26. 10. 2020  14:17 Demeter
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 735

PublikácieDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
A coupled enzymatic reaction of tyrosinase and glucose dehydrogenase for the production of hydroxytyrosol
Deri-Zenaty, Batel -- Bachar, Shani -- Rebroš, Martin -- Fishman, Ayelet
A coupled enzymatic reaction of tyrosinase and glucose dehydrogenase for the production of hydroxytyrosol. Applied Microbiology and Biotechnology, 104. s. 4945--4955.
články v časopisoch2020Podrobnosti
A facile conversion of furfural to novel tetrahydrofurfuryl hemiacetals
Hronec, Milan -- Fulajtárová, Katarína -- Horváth, Blažej -- Liptaj, Tibor -- Dobročka, Edmund
A facile conversion of furfural to novel tetrahydrofurfuryl hemiacetals. Applied Catalysis A: General, 594. s. 1--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
A generalization of the Choquet integral defined in terms of the Möbius transform
Fernandez, Javier -- Bustince, Humberto -- Horanská, Ľubomíra -- Mesiar, Radko -- Stupňanová, Andrea
A generalization of the Choquet integral defined in terms of the Möbius transform. IEEE Transactions on fuzzy systems, 28. s. 2313.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
A note on aggregation of intuitionistic values
Kolesárová, Anna -- Mesiar, Radko
A note on aggregation of intuitionistic values. In LESOT, M. -- VIEIRA, S. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Cham: Springer Nature, 2020, s. 411--418. ISBN 978-3-030-50142-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
A note on the copulas invariant with respect to (a, b)-transformation
Horanská, Ľubomíra -- Sarkoci, Peter
A note on the copulas invariant with respect to (a, b)-transformation. Fuzzy Sets and Systems, 378. s. 157--164.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
A proposal of the notions of ordered and strengthened ordered directional monotonicity for interval-valued functions based on admissible orders
Sesma-Sara, Mikel -- Mesiar, Radko -- Fernandez, Javier -- Takáč, Zdenko -- Bustince, Humberto
A proposal of the notions of ordered and strengthened ordered directional monotonicity for interval-valued functions based on admissible orders. In 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. Glasgow, UK,: IEEE, 2020, s. 1--7. ISBN 978-1-7281-6932-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
A Supramolecular Approach to Structure-Based Design with A Focus on Synthons Hierarchy in Ornithine-Derived Ligands: Review, Synthesis, Experimental and in Silico Studies
Bojarska, Joanna -- Remko, Milan -- Breza, Martin -- Madura, Izabela D. -- Kaczmarek, Krzysztof -- Zabrocki, Janusz -- Wolf, Wojciech M.
A Supramolecular Approach to Structure-Based Design with A Focus on Synthons Hierarchy in Ornithine-Derived Ligands: Review, Synthesis, Experimental and in Silico Studies. Molecules, 25. s. 2545--2571.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
A variable-temperature Q- and X-band EPR study of spin-crossover iron(III) Schiff base complex
Mazúr, Milan -- Pogány, Lukáš -- Brachňaková, Barbora -- Šalitroš, Ivan
A variable-temperature Q- and X-band EPR study of spin-crossover iron(III) Schiff base complex. Chemical Papers, 74. s. 3683--3692.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Aberantná redoxná regulácia, kritické biomarkery a účinky PPAR gama terapie u hypertenzie a kardiovaskulárnych ochorení
Dovinová, Ima
Aberantná redoxná regulácia, kritické biomarkery a účinky PPAR gama terapie u hypertenzie a kardiovaskulárnych ochorení. Habilitačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Absorption removal of hydrogen sulfide from recirculated biogas
Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hencelová, Kristína -- Hutňan, Miroslav
Absorption removal of hydrogen sulfide from recirculated biogas. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 13--18.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Adaptácia myších leukemických buniek L1210 na stresory ER a ich charakterizácia
Cagala, Martin -- Sulová, Zdena
Adaptácia myších leukemických buniek L1210 na stresory ER a ich charakterizácia. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Adaptive multi-stage NMPC using sigma point principles
Thangavel, Sakthi -- Paulen, Radoslav -- Engell, Sebastian
Adaptive multi-stage NMPC using sigma point principles. In European Control Conference 2020. Piscataway (USA),: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 196--201. ISBN 978-1-7281-8813-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Adsorption and activation of molecular oxygen over atomic copper(I/II) site on ceria
Kang, Liqun -- Wang, Bolun -- Bing, Qiming -- Zalibera, Michal -- Büchel, Robert
Adsorption and activation of molecular oxygen over atomic copper(I/II) site on ceria. Nature Communications, 11. s. 1--11.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Advanced Control of Heat Exchangers in Series
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Mészáros, Alajos
Advanced Control of Heat Exchangers in Series. In 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering. Budapešť, Maďarsko,: IEEE, 2020, s. 385--390. ISBN 978-1-7281-8050-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Advanced Process Control of an Industrial Depropanizer Column using Data-based Inferential Sensors
Mojto, Martin -- Ľubušký, Karol -- Fikar, Miroslav -- Paulen, Radoslav
Advanced Process Control of an Industrial Depropanizer Column using Data-based Inferential Sensors. In 30th European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Amsterdam,: Elsevier, 2020, s. 1213--1218. ISBN 978-0-12-823511-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Alkohol(y) ako dôležitá súčasť hroznového vína
Furdíková, Katarína
Alkohol(y) ako dôležitá súčasť hroznového vína. Vinič a víno, 20. s. 18--20.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Allyl amino-thioxanthone derivatives as highly efficient visible light H-donors and co-polymerizable photoinitiators
Breloy, Louise -- Losantos, Raul -- Sampedro, Diego -- Marazzi, Marco -- Malval, Jean-Pierre -- Heo, Yun -- Akimoto, Jun -- Ito, Yoshihiro -- Brezová, Vlasta -- Versace, Davy-Louis
Allyl amino-thioxanthone derivatives as highly efficient visible light H-donors and co-polymerizable photoinitiators. Polymer chemistry, 11. s. 4297--4312.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Alternatívne metódy odstraňovania nutrientov z odpadových vôd
Kecskésová, Stanislava -- Drtil, Miloslav
Alternatívne metódy odstraňovania nutrientov z odpadových vôd. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám
Grečko, Lukáš -- Olejníková, Petra
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Al-Zr alloys synthesis: characterization of suitable multicomponent low-temperature melts
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Al-Zr alloys synthesis: characterization of suitable multicomponent low-temperature melts. Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 9. s. 594--600.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Amidy 3-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
Pinčeková, Lucia -- Berkeš, Dušan
Amidy 3-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Analysis of Biocomponents Coprocessing in Fluid Catalytic Cracking Process
Řežucha, Michal -- Variny, Miroslav
Analysis of Biocomponents Coprocessing in Fluid Catalytic Cracking Process. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu
Hasaliková, Terézia -- Šutý, Štefan
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analytické metódy na stanovenie pesticídov vo včelách. Review
Micháliková, Martina -- Hrouzková, Svetlana
Analytické metódy na stanovenie pesticídov vo včelách. Review. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 37--38.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Tereshchuk, Kateryna -- Greifová, Mária
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analytické metódy vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Andrejčáková, Lívia -- Gál, Lukáš
Analytické metódy vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza spoločného vplyvu teploty a osmotického stresu na rast potravinársky relevantnej mikroskopickej huby Geotrichum candidum
Koňuchová, Martina -- Valík, Ľubomír
Analýza spoločného vplyvu teploty a osmotického stresu na rast potravinársky relevantnej mikroskopickej huby Geotrichum candidum. In VACEK, L. Tomáškovy dny 2020. Brno,: Masarykova univerzita, 2020, s. 41. ISBN 978-80-210-9611-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Analýza a korelácia chemickej štruktúry s toxicitou látok používaných v tetovacích atramentoch
Ryšková, Patrícia -- Lukeš, Vladimír
Analýza a korelácia chemickej štruktúry s toxicitou látok používaných v tetovacích atramentoch. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantov
Stupeňová, Erika -- Čipák, Ľuboš
Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Analýza prchavých organických látok metódou plynovej chromatografie s plameňovoionizačnou detekciou
Keršňáková, Zuzana -- Vabcová, Jana -- Hrouzková, Svetlana
Analýza prchavých organických látok metódou plynovej chromatografie s plameňovoionizačnou detekciou. Bratislava,: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2020. 84 s. ISBN 978-80-8174-047-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Analýza rastu vybraných mikroorganizmov s ohľadom na podmienky počas výroby syrov
Šipošová, Petra -- Koňuchová, Martina -- Medveďová, Alžbeta
Analýza rastu vybraných mikroorganizmov s ohľadom na podmienky počas výroby syrov. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Analýza výbušnín vo vzorkách životného prostredia plynovou chromatografiou. Výber dávkovacích podmienok
Pócsová, Tamara -- Hrouzková, Svetlana
Analýza výbušnín vo vzorkách životného prostredia plynovou chromatografiou. Výber dávkovacích podmienok. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 68--69.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúl neživočíšneho pôvodu
Pipíšková, Andrea -- Lukeš, Vladimír
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúl neživočíšneho pôvodu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Antibiotic resistant bacteria in surface waters in Slovakia
Oravcová, Andrea -- Cverenkárová, Klára -- Krahulcová, Monika -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Antibiotic resistant bacteria in surface waters in Slovakia. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 63--71.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Antifungálne účinky zlúčenín rastlinného pôvodu
Činčurak, Vanja -- Žemlička, Lukáš
Antifungálne účinky zlúčenín rastlinného pôvodu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Antimikrobiálna účinnosť komplexov striebra
Homokyová, Alexandra -- Olejníková, Petra
Antimikrobiálna účinnosť komplexov striebra. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej medi
Balážová, Martina -- Zemanová, Matilda
Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej medi. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
Vaľková, Karolína -- Greifová, Mária
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Antioxidačná aktivita formulácií na báze extraktov z rastlinných materiálov
Ženčuchová, Jana -- Sekretár, Stanislav
Antioxidačná aktivita formulácií na báze extraktov z rastlinných materiálov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Antioxidačné vlastnosti tiosemikarbazónov
Krajčovičová, Veronika -- Dvoranová, Dana
Antioxidačné vlastnosti tiosemikarbazónov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Antioxidačný potenciál ubichinolu a prchavých olejov
Maďarová, Dominika -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný potenciál ubichinolu a prchavých olejov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Antioxidačný účinok vybraných karotenoidov
Sokáčová, Kristína -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný účinok vybraných karotenoidov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Antioxidanty vo vínach
Želiarová, Zuzana -- Hybenová, Eva
Antioxidanty vo vínach. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Antiradikálový účinok prchavých olejov
Kabatierová, Aneta -- Martiniaková, Silvia
Antiradikálový účinok prchavých olejov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Apiin-induction of beta-apiosidase production by Aspergillus sp. strains
Karkeszová, Klaudia -- Illeová, Viera -- Kis, Peter -- Mastihuba, Vladimír -- Polakovič, Milan
Apiin-induction of beta-apiosidase production by Aspergillus sp. strains. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 72--76.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
Valicová, Ivana -- Blaškovičová, Jana
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Aplikácia enkapsulovaných ekologických oxidačných činidiel železanov do odpadových vôd
Benköová, Michaela -- Mališová, Emília -- Híveš, Ján -- Červenková, Andrea -- Pavúková, Daniela -- Fašková, Lucia
Aplikácia enkapsulovaných ekologických oxidačných činidiel železanov do odpadových vôd. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 205--206.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Budayová, Jana -- Karovičová, Jolana
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Aplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstve
Guziaková, Angelika Mária -- Kaliňáková, Barbora
Aplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstve. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Application of selective polymeric sorbents for simple coumarins extraction from deodorant samples
Hroboňová, Katarína -- Špačková, Andrea
Application of selective polymeric sorbents for simple coumarins extraction from deodorant samples. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 56--62.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Aptamer-modified pencil graphite electrodes for the impedimetric determination of ochratoxin A
Gokce, Gultekin -- Ben Aissa, Sondes -- Nemčeková, Katarína -- Catanante, Gaelle -- Raouafi, Noureddine -- Marty, Jean-Louis
Aptamer-modified pencil graphite electrodes for the impedimetric determination of ochratoxin A. Food Control, 115. s. 1--7.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch
Kupcová, Kristína -- Horňáček, Michal
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Arsenic Removal from Water and Its Impact on Selected Species of Organisms
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján
Arsenic Removal from Water and Its Impact on Selected Species of Organisms. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Arsoles, stiboles, and bismoles
Milata, Viktor
Arsoles, stiboles, and bismoles. In SCRIVEN, E F. -- RAMSDEN, C. Advances in Heterocyclic Chemistry. 1. vyd. USA, UK,: Elsevier, 2020, s. 279--291. ISBN 978-0-12-820102-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Assessment and Prediction of Complex Industrial Steam Network Operation by Combined Thermo-Hydrodynamic Modeling
Hanus, Kristián -- Variny, Miroslav -- Illés, Peter
Assessment and Prediction of Complex Industrial Steam Network Operation by Combined Thermo-Hydrodynamic Modeling. Processes, 8. s. 1--26.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Assessment of Tokaj varietal wines with comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to high resolution mass spectrometry
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Assessment of Tokaj varietal wines with comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to high resolution mass spectrometry. Microchemical Journal, 152. s. 1--6.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Automated Tool for Inherently Safer Design of Chemical Plants
Rosa, Igor -- Janošovský, Ján
Automated Tool for Inherently Safer Design of Chemical Plants. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Bayesian Approach to Probabilistic Design Space Characterization: A Nested Sampling Strategy
Kusumo, Kennedy P. -- Gomoescu, Lucian -- Paulen, Radoslav -- Munoz, Salvador Garcia -- Pantelides, Constantinos C. -- Shah, Nilay -- Chachuat, Benoit
Bayesian Approach to Probabilistic Design Space Characterization: A Nested Sampling Strategy. Industrial and Engineering Chemistry Research, 59. s. 2396--2408.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Bezdrôtová sieť snímačov
Nemeš, Martin -- Kalúz, Martin
Bezdrôtová sieť snímačov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Tulipánová, Alexandra -- Hutňan, Miroslav
Bilancia spaľovne komunálneho odpadu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Bioaktívne komplexy Ru s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia
Lahký, Samuel -- Zalibera, Michal
Bioaktívne komplexy Ru s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Židová, Lenka -- Ciesarová, Zuzana
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Baco, Andrej -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív
Špireková, Dominika -- Feranc, Jozef
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre fóliové materiály
Humajová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre fóliové materiály. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre vnútornú vrstvu trojvrstvých fólií typu ABA
Kožíková, Júlia -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre vnútornú vrstvu trojvrstvých fólií typu ABA. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Sedmáková, Barbora -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Stančeková, Miroslava -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Bioetanol II. generácie na báze dendromasy
Pažitný, Andrej -- Boháček, Štefan -- Ihnát, Vladimír -- Šutý, Štefan
Bioetanol II. generácie na báze dendromasy. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 203--207. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Bioetanol z dendromasy. Dostupné celulózové zdroje
Pažitný, Andrej -- Russ, Albert -- Stankovská, Monika -- Ihnát, Vladimír
Bioetanol z dendromasy. Dostupné celulózové zdroje. In Zborník výskumných prác. Bratislava,: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., 2020, s. 4--14. ISBN 978-80-973573-0-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných aróm
Marcinek, Adam -- Štefuca, Vladimír
Biokatalytické oxidačno-redukčné premeny aldehydov a alkoholov pri príprave prírodných aróm. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Biological activity of two novel zinc(II) complexes with NSAID mefenamic acid
Smolková, Romana -- Zeleňák, Vladimír -- Gyepes, Róbert -- Hudecová, Daniela
Biological activity of two novel zinc(II) complexes with NSAID mefenamic acid. Chemical Papers, 74. s. 1525--1540.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Biologické účinky nanočastíc
Fajčáková, Denisa -- Lakatoš, Boris
Biologické účinky nanočastíc. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
BIOPRINTING – štúdium vlastností bioatramentu pre inkjetovú tlač
Hrubiznová, Lenka -- Čeppan, Michal
BIOPRINTING – štúdium vlastností bioatramentu pre inkjetovú tlač. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Bioprinting: Principles and applications
Hájovská, Pavla -- Jančovičová, Viera
Bioprinting: Principles and applications. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 152--157. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Biosynthesis of Aroma-Active Compounds in Fruits
Červenčík, Karol -- Bírošová, Lucia -- Žemlička, Lukáš
Biosynthesis of Aroma-Active Compounds in Fruits. Chemické listy, 114. s. 437--445.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Biotechnological Production of Ergothioneine by Saccharomyces cerevisiae
Rusnák, Matej -- Čertík, Milan
Biotechnological Production of Ergothioneine by Saccharomyces cerevisiae. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Biotechnological Valorization of Agricultural Waste Materials Derived from Food Processing
Vráblová, Veronika -- Čertík, Milan
Biotechnological Valorization of Agricultural Waste Materials Derived from Food Processing. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
BORIDE-BASED COMPOSITES FOR HIGH-TEMPERATURE APPLICATIONS
Kováčová, Zuzana -- Bača, Ľuboš
BORIDE-BASED COMPOSITES FOR HIGH-TEMPERATURE APPLICATIONS. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Boron doped diamond electrode - The elimination of psychoactive drugs and resistant bacteria from wastewater
Mackuľak, Tomáš -- Medvecká, Erika -- Vojs Staňová, Andrea -- Brandeburová, Paula -- Grabic, Roman -- Golovko, Oksana -- Marton, Marián -- Bodík, Igor -- Medveďová, Alžbeta -- Gál, Miroslav -- Planý, Matej -- Kromka, Alexander -- Špalková, Viera -- Škulcová, Andrea -- Horáková, Ivana -- Vojs, Marian
Boron doped diamond electrode - The elimination of psychoactive drugs and resistant bacteria from wastewater. Vacuum, 171. s. 1--6.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Bravčové mäso - produkcia a spotreba mäsa
Staruch, Ladislav -- Baranovičová, Erika
Bravčové mäso - produkcia a spotreba mäsa. Maso, 31. s. 4--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Bunkový model na štúdium vplyvu delta opioidných receptorov na excitabilitu
Uhrinová, Kristína -- Lacinová, Ľubica
Bunkový model na štúdium vplyvu delta opioidných receptorov na excitabilitu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Carbon family nanomaterials - new applications and technologies
Roupcová, Petra -- Klouda, Karel -- Brandeburová, Paula -- Šípoš, Rastislav -- Híveš, Ján -- Gál, Miroslav -- Mackuľak, Tomáš -- Skrížovská, Michaela -- Kissiková, Lenka
Carbon family nanomaterials - new applications and technologies. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 77--87.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Carbon-based composites for electromagnetic shielding purposes
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Carbon-based composites for electromagnetic shielding purposes. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, s. 137--140. ISBN 978-80-89841-13-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Cell Death Effects Induced by Sulforaphane and Allyl Isothiocyanate on P-Glycoprotein Positive and Negative Variants in L1210 Cells
Kontár, Szilvia -- Imrichová, Denisa -- Bertová, Anna -- Macková, Katarína -- Poturnayová, Alexandra -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Cell Death Effects Induced by Sulforaphane and Allyl Isothiocyanate on P-Glycoprotein Positive and Negative Variants in L1210 Cells. Molecules :, 25. s. 1--22.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Celulárne a molekulárne mechanizmy starnutia a súvisiacich ochorení: Ovplyvnenie pomocou látok syntetického a prírodného pôvodu
Škandík, Martin -- Račková, Lucia
Celulárne a molekulárne mechanizmy starnutia a súvisiacich ochorení: Ovplyvnenie pomocou látok syntetického a prírodného pôvodu. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Ceramidy s krátkym acylovým reťazcom a ich účinok na nádorové bunky
Čepcová, Lucia -- Lakatoš, Boris
Ceramidy s krátkym acylovým reťazcom a ich účinok na nádorové bunky. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Cereálne výrobky obohatené medvedím cesnakom
Szokola, Flóra -- Minarovičová, Lucia
Cereálne výrobky obohatené medvedím cesnakom. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Seitz, Juraj -- Stopka, Ján
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Co-Cultivation Growth of Escherichia coli and Staphylococcus aureus as Two Common Dairy Contaminants
Medveďová, Alžbeta -- Györiová, Romana -- Lehotová, Veronika -- Valík, Ľubomír
Co-Cultivation Growth of Escherichia coli and Staphylococcus aureus as Two Common Dairy Contaminants. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 70. s. 151--157.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Cold atmospheric pressure plasma decontamination of allspice berries and effect on qualitative characteristics
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Mikulajová, Anna -- Valík, Ľubomír -- Zahoranová, Anna
Cold atmospheric pressure plasma decontamination of allspice berries and effect on qualitative characteristics. European Food Research and Technology, 246. s. 2215--2223.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Comparative study of p-phenylenediamine antioxidant effectiveness in styrene-butadiene and polyisoprene rubber through NMR calculations
Jelemenská, Ingrid -- Breza, Martin
Comparative study of p-phenylenediamine antioxidant effectiveness in styrene-butadiene and polyisoprene rubber through NMR calculations. Polymer Degradation and Stability, 177. s. 1--5.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Comparison of Different Categories of Slovak Tokaj Wines in Terms of Profiles of Volatile Organic Compounds
Furdíková, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Drtilová, Tereza -- Špánik, Ivan
Comparison of Different Categories of Slovak Tokaj Wines in Terms of Profiles of Volatile Organic Compounds. Molecules :, 25. s. 1--13.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Comparison of different types of sorbents for extraction of coumarins
Hroboňová, Katarína -- Brokešová, Eva
Comparison of different types of sorbents for extraction of coumarins. Food Chemistry, 332. s. 1--8.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Comprehensive two-dimensional gas chromatography: theoretical aspects
Koljancic, Nemanja -- Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Comprehensive two-dimensional gas chromatography: theoretical aspects. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 55--56.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Considerations on factors influencing the degradation of cellulose in alum-rosin sized paper
Jablonský, Michal -- Šima, Jozef -- Lelovský, Marek
Considerations on factors influencing the degradation of cellulose in alum-rosin sized paper. Carbohydrate Polymers, 245. s. 1--7.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Control of heat exchangers in series using neural network predictive controllers
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Mészáros, Alajos
Control of heat exchangers in series using neural network predictive controllers. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 41--48.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Coordination bonding in dicopper and dichromium tetrakis(mu-acetato)-diaqua complexes: Nature, strength, length, and topology
Malček, Michal -- Vénosová, Barbora -- Jelemenská, Ingrid -- Kožíšek, Jozef -- Gall, Marián -- Bučinský, Lukáš
Coordination bonding in dicopper and dichromium tetrakis(mu-acetato)-diaqua complexes: Nature, strength, length, and topology. Journal of Computational Chemistry, 41. s. 698--714.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Copper electroplating of 3D printed composite electrodes
Vaněčková, Eva -- Bouša, Milan -- Sokolová, Romana -- Moreno-García, Pavel -- Broekmann, Peter -- Shestivska, Violetta -- Rathouský, Jiří -- Gál, Miroslav -- Sebechlebská, Táňa -- Kolivoška, Viliam
Copper electroplating of 3D printed composite electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 858. s. 1--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Copulas and fuzzy implications
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Copulas and fuzzy implications. International Journal of Approximate Reasoning, s. 52--59.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Cost-Saving Opportunities in the Energy Management of Papermaking Processes
Janošovský, Ján -- Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Cost-Saving Opportunities in the Energy Management of Papermaking Processes. Chemical Engineering and Technology, 43. s. 1194--1204.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Coumarins content in wine: application of HPLC, fluorescence spectrometry, and chemometric approach
Hroboňová, Katarína -- Sádecká, Jana
Coumarins content in wine: application of HPLC, fluorescence spectrometry, and chemometric approach. Journal of Food Science and Technology, 57. s. 200--209.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Cross-linking and properties of rubber magnets cured with combined sulfur and peroxide vulcanization systems
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hložeková, Klaudia -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Cross-linking and properties of rubber magnets cured with combined sulfur and peroxide vulcanization systems. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, s. 93--96. ISBN 978-80-89841-13-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Crystal structures and Hirshfeld surface analysis of (cat)(2)[Fe-III(eta(3)-dipic)(NCS)(3)] and (cat)[Fe-III(eta(3)-dipic)(H2O)(NCS)(2)] (dipic = dipicolinate)
Koman, Marian -- Melník, Milan -- Uhrecký, Róbert -- Moncoľ, Ján
Crystal structures and Hirshfeld surface analysis of (cat)(2)[Fe-III(eta(3)-dipic)(NCS)(3)] and (cat)[Fe-III(eta(3)-dipic)(H2O)(NCS)(2)] (dipic = dipicolinate). Polyhedron, 183. s. 1--10.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Crystallisation as a Driving Force in the Synthesis of Enantiomerically Pure β-Amino Ketones
Čierna, Michaela -- Jakubec, Pavol
Crystallisation as a Driving Force in the Synthesis of Enantiomerically Pure β-Amino Ketones. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Cu(II) ako spínač pro-oxidačnej aktivity polyfenolových zlúčenín
Šimunková, Miriama -- Jomová, Klaudia -- Lauro, Peter -- Malček, Michal -- Bučinský, Lukáš -- Valko, Marián
Cu(II) ako spínač pro-oxidačnej aktivity polyfenolových zlúčenín. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 125--126.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Cu(II) binding in flavonoids: A DFT study
Šimunková, Miriama -- Valko, Marián -- Bučinský, Lukáš -- Malček, Michal
Cu(II) binding in flavonoids: A DFT study. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 74.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Cytotoxicita a genotoxicita plazmou ošetrených mykotoxínov
Bolebruchová, Michaela -- Kaliňáková, Barbora
Cytotoxicita a genotoxicita plazmou ošetrených mykotoxínov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Čo sa deje počas zrenia syrov?
Šipošová, Petra -- Medveďová, Alžbeta
Čo sa deje počas zrenia syrov?. Chov oviec a kôz, 40. s. 36--38.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie
Cverenkárová, Klára -- Bírošová, Lucia
Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Decentralized Machine Learning and Optimization
Fedorová, Kristína -- Kvasnica, Michal
Decentralized Machine Learning and Optimization. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia
Medveďová, Katarína -- Burčová, Zuzana
Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Degradation and Preservation of Cellulosic Objects of Cultural Heritage
Jurišová, Jana -- Králik, Milan -- Vizárová, Katarína -- Danielik, Vladimír -- Vajová, Izabela
Degradation and Preservation of Cellulosic Objects of Cultural Heritage. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 178.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Dechloromethylation of the berberine to berberrubine - tricks to obtain pure product
Milata, Viktor -- Holúbková, Eva
Dechloromethylation of the berberine to berberrubine - tricks to obtain pure product. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 98--101.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Dekontaminácia E. coli na povrchu vybraných semien nízkoteplotnou plazmou
Boboková, Lucia -- Mošovská, Silvia
Dekontaminácia E. coli na povrchu vybraných semien nízkoteplotnou plazmou. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Dekontaminačný účinok plazmou aktivovanej vody
Gregová, Mária -- Mošovská, Silvia
Dekontaminačný účinok plazmou aktivovanej vody. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou
Holečková, Anna -- Steltenpohl, Pavol
Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Delignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadiel
Orolínová, Mária -- Jablonský, Michal
Delignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadiel. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Denitrative Cross-Couplings of Nitrostyrenes
Marčeková, Michaela -- Ferko, Branislav -- Detková, Katarína Ráchel -- Jakubec, Pavol
Denitrative Cross-Couplings of Nitrostyrenes. Molecules, 25. s. 1--23.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Determinácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentácií
Gápa, Tomáš -- Klempová, Tatiana
Determinácia fungálnej biomasy v procese polosuchých fermentácií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Determination of biological markers of organic substances in sediment and soil samples by gas chromatography
Koljancic, Nemanja -- Vyviurska, Olga -- Balaban, Milica -- Špánik, Ivan
Determination of biological markers of organic substances in sediment and soil samples by gas chromatography. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 34--40.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Determination of ethyl lactate enantiomers in wines by the comprehensive two-dimensional gas chromatography
Thai, Ha Anh -- Koljancic, Nemanja -- Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Determination of ethyl lactate enantiomers in wines by the comprehensive two-dimensional gas chromatography. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 43--44.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Determination of panthenol enantiomers in cosmetic preparations using an achiral-chiral-coupled column HPLC system
Hroboňová, Katarína -- Lomenova, Anna
Determination of panthenol enantiomers in cosmetic preparations using an achiral-chiral-coupled column HPLC system. Chirality, 32. s. 191--199.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Determination of phosphate in water by flow coulometry
Manová, Alena -- Beinrohr, Ernest
Determination of phosphate in water by flow coulometry. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 102--107.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Development of a Multiresidue QuEChERS-DLLME-Fast GC-MS Method for Determination of Selected Pesticides in Yogurt Samples
Szarka, Agneša -- Búčiková, Kristína -- Kostič, Ivana -- Hrouzková, Svetlana
Development of a Multiresidue QuEChERS-DLLME-Fast GC-MS Method for Determination of Selected Pesticides in Yogurt Samples. Food Analytical Methods, 13. s. 1829--1841.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Development of analytical methods for investigation of low levels of xenobiotics in complex matrices
Zichová, Silvia -- Hrouzková, Svetlana
Development of analytical methods for investigation of low levels of xenobiotics in complex matrices. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Development of Resistance to Endoplasmic Reticulum Stress-Inducing Agents in Mouse Leukemic L1210 Cells
Cagala, Martin -- Pavlíková, Lucia -- Seres, Mario -- Kadlečíková, Karolína -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Development of Resistance to Endoplasmic Reticulum Stress-Inducing Agents in Mouse Leukemic L1210 Cells. Molecules :, 25. s. 1--21.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Diagnostika nádorových ochorení s využitím glykánov
Adamusová, Simona -- Bertók, Tomáš
Diagnostika nádorových ochorení s využitím glykánov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Diastereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínov
Fraňová, Paula -- Marchalín, Štefan
Diastereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Diffusion Tensor Imaging: Tool for Tracking Injured Spinal Cord Fibres in Rat
Murgoci, Adriana-Natália -- Bačiak, Ladislav -- Cubínková, Veronika -- Smolek, Tomáš -- Tvrdík, Tomáš -- Juránek, Ivo -- Kafka, Jozef -- Čížková, Daša
Diffusion Tensor Imaging: Tool for Tracking Injured Spinal Cord Fibres in Rat. Neurochemical research, 45. s. 180--187.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Homolová, Lívia -- Kvasnica, Michal
Digitálne dvojča výmenníka tepla. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Diphenyl functional porphyrins and their metal complexes as visible-light photoinitiators for free-radical, cationic and thiol-ene polymerizations
Marcille, Hugo -- Malval, Jean-Pierre -- Presset, Marc -- Bogliotti, Nicolas -- Blacha-Grzechnik, Agata -- Brezová, Vlasta -- Yagci, Yusuf -- Versace, Davy-Louis
Diphenyl functional porphyrins and their metal complexes as visible-light photoinitiators for free-radical, cationic and thiol-ene polymerizations. Polymer chemistry, 11. s. 4237--4249.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Dissimilarity based Choquet integrals
Bustince, Humberto -- Mesiar, Radko -- Fernandez, Javier -- Paternain, Daniel -- Takáč, Zdenko
Dissimilarity based Choquet integrals. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, s. 27--28. ISBN 978-80-8040-588-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Dissimilarity based Choquet integrals
Bustince, Humberto -- Mesiar, Radko -- Fernandez, Javier -- Galar, Mikel -- Paternain, Daniel -- Altalhi, Abdulrahman -- Dimuro, Gracaliz Pereira -- Bedregal, Benjamin -- Takáč, Zdenko
Dissimilarity based Choquet integrals. In LESOT, M. -- VIEIRA, S. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Cham: Springer Nature, 2020, s. 565--573. ISBN 978-3-030-50142-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Distribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyne
Hozová, Bohdana -- Haydary, Juma
Distribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyne. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Drogy a liečivá okolo nás
Mackuľak, Tomáš -- Bodík, Igor -- Bírošová, Lucia
Drogy a liečivá okolo nás. Bratislava,: Spektrum STU, 2020. ISBN 978-80-227-5010-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti
Dual production of polyunsaturated fatty acids and beta-carotene with Mucor wosnessenskii by the process of solid-state fermentation using agro-industrial waste
Klempová, Tatiana -- Slaný, Ondrej -- Šišmiš, Michal -- Marcinčák, Slavomír -- Čertík, Milan
Dual production of polyunsaturated fatty acids and beta-carotene with Mucor wosnessenskii by the process of solid-state fermentation using agro-industrial waste. Journal of Biotechnology, 311. s. 1--11.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Dual Substrate Specificity of the Rutinosidase fromAspergillus nigerand the Role of Its Substrate Tunnel
Brodsky, Katerina -- Kutý, Michal -- Pelantová, Helena -- Cvačka, Josef -- Rebroš, Martin -- Kotik, Michael -- Smatanová Kutá, Ivana -- Křenek, Vladimír -- Bojarová, Pavla
Dual Substrate Specificity of the Rutinosidase fromAspergillus nigerand the Role of Its Substrate Tunnel. International Journal of Molecular Sciences, 21. s. 1--21.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Early and powerful electrochemical approach for determination of non-opioid analgesic nefopam in pharmaceutical dosages and human urine
Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Early and powerful electrochemical approach for determination of non-opioid analgesic nefopam in pharmaceutical dosages and human urine. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 119--120.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Editorial: In silico Methods for Drug Design and Discovery
Brogi, Simone -- Ramalho, Teodorico Castro -- Kuca, Kamil -- Medina-Franco, Jose L. -- Valko, Marián
Editorial: In silico Methods for Drug Design and Discovery. Frontiers in Chemistry, 8. s. 1--5.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Effect of alkaline synthesis conditions on mineralogy, chemistry and surface properties of phillipsite, P and X zeolitic materials prepared from fine powdered perlite by-product
Osacký, Marek -- Pálková, Helena -- Hudec, Pavol -- Czímerová, Adriana -- Galusková, Dagmar -- Vítková, Martina
Effect of alkaline synthesis conditions on mineralogy, chemistry and surface properties of phillipsite, P and X zeolitic materials prepared from fine powdered perlite by-product. Microporous and Mesoporous Materials, 294. s. 1--11.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Effect of fungal solid-state fermented product enriched with gamma-linolenic acid and beta-carotene on blood biochemistry and immunology of broiler chickens
Bartkovský, Martin -- Mudroňová, Dagmar -- Marcinčáková, Dana -- Klempová, Tatiana -- Sesztáková, Edina -- Maskaľová, Iveta -- Karaffová, Viera -- Jaďuttová, Iveta -- Čertík, Milan -- Hudák Marek, -- Marcinčák, Slavomír
Effect of fungal solid-state fermented product enriched with gamma-linolenic acid and beta-carotene on blood biochemistry and immunology of broiler chickens. Polish journal of veterinary science, 23. s. 247--254.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Effect of solid-state fermented wheat bran supplemented with agrimony extract on growth performance, fatty acid profile, and meat quality of broiler chickens
Semjon, Boris -- Bartkovský, Martin -- Marcinčáková, Dana -- Klempová, Tatiana -- Bujňák, Lukáš -- Hudák Marek, -- Jaďuttová, Iveta -- Čertík, Milan -- Marcinčák, Slavomír
Effect of solid-state fermented wheat bran supplemented with agrimony extract on growth performance, fatty acid profile, and meat quality of broiler chickens. Animals, 10. s. 1--22.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Effect of Steam Explosion on Enzymatic Hydrolysis of Various Parts of Poplar Tree
Pažitný, Andrej -- Russ, Albert -- Boháček, Štefan -- Stankovská, Monika -- Ihnát, Vladimír -- Šutý, Štefan
Effect of Steam Explosion on Enzymatic Hydrolysis of Various Parts of Poplar Tree. Wood Research, 65. s. 579--590.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Effect of supplementation with solid-state fermented feed in the diet of laying hens on egg qualitative variables
Semjon, Boris -- Dudriková, Eva -- Jaďuttová, Iveta -- Bartkovský, Martin -- Klempová, Tatiana -- Marcinčáková, Dana -- Slaný, Ondrej -- Marcinčák, Slavomír
Effect of supplementation with solid-state fermented feed in the diet of laying hens on egg qualitative variables. Potravinárstvo, 14. s. 519--527.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Effect of the Alkaline Metal Cations on the Electrical Conductivity of the Molten Cryolites (K(3)AIF(6), Rb(3)AIF(6), and Cs(3)AIF(6))
Šimko, František -- Priščák, Jozef -- Mališová, Emília -- Korenko, Michal
Effect of the Alkaline Metal Cations on the Electrical Conductivity of the Molten Cryolites (K(3)AIF(6), Rb(3)AIF(6), and Cs(3)AIF(6)). Journal of Chemical and Engineering Data, 65. s. 2642--2648.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Effect of thermal stabilization on physico-chemical parameters and functional properties of wheat bran
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia -- Kohajdová, Zlatica
Effect of thermal stabilization on physico-chemical parameters and functional properties of wheat bran. Potravinárstvo, 14. s. 170--177.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Efficient Convex-Lifting-Based Robust Control of a Chemical Reactor
Horváthová, Michaela -- Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika
Efficient Convex-Lifting-Based Robust Control of a Chemical Reactor. In Chemical Engineering Transactions, Vol. 81. [s.l.], Taliansko: Italian Association of Chemical Engineering, 2020, s. 865--870. ISBN 978-88-95608-79-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Efficient Fuzzy Control of a Biochemical Reactor
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Horváthová, Michaela
Efficient Fuzzy Control of a Biochemical Reactor. In Chemical Engineering Transactions, Vol. 81. [s.l.], Taliansko: Italian Association of Chemical Engineering, 2020, s. 85--90. ISBN 978-88-95608-79-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov
Czíferi, Bálint -- Zakhar, Ronald
Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia
Ďatko, Tomáš -- Kruželák, Ján
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Electrodialysis applied for phenylacetic acid separation from organic impurities: Increasing the recovery
Fehér, Jakub -- Červeňanský, Ivan -- Václavík, Lukáš -- Markoš, Jozef
Electrodialysis applied for phenylacetic acid separation from organic impurities: Increasing the recovery. Separation and Purification Technology, 235. s. 1--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Electrochemical behaviour of pesticide methylparathion on boron-doped diamond electrodes: an initial study
Štefčáková, Miroslava -- Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Electrochemical behaviour of pesticide methylparathion on boron-doped diamond electrodes: an initial study. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 19--20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Electronic/steric effects in hydrogenation of nitroarenes over the heterogeneous Pd@BEA and Pd@MWW catalysts
Zhang, Yuyan -- Fulajtárová, Katarína -- Kubu, Martin -- Mazur, Michal -- Hronec, Milan -- Čejka, Jiří
Electronic/steric effects in hydrogenation of nitroarenes over the heterogeneous Pd@BEA and Pd@MWW catalysts. Catalysis Today, 345. s. 39--47.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Elektrochémia niektorých typov biomakromolekúl
Dunajová, Martina -- Gál, Miroslav
Elektrochémia niektorých typov biomakromolekúl. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Elektrochémia purínových derivátov: interferenčné štúdium a možnosti simultánneho stanovenia kyseliny močovej a kofeínu v biologických vzorkách
Benková, Alžbeta -- Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Elektrochémia purínových derivátov: interferenčné štúdium a možnosti simultánneho stanovenia kyseliny močovej a kofeínu v biologických vzorkách. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 99--100.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Elektrochemická studie derivátů cibalackrotu – potenciálních chromoforů pro singletové štěpení
Šimková, Ludmila -- Lušpai, Karol -- Klíma, Jiří -- Ludvík, Jiří
Elektrochemická studie derivátů cibalackrotu – potenciálních chromoforů pro singletové štěpení. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 127.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
Fodorová, Lea -- Blaškovičová, Jana
Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
Fodorová, Lea -- Blaškovičová, Jana
Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 111--112.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Elektrochemické štúdium metylparationu na bórom dopovanej diamantovej elektróde
Štefčáková, Miroslava -- Švorc, Ľubomír
Elektrochemické štúdium metylparationu na bórom dopovanej diamantovej elektróde. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Elektromagnetický smog v budovách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Žembová, Katarína -- Lukeš, Vladimír
Elektromagnetický smog v budovách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger
Oravec, Juraj -- Horváthová, Michaela -- Bakošová, Monika
Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger. Energy, 201. s. 1--11.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Enhancing supercritical fluid chromatographic efficiency: Predicting effects of small aqueous additives
Khvalbota, Liudmyla -- Roy, Daipayan -- Wahab, M. Farooq -- Firooz, Sepideh Khaki -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan -- Armstrong, Daniel W.
Enhancing supercritical fluid chromatographic efficiency: Predicting effects of small aqueous additives. Analytica Chimica Acta, 1120. s. 75--84.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsulách pre enzýmové kaskádové reakcie
Neščáková, Magdaléna -- Bučko, Marek
Enkapsulácia rekombinantných buniek E. coli v polyelektrolytových kapsulách pre enzýmové kaskádové reakcie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Enologické vlastnosti čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae
Kristová, Aneta -- Furdíková, Katarína
Enologické vlastnosti čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov
Šprláková, Katarína -- Greif, Gabriel
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Environmentálne prijateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov
Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel
Environmentálne prijateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Enzymatic biosensors for determination of toxic compounds in environmental and food samples
Mihová, Veronika -- Nemčeková, Katarína -- Sochr, Jozef
Enzymatic biosensors for determination of toxic compounds in environmental and food samples. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 15--16.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou
Baligová, Barbora -- Rebroš, Martin
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu
Orolínová, Martina -- Ciesarová, Zuzana
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Enzýmové biosenzory na stanovenie toxických látok vo vzorkách environmentálneho a potravinárskeho pôvodu
Mihová, Veronika -- Sochr, Jozef
Enzýmové biosenzory na stanovenie toxických látok vo vzorkách environmentálneho a potravinárskeho pôvodu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Epigenetické mechanizmy pri adaptácii buniek ľudského kostrového svalu na cvičenie
Balčoková, Kristína -- Ukropec, Jozef
Epigenetické mechanizmy pri adaptácii buniek ľudského kostrového svalu na cvičenie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Evaluation of antioxidant activity of chlorogenic acids and coffee extracts by an electrochemical DNA-based biosensor
Tomac, Ivana -- Seruga, Marijan -- Labuda, Ján
Evaluation of antioxidant activity of chlorogenic acids and coffee extracts by an electrochemical DNA-based biosensor. Food Chemistry, 325. s. 1--7.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Experimental Investigation of Primary De-NOx Methods Application Effects on NOx and CO Emissions from a Small-Scale Furnace
Lukáč, Ladislav -- Rimár, Miroslav -- Variny, Miroslav -- Kizek, Ján -- Lukáč, Peter -- Jablonský, Gustáv -- Janošovský, Ján -- Fedák, Marcel
Experimental Investigation of Primary De-NOx Methods Application Effects on NOx and CO Emissions from a Small-Scale Furnace. Processes, 8. s. 1--18.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Explaining the rationale behind the risk assessment of surfactants by Freeling et al. (2019)
von der Ohe, Peter C. -- Freeling, Finnian -- Alygizakis, Nikiforos A. -- Slobodník, Jaroslav -- Oswald, Peter -- Aalizadeh, Reza -- Čirka, Ľuboš -- Thomaidis, Nikolaos S. -- Scheurer, Marco
Explaining the rationale behind the risk assessment of surfactants by Freeling et al. (2019). Science of the Total Environment, 721. s. 1--4.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Explicit Model Predictive Control Design for Heat Exchanger
Galčíková, Lenka -- Oravec, Juraj
Explicit Model Predictive Control Design for Heat Exchanger. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Exploration of Low-temperature Plasma Applications in Reduction of Chemical Fungicide Treatment
Hoppanová, Lucia -- Medvecká, Veronika -- Dylíková, Juliana -- Hudecová, Daniela -- Kaliňáková, Barbora -- Kryštofová, Svetlana -- Zahoranová, Anna
Exploration of Low-temperature Plasma Applications in Reduction of Chemical Fungicide Treatment. In VACEK, L. Tomáškovy dny 2020. Brno,: Masarykova univerzita, 2020, s. 13. ISBN 978-80-210-9611-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Extracelulárne glykozidhydrolázy u vláknitých húb
Lelková, Alžbeta -- Hronská, Helena
Extracelulárne glykozidhydrolázy u vláknitých húb. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Extraction of polyphenolic compounds derived from spruce (P. abies) outer bark using environmentally friendly solvents
Zeppetzauer, Franz -- Nadányi, Richard -- Putz, Robert
Extraction of polyphenolic compounds derived from spruce (P. abies) outer bark using environmentally friendly solvents. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 193--198. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Extrakcia pesticídov zo sójových výrobkov
Vidová, Barbora -- Szarka, Agneša
Extrakcia pesticídov zo sójových výrobkov. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 21--22.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Extrakcia vybraných nitroaromatických látok mikroextrakciou sorbentom naplneným v ihle striekačky s následnou plynovou chromatografiou
Štulajterová, Martina -- Hrouzková, Svetlana
Extrakcia vybraných nitroaromatických látok mikroextrakciou sorbentom naplneným v ihle striekačky s následnou plynovou chromatografiou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Extraktívne zlúčeniny smrekovej kôry - ich izolácia a charakterizácia
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Extraktívne zlúčeniny smrekovej kôry - ich izolácia a charakterizácia. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 199--202. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Extraktívne zlúčeniny smrekovej kôry – zdroj cenných chemických zlúčenín
Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal
Extraktívne zlúčeniny smrekovej kôry – zdroj cenných chemických zlúčenín. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Facile Solution Synthesis, Processing and Characterization of n- and p-Type Binary and Ternary Bi-Sb Tellurides
Hamawandi, Bejan -- Ballikaya, Sedat -- Batili, Hazal -- Roosmark, Viking -- Orlovská, Martina -- Yusuf, Aminu -- Johnsson, Mats -- Szukiewicz, Rafal -- Kuchowicz, Maciej -- Toprak, Muhammet S.
Facile Solution Synthesis, Processing and Characterization of n- and p-Type Binary and Ternary Bi-Sb Tellurides. Applied Sciences, 10. s. 1--13.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Faktory ovplyvňujúce farbu vína
Furdíková, Katarína
Faktory ovplyvňujúce farbu vína. Vinič a víno, 20. s. 50--52.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Faktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb
Nagy, Ivo -- Furdíková, Katarína
Faktory pôsobiace na tvorbu senzorického profilu tokajských cibéb. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Fermentované pseudocereálne produkty
Sikorová, Petra -- Mikulajová, Anna
Fermentované pseudocereálne produkty. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Ferrates as Powerful Oxidants in Water Treatment Technologies
Machala, L. -- Zajíček, Petr -- Mackuľak, Tomáš -- Filip, Jan
Ferrates as Powerful Oxidants in Water Treatment Technologies. In Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil/Ferrates as Powerful Oxidants in Water Treatment Technologies. Cham, Švajčiarsko,: Springer Nature Switzerland, 2020, s. 177--201. ISBN 978-3-030-29839-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Field induced slow magnetic relaxation in a zig-zag chain-like Dy(iii) complex with the ligando-phenylenedioxydiacetato
Černák, Juraj -- Harčárová, Katarína -- Falvello, Larry R. -- Dlháň, Ľubor -- Titiš, Ján -- Boča, Roman
Field induced slow magnetic relaxation in a zig-zag chain-like Dy(iii) complex with the ligando-phenylenedioxydiacetato. New Journal of Chemistry, 44. s. 13458--13465.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Matejková, Laura -- Tiňo, Radko
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
First voltammetric behavior study of non-narcotic analgesic drug nefopam and its reliable determination on boron-doped diamond electrodes
Sarakhman, Olha -- Dubenska, Liliya -- Švorc, Ľubomír
First voltammetric behavior study of non-narcotic analgesic drug nefopam and its reliable determination on boron-doped diamond electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 858. s. 1--27.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Fixácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Hlinčík, Andrej -- Malček, Michal
Fixácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Flavonoidy v prítomnosti iónu Cu(II): spínač pre pro-oxidačné vlastnosti a poškodenie DNA?!
Šimunková, Miriama -- Valko, Marián -- Malček, Michal -- Jomová, Klaudia
Flavonoidy v prítomnosti iónu Cu(II): spínač pre pro-oxidačné vlastnosti a poškodenie DNA?!. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Forensic discrimination of black laser prints by a combination of chemometric methods and mu-ATR-FTIR spectroscopy
Gál, Lukáš -- Oravec, Michal -- Kiššová, Michaela -- Gemeiner, Pavol -- Čeppan, Michal
Forensic discrimination of black laser prints by a combination of chemometric methods and mu-ATR-FTIR spectroscopy. Chemical Papers, 74. s. 3269--3277.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Formation of metal-radical species upon reduction of late transition metal complexes with heteroleptic ligands: an experimental and theoretical study
Malček, Michal -- Adamko Kožíšková, Júlia -- Herich, Peter -- Rapta, Peter -- Stepanenko, Iryna -- Arion, Vladimir B.
Formation of metal-radical species upon reduction of late transition metal complexes with heteroleptic ligands: an experimental and theoretical study. New Journal of Chemistry, 44. s. 13195--13206.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Formation of supramolecular hydrogen-bonding chains and networks from copper (II) halogenobenzoates with N-methylnicotinamide: Supramolecular isomerism
Halaška, Jozef -- Lokaj, Ján -- Jomová, Klaudia -- Růžičková, Zdeňka -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján
Formation of supramolecular hydrogen-bonding chains and networks from copper (II) halogenobenzoates with N-methylnicotinamide: Supramolecular isomerism. Polyhedron, 175. s. 1--15.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Formulations of Staphylococcus aureus bacteriophage in biodegradable beta-glucan and arabinogalactan-based matrices
Veverka, Miroslav -- Dubaj, Tibor -- Gallovič, Ján -- Veverková, Eva -- Šimon, Peter -- Lokaj, Ján -- Jorík, Vladimír
Formulations of Staphylococcus aureus bacteriophage in biodegradable beta-glucan and arabinogalactan-based matrices. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 59. s. 1--9.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Fosfatidyletanol: biomarker pre sledovanie alkoholizmu a abstinencie
Machková, Martina -- Hrouzková, Svetlana
Fosfatidyletanol: biomarker pre sledovanie alkoholizmu a abstinencie. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 117--118.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Fotokatalyzátory modifikované oxidom grafénu
Dyrčíková, Zuzana -- Dvoranová, Dana
Fotokatalyzátory modifikované oxidom grafénu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Fotoprotektívne a antioxidačné zložky rastlinných olejov
Valachová, Simona -- Burčová, Zuzana
Fotoprotektívne a antioxidačné zložky rastlinných olejov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov – komparácia metód in vitro a in vivo
Janotková, Lívia -- Hojerová, Jarmila
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov – komparácia metód in vitro a in vivo. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetla
Beke, Patrik -- Kalúz, Martin
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetla. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Four novel cobalt(II) succinate coordination polymers with N-heterocyclic ligands: crystal structures, spectral properties, magnetism and computational study
Brezovan, Marek -- Kuchtanin, Vladimír -- Moncoľ, Ján -- Pavlik, Ján -- Dlháň, Ľubor -- Segľa, Peter
Four novel cobalt(II) succinate coordination polymers with N-heterocyclic ligands: crystal structures, spectral properties, magnetism and computational study. Chemical Papers, 74. s. 3741--3753.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
From face to face to Facebook
Motešická, Zuzana
From face to face to Facebook. English Teaching Professional, s. 53.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Functional dissection of gamma-aminobutyric acid metabolism in Neurospora crassa
Ďurišová, Kamila -- Šimkovič, Martin -- Varečka, Ľudovít -- Kaliňák, Michal -- Šoltys, Katarína -- Mosná, Barbora -- Kryštofová, Svetlana
Functional dissection of gamma-aminobutyric acid metabolism in Neurospora crassa. General Physiology and Biophysics, 39. s. 205--218.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Funkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp.
Bieliková, Lucia -- Kryštofová, Svetlana
Funkčná charakterizácia GABA skratu v Trichoderma sp. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Funkčná charakterizácia sekundárneho metabolizmu húb v odpovedi na vonkajšie faktory
Hoppanová, Lucia -- Kryštofová, Svetlana
Funkčná charakterizácia sekundárneho metabolizmu húb v odpovedi na vonkajšie faktory. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Fuzzy control of heat exchangers in series using complex control structures
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj
Fuzzy control of heat exchangers in series using complex control structures. In PEKAŘ, L. Advanced Analytic and Control Techniques for Thermal Systems with Heat Exchangers. 1. vyd. Cambridge, Massachusetts, USA,: Academic Press Elsevier, 2020, s. 287--306. ISBN 978-0-12-819422-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
GABA metabolizmus v raste a vývoji Trichoderma sp.
Beňová, Mária -- Kryštofová, Svetlana
GABA metabolizmus v raste a vývoji Trichoderma sp. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Kintler, Matej -- Paulen, Radoslav
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Gas chromatography separation of chiral VOCs present in Slovak Tokaj liquor wines
Khvalbota, Liudmyla -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Gas chromatography separation of chiral VOCs present in Slovak Tokaj liquor wines. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 53--54.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Generalized decomposition integral
Horanská, Ľubomíra -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Mesiar, Radko
Generalized decomposition integral. Information Sciences, s. 415--427.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Generational comparation of the swimming ability of FCHPT STU students
Koláriková, Andrea -- Ondrušová, Lucia
Generational comparation of the swimming ability of FCHPT STU students. In BOBRÍK, M. -- ANTALA, B. -- PĚLUCHA, R. Physical education in universities: researches - best practices - situation. Bratislava,: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2020, s. 471--476. ISBN 978-80-89075-91-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Granulovaný oxid železitý ako účinný adsorbent pri odstraňovaní päťmocného arzénu z vôd
Zakhar, Ronald -- Zembjaková, Ivana -- Čacho, František -- Derco, Ján
Granulovaný oxid železitý ako účinný adsorbent pri odstraňovaní päťmocného arzénu z vôd. Vodní hospodářství, 70. s. 4--7.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Graphitic Carbon Nitride for Photocatalytic Air Treatment
Baudys, Michal -- Paušová, Šárka -- Praus, Petr -- Brezová, Vlasta -- Dvoranová, Dana -- Barbieriková, Zuzana -- Krýsa, Josef
Graphitic Carbon Nitride for Photocatalytic Air Treatment. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--14.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Green solvents as tools for extraction and materials chemistry
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Ház, Aleš
Green solvents as tools for extraction and materials chemistry. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 215--222. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Halogen Bonding in New Dichloride-Cobalt(II) Complex with Iodo Substituted Chalcone Ligands
Masaryk, Lukáš -- Moncoľ, Ján -- Herchel, Radovan -- Nemec, Ivan
Halogen Bonding in New Dichloride-Cobalt(II) Complex with Iodo Substituted Chalcone Ligands. Crystals, 10. s. 1--14.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Heparin composition: calculation based on elemental analysis and NMR data
Šimkovic, Ivan -- Raab, Michal -- Mendichi, Raniero -- Manová, Alena -- Schieroni, Alberto Giacometti -- Hricovíni, Miloš
Heparin composition: calculation based on elemental analysis and NMR data. Chemical Papers, 74. s. 349--355.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Hepatocelulárny karcinóm - klinický obraz, diagnostika a lokoregionálna liečba
Žigrai, Miroslav -- Vyskočil, Milan -- Mižičková, Magdaléna -- Rychlý, Boris -- Tvrdík, Tomáš -- Gergel, Michal
Hepatocelulárny karcinóm - klinický obraz, diagnostika a lokoregionálna liečba. Gastroenterológia pre prax, 19. s. 15--22.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Heteronuclear Iron(III)-Schiff Base Complexes with the Hexacyanidocobaltate(III) Anion: On the Quest To Understand the Governing Factors of Spin Crossover
Pavlik, Ján -- Masárová, Petra -- Nemec, Ivan -- Fuhr, Olaf -- Ruben, Mario -- Šalitroš, Ivan
Heteronuclear Iron(III)-Schiff Base Complexes with the Hexacyanidocobaltate(III) Anion: On the Quest To Understand the Governing Factors of Spin Crossover. Inorganic Chemistry, 59. s. 2747--2757.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Highly Virulent Bactericidal Effects of Curcumin-Based mu-Cages Fabricated by Two-Photon Polymerization
Versace, Davy-Louis -- Moran, Gabriela -- Belqat, Mehdi -- Spangenberg, Arnaud -- Meallet-Renault, Rachel -- Andaloussi, Samir Abbad -- Brezová, Vlasta -- Malval, Jean-Pierre
Highly Virulent Bactericidal Effects of Curcumin-Based mu-Cages Fabricated by Two-Photon Polymerization. ACS Applied Materials & Interfaces, 12. s. 5050--5057.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
History and present of the Department of Physical Education and Sport in the 80th annual history of the Faculty of Chemical and Food Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava
Bobrík, Miroslav
History and present of the Department of Physical Education and Sport in the 80th annual history of the Faculty of Chemical and Food Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava. In BOBRÍK, M. -- ANTALA, B. -- PĚLUCHA, R. Physical education in universities: researches - best practices - situation. Bratislava,: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2020, s. 19--24. ISBN 978-80-89075-91-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Histrory and current status of physical education and sport at Universities in the Slovak Republic
Bobrík, Miroslav
Histrory and current status of physical education and sport at Universities in the Slovak Republic. In BOBRÍK, M. -- ANTALA, B. -- PĚLUCHA, R. Physical education in universities: researches - best practices - situation. Bratislava,: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2020, s. 357--367. ISBN 978-80-89075-91-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich aplikácia
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal
Hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich aplikácia. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidum
Čaládiková, Lucia -- Greif, Gabriel
Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidum. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Hydrogen bonding supramolecular networks of copper(II) 2-choronicotinate complexes with picolinamide, nicotinamide, N-methyl-nicotinamide, 2-pyridylmethanol and 4-pyridylmethanol: Hirshfeld surface analysis and spectral properties
Jozefíková, Flóra -- Kucková, Lenka -- Lokaj, Ján -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján
Hydrogen bonding supramolecular networks of copper(II) 2-choronicotinate complexes with picolinamide, nicotinamide, N-methyl-nicotinamide, 2-pyridylmethanol and 4-pyridylmethanol: Hirshfeld surface analysis and spectral properties. Chemical Papers, 74. s. 3727--3740.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Hydrogen bonding supramolecular networks of copper(II) 2-choronicotinate complexes with picolinamide, nicotinamide, N-methyl-nicotinamide, 2-pyridylmethanol and 4-pyridylmethanol: Hirshfeld surface analysis and spectral properties
Jozefíková, Flóra -- Kucková, Lenka -- Lokaj, Ján -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján
Hydrogen bonding supramolecular networks of copper(II) 2-choronicotinate complexes with picolinamide, nicotinamide, N-methyl-nicotinamide, 2-pyridylmethanol and 4-pyridylmethanol: Hirshfeld surface analysis and spectral properties. Chemical Papers, 74. s. 3727--3740.
články v časopisoch2020Podrobnosti
H-1, C-13 and N-15 NMR of spiro acridines integrated with pyrrole scaffolds
Vilková, Mária -- Šoral, Michal -- Bečka, Michal -- Potočňák, Ivan -- Sabolová, Danica -- Béres, Tibor -- Dušek, Michal -- Imrich, Ján
H-1, C-13 and N-15 NMR of spiro acridines integrated with pyrrole scaffolds. Magnetic Resonance in Chemistry, 58. s. 204--214.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Changes in germination and metabolome of Trichoderma sp. Conidia depending on their age
Hoppanová, Lucia -- Kaliňák, Michal -- Kryštofová, Svetlana
Changes in germination and metabolome of Trichoderma sp. Conidia depending on their age. In VACEK, L. Tomáškovy dny 2020. Brno,: Masarykova univerzita, 2020, s. 14. ISBN 978-80-210-9611-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Charakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiae
Kukučová, Katarína -- Furdíková, Katarína
Charakterizácia enologicky využiteľných kmeňov Saccharomyces cerevisiae. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Charakterizácia hroznových vín z hľadiska mikrobiologickej kontaminácie
Gubová, Soňa -- Furdíková, Katarína
Charakterizácia hroznových vín z hľadiska mikrobiologickej kontaminácie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Charakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vín
Koniar, Michal -- Valík, Ľubomír
Charakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vín. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpadu
Svajčiak, Peter -- Steltenpohl, Pavol
Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpadu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Charakterový tanec pre žiakov absolventského ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania v základnej umeleckej škole
Borko, Martin -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea -- Nagyová, Lenka
Charakterový tanec pre žiakov absolventského ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania v základnej umeleckej škole. Telesná výchova a šport = Physical education and sport, 30. s. 34--38.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Charge density of 4-methyl-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]thiazole-2(3H)-thione. A comprehensive multipole refinement, maximum entropy method and density functional theory study
Vénosová, Barbora -- Adamko Kožíšková, Júlia -- Kožíšek, Jozef -- Herich, Peter -- Lušpai, Karol -- Petříček, Václav -- Hartung, Jens -- Müller, Mike -- Huebschle, Christian B. -- van Smaalen, Sander -- Bučinský, Lukáš
Charge density of 4-methyl-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]thiazole-2(3H)-thione. A comprehensive multipole refinement, maximum entropy method and density functional theory study. Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 76. s. 450--468.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Charge transfer in steam purified arc discharge single walled carbon nanotubes filled with lutetium halides
Santidrián, Ana -- Kierkowicz, Magdalena -- Pach, Elzbieta -- Darvasiová, Denisa -- Ballesteros, Belen -- Tobias, Gerard -- Kalbáč, Martin
Charge transfer in steam purified arc discharge single walled carbon nanotubes filled with lutetium halides. Physical Chemistry Chemical Physics, 22. s. 10063--10075.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Chemical composition, thermal behavior of selected lignins and their applications
Ház, Aleš -- Lisý, Anton -- Jablonský, Michal -- Nadányi, Richard -- Šurina, Igor
Chemical composition, thermal behavior of selected lignins and their applications. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 228--233. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Chemical dissolution of struvite precipitates in pipes from anaerobic sludge digestion
Kecskésová, Stanislava -- Imreová, Zuzana -- Martonka, Marek -- Drtil, Miloslav
Chemical dissolution of struvite precipitates in pipes from anaerobic sludge digestion. Chemical Papers, 74. s. 2545--2552.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Chemoenzymatická príprava fenylpropanoidných esterov sacharózy
Jurkáček, Timon -- Fischer, Róbert
Chemoenzymatická príprava fenylpropanoidných esterov sacharózy. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Chemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochorení
Niková, Mária -- Hronská, Helena
Chemoenzymatická syntéza látok pre rýchlu diagnostiku skrytých ochorení. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Chemoselective Reductions in the Stereoselective Synthesis of Natural Products
Valachová, Dominika -- Jakubec, Pavol
Chemoselective Reductions in the Stereoselective Synthesis of Natural Products. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Choroba vína - birza
Mokráňová, Monika -- Furdíková, Katarína
Choroba vína - birza. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Identification and Control of a Cascade of Biochemical Reactors
Furka, Matúš -- Kiš, Karol -- Horváthová, Michaela -- Mojto, Martin -- Bakošová, Monika
Identification and Control of a Cascade of Biochemical Reactors. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, s. 1--7. ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Identifikácia a materiálová analýza neznámych objektov kultúrneho dedičstva
Hlivjaková, Michaela -- Čížová, Katarína
Identifikácia a materiálová analýza neznámych objektov kultúrneho dedičstva. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Impact of different pure cultures of Saccharomyces cerevisiae on the volatile profile of Cabernet Sauvignon rose wines
Drtilová, Tereza -- Ďurčanská, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan -- Klempová, Tatiana -- Furdíková, Katarína
Impact of different pure cultures of Saccharomyces cerevisiae on the volatile profile of Cabernet Sauvignon rose wines. Czech Journal of Food Sciences, 38. s. 94--102.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Impact of „slight“ pasteurization and storage on the volatiles of industrially produced orange juice with pulp
Dimitrov, Filip -- Kolek, Emil -- Sádecká, Jana -- Hrouzková, Svetlana
Impact of „slight“ pasteurization and storage on the volatiles of industrially produced orange juice with pulp. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 51--52.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Impact of temperature during precipitation on properties of lignin
Lisý, Anton -- Ház, Aleš -- Nadányi, Richard -- Mareček, Lukáš
Impact of temperature during precipitation on properties of lignin. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 262--266. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
In vitro biological evaluation and consideration about structure-activity relationship of silver(I) aminoacidate complexes
Kuzderová, Gabriela -- Rendošová, Michaela -- Gyepes, Róbert -- Almáši, Miroslav -- Sabolová, Danica -- Vilková, Mária -- Olejníková, Petra -- Hudecová, Daniela -- Kello, Martin -- Vargová, Zuzana
In vitro biological evaluation and consideration about structure-activity relationship of silver(I) aminoacidate complexes. Journal of Inorganic Biochemistry, 210. s. 111170--111200.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov – porovnanie s metódou in vivo
Hamranová, Veronika -- Hojerová, Jarmila
In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov – porovnanie s metódou in vivo. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Indirect electrochemical determination of sulfates in mineral water by a flow-through system
Čacho, František -- Masác, Jakub -- Zakhar, Ronald -- Beinrohr, Ernest
Indirect electrochemical determination of sulfates in mineral water by a flow-through system. Talanta, 207. s. 1--6.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Inferences from thermogravimetric analysis of pine needles and its chars from a pilot-scale screw reactor
Mandal, Sandip -- Haydary, Juma -- Gangil, Sandip -- Husár, Jakub -- Jena, P. C. -- Bhattacharya, T.K.
Inferences from thermogravimetric analysis of pine needles and its chars from a pilot-scale screw reactor. Chemical Papers, 74. s. 689--698.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Influence of boron doped diamond electrodes properties on the elimination of selected pharmaceuticals from wastewater
Mordačíková, Erika -- Vojs, Marian -- Grabicová, K. -- Marton, Marián -- Michniak, Pavol -- Řeháček, Vlastimil -- Bořík, Adam -- Grabic, Roman -- Bruncko, Jaroslav -- Mackuľak, Tomáš -- Vojs Staňová, Andrea
Influence of boron doped diamond electrodes properties on the elimination of selected pharmaceuticals from wastewater. Journal of Electroanalytical Chemistry, 862. s. 1--8.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Influence of catecholic ring torsion on hydroxyflavones
Michalík, Martin -- Biela, Monika -- Cagardová, Denisa -- Lukeš, Vladimír
Influence of catecholic ring torsion on hydroxyflavones. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 49--55.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Influence of dicumyl peroxide and Type I and II co-agents on cross-linking and physical-mechanical properties of rubber compounds based on NBR
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hložeková, Klaudia -- Hudec, Ivan
Influence of dicumyl peroxide and Type I and II co-agents on cross-linking and physical-mechanical properties of rubber compounds based on NBR. Plastics Rubber and Composites, 49. s. 307--320.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Influence of physical and chemical blowing agents on properties of thermoplastic and thermoplastic elastomer blends
Krump, Henrich
Influence of physical and chemical blowing agents on properties of thermoplastic and thermoplastic elastomer blends. Habilitačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Influence of surface morphology on electrochemical properties of boron-doped diamond electrodes and their usage for tannic acid determination
Fraschová, Daniela -- Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Influence of surface morphology on electrochemical properties of boron-doped diamond electrodes and their usage for tannic acid determination. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 11--12.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Influence of Ti on the Tensile Properties of the High-Strength Powder Metallurgy High Entropy Alloys
Moravčík, Igor -- Gamanov, Stepan -- Moravcikova-Gouvea, Larissa -- Kováčová, Zuzana -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich -- Dlouhý, Ivo
Influence of Ti on the Tensile Properties of the High-Strength Powder Metallurgy High Entropy Alloys. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--18.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties
Macúrik, Patrik -- Anyszka, Rafal -- Hudec, Ivan -- Malčeková, Terézia -- Kruželák, Ján
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 1--5.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties
Macúrik, Patrik -- Hudec, Ivan -- Malčeková, Terézia -- Kruželák, Ján
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, s. 155--159. ISBN 978-80-89841-13-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Inhibícia nitrifikácie v biologickom stupni ČOV Slovnaft, a.s.
Kopcová, Bibiána -- Bodík, Igor
Inhibícia nitrifikácie v biologickom stupni ČOV Slovnaft, a.s. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov
Nováková, Ľubomíra -- Lauková, Michaela
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múky
Wagner, Richard -- Kohajdová, Zlatica
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Insight into the anticancer activity of copper(Ii) 5-methylenetrimethylammonium-thiosemicarbazonates and their interaction with organic cation transporters
Milunovic, Miljan N. M. -- Palamarciuc, Oleg -- Sirbu, Angela -- Shova, Sergiu -- Dumitrescu, Dan -- Dvoranová, Dana -- Rapta, Peter -- Petrasheuskaya, Tatsiana V. -- Enyedy, Eva A. -- Spengler, Gabriella -- Ilic, Marija -- Sitte, Harald H. -- Lubec, Gert -- Arion, Vladimir B.
Insight into the anticancer activity of copper(Ii) 5-methylenetrimethylammonium-thiosemicarbazonates and their interaction with organic cation transporters. Biomolecules, 10. s. 1--30.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérie
Hoppej, Dominik -- Variny, Miroslav
Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Interakcia nízkoteplotnej plazmy s mikroorganizmami
Garajová, Miriama -- Kryštofová, Svetlana
Interakcia nízkoteplotnej plazmy s mikroorganizmami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Investigation of microbial cell deformability by filter cake compressibility using ultrafiltration membranes
Helling, Alexander -- Fischer, Vivien -- Eisfeld, Kristina -- Schmid, Katharina -- Polakovič, Milan -- Thom, Volkmar
Investigation of microbial cell deformability by filter cake compressibility using ultrafiltration membranes. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 185. s. 1--7.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Investigation of properties of Cu-Al bimetals explosively welded
Lokaj, Ján -- Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Hajdúchová, Zora
Investigation of properties of Cu-Al bimetals explosively welded. In SEMDOK 2020, 25th International Seminar of Ph.D. Students. 1. vyd. Žilina,: University of Žilina, 2020, s. 76--81. ISBN 978-80-554-1643-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Investigation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activities of Spruce Bark Extracts Isolated by Deep Eutectic Solvents
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Strižincová, Petra -- Šima, Jozef -- Jablonský, Jozef
Investigation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activities of Spruce Bark Extracts Isolated by Deep Eutectic Solvents. Crystals, 10. s. 1--22.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Involvement of Deep Eutectic Solvents in Extraction by Molecularly Imprinted Polymers-A Minireview
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Šima, Jozef -- Hroboňová, Katarína -- Lomenova, Anna
Involvement of Deep Eutectic Solvents in Extraction by Molecularly Imprinted Polymers-A Minireview. Crystals, 10. s. 1--12.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
IR spectroelectrochemistry as efficient technique for elucidation of reduction mechanism of chlorine substituted 1,10-phenanthrolines
Wantulok, Jakub -- Degano, Ilaria -- Gál, Miroslav -- Nycz, Jacek E. -- Sokolová, Romana
IR spectroelectrochemistry as efficient technique for elucidation of reduction mechanism of chlorine substituted 1,10-phenanthrolines. Journal of Electroanalytical Chemistry, 859. s. 1--10.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Izolácia a identifikácia glukozinolátov pochádzajúcich z rastlín čeľade kapustovité
Polozsányi, Zoltán -- Galádová, Helena -- Kaliňák, Michal -- Šimkovič, Martin
Izolácia a identifikácia glukozinolátov pochádzajúcich z rastlín čeľade kapustovité. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Izolácia antioxidantov z biomasy rakytníka rešetliakového
Hrušková, Michaela -- Schmidt, Štefan
Izolácia antioxidantov z biomasy rakytníka rešetliakového. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidov
Dzuro, Lukáš -- Rebroš, Martin
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Izolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie
Repková, Laura -- Olejníková, Petra
Izolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Je možná náhrada tvrdého chrómu?
Híveš, Ján
Je možná náhrada tvrdého chrómu?. In 53. Celostátní aktiv galvanizérů: Sborník přednášek. Jihlava,: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2020, s. 65--67. ISBN 978-80-905648-6-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Kapsulácia a aplikácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov
Červenková, Andrea -- Mališová, Emília
Kapsulácia a aplikácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí vybraných katalyzátorov
Mareček, Lukáš -- Ház, Aleš
Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí vybraných katalyzátorov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíky
Petrík, Matúš -- Horváth, Blažej
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíky. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Katalytická oxidácia cyklických ketónov
Csánová, Kristína -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklických ketónov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Katalytická oxidácia hemicelulóz na organické kyseliny
Košútová, Kristína -- Soták, Tomáš
Katalytická oxidácia hemicelulóz na organické kyseliny. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Katalytické krakovanie polyetylénu v dvojstupňovom reakčnom systéme
Ďurčová, Lenka -- Hájeková, Elena
Katalytické krakovanie polyetylénu v dvojstupňovom reakčnom systéme. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Katalyzátory pre alkalickú elektrolýzu vody
Galicová, Tatiana -- Zemanová, Matilda
Katalyzátory pre alkalickú elektrolýzu vody. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Kinetic models of simple alcohols SCWG
Štefanko, Dominik -- Rusková, Renáta -- Jelemenský, Ľudovít
Kinetic models of simple alcohols SCWG. Chemical Papers, 74. s. 333--347.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Komerčné rastlinné nápoje ako surovina na výrobu fermentovaných nápojov
Košťálová, Dorota -- Greifová, Mária
Komerčné rastlinné nápoje ako surovina na výrobu fermentovaných nápojov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Komplexy kovových prvkov a ich potenciál v terapii nádorových ochorení
Klementisová, Simona -- Lakatoš, Boris
Komplexy kovových prvkov a ich potenciál v terapii nádorových ochorení. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Žemličková, Denisa -- Hudec, Ivan
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Kontaminanty v plyne, získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)
Ballová, Kristína -- Haydary, Juma
Kontaminanty v plyne, získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Konverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Olajcová, Martina -- Čertík, Milan
Konverzia odpadových materiálov na acetylované diacylglyceroly rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Konzervovanie a reštaurovanie železného artefaktu
Košťúr, Roman -- Zemanová, Matilda
Konzervovanie a reštaurovanie železného artefaktu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Koronavírus SARS-CoV-2 v odpadových vodách – možné riziko?
Mackuľak, Tomáš -- Csank, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Koronavírus SARS-CoV-2 v odpadových vodách – možné riziko?. SOVAK, 29. s. 12--13.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy
Sádecká, Monika -- Jorík, Vladimír
Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Kukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynu
Jankovičová, Barbora -- Hutňan, Miroslav
Kukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Kvantifikácia rastu baktérií mliečneho kysnutia v prítomnosti Geotrichum candidum v mlieku
Šipošová, Petra -- Koňuchová, Martina -- Trebichavská, Monika -- Medveďová, Alžbeta
Kvantifikácia rastu baktérií mliečneho kysnutia v prítomnosti Geotrichum candidum v mlieku. In VACEK, L. Tomáškovy dny 2020. Brno,: Masarykova univerzita, 2020, s. 53. ISBN 978-80-210-9611-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Kvantovo-chemická charakterizácia liečiv chronickej myeloidnej leukémie
Sitárová, Vanessa -- Poliak, Peter
Kvantovo-chemická charakterizácia liečiv chronickej myeloidnej leukémie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Late first-row transition metal complexes of a 17-membered piperazine-based macrocyclic ligand: structures and magnetism
Zahradníková, Eva -- Herchel, Radovan -- Šalitroš, Ivan -- Císařová, Ivana -- Drahoš, Bohuslav
Late first-row transition metal complexes of a 17-membered piperazine-based macrocyclic ligand: structures and magnetism. Dalton Transactions, 49. s. 9057--9069.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Levanduľa a iné rastliny ako zdroj jednoduchých kumarínov - prírodných herbicídov. Výber extrakčného činidla a podmienok extrakcie kumarínov z rastlín
Ondáková, Martina -- Hroboňová, Katarína
Levanduľa a iné rastliny ako zdroj jednoduchých kumarínov - prírodných herbicídov. Výber extrakčného činidla a podmienok extrakcie kumarínov z rastlín. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 80--81.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Lipidové partikuly a akumulácia skvalénu v kvasinkách
Csáky, Zsófia -- Hapala, Ivan
Lipidové partikuly a akumulácia skvalénu v kvasinkách. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Low-temperature plasma applications in chemical fungicide treatment reduction
Hoppanová, Lucia -- Medvecká, Veronika -- Dylíková, Juliana -- Hudecová, Daniela -- Kaliňáková, Barbora -- Kryštofová, Svetlana -- Zahoranová, Anna
Low-temperature plasma applications in chemical fungicide treatment reduction. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 26--33.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Magnetic Properties of Fe(II) Complexes of Cyclam Derivative with One p-Aminobenzyl Pendant Arm
Drahoš, Bohuslav -- Antal, Peter -- Šalitroš, Ivan -- Herchel, Radovan
Magnetic Properties of Fe(II) Complexes of Cyclam Derivative with One p-Aminobenzyl Pendant Arm. Metals, 10. s. 1422--1434.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps
Alexy, Pavel -- Anklam, Elke -- Emans, Ton -- Furfari, Antonino -- Galgani, Francois -- Hanke, Georg -- Koelmans, Albert -- Pant, Rana -- Saveyn, Hans -- Kluettgen, Birgit Sokull
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps. Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, 37. s. 1--10.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Maskovanie akútneho infarktu bazálnych ganglií v perfúznom CT
Malík, Miroslav -- Mikula, Peter -- Mižičková, Magdaléna -- Randová, Dagmar -- Tvrdík, Tomáš -- Krivošík, Marek -- Bilický, Jozef -- Javorka, Vladimír
Maskovanie akútneho infarktu bazálnych ganglií v perfúznom CT. Česká radiologie, 74. s. 33--36.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácie
Šály, Ján -- Timár, Pavel
Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Material and energy balances of lyophilizer
Krošláková, Simona -- Rajniak, Pavol
Material and energy balances of lyophilizer. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Maternal immune activation during pregnancy impacts on brain structure and function in the adult offspring
Kreitz, Silke -- Zambon, Alice -- Ronovsky, Marianne -- Budinský, Ľuboš -- Helbich, Thomas H. -- Sideromenos, Spyros -- Ivan, Claudiu -- Konerth, Laura -- Wank, Isabel -- Berger, Angelika -- Pollak, Arnold -- Hess, Andreas -- Pollak, Daniela D.
Maternal immune activation during pregnancy impacts on brain structure and function in the adult offspring. Brain Behavior and Immunity, 83. s. 56--67.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Mathematical Modeling and Optimal Operation of Membrane Processes
Sharma, Ayush -- Fikar, Miroslav
Mathematical Modeling and Optimal Operation of Membrane Processes. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Matrixové metaloproteinázy ako potenciálne biomarkery ochorení kardiovaskulárneho systému
Onufráková, Michaela -- Barančík, Miroslav
Matrixové metaloproteinázy ako potenciálne biomarkery ochorení kardiovaskulárneho systému. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mechanical testing of hydroxyapatite filaments for tissue scaffolds preparation by fused deposition of ceramics
Janek, Marián -- Žilinská, Veronika -- Kovár, Vladimír -- Hajdúchová, Zora -- Tomanová, Katarína -- Peciar, Peter -- Veteška, Peter -- Gabošová, Tatiana -- Fialka, Roman -- Feranc, Jozef -- Omaníková, Leona -- Plavec, Roderik -- Bača, Ľuboš
Mechanical testing of hydroxyapatite filaments for tissue scaffolds preparation by fused deposition of ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 40. s. 4932--4938.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Metodika výučby vybraných cvičení charakterového tanca
Borko, Martin -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea -- Nagyová, Lenka
Metodika výučby vybraných cvičení charakterového tanca. Telesná výchova a šport = Physical education and sport, 30. s. 1--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Metódy extrakcie užitočných látok z fytomasy
Odranová, Simona -- Sekretár, Stanislav
Metódy extrakcie užitočných látok z fytomasy. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Mikrobiálna rezistencia v črevnom mikrobióme zdravých ľudí a pacientov s ochorením pečene
Cverenkárová, Klára -- Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Skladaný, Ľubomír
Mikrobiálna rezistencia v črevnom mikrobióme zdravých ľudí a pacientov s ochorením pečene. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Mikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coliStaphylococcus aureus
Kvočiková, Karolína -- Medveďová, Alžbeta
Mikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coliStaphylococcus aureus. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mikrobiologická kvalita parených syrov s ohľadom na prítomnú mykobiotu a baktérie mliečneho kysnutia
Hatalová, Ivana -- Koňuchová, Martina
Mikrobiologická kvalita parených syrov s ohľadom na prítomnú mykobiotu a baktérie mliečneho kysnutia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mikroplasty
Grenčíková, Anna -- Škulcová, Andrea -- Bondarev, Dmitrij -- Ryba, Jozef -- Mackuľak, Tomáš
Mikroplasty. Bratislava,: SPEKTRUM, STU, 2020. 214 s. ISBN 978-80-227-4974-9.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020Podrobnosti
Mikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredí
Staňová, Lívia -- Mackuľak, Tomáš
Mikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mikropolutanty v odpadových vodách
Bražinová, Dominika -- Híveš, Ján
Mikropolutanty v odpadových vodách. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mikropolutanty v priemyslových odpadových vodách
Šulanová, Michaela -- Híveš, Ján
Mikropolutanty v priemyslových odpadových vodách. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mirakulín
Macíková, Lucia -- Mošovská, Silvia
Mirakulín. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora na produkciu etanolu
Nguyen Hai, Trieu -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora na produkciu etanolu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
Puk, Jakub -- Klaučo, Martin
Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Modelovanie a optimalizácia delenia produktov fluidného katalytického krakovacieho reaktora
Furda, Patrik -- Variny, Miroslav
Modelovanie a optimalizácia delenia produktov fluidného katalytického krakovacieho reaktora. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Modelovanie a riadenie fermentačného procesu na výrobu etanolu
Krištof, Michal -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie fermentačného procesu na výrobu etanolu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Smetana, Mikuláš -- Paulen, Radoslav
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov pre športovcov
Haššo, Marek -- Švorc, Ľubomír
Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov pre športovcov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Modified glycan surfaces and their application
Květoň, Filip -- Tkáč, Ján
Modified glycan surfaces and their application. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie
Minarčíková, Alžbeta -- Kroneková, Zuzana
Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modifikácia MoS2 nanočastíc pre ich využitie v diagnostike a terapii
Štefík, Pavol -- Lakatoš, Boris
Modifikácia MoS2 nanočastíc pre ich využitie v diagnostike a terapii. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Modifikované polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity
Petková, Mária -- Ujhelyiová, Anna
Modifikované polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modulátory v komprehensívnej dvojrozmernej plynovej chromatografii
Leder, Marek -- Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Modulátory v komprehensívnej dvojrozmernej plynovej chromatografii. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 35--36.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Moisture sorption isotherm of pine nuts (Pinus gerardiana)
Nayab, Ahmad Khalid -- Valík, Ľubomír
Moisture sorption isotherm of pine nuts (Pinus gerardiana). In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Molecular Magnetism of New Coordination Compounds and Hybrid Materials
Brachňaková, Barbora -- Šalitroš, Ivan
Molecular Magnetism of New Coordination Compounds and Hybrid Materials. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Monitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podniku
Suroviaková, Linda -- Popovičová, Alena
Monitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podniku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd
Ľachká, Kristína -- Mackuľak, Tomáš
Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Možnosti degradácie a detekcie vybraných typov mikropolutantov v odpadových vodách pomocou elektrochemických postupov
Mičiaková, Jasmína -- Mackuľak, Tomáš
Možnosti degradácie a detekcie vybraných typov mikropolutantov v odpadových vodách pomocou elektrochemických postupov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Možnosti extrakcie kumarínu z rastlinných materiálov
Čišovská, Kristína -- Hroboňová, Katarína
Možnosti extrakcie kumarínu z rastlinných materiálov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Možnosti stanovenia rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím plynovej chromatografie v kombinácii s vhodnou úpravou vzorky
Blažková, Ivana -- Purdešová, Andrea
Možnosti stanovenia rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím plynovej chromatografie v kombinácii s vhodnou úpravou vzorky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Možnosti stanovenia rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím plynovej chromatografie v kombinácii s vhodnou úpravou
Blažková, Ivana -- Purdešová, Andrea
Možnosti stanovenia rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím plynovej chromatografie v kombinácii s vhodnou úpravou. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 9--10.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Možnosti výroby šumivých tabliet zo železanov za účelom dočistenia odpadových vôd
Tamášová, Katarína -- Mackuľak, Tomáš
Možnosti výroby šumivých tabliet zo železanov za účelom dočistenia odpadových vôd. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Možný vplyv vybraných nanočastíc na životné prostredie
Petrovičová, Nina -- Mackuľak, Tomáš
Možný vplyv vybraných nanočastíc na životné prostredie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Multilevel Resistance Switching and Enhanced Spin Transition Temperature in Single- and Double-Molecule Spin Crossover Nanogap Devices
Gee, Alex -- Jaafar, Ayoub H. -- Brachňaková, Barbora -- Massey, Jamie -- Marrows, Christopher H. -- Šalitroš, Ivan -- Kemp, Neil T.
Multilevel Resistance Switching and Enhanced Spin Transition Temperature in Single- and Double-Molecule Spin Crossover Nanogap Devices. Journal of Physical Chemistry C, 124. s. 13393--13399.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Multi-stage NMPC using sigma point principles
Thangavel, Sakthi -- Paulen, Radoslav -- Engell, Sebastian
Multi-stage NMPC using sigma point principles. In ACODS 2020, 6th Conference on Advances in Control and Optimization of Dynamical Systems. IFAC, Elsevier, 2020: 2020, s. 386--391.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Mutagénna aktivita mykotoxínov ošetrených plazmou
Hrušková, Lucia -- Kaliňáková, Barbora
Mutagénna aktivita mykotoxínov ošetrených plazmou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrov
Šitavancová, Diana -- Piecková, Elena
Mykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov
Žuffa, Dávid -- Minarovičová, Lucia
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Čičková, Silvia -- Hutňan, Miroslav
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Nanomateriály - účinný spôsob dezinfekcie vôd a ich následný dopad na životné prostredie
Brandeburová, Paula -- Mackuľak, Tomáš
Nanomateriály - účinný spôsob dezinfekcie vôd a ich následný dopad na životné prostredie. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
Huňačková, Martina -- Imreová, Zuzana
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh bioreaktora na produkciu monoklonálnych protilátok CHO bunkami
Mišún, Patrik -- Ačai, Pavel
Návrh bioreaktora na produkciu monoklonálnych protilátok CHO bunkami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom
Valčičák, Juraj -- Mihaľ, Mário
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh jednotky na delenie pentán-hexánovej frakcie
Kondáš, Richard -- Variny, Miroslav
Návrh jednotky na delenie pentán-hexánovej frakcie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh reaktora na výrobu chirálnych laktónov pomocou celobunkovej Baeyer-Villigerovej monooxygenázy
Cabadaj, Patrik -- Illeová, Viera
Návrh reaktora na výrobu chirálnych laktónov pomocou celobunkovej Baeyer-Villigerovej monooxygenázy. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh technológie na výrobu etylamínov
Jurík, Jakub -- Labovský, Juraj
Návrh technológie na výrobu etylamínov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík
Škulec, Miroslav -- Haydary, Juma
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh zariadenia na úpravu vzduchu
Kilár, Slavomír -- Kurák, Tomáš
Návrh zariadenia na úpravu vzduchu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla
Rapčanová, Erika -- Steltenpohl, Pavol
Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Nekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérov
Pelegrinová, Lívia -- Elefantová, Katarína
Nekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Nemliečne probiotické potraviny
Šprláková, Nikola -- Greifová, Mária
Nemliečne probiotické potraviny. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Nested Sampling Strategy for Bayesian Design Space Characterization
Kusumo, Kennedy P. -- Gomoescu, Lucian -- Paulen, Radoslav -- García Muñoz, Salvador -- Pantelides, Constantinos C. -- Shah, Nilay -- Chachuat, Benoit
Nested Sampling Strategy for Bayesian Design Space Characterization. In 30th European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Amsterdam,: Elsevier, 2020, s. 1957--1962. ISBN 978-0-12-823511-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Neural Network Controllers in Chemical Technologies
Kiš, Karol -- Klaučo, Martin -- Mészáros, Alajos
Neural Network Controllers in Chemical Technologies. In 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering. Budapešť, Maďarsko,: IEEE, 2020, s. 397--402. ISBN 978-1-7281-8050-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Nickel-based nanocoatings on 3D Ni foam for zero-gap alkaline water electrolysis
Záchenská, Jana -- Ábel, Maroš -- Mičušík, Matej -- Jorík, Vladimír -- Zemanová, Matilda
Nickel-based nanocoatings on 3D Ni foam for zero-gap alkaline water electrolysis. Journal of Applied Electrochemistry, 50. s. 959--971.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Nickel(II), Copper(II) and Palladium(II) Complexes with Bis-Semicarbazide Hexaazamacrocycles: Redox-Noninnocent Behavior and Catalytic Activity in Oxidation and C-C Coupling Reactions
Dobrov, Anatolie -- Fesenko, Anastasia -- Yankov, Alexander -- Stepanenko, Iryna -- Darvasiová, Denisa -- Breza, Martin -- Rapta, Peter -- Martins, Luísa M. D. R. S. -- Pombeiro, Armando J.L. -- Shutalev, Anatoly -- Arion, Vladimir B.
Nickel(II), Copper(II) and Palladium(II) Complexes with Bis-Semicarbazide Hexaazamacrocycles: Redox-Noninnocent Behavior and Catalytic Activity in Oxidation and C-C Coupling Reactions. Inorganic Chemistry, 59. s. 10650--10664.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Nízkoteplotná atmosférická plazma v inaktivácii mikroorganizmov
Fáber, Rastislav -- Kryštofová, Svetlana
Nízkoteplotná atmosférická plazma v inaktivácii mikroorganizmov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Nízkoteplotná plazma a možnosti jej využitia
Hoppanová, Lucia -- Dylíková, Juliana
Nízkoteplotná plazma a možnosti jej využitia. Bulletin československej spoločnosti mikrobiologickej, 61. s. 39--45.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
NMR metabolomika organel
Bauerová, Aneta -- Kaliňák, Michal
NMR metabolomika organel. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Non-antimicrobial pharmaceuticals can affect the development of antibiotic resistance in hospital wastewater
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína -- Grabic, Roman -- Mackuľak, Tomáš
Non-antimicrobial pharmaceuticals can affect the development of antibiotic resistance in hospital wastewater. Environmental science and pollution research, 27. s. 13501--13511.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Nonlinear Predictive Control of Rotary Inverted Pendulum
Morozov, Alexey -- Klaučo, Martin
Nonlinear Predictive Control of Rotary Inverted Pendulum. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicita
Suja, Adam -- Mackuľak, Tomáš
Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicita. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Novel Concept of Cogeneration-Integrated Heat Pump-Assisted Fractionation of Alkylation Reactor Effluent for Increased Power Production and Overall CO2 Emissions Decrease
Variny, Miroslav -- Furda, Patrik -- Švistun, Ladislav -- Rimár, Miroslav -- Kizek, Ján -- Kováč, Norbert -- Illés, Peter -- Janošovský, Ján -- Váhovský, Jakub -- Mierka, Otto
Novel Concept of Cogeneration-Integrated Heat Pump-Assisted Fractionation of Alkylation Reactor Effluent for Increased Power Production and Overall CO2 Emissions Decrease. Processes, 8. s. 1--27.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Novel copper(II) complexes with fenamates and isonicotinamide: structure and properties, and interactions with DNA and serum albumin
Jozefíková, Flóra -- Perontsis, Spyros -- Šimunková, Miriama -- Barbieriková, Zuzana -- Švorc, Ľubomír -- Valko, Marián -- Psomas, George -- Moncoľ, Ján
Novel copper(II) complexes with fenamates and isonicotinamide: structure and properties, and interactions with DNA and serum albumin. New Journal of Chemistry, 44. s. 12827--12842.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Novel metal complexes with anticancer and antibacterial activity – study of the reactive oxygen species-mediated mechanism of action
Raptová, Renáta -- Barbieriková, Zuzana
Novel metal complexes with anticancer and antibacterial activity – study of the reactive oxygen species-mediated mechanism of action. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Novel sample preparation approaches in gas chromatographic analysis: Promising ideas
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Novel sample preparation approaches in gas chromatographic analysis: Promising ideas. Journal of Separation Science, 43. s. 174--188.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Novodobé analytické metódy na stanovenie život ohrozujúcich látok v rôznych typoch vzoriek
Zichová, Silvia -- Szarka, Agneša -- Němeček, Martin -- Hrouzková, Svetlana
Novodobé analytické metódy na stanovenie život ohrozujúcich látok v rôznych typoch vzoriek. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 90--91.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Nutrigenomika
Gašpieriková, Veronika -- Mikulajová, Anna
Nutrigenomika. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Octahedral ruthenium-nitrosyl complexes with equatorial 1H-indazole ligands: Insights into the redox chemistry and no release
Orlowska, Ewelina -- Zalibera, Michal -- Rapta, Peter -- Bučinský, Lukáš -- Malček, Michal -- Arion, Vladimir B.
Octahedral ruthenium-nitrosyl complexes with equatorial 1H-indazole ligands: Insights into the redox chemistry and no release. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 131.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Lojdl, Beata -- Hutňan, Miroslav
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Odpadové vody – možný zdroj informácií o výskyte a trendoch šírenia sa ochorenia COVID – 19 v populácii?
Mackuľak, Tomáš
Odpadové vody – možný zdroj informácií o výskyte a trendoch šírenia sa ochorenia COVID – 19 v populácii?. Vodní hospodářství, 70. s. 1--3.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Odpadové vody a koronavírus SARS-CoV-2
Mackuľak, Tomáš -- Csank, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Odpadové vody a koronavírus SARS-CoV-2. Vodní hospodářství :, 70. s. 7--9.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Odstraňovanie fosforu z biologicky vyčistenej odpadovej vody
Jagnešáková, Monika -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie fosforu z biologicky vyčistenej odpadovej vody. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Odstraňovanie fosforu z odpadových vôd a možnosti jeho opätovného využívania
Petrová, Alexandra -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie fosforu z odpadových vôd a možnosti jeho opätovného využívania. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd adsorpciou
Chrenák, Juraj -- Zakhar, Ronald
Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd adsorpciou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
On Compatibility of Two Approaches to Generalization of the Lovász Extension Formula
Horanská, Ľubomíra
On Compatibility of Two Approaches to Generalization of the Lovász Extension Formula. In Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems: proceedings, Part II. 1. vyd. Cham, Švajčiarsko: Springer Nature, 2020, s. 426--434. ISBN 978-3-030-50142-6, 978-3-030-50143-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
On shape dependence of the toxicity of rutile nanoparticles
Breza, Martin -- Šimon, Peter
On shape dependence of the toxicity of rutile nanoparticles. Journal of nanoparticle research, 22. s. 1--11.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
On some classes of directionally monotone functions
Bustince, Humberto -- Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Dimuro, Gracaliz Pereira -- Fernandez, Javier -- Diaz, Irene -- Montes, Susana
On some classes of directionally monotone functions. Fuzzy Sets and Systems, s. 161--178.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
On some generalizations of decomposition integrals
Horanská, Ľubomíra -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Mesiar, Radko
On some generalizations of decomposition integrals. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, s. 43--44. ISBN 978-80-8040-588-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
On the Thermodynamics of antioxidant action of naturally occurring hydroxyderivatives of cis-cinnamic acid
Biela, Monika -- Poliak, Peter -- Kleinová, Andrea -- Lukeš, Vladimír -- Klein, Erik
On the Thermodynamics of antioxidant action of naturally occurring hydroxyderivatives of cis-cinnamic acid. Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, 13. s. 26--36.
články v časopisoch2020Podrobnosti
One dimensional carboxylatocopper(II) coordination polymers with 4-pyridylmethanol
Puchoňová, Miroslava -- Maroszová, Jaroslava -- Vasková, Zuzana -- Mazúr, Milan -- Valigura, Dušan -- Koman, Marian -- Moncoľ, Ján
One dimensional carboxylatocopper(II) coordination polymers with 4-pyridylmethanol. Inorganica Chimica Acta, 510. s. 1--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Optimalizácia podmienok DPV na následné sledovanie vplyvu deltametrínu na DNA
Hucsková, Zuzana -- Blaškovičová, Jana
Optimalizácia podmienok DPV na následné sledovanie vplyvu deltametrínu na DNA. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 101--102.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov
Ondáková, Martina -- Hroboňová, Katarína -- Májek, Pavel -- Jablonský, Michal
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 49--50.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov
Ondáková, Martina -- Hroboňová, Katarína
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysle
Mrmus, Patrik -- Krasňan, Vladimír
Optimalizácia produkcie rekombinatnej steryl glykozidázy a jej využitie v bionaftovom priemysle. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia SDE prchavých organických zlúčenín prítomných v Tokajských vinách. Porovnanie SPME a SDE techník úpravy vzoriek
Virba, Martin -- Špánik, Ivan -- Khvalbota, Liudmyla
Optimalizácia SDE prchavých organických zlúčenín prítomných v Tokajských vinách. Porovnanie SPME a SDE techník úpravy vzoriek. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 41--42.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Ortho-substituent-controlled regioselective cyclisation of 1,4-phenylenediacrylic acid to a linear benzo[1,2-b:4,5-b ']dithiophene derivative as a building block for semiconducting materials
Pavilek, Branislav -- Kožíšek, Jozef -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Cibulková, Zuzana -- Adamko Kožíšková, Júlia -- Végh, Daniel
Ortho-substituent-controlled regioselective cyclisation of 1,4-phenylenediacrylic acid to a linear benzo[1,2-b:4,5-b ']dithiophene derivative as a building block for semiconducting materials. Tetrahedron Letters :, 61. s. 11--12.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Outliers-based aggregation
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Outliers-based aggregation. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, s. 59--60. ISBN 978-80-8040-588-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Overenie vzorca výpočtu teoretického množstva melasy vzhľadom na skutočnú hodnotu pre kampaň 2019/2020 v cukrovare Sereď
Kubánková, Michaela -- Minarovičová, Lucia
Overenie vzorca výpočtu teoretického množstva melasy vzhľadom na skutočnú hodnotu pre kampaň 2019/2020 v cukrovare Sereď. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Overexpression of diacylglycerol acetyltransferase from Euonymus europaeus in Yarrowia lipolytica leads to the production of single-cell oil enriched with 3-acetyl-1,2-diacylglycerols
Gajdoš, Peter -- Hambalko, Jaroslav -- Nicaud, Jean-Marc -- Čertík, Milan
Overexpression of diacylglycerol acetyltransferase from Euonymus europaeus in Yarrowia lipolytica leads to the production of single-cell oil enriched with 3-acetyl-1,2-diacylglycerols. Yeast, 37. s. 141--147.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Ozonation: effective way for removal of pharmaceuticals from wastewater
Szabová, Petra -- Hencelová, Kristína -- Sameliaková, Zuzana -- Marcová, Terézia -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabicová, K. -- Bodík, Igor
Ozonation: effective way for removal of pharmaceuticals from wastewater. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly :, 151. s. 685--691.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Pasta noodles enriched with sweet potato starch: Impact on quality parameters and resistant starch content
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica
Pasta noodles enriched with sweet potato starch: Impact on quality parameters and resistant starch content. Journal of Texture Studies, 51. s. 464--474.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Performance of an Adsorptive Heat-Moisture Regenerator Based on Silica Gel-Sodium Sulphate
Belyanovskaya, Elena -- Rimár, Miroslav -- Lytovchenko, Roman D. -- Variny, Miroslav -- Yeromin, Oleksandr O. -- Sykhyy, Mikhailo P. -- Prokopenko, Elena M. -- Sukha, Irina V. -- Gubinskyi, Mikhailo V. -- Kizek, Ján
Performance of an Adsorptive Heat-Moisture Regenerator Based on Silica Gel-Sodium Sulphate. Sustainability [elektronický zdroj], 12. s. 1--15.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Performance screening of extraction of coumarins from plant samples using different extraction methods
Hroboňová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Ondáková, Martina -- Špačková, Andrea
Performance screening of extraction of coumarins from plant samples using different extraction methods. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 258--261. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. Acta Physica Polonica A, 137. s. 827--830.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Peroxide curing systems applied for cross-linking of rubber compounds based on SBR
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hudec, Ivan
Peroxide curing systems applied for cross-linking of rubber compounds based on SBR. Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, 3. s. 120--128.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Pertraction-adsorption in situ product removal system: Intensification of 2-phenyelthanol bioproduction
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Pertraction-adsorption in situ product removal system: Intensification of 2-phenyelthanol bioproduction. Separation and Purification Technology, 251. s. 1--13.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Phosphorus Recovery from The Sewage Sludge and Sewage Sludge Ash
Kecskésová, Stanislava -- Imreová, Zuzana -- Kožárová, Bibiána -- Drtil, Miloslav
Phosphorus Recovery from The Sewage Sludge and Sewage Sludge Ash. Chemické listy, 114. s. 341--348.
články v časopisoch2020Podrobnosti
PIDDESIGN: číslo ochrannej známky 252910 , dátum oznámenia o zápise 3.9.2020
Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika
PIDDESIGN: číslo ochrannej známky 252910 , dátum oznámenia o zápise 3.9.2020. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva, 2020. 2 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Pichia astoris - recombinant enzyme producent for environment treatment - review
Kyzeková, Tamara -- Krasňan, Vladimír -- Rebroš, Martin
Pichia astoris - recombinant enzyme producent for environment treatment - review. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 108--118.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Podávanie probiotických baktérií ako adjuvantná terapia pri liečbe rakoviny – dôkaz z in vivo modelu kolorektálneho karcinómu
Adamková, Petra -- Demečková, Vlasta -- Hradická, Petra -- Kaliňák, Michal -- Kassayová, Monika
Podávanie probiotických baktérií ako adjuvantná terapia pri liečbe rakoviny – dôkaz z in vivo modelu kolorektálneho karcinómu. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1--2. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou
Zábojníková, Nina -- Jorík, Vladimír
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Pokročilé elektródové materiály pri stanovení polyfenolov
Fraschová, Daniela -- Švorc, Ľubomír
Pokročilé elektródové materiály pri stanovení polyfenolov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Pokročilé miniaturizované elektrochemické senzory v analýze výživových doplnkov určených pre športovcov
Haššo, Marek -- Švorc, Ľubomír
Pokročilé miniaturizované elektrochemické senzory v analýze výživových doplnkov určených pre športovcov. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 113--114.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Porovnanie alternatívnych výrob esterov
Paulenová, Dáša -- Labovská, Zuzana
Porovnanie alternatívnych výrob esterov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Porovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozgu
Mikulášková, Viktória -- Niederová, Ľubica
Porovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozgu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami
Kubicová, Veronika -- Lukeš, Vladimír
Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Porovnanie látkami indukovanej autofágie a apoptózy v leukemických bunkách
Cichovská, Monika -- Elefantová, Katarína
Porovnanie látkami indukovanej autofágie a apoptózy v leukemických bunkách. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Porovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievok
Jankulová, Dominika -- Žúbor, Vladimír
Porovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievok. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl
Vasičkaninová, Soňa -- Staruch, Ladislav
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Porovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky
Müllerová, Simona -- Timár, Pavel
Porovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Porovnávacia volumetrická štúdia potkanieho hipokampu “in vivo” a “ex vivo” na animálnom modeli neurodegenerácie, skúmaná pomocou zobrazovania T2 vážených obrazov magnetickou rezonanciou (MRI)
Krpelánová, Martina -- Kašparová, Svatava
Porovnávacia volumetrická štúdia potkanieho hipokampu “in vivo” a “ex vivo” na animálnom modeli neurodegenerácie, skúmaná pomocou zobrazovania T2 vážených obrazov magnetickou rezonanciou (MRI). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Possibilities of Phosphorus Recovery from Liquid Waste in Wastewater Treatment Plant
Kecskésová, Stanislava -- Kožárová, Bibiána -- Grenčíková, Anna -- Drtil, Miloslav
Possibilities of Phosphorus Recovery from Liquid Waste in Wastewater Treatment Plant. Chemické listy, 114. s. 257--264.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
Palušáková, Mária Diana -- Šimko, Peter
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Posúdenie vhodnosti ekologických extrakčných rozpúšťadiel pre extrakciu kumarínu z rastlinného materiálu
Čišovská, Kristína -- Hroboňová, Katarína -- Jablonský, Michal
Posúdenie vhodnosti ekologických extrakčných rozpúšťadiel pre extrakciu kumarínu z rastlinného materiálu. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 60--61.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného ohrevu potravín z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Vojtko, Filip -- Lukeš, Vladimír
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného ohrevu potravín z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Potravinové intolerancie
Borošová, Jana -- Mikulajová, Anna
Potravinové intolerancie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Použitie selektívnych sorbentov na extrakciu jednoduchých kumarínov zo vzoriek deodorantov
Špačková, Andrea -- Hroboňová, Katarína
Použitie selektívnych sorbentov na extrakciu jednoduchých kumarínov zo vzoriek deodorantov. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 107--108.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov
Nahliková, Lenka -- Sekretár, Stanislav
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Precipitation and Purification of a novel biorefinery stream based on lignin towards specific customers requirements
Nadányi, Richard -- Ház, Aleš
Precipitation and Purification of a novel biorefinery stream based on lignin towards specific customers requirements. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexov
Pavlovičová, Erika -- Pavlik, Ján
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učenia
Wadinger, Marek -- Kvasnica, Michal
Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učenia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Slávik, Michal -- Oravec, Juraj
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Predspracovanie biomasy kryolýzou
Boháček, Štefan -- Balberčák, Jozef -- Schwartz, Juraj -- Pažitný, Andrej -- Bombilajová, Katarína -- Kuňa, Vladimír
Predspracovanie biomasy kryolýzou. In Zborník výskumných prác. Bratislava,: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., 2020, s. 15--21. ISBN 978-80-973573-0-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Schneider, Ivan -- Hudec, Pavol
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Preparation and characterisation of polymer nanocomposites filled with photosensitizers for biomedical applications
Kováčová, Mária -- Špitalský, Zdenko
Preparation and characterisation of polymer nanocomposites filled with photosensitizers for biomedical applications. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
PRESTUP LIEČIV A KONTRASTNÝCH LÁTOK Z KONTAMINOVANÝCH VÔD DO VODNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLÍN
Brunčáková, Lenka -- Mackuľak, Tomáš
PRESTUP LIEČIV A KONTRASTNÝCH LÁTOK Z KONTAMINOVANÝCH VÔD DO VODNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLÍN. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Gombár, Peter -- Hudec, Ivan
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Prípad alachlór – účel, toxicita, odstraňovanie
Čižmárová, Oľga -- Kollárová, Kamila -- Derco, Ján
Prípad alachlór – účel, toxicita, odstraňovanie. In Mladá voda břehy mele 2020. Brno,: Young Water Professionals Czech republic, 2020, s. 47--53. ISBN 978-80-270-8323-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Gibalová, Natália -- Kuchtanin, Vladimír
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Príprava a magnetické vlastnosti železnatých komplexov s pyridyl-benzimidazolovými ligandami
Vojčíková, Jana -- Šalitroš, Ivan
Príprava a magnetické vlastnosti železnatých komplexov s pyridyl-benzimidazolovými ligandami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
PRÍPRAVA A VPLYV DOPANTOV NA VLASTNOSTI VYBRANÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLOV.
Bača, Ľuboš
PRÍPRAVA A VPLYV DOPANTOV NA VLASTNOSTI VYBRANÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLOV. Habilitačná práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Príprava a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čeľade kapustovité
Mišíková, Miroslava -- Šimkovič, Martin
Príprava a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čeľade kapustovité. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri produkcii bionafty
Lukáčová, Stanislava -- Horňáček, Michal
Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri produkcii bionafty. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolom
Tkáčová, Mária -- Kuchtanin, Vladimír
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-hydroxymetylbenzimidazolom. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolávajúce stres endoplazmatického retikula
Kadlečíková, Karolína -- Sulová, Zdena
Príprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolávajúce stres endoplazmatického retikula. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty
Bartoňová, Katarína -- Vašková, Ida
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely
Roľková, Daniela -- Ujhelyiová, Anna
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Príprava bionanočastíc z rastlinných matríc
Tlčíková, Marcela -- Dercová, Katarína
Príprava bionanočastíc z rastlinných matríc. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Príprava bioproduktov s využitím fungálnych polosuchých fermentácií vo výžive hydiny
Farkasová, Lucia -- Klempová, Tatiana
Príprava bioproduktov s využitím fungálnych polosuchých fermentácií vo výžive hydiny. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Urbanová, Renáta -- Soták, Tomáš
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Pšidová, Lucia -- Soták, Tomáš
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava, monitoring a aplikácia produktov fungálnych polosuchých fermentácii
Slaný, Ondrej -- Čertík, Milan
Príprava, monitoring a aplikácia produktov fungálnych polosuchých fermentácii. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovej
Urbaníková, Veronika -- Gajdoš, Peter
Príprava rekombinantného kmeňa Yarrowia lipolytica pre efektívnu produkciu kyseliny erukovej. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava tlačených mezoporéznych perovskitových solárnych článkov s uhlíkovou protielektródou
Pavličková, Michaela -- Hatala, Michal -- Hvojnik, Matej -- Mikula, Milan
Príprava tlačených mezoporéznych perovskitových solárnych článkov s uhlíkovou protielektródou. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 134--139. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Príprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázou
Faktorová, Monika -- Antošová, Monika
Príprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázou. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava železom modifikovaného granulovaného aktívneho uhlia a jeho využitie pri odstraňovaní arzénu z vôd
Dudková, Andrea -- Derco, Ján
Príprava železom modifikovaného granulovaného aktívneho uhlia a jeho využitie pri odstraňovaní arzénu z vôd. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava 5-metylidén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využitie v syntéze
Petrovičová, Ľudmila -- Záborský, Ondrej
Príprava 5-metylidén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využitie v syntéze. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie
Ondrejkovičová, Iveta -- Berkeš, Dušan -- Bímová, Paula -- Cagardová, Denisa -- Hájovská, Pavla -- Ház, Aleš -- Hrouzková, Svