič, Martin
Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks
Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia -- Franko, Tomáš -- Micajová, Barbora -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra
Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1. vyd. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, s. 152. ISBN 978-989-54470-0-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antibiotic resistant coliform bacteria in humans and environment
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliform bacteria in humans and environment. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1. vyd. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, s. 99. ISBN 978-989-54470-0-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakového
Nuoška, Jakub -- Kreps, František
Antioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakového. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasy
Eliášová, Denisa -- Sekretár, Stanislav
Antioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch
Ondrová, Nikola -- Kreps, František
Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antioxidačné účinky extraktov z fytomasy v bravčovej masti
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Antioxidačné účinky extraktov z fytomasy v bravčovej masti. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 184--189. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10
Uličná, Lucia -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antioxidačný účinok vybraných vonných silíc
Mihaliková, Martina -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný účinok vybraných vonných silíc. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antioxidant Activity and the Tocopherol and Phenol Contents of Grape Residues
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal -- Kyselka, Jan -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Antioxidant Activity and the Tocopherol and Phenol Contents of Grape Residues. BioResources, 14. s. 4146--4156.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC
Matyašovský, Ján -- Sedliačik, Ján -- Šimon, Peter -- Novák, Igor -- Krystofiak, Tomasz -- Jurkovič, Peter -- Duchovič, Peter -- Sedliačiková, Mariana -- Cibulková, Zuzana -- Mičušík, Matej -- Kleinová, Angela
Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC. Journal of the american leather chemists association, 114. s. 20--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antioxidanty vo víne
Kancírová, Eva -- Hybenová, Eva
Antioxidanty vo víne. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016
Hančák, Jaroslav -- Pělucha, Robin
Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016. Tělesná kultura, 41. s. 11--16.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Aplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojov
Hégliová, Diana -- Karovičová, Jolana
Aplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Application of conventional MISPE, pipette tip MISPE and magnetic MIP extraction in wine analysis
Hroboňová, Katarína -- Špačková, Andrea -- Ondáková, Martina
Application of conventional MISPE, pipette tip MISPE and magnetic MIP extraction in wine analysis. In HPLC 2019, 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 16.-20.6.2019, Milano: Book of Abstracts. 1. vyd. Miláno,: University of Milano-Bicocca, 2019, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of ferrates in wastewater treatment
Híveš, Ján -- Kubiňáková, Emília -- Králiková, Eva -- Zelienka, Peter
Application of ferrates in wastewater treatment. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite. Advances in Materials Science and Engineering, 2019. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Applications of monolithic columns in gas chromatography and supercritical fluid chromatography
Zajíčková, Zuzana -- Špánik, Ivan
Applications of monolithic columns in gas chromatography and supercritical fluid chromatography. Journal of Separation Science, 42. s. 999--1011.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions
Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions. Chemical Papers, 73. s. 611--618.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions
Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions. Chemical Papers, 73. s. 611--618.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Aromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidum
Tomášiková, Michaela -- Greif, Gabriel
Aromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidum. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method
Casado Villaverde, Irene -- Derco, Ján
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method. Záverečná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Assessing the Main Opportunities Used of Biomass, Biowaste from Forestry, Agro-industrial or Food-industrial Residues into High-value-added Products Associated with Green Solvents
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš
Assessing the Main Opportunities Used of Biomass, Biowaste from Forestry, Agro-industrial or Food-industrial Residues into High-value-added Products Associated with Green Solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 44. ISBN 978-989-20-9622-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Assessment of oil pollution in river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina) and coastal soil samples
Koljancic, Nemanja -- Vyviurska, Olga -- Balaban, Milica -- Antic, Mališa -- Špánik, Ivan
Assessment of oil pollution in river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina) and coastal soil samples. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 27.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Assessment of 2-phenyl acetate production feasibility using the reactive distillation concept
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Assessment of 2-phenyl acetate production feasibility using the reactive distillation concept. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente
Prokopová, Dominika -- Dercová, Katarína
Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely
Bruzdová, Martina -- Olejníková, Petra
Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita
Scherhaufer, David -- Caletková, Oľga
Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations
Veverka, Miroslav -- Dubaj, Tibor -- Veverková, Eva -- Šimon, Peter -- Husár, Štefan -- Tomanová, Katarína -- Jorík, Vladimír
Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 129. s. 132--139.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá
Butkovičová, Eva -- Popovičová, Alena
Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bioaktívne látky z odpadov potravináskych výrob
Holkovičová, Tatiana -- Sekretár, Stanislav
Bioaktívne látky z odpadov potravináskych výrob. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií
Perončík, Martin -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef -- Annus, Július
Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 37. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve
Fogašová, Mária -- Vašková, Ida
Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Roháčová, Michaela -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Pavolka, Jakub -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Lépes, Dávid -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biokatalytická príprava aróm
Forraiová, Denisa -- Rebroš, Martin
Biokatalytická príprava aróm. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biokatalytická príprava metylgalaktozidov
Senciová, Nikoleta -- Hronská, Helena
Biokatalytická príprava metylgalaktozidov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehydu
Kramplová, Zuzana -- Štefuca, Vladimír
Biokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehydu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora
Markoš, Jozef -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora. In Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice. Pardubice: Česká membránová platforma, 2019, s. 11--13. ISBN 978-80-906831-8-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Kando, Róbert -- Markoš, Jozef
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp
Molnárová, Nikoleta -- Hronská, Helena
Biokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve
Vímiová, Viktória -- Olejníková, Petra
Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.)
Lopatková, Tatiana -- Žemlička, Lukáš
Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.). Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu. In Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště: Sborník konference. 1. vyd. Chrudim,: Vodní zdroje Ekomonitor, 2019, s. 172--174. ISBN 978-80-88238-14-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémii
Kovaneczová, Monika -- Sochr, Jozef
Biosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémii. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biotechnological potential of newly isolated Basidiomycetes red pigmented yeasts
Chreptowitz, K. -- Tkáčová, Jana -- Čertík, Milan -- Mierzejewska, J.
Biotechnological potential of newly isolated Basidiomycetes red pigmented yeasts. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 32.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biotechnologická príprava maltooligosacharidov
Gibalová, Anna -- Hronská, Helena
Biotechnologická príprava maltooligosacharidov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biotransformácie pomocou baktérií Rhodococcus sp.
Kaniaková, Katarína -- Hronská, Helena
Biotransformácie pomocou baktérií Rhodococcus sp. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
BMP tests of lipids produced in industrial WWTP
Hencelová, Kristína -- Jankejech, Peter -- Chávez Fuentes, Juan José -- Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
BMP tests of lipids produced in industrial WWTP. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 183--184. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry
Melník, Milan -- Segľa, Peter -- Tatarko, Miroslav
Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1.. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019. 128 strany. ISBN 978-80-8208-014-1.
zborník2019Podrobnosti
Boron-doped diamond-based electrochemical sensors in drug and food analysis
Švorc, Ľubomír -- Sarakhman, Olha
Boron-doped diamond-based electrochemical sensors in drug and food analysis. In BIOMATSEN 2019, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, 12.-18.5.2019, Oludeniz/Mugla, Turkey: Book of Abstracts. 1. vyd. Oludeniz, Turecko,: Aig Tur, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Breaking the border of one second for slow magnetic relaxation of cobalt-based single ion magnets
Rajnák, Cyril -- Moncoľ, Ján -- Titiš, Ján -- Valigura, Dušan -- Boča, Roman
Breaking the border of one second for slow magnetic relaxation of cobalt-based single ion magnets. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 91. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states
Darvasiová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Rapta, Peter -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Hammerich, Ole
B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states. In WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019, s. 121--123.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Caffeine interactions in carboxylatocopper(II) complexes
Puchoňová, Miroslava -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján
Caffeine interactions in carboxylatocopper(II) complexes. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 89. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study
Puchoňová, Miroslava -- Matejová, Simona -- Švorec, Jozef -- Mazúr, Milan -- Jorík, Vladimír -- Moncoľ, Ján -- Valigura, Dušan
Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study. Inorganica Chimica Acta :, 486. s. 324--331.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Can C3N4 fulfill our dream of an efficient visible-light active photocatalyst?
Brezová, Vlasta -- Dvoranová, Dana -- Barbieriková, Zuzana -- Mazúr, Milan
Can C3N4 fulfill our dream of an efficient visible-light active photocatalyst?. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, s. 13. ISBN 978-80-7592-041-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Carboxylic acid separation from its diluted aqueous solution using ionic liquid
Jánošíková, Šárka -- Graczová, Elena -- Steltenpohl, Pavol
Carboxylic acid separation from its diluted aqueous solution using ionic liquid. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 155. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals
Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Steltenpohl, Pavol -- Šupa, Ivan
Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals. Waste Management, 85. s. 1--10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Celiakia a výživa
Borošová, Jana -- Mikulajová, Anna
Celiakia a výživa. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Cellular mechanisms of hypoxic-ischemic injury in newborn rats: Blood-brain barrier disruption and cerebral vasogenic edema
Hoskeri, Joy -- Luptáková, Dominika -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Cellular mechanisms of hypoxic-ischemic injury in newborn rats: Blood-brain barrier disruption and cerebral vasogenic edema. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 12.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cereálne nápoje na báze mrlíka čilského
Sedláčková, Kristína -- Karovičová, Jolana
Cereálne nápoje na báze mrlíka čilského. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Grolmusová, Júlia -- Stopka, Ján
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Cold plasma as a novel strategy to fungal inactivation with impact on mycotoxin production
Dylíková, Juliana -- Kaliňáková, Barbora -- Kováčik, Dušan -- Medvecká, Veronika -- Kryštofová, Svetlana -- Hoppanová, Lucia -- Palušková, Veronika -- Zahoranová, Anna
Cold plasma as a novel strategy to fungal inactivation with impact on mycotoxin production. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, s. 27. ISBN 978-80-210-9296-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František -- Dluhý, Marián
Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water. In International Conference Water Resources Protection 2019, From Environmental Goals towards Drinking Water Quality: Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Slovak Environment Agency, 2019, s. 40--47. ISBN 978-80-8213-005-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Combining dispersive liquid-liquid microextraction with other sample pre-treatment techniques for pesticide residues isolation and/or preconcentration
Hrouzková, Svetlana -- Nagyová, Veronika
Combining dispersive liquid-liquid microextraction with other sample pre-treatment techniques for pesticide residues isolation and/or preconcentration. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 44--52. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparative expression analysis for whole-cell production of cellobiose
Dobiašová, Hana -- Illeová, Viera
Comparative expression analysis for whole-cell production of cellobiose. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Comparison of different fluorescence techniques in brandy classification by region of production
Sádecká, Jana -- Uríčková, Veronika -- Májek, Pavel -- Jakubíková, Michaela
Comparison of different fluorescence techniques in brandy classification by region of production. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 216. s. 125--135.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Comparison of LLE, SPE and SBSE for the extraction of organic compounds from Tokaj specialty wines
Machyňáková, Andrea -- Khvalbota, Liudmyla -- Špánik, Ivan
Comparison of LLE, SPE and SBSE for the extraction of organic compounds from Tokaj specialty wines. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of open sun drying and forced air solar drying for mint leaves
Noori, A.W. -- Royen, M.J. -- Haydary, Juma
Comparison of open sun drying and forced air solar drying for mint leaves. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 54. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of simultaneous and postponed treatment of D-galactose induced neurodegeneration in rat model with Huperzine A: in vivo 1H MRS study
Melichercik, Ľubomír -- Tvrdík, Tomáš -- Bačiak, Ladislav -- Klepochová, Radka -- Kašparová, Svatava
Comparison of simultaneous and postponed treatment of D-galactose induced neurodegeneration in rat model with Huperzine A: in vivo 1H MRS study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 56. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of volatiles in noble-rotten and healthy grape berries of Tokaj
Furdíková, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Drtilová, Tereza -- Klempová, Tatiana -- Ďurčanská, Katarína -- Špánik, Ivan
Comparison of volatiles in noble-rotten and healthy grape berries of Tokaj. LWT Food Science and Technology, 105. s. 37--47.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach
Kvasnica, Michal -- Bakaráč, Peter -- Klaučo, Martin
Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach. Systems and Control Letters, 124. s. 19--26.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Composite materials based on active carbon/TiO2 for photocatalytic water purification
Paušová, Šárka -- Riva, Maitheya -- Baudys, Michal -- Krýsa, Josef -- Barbieriková, Zuzana -- Brezová, Vlasta
Composite materials based on active carbon/TiO2 for photocatalytic water purification. Catalysis Today, 328. s. 178--182.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Composition of acetyl diacylglycerols from natural and recombinant yeast source
Hambalko, Jaroslav -- Gajdoš, Peter -- Zuskáčová, Patrícia -- Klempová, Tatiana -- Čertík, Milan
Composition of acetyl diacylglycerols from natural and recombinant yeast source. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 49.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Continuous product removal with coupled pertraction-adsorption system during bioproduction of 2-phenylethanol
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Continuous product removal with coupled pertraction-adsorption system during bioproduction of 2-phenylethanol. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 55. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen
Hone, Christopher A. -- Lopatka, Pavol -- Munday, Rachel -- O'Kearney-McMullan, Anne -- Kappe, Oliver C.
Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen. ChemSusChem, 12. s. 326--337.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Copper(II) carboxylate with nicotinamide. From molecular structure to self-assembly supramolecular networks
Moncoľ, Ján -- Švorec, Jozef -- Segľa, Peter -- Koman, Marian
Copper(II) carboxylate with nicotinamide. From molecular structure to self-assembly supramolecular networks. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 71. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Copper(II) complexes of fenamates. Synthesis, crystal structure, spectroscopy and superoxide dismutase activity
Švorec, Jozef -- Piroš, Milan -- Moncoľ, Ján -- Valko, Marián
Copper(II) complexes of fenamates. Synthesis, crystal structure, spectroscopy and superoxide dismutase activity. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 104. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams
Molnár, Tomáš -- Bartošová, Mária -- Antošová, Monika -- Škultéty, Ľudovít -- Polakovič, Milan
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams. Chemical Papers, 73. s. 713--718.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams
Molnár, Tomáš -- Bartošová, Mária -- Antošová, Monika -- Škultéty, Ľudovít -- Polakovič, Milan
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams. Chemical Papers, 73. s. 713--718.
články v časopisoch2019Podrobnosti
CO2 capture in a multistage adsorption equipment
Holásek, Tomáš -- Steltenpohl, Pavol
CO2 capture in a multistage adsorption equipment. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Cross-couplings of Nitro Compounds and Their Potential in the Synthesis of Natural Products
Detková, Katarína Ráchel -- Jakubec, Pavol
Cross-couplings of Nitro Compounds and Their Potential in the Synthesis of Natural Products. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Crystal and molecular structure of (cat)2[FeIII(η 3 -dipic)(NCS)3] and (cat)[FeIII(η 3 -dipic)(H2O)(NCS)2] (dipic – pyridine-2,6 dicarboxylate)
Koman, Marian -- Melník, Milan -- Moncoľ, Ján -- Uhrecký, Róbert
Crystal and molecular structure of (cat)2[FeIII(η 3 -dipic)(NCS)3] and (cat)[FeIII(η 3 -dipic)(H2O)(NCS)2] (dipic – pyridine-2,6 dicarboxylate). In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 52. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine
Masárová, Petra -- Boča, Roman -- Moncoľ, Ján
Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine. Inorganic Chemistry Communications, 104. s. 197--200.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cultivation Strategies for Photobionts isolated from lichens
Matejčíková, Anna -- Loureiro, L. -- Polakovič, Milan -- Vicente, A.
Cultivation Strategies for Photobionts isolated from lichens. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 186. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Current trends in liquid chromatography – Ultra high performance liquid chromatography
Hroboňová, Katarína
Current trends in liquid chromatography – Ultra high performance liquid chromatography. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 63--68. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Olejníková, Petra -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 33. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie
Mazáňová, Petra -- Mošovská, Silvia
Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
Miklošová, Simona -- Tiňo, Radko
Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou
Klempová, Simona -- Vizárová, Katarína
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry
Gaňová, Petra -- Derco, Ján
Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Čegiňová, Katarína -- Bodík, Igor
Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov
Kučera, Jozef -- Mackuľak, Tomáš
Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách
Pavúková, Daniela -- Híveš, Ján
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách
Králiková, Eva -- Híveš, Ján
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Degradácia organických polutantov
Fašková, Lucia -- Híveš, Ján
Degradácia organických polutantov. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradation studies in food and plant materials
Hrouzková, Svetlana -- Lazić, Sanja -- Ghani, Sherif V. Abdel
Degradation studies in food and plant materials. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 6--12. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Duchoňová, Katarína -- Graczová, Elena
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Ondrigová, Katarína
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. s. 76--80.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Dep eutectic solvents in biomass valorization
Jablonský, Michal -- Šima, Jozef
Dep eutectic solvents in biomass valorization. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 176 s. ISBN 978-80-227-4911-4.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Deriváty akridínu v chemoterapii nádorov
Haluška, Dávid -- Paulíková, Helena
Deriváty akridínu v chemoterapii nádorov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Design and synthesis of anticancer 1-hydroxynaphthalene-2-carboxanilides with a p53 independent mechanism of action
Spaczynska, Ewelina -- Mrozek-Wilczkiewicz, Anna -- Malarz, Katarzyna -- Kos, Jiří -- Goněc, Tomáš -- Oravec, Michal -- Gawecki, Robert -- Bak, Andrzej -- Doháňošová, Jana -- Kapustíková, Iva -- Liptaj, Tibor -- Jampílek, Josef -- Musiol, Robert
Design and synthesis of anticancer 1-hydroxynaphthalene-2-carboxanilides with a p53 independent mechanism of action. Scientific Reports, 9. s. 6387.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Design of an optimal solution for water cooling of polymerization reactors on PP3 operation unit
Véghová, Lenka -- Variny, Miroslav -- Margetiny, Tibor
Design of an optimal solution for water cooling of polymerization reactors on PP3 operation unit. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 208. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties
Malvis, Ana -- Šimon, Peter -- Dubaj, Tibor -- Sládková, Alexandra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sekretár, Stanislav -- Schmidt, Štefan -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Hodaifa, Gassan -- Šurina, Igor
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties. Journal of Chemistry, 2019. s. 1--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum
Furka, Matúš -- Klaučo, Martin
Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens
Matejčíková, Anna -- Polakovič, Milan
Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy
Vysocká, Kristína -- Šoltésová Prnová, Marta
Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study
Shova, Sergiu -- Vlad, Angelica -- Cazacu, Maria -- Krzystek, J. -- Ozarowski, Andrew -- Malček, Michal -- Bučinský, Lukáš -- Rapta, Peter -- Cano, Joan -- Telser, Joshua -- Arion, Vladimir B.
Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study. Dalton Transactions, 48. s. 5909--5922.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Directed Evolution of an Esterase from Pseudomonas fluorescens Using Non-canonical Amino Acids
Gajdoš, Matúš -- Rebroš, Martin
Directed Evolution of an Esterase from Pseudomonas fluorescens Using Non-canonical Amino Acids. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Discrimination of varietal plum brandies based on phenol and anisole compounds using HPLC
Jakubíková, Michaela -- Sádecká, Jana -- Špánik, Ivan
Discrimination of varietal plum brandies based on phenol and anisole compounds using HPLC. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 13.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Dispersive liquid-liquid microextraction followed by gas chromatographymass spectrometry for the determination of endocrine disrupting pesticides in nutraceutical drops
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Dispersive liquid-liquid microextraction followed by gas chromatographymass spectrometry for the determination of endocrine disrupting pesticides in nutraceutical drops. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 30--36. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
DMSO metylácie heteroaromátov
Dráb, Ľuboš -- Szolcsányi, Peter
DMSO metylácie heteroaromátov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Duálna kvalita potravín
Mokošáková, Miriama -- Staruch, Ladislav
Duálna kvalita potravín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín
Mihálová, Lenka -- Štefuca, Vladimír
Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study
Doháňošová, Jana -- Záborský, Ondrej -- Pavlik, Ján
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 50. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Educational Device Flexy2 in the Teaching of Experimental Identification
Čirka, Ľuboš -- Kalúz, Martin -- Dzurková, Diana -- Valo, Richard
Educational Device Flexy2 in the Teaching of Experimental Identification. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 239--244. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of biogas addition to boiler fuel on economic aspects of milk drying
Janošovský, Ján -- Marková, Eva -- Kačmárová, Adriána
Effect of biogas addition to boiler fuel on economic aspects of milk drying. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 104. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of cold atmospheric pressure plasma treatment on seed germination and the potential genotoxic impact
Zahoranová, Anna -- Kyzek, Stanislav -- Hoppanová, Lucia -- Medvecká, Veronika -- Tomeková, Juliana -- Holubová, Ľudmila -- Gálová, Eliška
Effect of cold atmospheric pressure plasma treatment on seed germination and the potential genotoxic impact. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019, s. 273--277. ISBN 978-80-8147-089-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of Hofmeister series ions on BSA and DNA adsorption on salt-tolerant interaction chromatography membrane
Kurák, Tomáš -- Polakovič, Milan
Effect of Hofmeister series ions on BSA and DNA adsorption on salt-tolerant interaction chromatography membrane. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 42--43. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of Silver Nanoparticles towards DNA via Formation of Reactive Oxygen Species.
Nemčeková, Katarína -- Sochr, Jozef -- Labuda, Ján
Effect of Silver Nanoparticles towards DNA via Formation of Reactive Oxygen Species. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 163--166. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effects of salt type and concentration on protein adsorption in multimodal chromatography
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Effects of salt type and concentration on protein adsorption in multimodal chromatography. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 44. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes for Al-Zr alloy synthesis
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes for Al-Zr alloy synthesis. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives
Cagardová, Denisa -- Michalík, Martin -- Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír
Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives. Journal of Molecular Structure, 1175. s. 297--306.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy
Žilinská, Veronika -- Dvonka, Vladimír
Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektrochemická výroba vodíka
Pálffy, Maximilián -- Híveš, Ján
Elektrochemická výroba vodíka. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie
Debnárová, Kristína -- Kubiňáková, Emília
Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektrolytická príprava Al-Zr zliatin
Kubiňáková, Emília -- Debnárová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Elektrolytická príprava Al-Zr zliatin. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1. vyd. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 57--61. ISBN 978-80-227-4926-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov
Malovcová, Marika -- Kalúz, Martin
Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elimination of micropollutants from effluents of WWTPs
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor
Elimination of micropollutants from effluents of WWTPs. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 73. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita
Valachová, Viktória -- Popovičová, Alena
Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Enatioselektívna analýza terpénov prítomných v slovenských tokajských vínach
Khvalbota, Liudmyla -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Enatioselektívna analýza terpénov prítomných v slovenských tokajských vínach. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 106--109. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Endocrine disrupting pesticides in different types of plant-based materials
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Endocrine disrupting pesticides in different types of plant-based materials. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 20--24. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy
Labanc, Márton -- Haydary, Juma
Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Energetická náročnosť Starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Ondra, Daniel -- Lukeš, Vladimír
Energetická náročnosť Starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Enzymatic synthesis of tyrosol glycosides
Hollá, Veronika -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Enzymatic synthesis of tyrosol glycosides. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 45. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Fraňová, Lucia -- Puchart, Vladimír
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
EPR Insights into the Molecular Gripping Machinery
Zalibera, Michal -- Milic, Jovana -- García-Lopéz, Victor -- Savitsky, Anton -- Lubitz, Wolfgang -- Diederich, Francois
EPR Insights into the Molecular Gripping Machinery. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 24.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts
Dvoranová, Dana -- Barbieriková, Zuzana -- Mazúr, Milan -- García-López, Elisa -- Marci, Giuseppe -- Lušpai, Karol -- Brezová, Vlasta
EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 375. s. 100--113.
články v časopisoch2019Podrobnosti
EPR Spin Trapping Technique as a Useful but Tricky Tool in the Studies of Photoinduced Processes
Barbieriková, Zuzana -- Dvoranová, Dana -- Brezová, Vlasta
EPR Spin Trapping Technique as a Useful but Tricky Tool in the Studies of Photoinduced Processes. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 18.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
EPR study of photoinduced processes of nobel-metal decorated titanium dioxide photocatalyst
Dvoranová, Dana -- Brezová, Vlasta -- Barbieriková, Zuzana -- Tobaldi, David. M. -- Saeli, Manfredi
EPR study of photoinduced processes of nobel-metal decorated titanium dioxide photocatalyst. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, s. 20. ISBN 978-80-7592-041-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov
Czikhardtová, Kristína -- Dvoranová, Dana
EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Evaluation of the existing C4 fractionation process retrofit possibility by the incorporation of a heat pump
Variny, Miroslav -- Švistun, Ladislav -- Mierka, Otto -- Kováč, Norbert
Evaluation of the existing C4 fractionation process retrofit possibility by the incorporation of a heat pump. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 209. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETISC"
Antošová, Naďa -- Belániová, Barbora -- Piecková, Elena
Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETISC". Czech Journal of Civil Engineering, 5. s. 7--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step
Vyviurska, Olga -- Gorovenko, Roman -- Panáková, Veronika -- Špánik, Ivan
Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step. Food Analytical Methods, 12. s. 791--798.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Extracellular lipase production by red yeasts cultivated on animal waste fat
Szotkowski, Martin -- Byrtusová, D. -- Matoušková, Petra -- Chrástová, N. -- Těšíková, K. -- Rapta, Marek -- Shapaval, Volha -- Čertík, Milan -- Márová, Ivana
Extracellular lipase production by red yeasts cultivated on animal waste fat. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 53.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Extraction of carboxylic Acids Using Ionic Liquids
Schlosser, Štefan
Extraction of carboxylic Acids Using Ionic Liquids. In Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications. Indore, India: IPS Academy, 2019, s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie
Skubanová, Nikola -- Ház, Aleš
Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Extrakcia polyfenolov hlboko eutektickými rozpúšťadlami zo šťavy plodov rakytníka rešetliakového
Bittnerová, Anna -- Kreps, František
Extrakcia polyfenolov hlboko eutektickými rozpúšťadlami zo šťavy plodov rakytníka rešetliakového. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction
Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal -- Majová, Veronika
Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 45. ISBN 978-989-20-9622-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents
Majová, Veronika -- Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal -- Strižincová, Petra
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 66. ISBN 978-989-20-9622-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Fázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojiva
Karľová, Mária -- Danielik, Vladimír
Fázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojiva. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Mononuclear Manganese(II) Complex
Rajnák, Cyril -- Titiš, Ján -- Moncoľ, Ján -- Mičová, R. -- Boča, Roman
Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Mononuclear Manganese(II) Complex. Inorganic Chemistry, 58. s. 991--994.
články v časopisoch2019Podrobnosti
First Total Synthesis of Varioxiranol A
Lásiková, Angelika -- Doháňošová, Jana -- Štiblariková, Mária -- Parák, Martin -- Moncoľ, Ján -- Gracza, Tibor
First Total Synthesis of Varioxiranol A. Molecules, 24. s. 862.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Fluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkov
Chovancová, Kristína -- Sádecká, Jana
Fluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis
Oravec, Michal -- Beganovic, Anel -- Gál, Lukáš -- Čeppan, Michal -- Huck, W. Christian
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis. Forensic Science International, 299. s. 128--134.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis
Oravec, Michal -- Beganovic, Anel -- Gál, Lukáš -- Čeppan, Michal -- Huck, W. Christian
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis. Forensic Science International, 299. s. 128--134.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Fruit batch drying at specific ambient conditions
Royen, M.J. -- Noori, A.W. -- Haydary, Juma
Fruit batch drying at specific ambient conditions. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 57. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Fuel Quality Syngas Production by Two Stage Pyrolysis/Gasification of Solid Waste and Biomass
Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik
Fuel Quality Syngas Production by Two Stage Pyrolysis/Gasification of Solid Waste and Biomass. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 107. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Gas Sweetening Process Simulation - Comparison of equilibrium and nonequilibrium models prediction
Tóth, Tamás -- Samu, Zsolt -- Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana
Gas Sweetening Process Simulation - Comparison of equilibrium and nonequilibrium models prediction. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 165. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Gasification of components of refused-derived fuel (RDF) in two stage laboratory reactor
Šuhaj, Patrik -- Husár, Jakub -- Haydary, Juma
Gasification of components of refused-derived fuel (RDF) in two stage laboratory reactor. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 108. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín
Goneková, Stanislava -- Benická, Eva
GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Gluten-free rice muffins enriched with teff flour
Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Kepičová, Veronika
Gluten-free rice muffins enriched with teff flour. Potravinárstvo, 13. s. 187--193.
články v časopisoch2019Podrobnosti
GPU accelerated chemical engineering applications
Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
GPU accelerated chemical engineering applications. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 202. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Gumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky
Búdová, Natália -- Hudec, Ivan
Gumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
High performance GPU programming for chemical engineering applications
Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
High performance GPU programming for chemical engineering applications. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
High-Frequency and -Field EPR (HFEPR) Investigation of a Pseudotetrahedral Cr-IV Siloxide Complex and Computational Studies of Related (CrL4)-L-IV Systems
Bučinský, Lukáš -- Breza, Martin -- Malček, Michal -- Powers, David C. -- Hwang, C.H. -- Krzystek, J. -- Nocera, Daniel G. -- Telser, Joshua
High-Frequency and -Field EPR (HFEPR) Investigation of a Pseudotetrahedral Cr-IV Siloxide Complex and Computational Studies of Related (CrL4)-L-IV Systems. Inorganic Chemistry, 58. s. 4907--4920.
články v časopisoch2019Podrobnosti
High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties
Pogány, Lukáš -- Moncoľ, Ján -- Pavlik, Ján -- Mazúr, Milan -- Šalitroš, Ivan
High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties. ChemPlusChem, 84. s. 358--367.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats
Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Luptáková, Dominika -- Hoskeri, Joy -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Hustota a viskozita kvapalných hnojív
Szendreiová, Dominika -- Danielik, Vladimír
Hustota a viskozita kvapalných hnojív. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina
Králik, Milan -- Gašparovičová, Dana -- Turáková, Mária -- vallušová, zuzana -- Balko, Jozef -- Major, Peter -- Kučera, Milan -- Puliš, Pavel -- Milkovič, Ondrej
Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina. Chemical Papers, 73. s. 397--414.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Characterization and selection of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from traditional and newly-bred vine varieties of Czech Republic and Slovakia
Ďurčanská, Katarína -- Muchová, Lucia -- Drtilová, Tereza -- Olejníková, Petra -- Ženišová, Katarína -- Furdíková, Katarína
Characterization and selection of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from traditional and newly-bred vine varieties of Czech Republic and Slovakia. Journal of Food and Nutrition Research, 58. s. 9--20.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity
Drdajová, Lívia -- Šutý, Štefan
Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, s. 35. ISBN 978-80-210-9296-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami
Dakošová, Olívia -- Gál, Miroslav
Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia diaminooxidázy
Müllerová, Simona -- Markošová, Kristína
Charakterizácia diaminooxidázy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív
Gajdošíková, Hana -- Šmogrovičová, Daniela
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív
Kadlečík, Ivan -- Šmogrovičová, Daniela
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti
Súkeníková, Diana -- Sádecká, Jana
Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Chemical Engineering Process Design and Simulation-Aspen Plus and Aspen HYSYS Applications
Haydary, Juma
Chemical Engineering Process Design and Simulation-Aspen Plus and Aspen HYSYS Applications. Hoboken, NJ, USA: American Institute of Chemical Engineers, 2019. ISBN 978-1-119-08911-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Chemické a biologické vlastnosti propolisu
Kerekesová, Marianna -- Sekretár, Stanislav
Chemické a biologické vlastnosti propolisu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy
Škumátová, Ivana -- Vizárová, Katarína
Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Chiral Separation of VOC’s Present in Slovak Tokaj Wines
Khvalbota, Liudmyla -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Chiral Separation of VOC’s Present in Slovak Tokaj Wines. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. Biotechnology Letters, 41. s. 4--5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Chromatographic separation of enzymes used for the production of terpenes
Karkeszová, Klaudia -- Illeová, Viera -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Chromatographic separation of enzymes used for the production of terpenes. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 135. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Identifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniek
Ondrigová, Anna -- Furdíková, Katarína
Identifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniek. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu
Boháčiková, Viktória -- Caletková, Oľga
Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba
Repaský, Martin -- Šoral, Michal
Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Impact of lignin precipitation on its properties and subsequent use as adhesive
Lisý, Anton -- Strižincová, Petra -- Majová, Veronika -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Impact of lignin precipitation on its properties and subsequent use as adhesive. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Impedimetric biosensor for the detection of protein virus residues
Gál, Miroslav -- Dunajová, Aneta Anna -- Tomčíková, Kornélia
Impedimetric biosensor for the detection of protein virus residues. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 74--76. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation
Sharma, Ayush -- Valo, Richard -- Kalúz, Martin -- Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation. Journal of Process Control, 76. s. 155--164.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Improved dynamic headspace in-tube extraction for gas chromatographic analysis of Tokaj wine
Vyviurska, Olga -- Hanobiková, Mária -- Špánik, Ivan
Improved dynamic headspace in-tube extraction for gas chromatographic analysis of Tokaj wine. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 245--246. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Improvement of sludge management of municipal WWTP
Gróf, Nikolas -- Hutňan, Miroslav -- Barbušová, Jana -- Hencelová, Kristína -- Prušanská, Milena
Improvement of sludge management of municipal WWTP. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 187--188. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?
Ivanová, Lucia -- Toporcerová, Katarína -- Bodík, Igor
Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 57--60. ISBN 978-1-9993071-2-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
In vivo MRI diffusion tensor imaging in metabolic model of neurodegeneration of the rat brain
Tvrdík, Tomáš -- Melichercik, Ľubomír -- Bačiak, Ladislav -- Kašparová, Svatava
In vivo MRI diffusion tensor imaging in metabolic model of neurodegeneration of the rat brain. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 69. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Indirect Detection of DNA Damage at Silver Solid Amalgam Electrodes
Svitková, Veronika -- Labuda, Ján -- Vyskočil, Vlastimil
Indirect Detection of DNA Damage at Silver Solid Amalgam Electrodes. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 193--196. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of Anion and Cation Structure of Ionic Liquids on Carboxylic Acids Extraction
Marták, Ján -- Schlosser, Štefan
Influence of Anion and Cation Structure of Ionic Liquids on Carboxylic Acids Extraction. Frontiers in Chemistry, 7. s. 117.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of thermal stresses on the intrinsic bioconstituents of pine needles in a screw pyrolyzer: TG analysis
Mandal, Sandip -- Haydary, Juma -- Gangil, Sandip -- Husár, Jakub -- Jena, P. -- Bhattacharya, T.K.
Influence of thermal stresses on the intrinsic bioconstituents of pine needles in a screw pyrolyzer: TG analysis. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 110. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Inhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením astaxantínu
Tholtová, Michaela -- Martiniaková, Silvia
Inhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením astaxantínu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereálií
Kubišová, Katarína -- Kohajdová, Zlatica
Inkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereálií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Darvasiová, Denisa -- Rapta, Peter -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Lukeš, Vladimír -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Christensen, Mikkel A. -- Haley, Michael M. -- Hammerich, Ole -- Nielsen, Mogens Brondsted
In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 16.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Integration of process control protection layer into a simulation-based HAZOP tool
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Integration of process control protection layer into a simulation-based HAZOP tool. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 57. s. 291--303.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Interval-valued distances and entropies taking into account the width
Takáč, Zdenko -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Dimuro, Gracaliz Pereira -- Asmus, Tiago -- Castillo, Aitor
Interval-valued distances and entropies taking into account the width. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 140--150. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Interval-valued distances and entropies taking into account the width
Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Takáč, Zdenko
Interval-valued distances and entropies taking into account the width. In The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019: Abstracts. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, s. 6. ISBN 978-83-7996-680-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Intramolekulové modifikácie rekombinantných proteínov
Grivalská, Katarína -- Hegyi, Zuzana
Intramolekulové modifikácie rekombinantných proteínov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Investigation of membrane bioreactor for in situ product removal based on silicone rubber membrane module
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Investigation of membrane bioreactor for in situ product removal based on silicone rubber membrane module. Chemical Papers, 73. s. 2133--2142.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(II) complexes with dichloroacetate as a co-ligand
Palamarciuc, Oleg -- Milunovic, Miljan N. M. -- Sirbu, Angela -- Stratulat, Elena -- Pui, Aurel -- Gligorijevic, Nevenka -- Radulovic, Sinisa -- Kožíšek, Jozef -- Darvasiová, Denisa -- Rapta, Peter -- Enyedy, Eva A. -- Novitchi, Ghenadie -- Shova, Sergiu -- Arion, Vladimir B.
Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(II) complexes with dichloroacetate as a co-ligand. New Journal of Chemistry, 43. s. 1340--1357.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of the liquid recycle in the reactor cascade of an industrial scale ebullated bed hydrocracking unit
Manek, Eduard -- Haydary, Juma
Investigation of the liquid recycle in the reactor cascade of an industrial scale ebullated bed hydrocracking unit. Chinese Journal of Chemical Engineering, 27. s. 298--304.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigations on secondary metabolites of a relict oak: Quercus pontica
Sohretoglu, Didem -- Sevgi, Sezer -- Šoral, Michal -- Renda, Gulin
Investigations on secondary metabolites of a relict oak: Quercus pontica. In Trends in Natural Product Research – PSE Young Scientists’ Meeting, 19.-21.6.2019, Budapešť: Book of Abstracts. 1. vyd. Budapešť: Phytochemical Society of Europe, 2019, s. 52.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Iron(III) complexes with hexadentate Schiff base ligands: investigation of structural and magnetic properties
Pogány, Lukáš -- Pavlik, Ján -- Moncoľ, Ján -- Mazúr, Milan -- Šalitroš, Ivan
Iron(III) complexes with hexadentate Schiff base ligands: investigation of structural and magnetic properties. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 84. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Isolation of pesticide residues from yoghurt samples by combination of QuEChERS and dispersive liquid-liquid microextraction
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana -- Kostič, Ivana
Isolation of pesticide residues from yoghurt samples by combination of QuEChERS and dispersive liquid-liquid microextraction. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 15.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Iteraction of ferrates(VI) with bacteria from natural sources
Kubiňáková, Emília -- Fašková, Andrea -- Híveš, Ján
Iteraction of ferrates(VI) with bacteria from natural sources. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov
Schulczová, Sára -- Žemlička, Lukáš
Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity
Hajdučková, Vanda -- Koščová, Jana -- Király, Ján -- Bírošová, Lucia
Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 20. ISBN 978-80-971422-9-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\)
Madleňáková, Klaudia -- Ház, Aleš
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami
Záň, Matej -- Šimkovič, Martin
Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry
Godová, Nikoletta -- Horváth, Blažej
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia cyklohexanónu
Závada, Anton -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklohexanónu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia cyklopentanónu
Kajánek, Jakub -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklopentanónu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia furfuralu
Jamborová, Patrícia -- Soták, Tomáš
Katalytická oxidácia furfuralu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným
Kubela, Samuel -- Horváth, Blažej
Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Rejda, Erik -- Horváth, Blažej
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru
Madacki, Igor -- Soták, Tomáš
Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov
Štrpka, Martin -- Gašparovičová, Dana
Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydans
Sochovičová, Miriam -- Štefuca, Vladimír
Kinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydans. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glycerolu
Mésároš, Jakub -- Štefuca, Vladimír
Kinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glycerolu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Klíčky vo výžive
Grögerová, Aneta -- Mošovská, Silvia
Klíčky vo výžive. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie
Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín
Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal
Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Komplexný výpočet mestských ČOV
Tabiš, Matúš -- Drtil, Miloslav
Komplexný výpočet mestských ČOV. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Komplexy železa s vybranými azoligandmi
Václaviková, Ivana -- Tatarko, Miroslav
Komplexy železa s vybranými azoligandmi. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB
Szemanová, Lucia -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlač
Ballek, Juraj -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlač. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Vanek, Andrej -- Hudec, Ivan
Kompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Stromko, Martin -- Hudec, Ivan
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu
Štofa, Jozef -- Kalúz, Martin
Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloides
Jeleňová, Gabriela -- Gajdoš, Peter
Konštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloides. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kontrola a bezpečnosť potravín
Rerková, Dominika -- Minarovičová, Lucia
Kontrola a bezpečnosť potravín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Korózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie tepla
Oravcová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Korózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie tepla. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitie
Viktoryová, Nicolette -- Blaškovičová, Jana
Kovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselín
Farkašová, Natália -- Jakubec, Pavol
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc
Malotová, Viktória -- Hutňan, Miroslav
Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kvantová kryštalografia
Podhorský, Michal -- Bučinský, Lukáš
Kvantová kryštalografia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kyselina hyalurónová – jej využitie v medicíne a kozmetike
Medveďová, Alžbeta
Kyselina hyalurónová – jej využitie v medicíne a kozmetike. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. s. 20.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok
Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 183 s. ISBN 978-80-227-4906-0.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Laccase from Botryosphaeria rhodina MAMB-05 as a biological component in electrochemical biosensing devices
Moraes, Jaqueline Tobias -- Salamanca-Neto, Carlos Alberto Rossi -- Švorc, Ľubomír -- Schirmann, Jeseka G. -- Barbosa-Dekker, Aneli M. -- Dekker, Robert F. H. -- Sartori, Elen Romão
Laccase from Botryosphaeria rhodina MAMB-05 as a biological component in electrochemical biosensing devices. Analytical Methods, 11. s. 717--720.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Laktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiu
Idunková, Alžbeta -- Paulíková, Helena
Laktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie
Sojková, Miroslava -- Elefantová, Katarína
Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo MR spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie
Mydliarová, Dominika -- Kašparová, Svatava
Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo MR spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Low-temprature plasma treatment of selected cereals
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Tóthová, Kitti -- Mikulajová, Anna -- Zahoran, Miroslav -- Zahoranová, Anna
Low-temprature plasma treatment of selected cereals. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019, s. 244--248. ISBN 978-80-8147-089-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites
Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír -- Dosoudil, Rastislav -- Kruželák, Ján
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites. In VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, s. 17. ISBN 978-80-227-4921-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Magnetic properties of iron oxides present in the human brain
Dlháň, Ľubor -- Kopáni, Martin -- Boča, Roman
Magnetic properties of iron oxides present in the human brain. Polyhedron, 157. s. 505--510.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva
Otruba, Ján -- Kruželák, Ján
Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws
Kiš, Karol -- Klaučo, Martin
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Machine learning-based warm starting of active set methods in embedded model predictive control
Klaučo, Martin -- Kalúz, Martin -- Kvasnica, Michal
Machine learning-based warm starting of active set methods in embedded model predictive control. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 77. s. 1--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Matematické a experimentálne modelovanie farmaceutických jednotkových operácií
Rajniak, Pavol
Matematické a experimentálne modelovanie farmaceutických jednotkových operácií. Habilitačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
Bartoš, Matej -- Labovský, Juraj
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí
Karas, Denis -- Labovský, Juraj
Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie
Vagaská, Zuzana -- Mihaľ, Mário
Matematické modelovanie ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Vavro, Matej -- Mihaľ, Mário
Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd
Bartók, Zoltán -- Bodík, Igor
Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie
Šimášek, Martin -- Variny, Miroslav
Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mathematical model of screw pyrolysis reactor
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Béreš, Matúš
Mathematical model of screw pyrolysis reactor. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 225. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mathematical modelling of natural flavours production and separation in hybrid system of two membrane bioreactors
Vavro, Matej -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Mathematical modelling of natural flavours production and separation in hybrid system of two membrane bioreactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 167. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Metódy dvojúrovňovej optimalizácie
Boroš, Daniel -- Paulen, Radoslav
Metódy dvojúrovňovej optimalizácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Metódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch
Šoucová, Paula -- Martiniaková, Silvia
Metódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou
Pavličková, Michaela -- Mikula, Milan
Mezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján -- Griebler, Christian
Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 74. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microplastics as an Environmental Risk
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Ryba, Jozef -- Kecskésová, Stanislava -- Mackuľak, Tomáš
Microplastics as an Environmental Risk. Chemické listy, 113. s. 16--22.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?
Bachratá, Nikoleta -- Mackuľak, Tomáš
Mikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiálna degradácia ropných uhľovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján
Mikrobiálna degradácia ropných uhľovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese. In Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 52--55. ISBN 978-80-8213-003-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovej
Koričár, Radovan -- Illeová, Viera
Mikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Šokyová, Monika -- Mihaľ, Mário
Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
Urbanová, Petra -- Vizárová, Katarína
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov
Kazánová, Kristína -- Jančovičová, Viera
Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická kvalita parených syrov
Prágerová, Mária -- Medveďová, Alžbeta
Mikrobiologická kvalita parených syrov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum
Mikušová, Dominika -- Koňuchová, Martina
Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická príprava sladidiel
Malý, Oliver -- Markošová, Kristína
Mikrobiologická príprava sladidiel. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov
Svitková, Natália -- Hojerová, Jarmila
Mikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikroplasty - problém súčasnosti ?
Kuchár, Marián -- Mackuľak, Tomáš
Mikroplasty - problém súčasnosti ?. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikropolutanty v odpadových vodách
Zelienka, Peter -- Híveš, Ján
Mikropolutanty v odpadových vodách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mimicking Predictive Control with Neural Networks in Domestic Heating Systems
Löhr, Yannik -- Klaučo, Martin -- Kalúz, Martin -- Mönnigmann, Martin
Mimicking Predictive Control with Neural Networks in Domestic Heating Systems. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 19--24. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch
Haššo, Marek -- Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch. In 22. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru Analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2019", 6.-7.2.2019, Univerzitní centrum MU, Šlapanice, Česko. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 34--38.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Model of neonatal HIE in newborn rats for testing pharmacological and non-pharmacological interventions
Juránek, Ivo -- Luptáková, Dominika -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Hoskeri, Joy
Model of neonatal HIE in newborn rats for testing pharmacological and non-pharmacological interventions. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 14--15.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Mészáros, Alajos
Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 228--233. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modeling of lactic acid fermentation of soy formulation with Lactobacillus plantarum HM1
Matejčeková, Zuzana -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modeling of lactic acid fermentation of soy formulation with Lactobacillus plantarum HM1. Food Science and Technology International, 25. s. 141--149.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column
Mojto, Martin -- Paulen, Radoslav -- Ľubušký, Karol -- Fikar, Miroslav
Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column. In Advanced Process Modelling Forum 2019. Londýn: Process Systems Enterprise Ltd., 2019, s. 5--6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelling growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature: Effects of media
Matejčeková, Zuzana -- Spodniaková, Sabína -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modelling growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature: Effects of media. Journal of Food and Nutrition Research :, 58. s. 125--134.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modelling Modern Ways of Chemical Recovery Processes in Pulp and Paper Mills
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modelling Modern Ways of Chemical Recovery Processes in Pulp and Paper Mills. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelling of patulin adsorption to bacterial cell pellets in apple juice
Marková, Eva -- Antošová, Monika
Modelling of patulin adsorption to bacterial cell pellets in apple juice. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Lehotová, Michaela -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd
Križan, Darko -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd
Kavor, Juraj -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu
Švistun, Ladislav -- Mierka, Otto
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri
Samu, Zsolt -- Labovská, Zuzana
Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému
Moravčík, Miroslav -- Labovský, Juraj
Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynu
Tóth, Tamás -- Labovská, Zuzana
Modelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Molovčák, Adrián -- Derco, Ján
Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie rektifikačnej kolóny
Jánošíková, Šárka -- Steltenpohl, Pavol
Modelovanie rektifikačnej kolóny. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie rozsiahlej priemyselnej potrubnej siete chladiacej vody
Véghová, Lenka -- Béreš, Matúš -- Variny, Miroslav -- Margetiny, Tibor -- Mierka, Otto
Modelovanie rozsiahlej priemyselnej potrubnej siete chladiacej vody. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modern ways of chemical recovery processes in pulp and paper mills
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modern ways of chemical recovery processes in pulp and paper mills. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 113. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Moderné elektrochemické postupy využívajúce pokročilé elektródové materiály v analýze liečiv
Benková, Alžbeta -- Švorc, Ľubomír
Moderné elektrochemické postupy využívajúce pokročilé elektródové materiály v analýze liečiv. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter
Šašura, Michal -- Tiňo, Radko
Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modifikácia zmesí elastomérov
Malčeková, Terézia -- Hudec, Ivan
Modifikácia zmesí elastomérov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Molecular aspects of neonatal brain hypoxic-ischemic injury
Luptáková, Dominika -- Hoskeri, Joy -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Molecular aspects of neonatal brain hypoxic-ischemic injury. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 17--18.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Molecularly imprinted polymers
Lomenova, Anna -- Hroboňová, Katarína
Molecularly imprinted polymers. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 5 s.
zborník2019Podrobnosti
Molecularly Imprinted Polymers as Chiral Stationary Phases in HPLC
Lomenova, Anna -- Hroboňová, Katarína
Molecularly Imprinted Polymers as Chiral Stationary Phases in HPLC. Chemické listy, 113. s. 156--164.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v mestskej kanalizácii
Hanuljaková, Hana -- Mackuľak, Tomáš
Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v mestskej kanalizácii. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation: Influence of the Measurement
Valiauga, Petra -- Paulen, Radoslav
Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation: Influence of the Measurement. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 256--261. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Možnosti hľadania antifungálnych zlúčenín novej generácie
Víglaš, Ján -- Ježíková, Zuzana -- Jelínková, Lenka -- Olejníková, Petra
Možnosti hľadania antifungálnych zlúčenín novej generácie. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 46. ISBN 978-80-971422-9-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Možnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Michnová, Lucia -- Lakatoš, Boris
Možnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôd
Medvecká, Katarína -- Czölderová, Marianna
Možnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti prípravy maltotriózy z pululánu
Pacolová, Mária -- Hronská, Helena
Možnosti prípravy maltotriózy z pululánu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti prírodných látok pri fotoprotekcii kože
Černáková, Lucia -- Martiniaková, Silvia
Možnosti prírodných látok pri fotoprotekcii kože. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch
Tothová, Karolína -- Hutňan, Miroslav
Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti stabilizácie bravčovej masti vybranými extraktmi z fytomasy
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Staruch, Ladislav
Možnosti stabilizácie bravčovej masti vybranými extraktmi z fytomasy. Maso, 30. s. 42--44.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
Švábik, Peter -- Tiňo, Radko
Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd
Kováčová, Monika -- Bodík, Igor
Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov
Toporcerová, Katarína -- Bodík, Igor
Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách
Kolarič, Lukáš -- Šimko, Peter
Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 113--118. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
MPC-Based Reference Governors: Theory and Case Studies
Klaučo, Martin -- Kvasnica, Michal
MPC-Based Reference Governors: Theory and Case Studies. Londýn,: Springer, 2019. 137 s. ISBN 978-3-030-17404.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Music festivals and drugs: Wastewater analysis
Mackuľak, Tomáš -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Golovko, Oksana -- Koba, Olga -- Mackuľaková, Markéta -- Špalková, Viera -- Gál, Miroslav -- Grabic, Roman
Music festivals and drugs: Wastewater analysis. Science of the Total Environment, 659. s. 326--334.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky
Batunová, Petra -- Dercová, Katarína
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry. In Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 142--143. ISBN 978-80-8213-003-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Nanocrystalline Ni-W alloy catalyst for alkaline water electrolysis
Zemanová, Matilda -- Ábel, Maroš
Nanocrystalline Ni-W alloy catalyst for alkaline water electrolysis. In STEHLÍK, K. Hydrogen Days 2019, Through collaboration to the deployment of H2 technologies. Praha, 2019: Česká vodíková technologická platforma, 2019, s. 65. ISBN 978-80-907264-2-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie
Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Mackuľak, Tomáš
Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie. Chemické listy, 113. s. 97--103.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nanomolar Quantification of Polydatin at Boron Doped Diamond Electrode. Application in Dietary Supplements
Durdic, Sladana -- Vukojevic, Vesna -- Ognjanovic, Miloš -- Švorc, Ľubomír -- Mutic, Jelena -- Stanković, Dalibor
Nanomolar Quantification of Polydatin at Boron Doped Diamond Electrode. Application in Dietary Supplements. International Journal of Electrochemical Science, 14. s. 5086--5095.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study
Mierka, Otto -- Variny, Miroslav -- Skalíková, Ingrida -- Sámel, Peter -- Kizek, Ján -- Súth, Róbert -- Nagy, Karol
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study. Civil and Environmental Engineering Reports, 29. s. 102--118.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny jablčnej
Jurčiová, Kristína -- Ačai, Pavel
Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny jablčnej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh biotechnologickej výroby lipázy
Chomjaková, Daniela -- Antošová, Monika
Návrh biotechnologickej výroby lipázy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky
Krekulová, Martina -- Haydary, Juma
Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh membránového modulu na hemodialýzu
Beňová, Frederika -- Stopka, Ján
Návrh membránového modulu na hemodialýzu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3
Véghová, Lenka -- Variny, Miroslav
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovej
Chmúrny, Rastislav -- Labovská, Zuzana
Návrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadiaceho systému pre pasterizačný proces
Čizmazia, Oliver -- Kalúz, Martin
Návrh riadiaceho systému pre pasterizačný proces. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu
Horváthová, Michaela -- Oravec, Juraj
Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh technológie na výrobu formaldehydu
Lukovicsová, Lilla -- Labovský, Juraj
Návrh technológie na výrobu formaldehydu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh
Gergelyová, Kitty -- Zakhar, Ronald
Návrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka
Myšiak, Juraj -- Janošovský, Ján
Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh výroby kyseliny R-mandľovej
Šinský, Pavol -- Antošová, Monika
Návrh výroby kyseliny R-mandľovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Netradičné zdroje škrobu
Barančinová, Juliana -- Minarovičová, Lucia
Netradičné zdroje škrobu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Neurodevelopmental outcome of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy studied in newborn rats
Kapoor, Sonam -- Regeš, Michal -- Luptáková, Dominika -- Bačiak, Ladislav -- Hoskeri, Joy -- Juránek, Ivo
Neurodevelopmental outcome of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy studied in newborn rats. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 16.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
New series of mixed-ligand Cu(II) complexes: structure and bioactivity
Jozefíková, Flóra -- Psomas, George -- Moncoľ, Ján
New series of mixed-ligand Cu(II) complexes: structure and bioactivity. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 48. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
New Water-Soluble Copper(II) Complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids: Insights into the Anticancer and Antibacterial Mode of Action
Ohui, Kateryna -- Afanasenko, Eleonora -- Bacher, Felix -- Ting, Rachel Lim Xue -- Zafar, Ayesha -- Blanco-Cabra, Nuria -- Torrents, Eduard -- Dőmőtor, Orsolya -- May, Nóra V. -- Darvasiová, Denisa -- Enyedy, Éva A. -- Popović-Bijelić, Ana -- Reynisson, Johannes -- Rapta, Peter -- Babak, Maria V. -- Pastorin, Giorgia -- Arion, Vladimir B.
New Water-Soluble Copper(II) Complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids: Insights into the Anticancer and Antibacterial Mode of Action. Journal of medicinal chemistry, 62. s. 512--530.
články v časopisoch2019Podrobnosti
NMR spectroscopy of the rat heart in diabetes
Kaliňák, Michal -- Liptaj, Tibor -- Bauerová, Aneta -- Ferko, Miroslav
NMR spectroscopy of the rat heart in diabetes. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 53. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid
Liptaj, Tibor -- Marták, Ján -- Schlosser, Štefan
NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 55. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Normed Utility Functions: Some Recent Advances
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Stupňanová, Andrea -- Yager, Ronald R
Normed Utility Functions: Some Recent Advances. In DOUMPOS, M. -- FIGUEIRA, J R. New Perspectives in Multiple Criteria Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, s. 133--149. ISBN 978-3-030-11481-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Nové metódy imobilizácií enzýmov
Lupták, Filip -- Rebroš, Martin
Nové metódy imobilizácií enzýmov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
Lopatková, Lenka -- Vizárová, Katarína
Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nové trendy v povrchových úpravách
Danielik, Vladimír -- Zemanová, Matilda
Nové trendy v povrchových úpravách. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-227-4926-8.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Novel approaches for separation and determination of allelophatic simple coumarins
Hroboňová, Katarína
Novel approaches for separation and determination of allelophatic simple coumarins. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 78--82. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy
Jančinová, Viera -- Drábiková, Katarína -- Killinger, Zdenko -- Martiniaková, Silvia -- Nosáľ, Radomír -- Payer, Juraj
Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy. International Immunopharmacology, 69. s. 368--372.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Novel electrochemical strategy for determination of 6-mercaptopurine using anodically pretreated boron-doped diamond electrode
Hanko, Michal -- Švorc, Ľubomír -- Planková, Alexandra -- Mikuš, Peter
Novel electrochemical strategy for determination of 6-mercaptopurine using anodically pretreated boron-doped diamond electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry, 840. s. 295--304.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Novel methodology of combined process hazard and energy efficiency analysis in chemical industry
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovská, Zuzana -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Novel methodology of combined process hazard and energy efficiency analysis in chemical industry. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 81. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Novel nitrobenzoato-copper(II) complexes with 4-pyridylmethanol
Maroszová, Jaroslava -- Moncoľ, Ján
Novel nitrobenzoato-copper(II) complexes with 4-pyridylmethanol. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 62. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Novel voltammetric protocol for reliable determination of a platelet aggregation inhibitor dipyridamole on a bare miniaturized boron-doped diamond electrochemical sensor
Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Novel voltammetric protocol for reliable determination of a platelet aggregation inhibitor dipyridamole on a bare miniaturized boron-doped diamond electrochemical sensor. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 178--182. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Novodobé materiály pre balenie potravín
Rago, Ljudmila -- Sekretár, Stanislav
Novodobé materiály pre balenie potravín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Novosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210
Balková, Andrea -- Elefantová, Katarína
Novosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Jablonský, Jozef
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. s. 93--99.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nutričné benefity semien Láskavca (Amaranthus sp.)
Smolárová, Nikola -- Sekretár, Stanislav
Nutričné benefity semien Láskavca (Amaranthus sp.). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
Belešová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Obsah rutínu v plodoch rakytníka rešetliakového
Schniererová, Adriána -- Kreps, František
Obsah rutínu v plodoch rakytníka rešetliakového. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Occurrence and potential environmental risk of surfactants and their transformation products discharged by wastewater treatment plants
Freeling, Finnian -- Alygizakis, Nikiforos A. -- von der Ohe, Peter C. -- Slobodník, Jaroslav -- Oswald, Peter -- Aalizadeh, Reza -- Čirka, Ľuboš -- Thomaidis, Nikolaos S. -- Scheurer, Marco
Occurrence and potential environmental risk of surfactants and their transformation products discharged by wastewater treatment plants. Science of the Total Environment, 681. s. 475--487.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 151--153. ISBN 978-80-552-1978-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou
Zembjaková, Ivana -- Derco, Ján
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd
Guzikiewiczová, Eva -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov
Božoňová, Michaela -- Hutňan, Miroslav
Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu
Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Valičková, Mária -- Vrabeľ, Martin -- Čižmárová, Oľga
Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu. Vodní hospodářství :, 69. s. 6--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd
Karlovská, Ines -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ochranná známka tbxmanager
Kvasnica, Michal
Ochranná známka tbxmanager. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019. 1 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
On construction of upper and lower bounds for the homo-lumo spectral gap
Pavlíková, Soňa -- Ševčovič, Daniel
On construction of upper and lower bounds for the homo-lumo spectral gap. Numerical Algebra, Control and Optimization, 9. s. 53--69.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects?
Valachová, Katarína -- Juránek, Ivo -- Rapta, Peter -- Valent, Ivan -- Šoltés, Ladislav
On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects?. Medical Hypotheses, 122. s. 8--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV
Drtil, Miloslav -- Kecskésová, Stanislava
Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV. Vodohospodársky spravodajca :, 62. s. 13--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optimal Control of Membrane Processes
Fikar, Miroslav
Optimal Control of Membrane Processes. In 8th International Symposium on Design, Operation and Control of Chemical Processes (PSE Asia 2019). 1. vyd. Bangkok: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2019, s. 6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimalizácia podmienok extrakcie kvapalina-kvapalina pre identifikáciu organických zlúčenín v tokajských vínach pomocou plynovej chromatografie
Čišecká, Katarína -- Machyňáková, Andrea
Optimalizácia podmienok extrakcie kvapalina-kvapalina pre identifikáciu organických zlúčenín v tokajských vínach pomocou plynovej chromatografie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV
Kúdela, Pavol -- Drtil, Miloslav
Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia separačných podmienok pre stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín vo vzorkách vín
Virba, Martin -- Špánik, Ivan
Optimalizácia separačných podmienok pre stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín vo vzorkách vín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne
Čapliarová, Terézia -- Janošovský, Ján
Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimisation of heavy residue hydrocracking based on temperature control system upgrade
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj
Optimisation of heavy residue hydrocracking based on temperature control system upgrade. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 211. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimisation of reactive distillation column for 2-phenylethyl acetate production
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Optimisation of reactive distillation column for 2-phenylethyl acetate production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 211. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength
Koles, Ivan -- Jablonský, Michal
Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Oslie mlieko-výhody a technologické výzvy
Labačková, Petra -- Greifová, Mária
Oslie mlieko-výhody a technologické výzvy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Overview and recent advances in electrochemical sensing of glutathione - A review
Hanko, Michal -- Švorc, Ľubomír -- Planková, Alexandra -- Mikuš, Peter
Overview and recent advances in electrochemical sensing of glutathione - A review. Analytica Chimica Acta, 1062. s. 1--27.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Paulovičová, Patrícia -- Soták, Tomáš
Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I.
Jančiová, Eva -- Caletková, Oľga
Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Oxidation states vs. d-electron populations of the first row transition metal complexes
Breza, Martin -- Štekláč, Marek
Oxidation states vs. d-electron populations of the first row transition metal complexes. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 14--23. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Oxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne články
Popovičová, Anna Mária -- Mikula, Milan
Oxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne články. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík
Sameliaková, Zuzana -- Bodík, Igor
Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Performance of catalysts with different nature in model tar component decomposition
Šupa, Ivan -- Dénesová, Karin -- Ťapuš, Jozef -- Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Steltenpohl, Pavol
Performance of catalysts with different nature in model tar component decomposition. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 227. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, s. 108. ISBN 978-80-89855-07-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc
Štefanková, Adriana -- Kruželák, Ján
Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Phenyliodine(III) Diacetate/I-2-Mediated Domino Approach for Pyrrolo[1,4]Thiazines and 1,4-Thiazines by a One-Pot Morin Rearrangement of N,S-Acetals
Danton, Fanny -- Othman, Mohamed -- Lawson, Ata Martin -- Moncoľ, Ján -- Ghinet, Alina -- Rigo, Benoit -- Daich, Adam
Phenyliodine(III) Diacetate/I-2-Mediated Domino Approach for Pyrrolo[1,4]Thiazines and 1,4-Thiazines by a One-Pot Morin Rearrangement of N,S-Acetals. Chemistry - A European Journal, 25. s. 6113--6118.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Photoelectrochemical and EPR features of polymeric C3N4 and O-modified C3N4 employed for selective photocatalytic oxidation of alcohols to aldehydes
Marci, Giuseppe -- García-López, Elisa -- Pomilla, Francesca Rita -- Palmisano, Leonardo -- Zaffora, Andrea -- Santamaria, Monica -- Krivtsov, Igor -- Ilkaeva, Marina -- Barbieriková, Zuzana -- Brezová, Vlasta
Photoelectrochemical and EPR features of polymeric C3N4 and O-modified C3N4 employed for selective photocatalytic oxidation of alcohols to aldehydes. Catalysis Today, 328. s. 21--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Photochemical study of iron(II) clathrochelates
Šípoš, Rastislav -- Vershinin, M. A. -- Račeková, Barbora -- Gramblička, Michal -- Burdukov, A. B.
Photochemical study of iron(II) clathrochelates. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 99. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst
Kianička, Jana -- Čík, Gabriel -- Šeršeň, František -- Špánik, Ivan -- Sokolík, Robert -- Filo, Juraj
Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst. Molecules, 24. s. 5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia
Bobrík, Miroslav
Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia. Sport i turystyka :, 2. s. 47--63.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Plasma inactivation of Aspergillus flavus on hazelnut surface in a diffuse barrier discharge using different working gases
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Gregová, Mária -- Tomeková, Juliana -- Valík, Ľubomír -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Plasma inactivation of Aspergillus flavus on hazelnut surface in a diffuse barrier discharge using different working gases. Food Control, 104. s. 256--261.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Plastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPS
Hložeková, Klaudia -- Vanovčanová, Zuzana
Plastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPS. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pokovovanie 3D elektród
Záchenská, Jana -- Zemanová, Matilda
Pokovovanie 3D elektród. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1. vyd. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 35--41. ISBN 978-80-227-4926-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Polynuclear Iron(11) Complexes with 2,6-Bis(pyrazol-1-yl)pyridine-anthracene Ligands Exhibiting Highly Distorted High-Spin Centers
Šalitroš, Ivan -- Herchel, Radovan -- Fuhr, Olaf -- Gonzalez-Prieto, Rodrigo -- Ruben, Mario
Polynuclear Iron(11) Complexes with 2,6-Bis(pyrazol-1-yl)pyridine-anthracene Ligands Exhibiting Highly Distorted High-Spin Centers. Inorganic Chemistry, 58. s. 4310--4319.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives
Ujhelyiová, Anna -- Horbanová, Ľuba -- Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Annus, Július
Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives. Fibres and textiles in Eastern Europe, 27. s. 30--38.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd
Riadnykh, Kateryna -- Derco, Ján
Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla
Erteľová, Katarína -- Steltenpohl, Pavol
Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie účinnosti konzervovania objektov dedičstva tradičnými a alternatívnymi metódami
Fusková, Martina -- Reháková, Milena
Porovnanie účinnosti konzervovania objektov dedičstva tradičnými a alternatívnymi metódami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnávanie rôznych sorbentov na extrakciu prchavých organických zlúčenín vylučovaných ľudským telom
Nejedlíková, Katarína -- Vyviurska, Olga
Porovnávanie rôznych sorbentov na extrakciu prchavých organických zlúčenín vylučovaných ľudským telom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Possibilities of p-glycoprotein inhibition in leukemic cells
Munteanu, Patricia -- Lakatoš, Boris
Possibilities of p-glycoprotein inhibition in leukemic cells. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Postup extrakcie škrobu z batátov
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela
Postup extrakcie škrobu z batátov. In Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019. Bratislava,: OZ Preveda, 2019, s. 1. ISBN 978-80-972360-4-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Potenciálne zdravotné riziká a environmentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích krémov
Benesová, Diana -- Lukeš, Vladimír
Potenciálne zdravotné riziká a environmentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích krémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Potenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210
Pôbiš, Peter -- Elefantová, Katarína
Potenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Potential biogas use in dairy industry for milk drying
Janošovský, Ján -- Kačmárová, Adriána -- Marková, Eva
Potential biogas use in dairy industry for milk drying. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification
Husár, Jakub -- Haydary, Juma -- Šuhaj, Patrik -- Steltenpohl, Pavol
Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification. Chemical Papers, 73. s. 2091--2101.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Potravinové intolerancie a alergie
Szeif, Orsolya -- Minarovičová, Lucia
Potravinové intolerancie a alergie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením
Ondrušková, Martina -- Šimko, Peter
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Použitie vyčistených odpadových vôd a kalov pre poľnohospodárske účely
Miklovičová, Katarína -- Bodík, Igor
Použitie vyčistených odpadových vôd a kalov pre poľnohospodárske účely. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Povrchovo aktívne a antioxidačné vlastnosti extraktu zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.)
Dutko, Martin -- Sekretár, Stanislav
Povrchovo aktívne a antioxidačné vlastnosti extraktu zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť
Caletková, Oľga -- Jakubec, Pavol -- Koreňová, Anna -- Lásiková, Angelika -- Szolcsányi, Peter -- Šafař, Peter
Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť. Bratislava,: FCHPT STU, Slovenská chemická knižnica, 2019. 123 s. ISBN 978-80-89597-98-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Praktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciách
Kyselicová, Andrea -- Jakubec, Pavol
Praktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
Míková, Lucia -- Oravec, Juraj
Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Safková, Ľubomíra -- Hudec, Pavol
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-aminomethylbenzimidazole
Varga, Rudolf -- Kuchtanin, Vladimír -- Moncoľ, Ján
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-aminomethylbenzimidazole. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 56. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-hydroxymethylbenzimidazole
Takáčová, Mária -- Kuchtanin, Vladimír -- Moncoľ, Ján
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-hydroxymethylbenzimidazole. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 110. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Ondrigová, Katarína -- Šima, Jozef
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents. Cellulose, 26. s. 3031--3045.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Preparation of citrinin-selective molecularly imprinted polymer and its use for on-line solid-phase extraction coupled to liquid chromatography
Lhotská, Ivona -- Kholová, Aneta -- Machyňáková, Andrea -- Hroboňová, Katarína -- Solich, Petr -- Švec, František -- Šatínský, Dalibor
Preparation of citrinin-selective molecularly imprinted polymer and its use for on-line solid-phase extraction coupled to liquid chromatography. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 411. s. 2395--2404.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prieskum novodobých antioxidačne pôsobiacich látok v kozmetických výrobkoch
Gocníková, Patrícia -- Martiniaková, Silvia
Prieskum novodobých antioxidačne pôsobiacich látok v kozmetických výrobkoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy
Kajaba, Igo -- Genčíková, Manon -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva -- Bencko, Vladimír -- Ševčík, Ján -- Šíma, Petr -- Turek, Bohumil
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy. Hygiena, 64. s. 10--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Príprava a aplikácia bioaktívnych peptidov
Hudecová, Lenka -- Markošová, Kristína
Príprava a aplikácia bioaktívnych peptidov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5
Mikolaj, Pavol -- Horňáček, Michal
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom
Varga, Rudolf -- Kuchtanin, Vladimír
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia pív z rôznych chmeľov
Bombová, Martina -- Šmogrovičová, Daniela
Príprava a charakterizácia pív z rôznych chmeľov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a vlastnosti manganitých salenových komplexov
Schoeller, Martin -- Moncoľ, Ján
Príprava a vlastnosti manganitých salenových komplexov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselín
Výbohová, Veronika -- Hroboňová, Katarína
Príprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a magnetické vlastnosti komplexov kobaltu so symetrickými a asymetrickými ligandami
Zajacová, Michaela -- Šalitroš, Ivan
Príprava a magnetické vlastnosti komplexov kobaltu so symetrickými a asymetrickými ligandami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov
Majčinová, Michaela -- Dercová, Katarína
Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch
Fukasová, Veronika -- Horňáček, Michal
Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitou
Piroš, Milan -- Švorec, Jozef
Príprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov
Gabošová, Tatiana -- Janek, Marián
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - vlastnosti kompozitov pri vysokých teplotách
Fialka, Roman -- Janek, Marián
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - vlastnosti kompozitov pri vysokých teplotách. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Magyarová, Zuzana -- Soták, Tomáš
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy
Orvoš, Jakub -- Fischer, Róbert
Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A.
Janíková, Barbora -- Caletková, Oľga
Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava rekombinantnej styrén monooxygenázy
Hudecová, Silvia -- Rebroš, Martin
Príprava rekombinantnej styrén monooxygenázy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Probiotiká a ich úloha v detskom veku
Medveďová, Alžbeta
Probiotiká a ich úloha v detskom veku. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. s. 20.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku
Gömöry, Martin -- Olejníková, Petra
Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Processing of phenylacetic acid by electrodialysis and bipolar electrodialysis after bioproduction
Fehér, Jakub -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Processing of phenylacetic acid by electrodialysis and bipolar electrodialysis after bioproduction. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 63. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Production of acetyl diacylglycerols by recombinant Yarrowia lipolytica
Gajdoš, Peter -- Zuskáčová, Patrícia -- Hambalko, Jaroslav -- Čertík, Milan
Production of acetyl diacylglycerols by recombinant Yarrowia lipolytica. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 21.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Production of oil enriched with erucic acid by Yarrowia lipolytica
Čertík, Milan -- Hambalko, Jaroslav -- Gajdoš, Peter
Production of oil enriched with erucic acid by Yarrowia lipolytica. In 14th Yeast Lipid Conference. Ljubljana,: Jožef Stefan Institute, 2019, s. 1. ISBN 978-961-264-153-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Produkcia a odbúranie tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl-octovú počas kokultivácie Enterococcus faecium a Geotrichum candidum v modelových podmienkach
Greif, Gabriel -- Greifová, Mária -- Body, Patrik
Produkcia a odbúranie tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl-octovú počas kokultivácie Enterococcus faecium a Geotrichum candidum v modelových podmienkach. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 45--53. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Produkcia acetylovaných diacylglycerolov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Zuskáčová, Patrícia -- Gajdoš, Peter
Produkcia acetylovaných diacylglycerolov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia kyseliny listovej
Kováčová, Katarína -- Vaňková, Katarína
Produkcia kyseliny listovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia mykotoxínov rodom Aspergillus
Drobná, Kristína -- Kaliňáková, Barbora
Produkcia mykotoxínov rodom Aspergillus. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia piva so zníženým obsahom alkoholu
Kafková, Valentína -- Šmogrovičová, Daniela
Produkcia piva so zníženým obsahom alkoholu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia piva so zníženým obsahom alkoholu špeciálnymi kvasinkami
Kováč, Martin -- Šmogrovičová, Daniela
Produkcia piva so zníženým obsahom alkoholu špeciálnymi kvasinkami. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia priemyselne zaujímavých enzýmov
Homolová, Nikola -- Markošová, Kristína
Produkcia priemyselne zaujímavých enzýmov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia rekombinantných proteínov z odpadových substrátov
Flašík, Samuel -- Krasňan, Vladimír
Produkcia rekombinantných proteínov z odpadových substrátov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia skvalénu rekombinantnými kmeňmi Yarrowia lipolytica
Švitková, Bibiána -- Čertík, Milan
Produkcia skvalénu rekombinantnými kmeňmi Yarrowia lipolytica. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia voskov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Kovácsová, Karina -- Gajdoš, Peter
Produkcia voskov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia vysokohodnotných fermentovaných bioproduktov z rôznych rastlinných materiálov
Slaný, Ondrej -- Klempová, Tatiana -- Marcinčák, Slavomír -- Čertík, Milan
Produkcia vysokohodnotných fermentovaných bioproduktov z rôznych rastlinných materiálov. In Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2019, s. 100. ISBN 978-80-8077-619-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Promising TiO2-Bi2O3 composite photocatalyst - EPR study
Barbieriková, Zuzana -- Hajdu, Tomáš -- Brezová, Vlasta -- Žerjav, Gregor -- Djinovic, Petar -- Pintar, Albin
Promising TiO2-Bi2O3 composite photocatalyst - EPR study. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, s. 14. ISBN 978-80-7592-041-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid
Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. s. 75--80.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prosím si jednu kávu.....alebo slovenčina na slovíčko!
Horáková, Magdaléna
Prosím si jednu kávu.....alebo slovenčina na slovíčko!. Spektrum, 25. s. 5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prospective Copper(II) Metallodrugs with Redox Cycling and Intercalating Functionalities
Šimunková, Miriama -- Valko, Marián
Prospective Copper(II) Metallodrugs with Redox Cycling and Intercalating Functionalities. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 17.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Purification of recombinant erythropoietin by hydrophobic interaction chromatography
Molnár, Tomáš -- Sinton, E. -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Purification of recombinant erythropoietin by hydrophobic interaction chromatography. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 64. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
QTAIM study of Al-Al bonding in [LiAl2H4](-) complex anions
Breza, Martin
QTAIM study of Al-Al bonding in [LiAl2H4](-) complex anions. Polyhedron, 165. s. 17--21.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Quantification of terpenes and lactones with stir-bar sorptive extraction in Tokaj varietal wines
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Quantification of terpenes and lactones with stir-bar sorptive extraction in Tokaj varietal wines. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 247--248. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Quantum-chemical study of SN-38 through its Cu(II) coordination ability
Štekláč, Marek -- Breza, Martin
Quantum-chemical study of SN-38 through its Cu(II) coordination ability. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 85--91. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
QuEChERS in pesticide residues analysis
Hrouzková, Svetlana -- Szarka, Agneša -- Lemak, Ivana -- Keršňáková, Zuzana
QuEChERS in pesticide residues analysis. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 37--43. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?
Rutzká, Helena -- Bodík, Igor
Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl
Olejníková, Petra -- Šafař, Peter -- Víglaš, Ján -- Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Marchalín, Štefan
Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Reaktivita vápencov vhodných na odsírovanie
Bartakovicsová, Rebeka -- Jurišová, Jana
Reaktivita vápencov vhodných na odsírovanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Real-Time Implementation of Explicit Model Predictive Control
Kvasnica, Michal -- Jones, Colin N. -- Pejcic, Ivan -- Holaza, Juraj -- Korda, Milan -- Bakaráč, Peter
Real-Time Implementation of Explicit Model Predictive Control. In RAKOVIC, S R. -- LEVINE, W S. Handbook of Model Predictive Control. Švajčiarsko: Birkhauser/Springer, 2019, s. 387--412. ISBN 978-3-319-77488-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systému
Česáková, Jana -- Vasilkovová, Božena
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systému. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Redox Properties of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Rapta, Peter -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Darvasiová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Hammerich, Ole
Redox Properties of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. In WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019, s. 26--28.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity
Ohui, Kateryna -- Babak, Maria V. -- Darvasiová, Denisa -- Roller, Alexander -- Végh, Daniel -- Rapta, Peter -- Guan, Grace Rui Shi -- Ou, Yi Hsuan -- Pastorin, Giorgia -- Arion, Vladimir B.
Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity. Organometallics, 38. s. 2307--2318.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Redox-cycling and intercalating properties of novel mixed copper(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs tolfenamic, mefenamic and flufenamic acids and phenanthroline functionality: Structure, SOD-mimetic activity, interaction with albumin, DNA damage study and anticancer activity
Šimunková, Miriama -- Lauro, Peter -- Jomová, Klaudia -- Hudecová, Lenka -- Danko, Martin -- Alwasel, Saleh -- Alhazza, Ibrahim M. -- Rajčániová, Simona -- Kozovská, Zuzana -- Kučerová, Lucia -- Moncoľ, Ján -- Švorc, Ľubomír -- Valko, Marián
Redox-cycling and intercalating properties of novel mixed copper(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs tolfenamic, mefenamic and flufenamic acids and phenanthroline functionality: Structure, SOD-mimetic activity, interaction with albumin, DNA damage study and anticancer activity. Journal of Inorganic Biochemistry, 194. s. 97--113.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Redoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál
Karasová, Natália -- Martiniaková, Silvia
Redoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Reducing of Energy Consumption in Black Liquor Evaporation Train by Modifying the Organic Fraction therein.
Podhradská, Simona -- Timár, Pavel
Reducing of Energy Consumption in Black Liquor Evaporation Train by Modifying the Organic Fraction therein. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Regenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destilácii
Cagáňová, Ivana -- Steltenpohl, Pavol
Regenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destilácii. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Regeneration of ionic liquid used for the separation of azeotropic ethanol - water system
Bunevska, Tanja -- Graczová, Elena
Regeneration of ionic liquid used for the separation of azeotropic ethanol - water system. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rekombinantná príprava myrozinázy
Manduchová, Rastislava -- Rebroš, Martin
Rekombinantná príprava myrozinázy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Relation between the reactivity and surface area of gypsum
Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Baďurová, Bronislava -- Gabčová, Jana -- Jurišová, Jana -- Foltinovič, Tomáš
Relation between the reactivity and surface area of gypsum. Journal of Molecular Liquids, 283. s. 763--771.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Relevance of mathematical model selection for process hazards identification
Kačmárová, Adriána -- Janošovský, Ján -- Labovská, Zuzana -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Relevance of mathematical model selection for process hazards identification. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 203. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Reliable identification of uncommon low volatile organic compounds in Tokaj varietal wines with GC×GC-HRTOFMS
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Reliable identification of uncommon low volatile organic compounds in Tokaj varietal wines with GC×GC-HRTOFMS. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 25.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Remarks on the determining sets of strongly separately continuous functions on ℓ^p
Karlova, Olena -- Visnyai, Tomáš
Remarks on the determining sets of strongly separately continuous functions on ℓ^p. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 609--616. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie
Kozáková, Mariana -- Dercová, Katarína
Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes
Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Tonhajzerová, Martina
Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 190. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Removal of selected organochlorine compounds byozone-based processes
Derco, Ján -- Horváthová, Mária -- Urminská, Barbora -- Čižmárová, Oľga -- Zakhar, Ronald
Removal of selected organochlorine compounds byozone-based processes. Beau Bassin, Maurícius,: Lambert Academic Publishing, 2019. 77 s. ISBN 978-613-9-47454-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Residue hydrocracking temperature control system upgrade – from design to industrial application
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Residue hydrocracking temperature control system upgrade – from design to industrial application. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Restricted Similarity Functions, Distances and Entropies with Intervals Using Total Orders
Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier
Restricted Similarity Functions, Distances and Entropies with Intervals Using Total Orders. In SEKI, H. Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, s. 432--442. ISBN 978-3-030-14814-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Retention mechanisms of particles in sterile filtration membranes
Helling, Alexander -- Polakovič, Milan
Retention mechanisms of particles in sterile filtration membranes. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov
Baliová, Katarína -- Bírošová, Lucia
Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína -- Kurtulík, Martin -- Mackuľak, Tomáš
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale. In Endocrine regulations. 2019, s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Riadenie kmitavých systémov
Gubrický, Michal -- Klaučo, Martin
Riadenie kmitavých systémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie polohy objektu v prúde vzduchu
Hronec, Rudolf -- Klaučo, Martin
Riadenie polohy objektu v prúde vzduchu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robust Event-triggered Networked MPC with Active Set Updates
Berner, Patrik -- König, Kai -- Kvasnica, Michal -- Mönnigmann, Martin
Robust Event-triggered Networked MPC with Active Set Updates. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 7--12. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rod Penicillium ako producent hexózaminidáz
Garajová, Nikola -- Hronská, Helena
Rod Penicillium ako producent hexózaminidáz. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu
Dénesová, Karin -- Haydary, Juma
Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozklad tuhých vzoriek titánu a stanovenie jeho obsahu hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou a stanovenie obsahu zlata pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiarenia
Filo, Boris -- Manová, Alena
Rozklad tuhých vzoriek titánu a stanovenie jeho obsahu hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou a stanovenie obsahu zlata pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiarenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation. In ZFM Festkörpertag. Hannover, Nemecko: Zentrum für Festkörperchemie und Neue Materialien, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sacharidické odpadové materiály ako substráty pre metabolizmus Rhodotorula glutinis
Agócsová, Sára -- Čertík, Milan
Sacharidické odpadové materiály ako substráty pre metabolizmus Rhodotorula glutinis. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Samostatné oddelenie jazykov FCHPT STU na sociálnej sieti
Motešická, Zuzana
Samostatné oddelenie jazykov FCHPT STU na sociálnej sieti. Spektrum, 25. s. 24.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Screening of the transformation products of pesticides
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Screening of the transformation products of pesticides. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 13--19. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Selected sample preparation methods used in trace pesticide residues analysis in food
Purdešová, Andrea
Selected sample preparation methods used in trace pesticide residues analysis in food. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 25--28. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny
Vavrušová, Monika -- Graczová, Elena
Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia kyseliny mliečnej z fermentačného média
Jajcaiová, Lenka -- Ačai, Pavel
Separácia kyseliny mliečnej z fermentačného média. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia nitroaromátov plynovou chromatografiou
Pócsová, Tamara -- Hrouzková, Svetlana
Separácia nitroaromátov plynovou chromatografiou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou
Tkáčová, Kristína -- Steltenpohl, Pavol
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudliny
Agócs, Arnold -- Báleš, Vladimír
Separácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudliny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Set-Theoretic State Estimation for Multi-output Systems using Block and Sequential
Valero, Carlos E. -- Paulen, Radoslav
Set-Theoretic State Estimation for Multi-output Systems using Block and Sequential. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 268--273. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis
Puchoňová, Miroslava -- Mazúr, Milan -- Růžičková, Zdeňka -- Valigura, Dušan -- Moncoľ, Ján
Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis. Journal of Molecular Structure, 1181. s. 373--382.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom
Hakošová, Simona -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Similarity measures, penalty functions, and fuzzy entropy from new fuzzy subsethood measures
Santos, Helida -- Couso, Ines -- Bedregal, Benjamin -- Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Asiain, Alfredo -- Barrenechea, Edurne -- Bustince, Humberto
Similarity measures, penalty functions, and fuzzy entropy from new fuzzy subsethood measures. International Journal of Intelligent Systems, 34. s. 1281--1302.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Simulation of desorption process of 2-phenyl ethanol from fixed bed adsorption collumn using Maxwell-Stefan theory
Kando, Róbert -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Simulation of desorption process of 2-phenyl ethanol from fixed bed adsorption collumn using Maxwell-Stefan theory. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 175. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sledovanie environmentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzora
Bartánusová, Dominika -- Blaškovičová, Jana
Sledovanie environmentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie expresie latrofilínu-1 v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie
Kočibálová, Zuzana -- Guzyová, Martina -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Sledovanie expresie latrofilínu-1 v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 17. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sledovanie funkčných vlastností vybraných vedľajších produktov zo spracovania cereálií
Minarovičová, Lucia -- Kuchtová, Veronika -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Lauková, Michaela
Sledovanie funkčných vlastností vybraných vedľajších produktov zo spracovania cereálií. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 159--165. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sledovanie chirálnych organických zlúčenín v archívnych tokajských vínach
Čuchorová, Justína -- Špánik, Ivan
Sledovanie chirálnych organických zlúčenín v archívnych tokajských vínach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie odpovede bunkových línií akútnej myeloidnej leukémie na terapeutiká využívané v liečbe hematoonkologických ochorení
Hucsková, Zuzana -- Messingerová, Lucia
Sledovanie odpovede bunkových línií akútnej myeloidnej leukémie na terapeutiká využívané v liečbe hematoonkologických ochorení. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie profilu mastných kyselín a vlastnosti mäsa mangalíc vplyvom rôznej kŕmnej zmesi a zelenej pastvy
György, Adrián -- Staruch, Ladislav
Sledovanie profilu mastných kyselín a vlastnosti mäsa mangalíc vplyvom rôznej kŕmnej zmesi a zelenej pastvy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210
Boleková, Žaneta -- Šereš, Mário
Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách pri pyrolýze kvapalných uhľovodíkov
Červenský, Janko -- Hájeková, Elena
Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách pri pyrolýze kvapalných uhľovodíkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie tvorby prchavých organických zlúčenín počas výroby tokajského odrodového vína „Muškát žltý a Lipovina“
Leder, Marek -- Machyňáková, Andrea
Sledovanie tvorby prchavých organických zlúčenín počas výroby tokajského odrodového vína „Muškát žltý a Lipovina“. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochorení
Šimoničová, Kristína -- Messingerová, Lucia
Sledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochorení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Software approach to simulation-based hazard identification of complex industrial processes
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Software approach to simulation-based hazard identification of complex industrial processes. Computers and Chemical Engineering, 122. s. 66--79.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Solubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažuceho proteínu
Žigová, Klaudia -- Hegyi, Zuzana
Solubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažuceho proteínu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Species-specific differences in architecture and chemical composition of dodder seeds
Martinčová, Michaela -- Kaštier, Peter -- Krasylenko, Yuliya A. -- Gajdoš, Peter -- Čertík, Milan -- Matušíková, Idlikó -- Blehová, Alžbeta
Species-specific differences in architecture and chemical composition of dodder seeds. Flora :, 256. s. 61--68.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Spectro-electrochemical toolbox for monitoring and controlling quinone-mediated redox-driven molecular gripping
Milic, Jovana -- Schneeberger, Thomas -- Zalibera, Michal -- Diederich, Francois -- Boudon, Corinne -- Ruhlmann, Laurent
Spectro-electrochemical toolbox for monitoring and controlling quinone-mediated redox-driven molecular gripping. Electrochimica Acta, 313. s. 544--560.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Paračková, Patrícia -- Čeppan, Michal
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spektroskopická štúdia potkanieho mozgu na animálnom modeli neurodegenerácie, skúmaná pomocou lokalizovanej "in vivo" protónovej magnetickej rezonancie
Maková, Marianna -- Kašparová, Svatava
Spektroskopická štúdia potkanieho mozgu na animálnom modeli neurodegenerácie, skúmaná pomocou lokalizovanej "in vivo" protónovej magnetickej rezonancie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu: Zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 2.4.2019
Zahoranová, Anna -- Černák, Mirko -- Kováčik, Dušan -- Medvecká, Veronika -- Hudecová, Daniela -- Kaliňáková, Barbora -- Hoppanová, Lucia -- Dylíková, Juliana
Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu: Zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 2.4.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 10 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kalu
Hrnková, Lucia -- Hutňan, Miroslav
Spracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kalu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stabilita antioxidantov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides)
Smoláriková, Erika -- Ciesarová, Zuzana
Stabilita antioxidantov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypie
Grešová, Dušana -- Jančovičová, Viera
Stabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stabilita niklu v prostredí roztavených fluoridov
Ambrová, Marta -- Jurišová, Jana -- Korenko, Michal
Stabilita niklu v prostredí roztavených fluoridov. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1. vyd. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 77--87. ISBN 978-80-227-4926-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Stability Determination of Recombinant Hydrolases
Michale, Frederik -- Krasňan, Vladimír
Stability Determination of Recombinant Hydrolases. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriou
Auxtová, Alžbeta -- Sádecká, Jana
Stanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie arzénu rozpúšťacou chronopotenciometriou
Balková, Viera -- Čacho, František
Stanovenie arzénu rozpúšťacou chronopotenciometriou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriou
Izáková, Kristína -- Sádecká, Jana
Stanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie fosforu vysokorozlišovacou elektrotermickou molekulovou absorpčnou spektrometriou
Horváth, Patrik -- Čacho, František
Stanovenie fosforu vysokorozlišovacou elektrotermickou molekulovou absorpčnou spektrometriou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie hydridotvorných prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou v potravinách
Manová, Alena
Stanovenie hydridotvorných prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou v potravinách. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 149--158. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Stanovenie jodidov prietokovou chronopotenciometriou
Masác, Jakub -- Čacho, František
Stanovenie jodidov prietokovou chronopotenciometriou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázy
Béreš, Matúš -- Haydary, Juma
Stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie kumarínov v nápojoch
Baránková, Kristína -- Sádecká, Jana
Stanovenie kumarínov v nápojoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie lítia atómovou absorpčnou spektrometriou
Štěpánek, Simon -- Čacho, František
Stanovenie lítia atómovou absorpčnou spektrometriou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie ortuti rozpúšťacou chronopotenciometriou
Jánska, Barbora -- Čacho, František
Stanovenie ortuti rozpúšťacou chronopotenciometriou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie stopových koncentrácií zlata metódou prietokovej chronopotenciometrie
Pániková, Diana -- Beinrohr, Ernest
Stanovenie stopových koncentrácií zlata metódou prietokovej chronopotenciometrie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mlieku
Kubasová, Nikola -- Hrouzková, Svetlana
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mlieku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues
Ďuriš, Andrej -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol
Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues. Tetrahedron Letters :, 60. s. 480--484.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie.
Marčeková, Michaela -- Jakubec, Pavol
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínov
Otočková, Barbora -- Fischer, Róbert
Stereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Strategies for inactivation of kinases involved in regulation of central carbon metabolism in P. pastoris
Mačáková, Monika -- Čertík, Milan
Strategies for inactivation of kinases involved in regulation of central carbon metabolism in P. pastoris. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Strategies of chromatographic purification of recombinant human erythropoietin
Polakovič, Milan -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika
Strategies of chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 146. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Strategies of chromatographic purification of recombinant human erythropoietin
Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Kurák, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Strategies of chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. In Trends and prospects of med/pharma biotechnologies in Europe, towards strengthening regional cooperation including CEE countriess. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019, ISBN 978-80-8105-996-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Structural diverse of [Mn(salen)(NCS/NCSe)] complexes
Moncoľ, Ján -- Schoeller, Martin
Structural diverse of [Mn(salen)(NCS/NCSe)] complexes. In Acta crystallographica Section A. s. 383.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Structurally diverse manganese(III)-salpn complexes with bridging formate ligand
Schoeller, Martin -- Moncoľ, Ján
Structurally diverse manganese(III)-salpn complexes with bridging formate ligand. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 94. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Structure variability of copper(II) complexes with ronicol
Matejová, Simona -- Puchoňová, Miroslava -- Mazúr, Milan -- Jorík, Vladimír -- Moncoľ, Ján
Structure variability of copper(II) complexes with ronicol. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 63. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Studies on sulfur recovery plant performance using Aspen HYSYS sulsim simulations
Nagamalleswara, Rao. K -- Haydary, Juma
Studies on sulfur recovery plant performance using Aspen HYSYS sulsim simulations. Petroleum and Coal :, 61. s. 292--305.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Study of cobalt(II) complexes with succinic acid
Brezovan, Marek -- Kuchtanin, Vladimír -- Pavlik, Ján -- Moncoľ, Ján -- Dlháň, Ľubor -- Segľa, Peter
Study of cobalt(II) complexes with succinic acid. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 33. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Study of copper(II) carboxylate complexes with nicotinamide and N-methylnicotinamide
Segľa, Peter -- Moncoľ, Ján -- Švorec, Jozef
Study of copper(II) carboxylate complexes with nicotinamide and N-methylnicotinamide. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 95. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact
Čížová, Katarína -- Vizárová, Katarína -- Ház, Aleš -- Vykydalová, Anna -- Cibulková, Zuzana -- Šimon, Peter
Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact. Journal of Cultural Heritage, 37. s. 103--112.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Study of the High-Energy Metabolism by In Vivo Phosphorus Magnetic Resonance in Rat Brains on the Animal Model of Neurodegeneration
Nemec, Marek -- Kašparová, Svatava
Study of the High-Energy Metabolism by In Vivo Phosphorus Magnetic Resonance in Rat Brains on the Animal Model of Neurodegeneration. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Study of zero-field splitting in Ni(II) complexes with near octahedral geometry
Lomjanský, Dominik -- Rajnák, Cyril -- Titiš, Ján -- Moncoľ, Ján -- Boča, Roman
Study of zero-field splitting in Ni(II) complexes with near octahedral geometry. Inorganica Chimica Acta, 491. s. 138--146.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Subjektívne a objektívne hodnotenie kontinuálneho a intermitentného zaťaženia
Nagyová, Lenka -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea
Subjektívne a objektívne hodnotenie kontinuálneho a intermitentného zaťaženia. Telesná výchova a šport, 29. s. 9--12.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Interacting with Doxycycline Produce/Scavenge Superoxide and Hydroxyl Radicals and Induce/Inhibit DNA Cleavage
Mišák, Anton -- Kuráková, Lucia -- Goffa, Eduard -- Brezová, Vlasta -- Grman, Marián -- Ondriašová, Elena -- Chovanec, Miroslav -- Ondriaš, Karol
Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Interacting with Doxycycline Produce/Scavenge Superoxide and Hydroxyl Radicals and Induce/Inhibit DNA Cleavage. Molecules, 24. s. 1148.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc
Bohunická, Alexandra -- Strižincová, Petra
Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc. In SVOČ 60. Zvolen,: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 704--713. ISBN 978-80-228-3148-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Synergy Over Monotherapy
Ježíková, Zuzana -- Pagáč, Tomáš -- Víglaš, Ján -- Pfeiferová, Barbora -- Šoltys, Katarína -- Bujdáková, Helena -- Černáková, Lucia -- Olejníková, Petra
Synergy Over Monotherapy. Current Microbiology, 76. s. 673--677.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Syntetická štúdia prírodnej látky Munduserón
Schenková, Tereza -- Koóš, Peter
Syntetická štúdia prírodnej látky Munduserón. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu
Dendys, Michal -- Szolcsányi, Peter
Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny
Oroszlányová, Enikő -- Végh, Daniel
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín
Šofranko, Jakub -- Végh, Daniel
Syntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntéza koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych O a N-ligandov
Kováčová, Andrea -- Herich, Peter
Syntéza koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych O a N-ligandov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olov
Ševeček, Ivan -- Záborský, Ondrej
Syntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives
Milata, Viktor -- Švédová, Alexandra -- Barbieriková, Zuzana -- Holúbková, Eva -- Čipáková, Ingrid -- Cholujová, Dana -- Jakubíková, Jana -- Pánik, Miroslav -- Jantová, Soňa -- Brezová, Vlasta -- Čipák, Ľuboš
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives. International Journal of Molecular Sciences, 20. s. 2169.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Synthesis and homopolymerization kinetics of 7-(methacroyloxy)-2-oxo-heptylphosphonic acid and its copolymerization with methyl methacrylate
Chmela, Štefan -- Fiedlerová, Agnesa -- Liptaj, Tibor -- Catel, Yohann -- Moszner, Norbert
Synthesis and homopolymerization kinetics of 7-(methacroyloxy)-2-oxo-heptylphosphonic acid and its copolymerization with methyl methacrylate. Designed Monomers and Polymers, 22. s. 79--90.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Synthesis and Molecular Magnetism in Cobalt(II) Complexes with Tridentate N-donor Ligands
Juráková, Jana -- Šalitroš, Ivan
Synthesis and Molecular Magnetism in Cobalt(II) Complexes with Tridentate N-donor Ligands. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Synthesis and structure of iron complexes, chloride and perchlorate salts with [mpcH]+ cation (mpc = methyl-3-pyridylcarbamate)
Izakovič, Mario -- Lukačovičová, Zuzana -- Ondrejkovičová, Iveta -- Koman, Marian -- Moncoľ, Ján
Synthesis and structure of iron complexes, chloride and perchlorate salts with [mpcH]+ cation (mpc = methyl-3-pyridylcarbamate). In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 47. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Synthesis, structural characterization, EPR spectroscopy and Hirshfeld surface analysis of a novel Cu2+-doped 3,14-diethyl-2,13-diaza-6,17-diazoniatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane bis(perchlorate)
Moncoľ, Ján -- Mazúr, Milan -- Valko, Marián -- Choi, Jong-Ha
Synthesis, structural characterization, EPR spectroscopy and Hirshfeld surface analysis of a novel Cu2+-doped 3,14-diethyl-2,13-diaza-6,17-diazoniatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane bis(perchlorate). Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 75. s. 616--622.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredí
Puzderová, Barbora -- Olejníková, Petra
Šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Škrobový sirup a jeho aplikácia do potravín a nápojov
Haukszová, Katarína -- Minarovičová, Lucia
Škrobový sirup a jeho aplikácia do potravín a nápojov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štatistická analýza dát v programovacom jazyku R
Nosko, Jakub -- Čirka, Ľuboš
Štatistická analýza dát v programovacom jazyku R. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štruktúra a vlastností vlákien na báze PLA
Baniková, Kristína -- Ujhelyiová, Anna
Štruktúra a vlastností vlákien na báze PLA. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Študentská vedecká konferencia - sekcia Anglický jazyk
Horáková, Magdaléna
Študentská vedecká konferencia - sekcia Anglický jazyk. Spektrum, 25. s. 30--31.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Štúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínu
Švédová, Alexandra -- Čipák, Ľuboš
Štúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad
Zajacová, Andrea -- Vašková, Ida
Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium elektrochemického správania a stanovenie antihistaminika desloratadin na rôznych elektródových materiáloch
Kianičková, Kristína -- Švorc, Ľubomír
Štúdium elektrochemického správania a stanovenie antihistaminika desloratadin na rôznych elektródových materiáloch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium elektrochemického správania tlačených uhlíkových a MXenových elektród
Parráková, Lucia -- Gemeiner, Pavol
Štúdium elektrochemického správania tlačených uhlíkových a MXenových elektród. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium katalyzovanej kondenzácie etanolu s acetaldehydom
Lejková, Dagmara -- Horváth, Blažej
Štúdium katalyzovanej kondenzácie etanolu s acetaldehydom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium matricových efektov a výťažností pesticídov vo vzorkách bylinných kvapiek
Kurucová, Nikola -- Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Štúdium matricových efektov a výťažností pesticídov vo vzorkách bylinných kvapiek. In Aplikované prírodné vedy 2019. Trnava,: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019, s. 28--32. ISBN 978-80-8105-994-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Štúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode Trichoderma
Mikolajová, Mária -- Kryštofová, Svetlana
Štúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode Trichoderma. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu
Jankejech, Peter -- Hutňan, Miroslav
Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium oxidačných vlastností metabolitov kvasinky Rhodotorula glutinis
Mráz, Lukáš -- Čertík, Milan
Štúdium oxidačných vlastností metabolitov kvasinky Rhodotorula glutinis. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium permeabilizácie bakteriálnej membrány pomocou fyzikálno-chemických metód
Čierna, Martina -- Gál, Miroslav
Štúdium permeabilizácie bakteriálnej membrány pomocou fyzikálno-chemických metód. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva
Kováč, Miroslav -- Reháková, Milena
Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium produkcie esteráz fenolických kyselín
Bartalová, Monika -- Klempová, Tatiana
Štúdium produkcie esteráz fenolických kyselín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého
Húlek, Lukáš -- Bača, Ľuboš
Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium spektroskopických vlastností historických fotografií
Olšavská, Zuzana -- Jančovičová, Viera
Štúdium spektroskopických vlastností historických fotografií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 1 kvasinky Yarrowia lipolytica
Vojtková, Martina -- Gajdoš, Peter
Štúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 1 kvasinky Yarrowia lipolytica. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 2 kvasinky Yarrowia lipolytica
Vicenová, Mária -- Gajdoš, Peter
Štúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 2 kvasinky Yarrowia lipolytica. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
Kurčová, Petra -- Kaszonyi, Alexander
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky
Galan, Dalibor -- Jablonský, Michal
Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium využitia vedľajších produktov spracovania rastlinnej biomasy pre účely biopalív
Ondriašová, Zuzana -- Kreps, František
Štúdium využitia vedľajších produktov spracovania rastlinnej biomasy pre účely biopalív. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Taveninové systémy pre solárne aplikacie
Brezina, Jaroslav -- Pavlik, Viliam
Taveninové systémy pre solárne aplikacie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Technical applications of plasma treatments: current state and perspectives
Dylíková, Juliana -- Kryštofová, Svetlana -- Medvecká, Veronika -- Ďurišová, Kamila -- Kaliňáková, Barbora
Technical applications of plasma treatments: current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Technical applications of plasma treatments: current state and perspectives
Dylíková, Juliana -- Kryštofová, Svetlana -- Medvecká, Veronika -- Ďurišová, Kamila -- Kaliňáková, Barbora
Technical applications of plasma treatments: current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, 103. s. 5117--5129.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Techno-economic study on the fuel gas replacement by the water steam in the aromatics-rich stream splitting process
Variny, Miroslav -- Jediná, Dominika -- Illés, Peter -- Mierka, Otto -- Dudáš, Jozef
Techno-economic study on the fuel gas replacement by the water steam in the aromatics-rich stream splitting process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 89. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Technológia výroby lovastatínu
Rupčíková, Veronika -- Illeová, Viera
Technológia výroby lovastatínu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom
Korcová, Katarína -- Lukeš, Vladimír
Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku prírodných fenolových kyselín
Biela, Monika -- Klein, Erik
Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku prírodných fenolových kyselín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Terapeutický potenciál Chia (Salvia hispanica L.)
Rošová, Martina -- Jantová, Soňa
Terapeutický potenciál Chia (Salvia hispanica L.). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Terephthalic acid from waste PET: An efficient and reusable catalyst for xylose conversion into furfural
Hronec, Milan -- Fulajtárová, Katarína
Terephthalic acid from waste PET: An efficient and reusable catalyst for xylose conversion into furfural. Catalysis Today, 324. s. 27--32.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Termodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémov
Benköová, Michaela -- Kubiňáková, Emília
Termodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry
Čulenová, Martina -- Žiaran, Stanislav -- Varchulová - Nováková, Zuzana -- Gálfiová, Paulína -- Alexy, Pavel -- Vašková, Ida -- Gálisová, Ivana -- Medlenová, Elena -- Danišová, Lucia
Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry. In Zborník vedeckých prác, Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, 16.4.2019, Bratislava :. 1. vyd. Bratislava,: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 118--123. ISBN 978-80-223-4712-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblasty
Vaseková, Andrea -- Vašková, Ida
Testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblasty. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tests of biogas potential as effective tool for anaerobic digestion processes evaluation
Arcieri, Tommaso -- Hutňan, Miroslav
Tests of biogas potential as effective tool for anaerobic digestion processes evaluation. Záverečná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The crystallization of polypropylene/halloysite fibers
Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna -- Hricová, Marcela
The crystallization of polypropylene/halloysite fibers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136. s. 1093--1101.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The effect of non-thermal plasma on microorganism inactivation and germination improvement on cereal seeds
Hoppanová, Lucia -- Medvecká, Veronika -- Dylíková, Juliana -- Zahoranová, Anna
The effect of non-thermal plasma on microorganism inactivation and germination improvement on cereal seeds. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, s. 28. ISBN 978-80-210-9296-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The effect of salt and temperature on the growth of fresco culture
Medveďová, Alžbeta -- Šipošová, Petra -- Mančušková, Tatiana -- Valík, Ľubomír
The effect of salt and temperature on the growth of fresco culture. Fermentation, 5. s. 1--10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The effect of the ink composition on the performance of carbon-based conductive screen printing inks
Hatala, Michal -- Gemeiner, Pavol -- Hvojnik, Matej -- Mikula, Milan
The effect of the ink composition on the performance of carbon-based conductive screen printing inks. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 30. s. 1034--1044.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The Heat Stress Effects on the Gases Permeability of the Isolative Type Garment of the Czech Armed Forces Chemical Corps Specialists Body Surface Protection
Otřísal, Pavel -- Friess, Karel -- Feherová, Lucia -- Melicharik, Zdeněk -- Švorc, Ľubomír -- Bungau, Constantin -- Mosteanu, Danut
The Heat Stress Effects on the Gases Permeability of the Isolative Type Garment of the Czech Armed Forces Chemical Corps Specialists Body Surface Protection. Revista de Chimie, 70. s. 1597--1602.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The influence of maize waste pretreatment conditions to increase the biogas production
Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav -- Gróf, Nikolas -- Hencelová, Kristína
The influence of maize waste pretreatment conditions to increase the biogas production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 114. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The structural and magnetic investigation of metal compounds with modified pyridyl-benzimidazole ligands
Brachňaková, Barbora -- Šalitroš, Ivan -- Moncoľ, Ján -- Kožíšek, Jozef
The structural and magnetic investigation of metal compounds with modified pyridyl-benzimidazole ligands. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. 1. vyd. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 31. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The utilization of solid-phase extraction sample preparation method in pesticide residue food analysis
Purdešová, Andrea
The utilization of solid-phase extraction sample preparation method in pesticide residue food analysis. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 53--56. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Theoretical study of macrocyclic nickel complexes
Puškárová, Ingrid -- Vénosová, Barbora -- Bučinský, Lukáš
Theoretical study of macrocyclic nickel complexes. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 79--84. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Thioether-Functionalized Quinone-Based Resorcin[4]arene Cavitands: Electroswitchable Molecular Actuators
Milic, Jovana -- Schneeberger, Thomas -- Zalibera, Michal -- Milowska, Karolina Z. -- Ong, Quy K. -- Trapp, Nils -- Ruhlmann, Laurent -- Boudon, Corinne -- Thilgen, Carlo -- Diederich, Francois
Thioether-Functionalized Quinone-Based Resorcin[4]arene Cavitands: Electroswitchable Molecular Actuators. Helvetica Chimica Acta, 102. s. 225.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Tlačené uhlíkové elektródy pre hybridné solárne články
Laluha, Maroš -- Gemeiner, Pavol
Tlačené uhlíkové elektródy pre hybridné solárne články. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Total phenolic content in spruce bark
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Šurina, Igor
Total phenolic content in spruce bark. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. s. 69--74.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Total Synthesis of Berkeleylactone A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. s. 7159--7165.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Total Synthesis of Berkeleylactone A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. s. 7159--7165.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Totálna syntéza prírodnej látky heterokornolu B
Vyskočil, Tomáš -- Markovič, Martin
Totálna syntéza prírodnej látky heterokornolu B. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Totálna syntéza prírodných 1,3-dihydroizobenzofuránov
Bartošová, Jana -- Koóš, Peter
Totálna syntéza prírodných 1,3-dihydroizobenzofuránov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Transport a metabolizmus hypometylačných látok používaných v liečbe hematoonkologických ochorení a rozvoj rezistencie
Šimoničová, Kristína -- Janotka, Ľuboš -- Kavcová, Helena -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena -- Messingerová, Lucia
Transport a metabolizmus hypometylačných látok používaných v liečbe hematoonkologických ochorení a rozvoj rezistencie. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 42. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Trendy v kozmetických výrobkoch pre starostlivosť o vlasy
Jánovová, Laura -- Hojerová, Jarmila
Trendy v kozmetických výrobkoch pre starostlivosť o vlasy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Trendy vo vývoji a progres prístupu QuEChERS pri sledovaní toxických cudzorodých látok v potravinách
Hrouzková, Svetlana -- Hrouzek, Ján
Trendy vo vývoji a progres prístupu QuEChERS pri sledovaní toxických cudzorodých látok v potravinách. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 73--84. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentrations independently of P-glycoprotein expression
Boháčová, Viera -- Šeres, Mário -- Pavlíková, Lucia -- Kontár, Szilvia -- Cagala, Martin -- Otevřel, Jan -- Bobál, Pavel -- Brtko, Július -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentrations independently of P-glycoprotein expression. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 9. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tvorba netradičných hydroláz vláknitými hubami z rodu Trichoderma
Haluz, Peter -- Šimkovič, Martin
Tvorba netradičných hydroláz vláknitými hubami z rodu Trichoderma. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva
Jančíková, Veronika -- Čížová, Katarína
Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Účinné metódy eliminácie bakteriálnej kontaminácie vo vodách určených na individuálne zásobovanie
Bezáková, Tatiana -- Olejníková, Petra
Účinné metódy eliminácie bakteriálnej kontaminácie vo vodách určených na individuálne zásobovanie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Účinok inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na bunky akútnej lymfoblastovej leukémie
Nováková, Katarína -- Lakatoš, Boris
Účinok inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na bunky akútnej lymfoblastovej leukémie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Účinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkov
Ivanišová, Dana -- Mošovská, Silvia
Účinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Účinok novosyntetizovaných Ga(III)-komplexov na leukemické bunky
Výberčíová, Petra -- Lakatoš, Boris
Účinok novosyntetizovaných Ga(III)-komplexov na leukemické bunky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Účinok prídavku biofermentovaného krmiva na profil mastných kyselín a rozkladné zmeny svaloviny brojlerových kurčiat
Bartkovský, Martin -- Marcinčák, Slavomír -- Nagy, Jozef -- Turek, Peter -- Klempová, Tatiana -- Čertík, Milan -- Hudák Marek,
Účinok prídavku biofermentovaného krmiva na profil mastných kyselín a rozkladné zmeny svaloviny brojlerových kurčiat. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 172--174. ISBN 978-80-552-1978-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Úloha auxínov v metabolizme vláknitých húb
Hrabčáková, Denisa -- Olejníková, Petra
Úloha auxínov v metabolizme vláknitých húb. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ultra-Sensitive Electrochemical Determination of Rifampicin Using the TiO2nanoparticles Decorated Reduced Graphene Oxide Nanocomposite
Yenugu, Manohara Ready Veera -- Švorc, Ľubomír -- Bathinapatla, Sravani -- Gajulapalle, Madhavi
Ultra-Sensitive Electrochemical Determination of Rifampicin Using the TiO2nanoparticles Decorated Reduced Graphene Oxide Nanocomposite. In 235th ECS Meeting, 26.-30.5.2019, Dallas: Abstracts. 1. vyd. Dallas: Electrochemical Society, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Umbelopsis isabellina as a potential utilizer of waste fats and oils
Chrenková, Adriana -- Klempová, Tatiana
Umbelopsis isabellina as a potential utilizer of waste fats and oils. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Upconversion luminescence and optical thermometry in Er3+/Yb3+ co-doped CeO2 for space application
Bača, Ľuboš -- Steiner, Hannes -- Stelzer, Nils
Upconversion luminescence and optical thermometry in Er3+/Yb3+ co-doped CeO2 for space application. Journal of Alloys and Compounds, 774. s. 418--424.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Use of ozonation and adsorptive ozonation for the industrial wastewater treatment
Urminská, Barbora -- Derco, Ján -- Bony, Silvie -- Devaux, Alain -- Šimkovič, Karol -- Čižmárová, Oľga
Use of ozonation and adsorptive ozonation for the industrial wastewater treatment. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 77. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Use of Paulownia sp. leaves for the biogas production
Ivanová, Lucia -- Rutzká, Helena -- Bodík, Igor
Use of Paulownia sp. leaves for the biogas production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 115. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Utilizácia lipidických odpadov v procese polosuchých fermentácií pomocou Mortierella alpina
Lapeš, Pavel -- Klempová, Tatiana
Utilizácia lipidických odpadov v procese polosuchých fermentácií pomocou Mortierella alpina. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Utilizácia lipidických odpadov vláknitou hubou Mortierella alpina v procese submerznej fermentácie
Drozdová, Patrícia -- Klempová, Tatiana
Utilizácia lipidických odpadov vláknitou hubou Mortierella alpina v procese submerznej fermentácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Utilizácia odpadových olejov kvasinkou Rhodotorula glutinis
Pokorná, Zuzana -- Čertík, Milan
Utilizácia odpadových olejov kvasinkou Rhodotorula glutinis. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Utilizácia olejových odpadov kvasinkou Yarrowia lipolytica
Hurbanová, Silvia -- Čertík, Milan
Utilizácia olejových odpadov kvasinkou Yarrowia lipolytica. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Utilization of NMR spectroscopy for the study of fungi and yeasts
Kaliňák, Michal
Utilization of NMR spectroscopy for the study of fungi and yeasts. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 43.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Úvod do zobrazovania tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie
Kodadová, Zuzana -- Bačiak, Ladislav
Úvod do zobrazovania tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vápnikové kanály v rode Trichoderma
Lepáček, Marek -- Kryštofová, Svetlana
Vápnikové kanály v rode Trichoderma. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Various extraction/microextraction approaches for pesticide residues determination in selected food supplements
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Various extraction/microextraction approaches for pesticide residues determination in selected food supplements. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 14.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Viacrozmerné riadenie chemického reaktora
Hatvanyi, Matej -- Klaučo, Martin
Viacrozmerné riadenie chemického reaktora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Víno a jeho kategorizácia
Drtilová, Tereza -- Furdíková, Katarína
Víno a jeho kategorizácia. Vinič a víno, 19. s. 20--21.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Visible-light-responsive surface-modified TiO2 powder with 4-chlorophenol: A combined experimental and DFT study
Barbieriková, Zuzana -- Dvoranová, Dana -- Brezová, Vlasta -- Dzunuzovic, Enis -- Sredojevic, Dusan N. -- Lazic, Vesna -- Nedeljkovic, Jovan M.
Visible-light-responsive surface-modified TiO2 powder with 4-chlorophenol: A combined experimental and DFT study. Optical Materials, 89. s. 237--242.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vitamíny rozpustné v tukoch a ich význam vo výžive
Čipkar, Valentina -- Sekretár, Stanislav
Vitamíny rozpustné v tukoch a ich význam vo výžive. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami
Gregorová, Jana -- Ujhelyiová, Anna
Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vlastnosti a účinky MoS2 nanočastíc na leukemické bunky
Štefík, Pavol -- Strelka, Róbert -- Elefantová, Katarína -- Kálosi, Anna -- Annušová, Adriana -- Šiffalovič, Peter -- Lakatoš, Boris
Vlastnosti a účinky MoS2 nanočastíc na leukemické bunky. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 43. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vlastnosti a využitie oleja zo semien Papáje melónovej (Carica papaya L.)
Piddenezhnyy, Vsevolod -- Sekretár, Stanislav
Vlastnosti a využitie oleja zo semien Papáje melónovej (Carica papaya L.). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vnútorný navigačný systém pre robotické vozidlá
Karaffová, Katarína -- Kalúz, Martin
Vnútorný navigačný systém pre robotické vozidlá. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Voltammetric Protocol for Reliable Determination of a Platelet Aggregation Inhibitor Dipyridamole on a Bare Miniaturized Boron-Doped Diamond Electrochemical Sensor
Sarakhman, Olha -- Pysarevska, Solomiya -- Dubenska, Liliya -- Stankovic, Dalibor M. -- Otřísal, Pavel -- Planková, Alexandra -- Kianičková, Kristína -- Švorc, Ľubomír
Voltammetric Protocol for Reliable Determination of a Platelet Aggregation Inhibitor Dipyridamole on a Bare Miniaturized Boron-Doped Diamond Electrochemical Sensor. Journal of the Electrochemical Society, 166. s. 219--226.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie
Paulíková, Michaela -- Zakhar, Ronald
Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv biofilmu na zliatinové povlaky Zn-Ni a Zn-Fe
Zemanová, Matilda -- Dojcsánová, Emília -- Krištofíková, Ľudmila
Vplyv biofilmu na zliatinové povlaky Zn-Ni a Zn-Fe. In 52. Celostátní aktiv galvanizérů: Zborník přednášek. 1. vyd. Jihlava, Česko: Etis s.r.o., 2019, s. 39--42. ISBN 978-80-905648-5-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv biomasy rakytníka rešetliakového na vlastnosti fermentovaných mliečnych výrobkov
Grivnová, Petra -- Greifová, Mária
Vplyv biomasy rakytníka rešetliakového na vlastnosti fermentovaných mliečnych výrobkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok
Domšicová, Michaela -- Dercová, Katarína
Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vín
Dallos, Adrienn -- Furdíková, Katarína
Vplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vín
Bátorová, Anna-Mária -- Furdíková, Katarína
Vplyv Botrytis cinerea na aromatický profil tokajských vín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae na kvalitatívne parametre odrodového vína Veltlínske zelené
Sosková, Romana -- Furdíková, Katarína
Vplyv čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae na kvalitatívne parametre odrodového vína Veltlínske zelené. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv detergentov na metabolizmus nižších vláknitých húb
Macková, Michaela -- Čertík, Milan
Vplyv detergentov na metabolizmus nižších vláknitých húb. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny
Grošík, Maroš -- Jablonský, Michal
Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp
Molnárová, Noémi -- Kryštofová, Svetlana
Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv fermentovaného krmiva na kvalitu slepačích vajec
Maga, Alan -- Klempová, Tatiana
Vplyv fermentovaného krmiva na kvalitu slepačích vajec. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv humektantov na vysychanie kozmetických emulzií a hydrogélov
Horečná, Daša -- Hojerová, Jarmila
Vplyv humektantov na vysychanie kozmetických emulzií a hydrogélov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB
Hrbíková, Slávka -- Plavec, Roderik
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB
Pružincová, Lucia -- Plavec, Roderik
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vrstvy v kolorovanej fotografii
Ďuricová, Barbora -- Jančovičová, Viera
Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vrstvy v kolorovanej fotografii. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv odpadového tuku na produkciu pigmentov a polynenasýtených mastných kyselín v Umbelopsis isabellina v procese polosuchých fermentácií
Dujčíková, Mária -- Klempová, Tatiana
Vplyv odpadového tuku na produkciu pigmentov a polynenasýtených mastných kyselín v Umbelopsis isabellina v procese polosuchých fermentácií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv podmienok na prípravu dusíkato-sírneho hnojiva
Poliaková, Katarína -- Danielik, Vladimír
Vplyv podmienok na prípravu dusíkato-sírneho hnojiva. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv polutantov na stabilitu želatínovej fotografie
Ősziová, Katarína -- Jančovičová, Viera
Vplyv polutantov na stabilitu želatínovej fotografie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkov
Hudzíková, Agáta -- Kohajdová, Zlatica
Vplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv prídavku Pestreca mariánskeho (Silybum marianum) na technologické a organoleptické vlastnosti cereálnych výrobkov
Bortlíková, Veronika -- Šimko, Peter
Vplyv prídavku Pestreca mariánskeho (Silybum marianum) na technologické a organoleptické vlastnosti cereálnych výrobkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB
Medvecová, Jana -- Omaníková, Leona
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB
Jakubčová, Jaroslava -- Omaníková, Leona
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv prídavku vlákninových preparátov na kvalitu sušienok
Lauková, Michaela -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia
Vplyv prídavku vlákninových preparátov na kvalitu sušienok. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 134--141. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov s využitím techniky QuEChERS - disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina
Mateáš, Michal -- Szarka, Agneša
Vplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov s využitím techniky QuEChERS - disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv reakčných podmienok na zloženie splodín pri rozklade produktov splynovania odpadných materiálov
Ťapuš, Jozef -- Steltenpohl, Pavol
Vplyv reakčných podmienok na zloženie splodín pri rozklade produktov splynovania odpadných materiálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv sulforafanu na fenotypové zmeny v myších leukemických bunkových líniách
Pešadíková, Denisa -- Imrichová, Denisa
Vplyv sulforafanu na fenotypové zmeny v myších leukemických bunkových líniách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018
Melicherová, Katarína -- Furdíková, Katarína
Vplyv terroir na kvalitu odrodového vína Veltlínske zelené 2018. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov zinku s práškovou farbou
Mikulášiová, Stanislava -- Zemanová, Matilda
Vplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov zinku s práškovou farbou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstva
Kačmárová, Adriána -- Janošovský, Ján
Vplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstva. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze SBR a EPDM
Maslíková, Anna -- Kruželák, Ján
Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze SBR a EPDM. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv vybraných nanomateriálov na ľudské zdravie
Majerová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš
Vplyv vybraných nanomateriálov na ľudské zdravie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredie
Števuľová, Renáta -- Mackuľak, Tomáš
Vplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv výrobnej technológie na aromatický profil šumivého vína
Takáčová, Miriama -- Furdíková, Katarína
Vplyv výrobnej technológie na aromatický profil šumivého vína. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv výrobnej technológie na kvalitatívne parametre šumivých vín
Bedeová, Kinga -- Furdíková, Katarína
Vplyv výrobnej technológie na kvalitatívne parametre šumivých vín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv zloženia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátov
Račeková, Barbora -- Šípoš, Rastislav
Vplyv zloženia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vstupná kontrola a variabilita kvalitatívnych parametrov zberového papiera
Karlíková, Kristína -- Šutý, Štefan
Vstupná kontrola a variabilita kvalitatívnych parametrov zberového papiera. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanie
Ostrihoňová, Marta -- Gramblička, Michal
Výber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vybrané karotenoidy a ich prínos pre kozmetický priemysel
Bukvaiová, Linda -- Martiniaková, Silvia
Vybrané karotenoidy a ich prínos pre kozmetický priemysel. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátov
Žulkovský, Ján -- Drtil, Miloslav
Výpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasov
Rejzeková, Helena -- Gramblička, Michal
Výroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výroba kyseliny citrónovej
Domaniža, Juraj -- Illeová, Viera
Výroba kyseliny citrónovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v celulózo-papierenskom priemysle ozónom
Paprčiaková, Veronika -- Derco, Ján
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v celulózo-papierenskom priemysle ozónom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle procesom adsorpcie
Šoltýsová, Nikola -- Derco, Ján
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle procesom adsorpcie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie
Bačová, Ivana -- Bírošová, Lucia
Výskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpadu
Paškevič, Jakub -- Mackuľak, Tomáš
Využiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpadu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie aktívneho uhlia pri dočisťovaní odpadových vôd
Pavelka, Anamaria -- Híveš, Ján
Využitie aktívneho uhlia pri dočisťovaní odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie extraktov z rozmarínu a smrekovej kôry pri stabilizácii jedlých olejov
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Využitie extraktov z rozmarínu a smrekovej kôry pri stabilizácii jedlých olejov. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 190--196. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Využitie fluorescenčnej spektrometrie v analýze korenín
Horosová, Tímea -- Jakubíková, Michaela
Využitie fluorescenčnej spektrometrie v analýze korenín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri diagnostike metabolických porúch
Micháliková, Martina -- Hrouzková, Svetlana
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri diagnostike metabolických porúch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie kombinácie sorbentov pre dynamickú headspace extrakciu pri analýze vína
Hanobiková, Mária -- Vyviurska, Olga
Využitie kombinácie sorbentov pre dynamickú headspace extrakciu pri analýze vína. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie medvedieho cesnaku pri výrobe cestovín
Psotová, Kristína -- Minarovičová, Lucia
Využitie medvedieho cesnaku pri výrobe cestovín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie metód atómovej spektrometrie v anorganickej analýze
Hudecová, Agáta -- Čacho, František
Využitie metód atómovej spektrometrie v anorganickej analýze. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie metódy ITP na stanovenie kinetiky degradácie kyseliny fytovej v priebehu fermentácie ovsených nápojov
Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Lauková, Michaela -- Minarovičová, Lucia -- Repková, Lenka
Využitie metódy ITP na stanovenie kinetiky degradácie kyseliny fytovej v priebehu fermentácie ovsených nápojov. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 101--105. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Využitie mikroextrakcie kvapalinou na izoláciu rezíduí pesticídov zo vzoriek mlieka
Brisudová, Adriana -- Hrouzková, Svetlana
Využitie mikroextrakcie kvapalinou na izoláciu rezíduí pesticídov zo vzoriek mlieka. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie programového balíku OLEX2 a CSD databázy pri výuke študentov v rámci predmetu laboratórium difrakčných metód
Moncoľ, Ján
Využitie programového balíku OLEX2 a CSD databázy pri výuke študentov v rámci predmetu laboratórium difrakčných metód. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2019, s. 139--140.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Využitie SBSE-GC-TOF-MS pre analýzu organických zlúčenín v tokajských výberových vínach
Garančovská, Dominika -- Špánik, Ivan
Využitie SBSE-GC-TOF-MS pre analýzu organických zlúčenín v tokajských výberových vínach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov
Parák, Martin -- Lásiková, Angelika
Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami
Sahulčík, Michal -- Fischer, Róbert
Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami
Bak, Dávid -- Štefuca, Vladimír
Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj analytickej metódy na stanovenie vybraných organických polutantov
Šulianová, Anna -- Purdešová, Andrea
Vývoj analytickej metódy na stanovenie vybraných organických polutantov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj nových druhov probiotických nápojov na báze
Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Lauková, Michaela -- Minarovičová, Lucia -- Greifová, Mária -- Greif, Gabriel -- Hojerová, Jarmila -- Jancsóová, Tímea
Vývoj nových druhov probiotických nápojov na báze. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 93--100. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu
Nagyová, Lenka -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea
Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019, s. 92--98. ISBN 978-80-553-3306-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Waste Plant Biomass as Potential for Biofuels
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Waste Plant Biomass as Potential for Biofuels. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Water Management in Vietnam - Problems and Solutions
Nguyen Thi, Tuoi -- Drtil, Miloslav
Water Management in Vietnam - Problems and Solutions. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Well-Defined Titanium Complex for Free-Radical and Cationic Photopolymerizations under Visible Light and Photoinduction of Ti-Based Nanoparticles
Breloy, Louise -- Brezová, Vlasta -- Malval, Jean-Pierre -- de Anda, Agustin Rios -- Bourgon, Julie -- Kurogi, Takashi -- Mindiola, D. J. -- Versace, Davy-Louis
Well-Defined Titanium Complex for Free-Radical and Cationic Photopolymerizations under Visible Light and Photoinduction of Ti-Based Nanoparticles. Macromolecules, 52. s. 3716--3729.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Wheat bran stabilization and its effect on cookies quality
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia -- Kohajdová, Zlatica
Wheat bran stabilization and its effect on cookies quality. Potravinárstvo, 13. s. 109--115.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Width-Based Interval-Valued Distances and Fuzzy Entropies
Takáč, Zdenko -- Bustince, Humberto -- Pintor, Jesus Maria -- Marco-Detchart, Cedric -- Couso, Ines
Width-Based Interval-Valued Distances and Fuzzy Entropies. IEEE Access, 7. s. 14044--14057.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Zákaly vo víne
Furdíková, Katarína
Zákaly vo víne. Vinič a víno, 19. s. 12--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Zakoncentrovanie čpavkovej vody v destilačnej kolóne
Compeľová, Kristína -- Labovská, Zuzana
Zakoncentrovanie čpavkovej vody v destilačnej kolóne. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu
Bírošová, Lucia -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 7. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zdraviu prospešné vlastnosti Kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata L.)
Lašová, Ivana -- Sekretár, Stanislav
Zdraviu prospešné vlastnosti Kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata L.). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zdravotné riziko spojené s konzumáciou surového mlieka
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Zdravotné riziko spojené s konzumáciou surového mlieka. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zeolite and biochar as sorption material for post-treatment of pharmaceuticals from wastewater
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Bodík, Igor
Zeolite and biochar as sorption material for post-treatment of pharmaceuticals from wastewater. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 55--56. ISBN 978-1-9993071-2-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenie
Vavro, Martin -- Hutňan, Miroslav
Zhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zmäkčovadlá pre biodegradovateľné polymérne zmesi
Koreň, Dávid -- Vanovčanová, Zuzana
Zmäkčovadlá pre biodegradovateľné polymérne zmesi. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Změny hodnocení odolnosti izolačních ochranných oděvů proti permeaci toxických látek
Otřísal, Pavel -- Florus, Stanislav -- Obšel, Vladimír -- Friess, Karel -- Karkalic, Radovan -- Mosteanu, Danut -- Velickovic, Zlate -- Švorc, Ľubomír
Změny hodnocení odolnosti izolačních ochranných oděvů proti permeaci toxických látek. Chemické listy, 113. s. 90--96.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Zmeny regulácie sírovodíka a antioxidačnej odpovedi u neurodegeneratívneho- D-galaktózového a hypertenzného - SHR modelu
Kušnierová, Ivana -- Dovinová, Ima
Zmeny regulácie sírovodíka a antioxidačnej odpovedi u neurodegeneratívneho- D-galaktózového a hypertenzného - SHR modelu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zmeny v expresii špecifických proteínov u buniek vystavených ceramidom s krátkym acylovým reťazcom
Svancárová, Katarína -- Lakatoš, Boris
Zmeny v expresii špecifických proteínov u buniek vystavených ceramidom s krátkym acylovým reťazcom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač
Vendleková, Petra -- Plavec, Roderik
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač
Ondria, Matúš -- Plavec, Roderik
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody
Záchenská, Jana -- Zemanová, Matilda
3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti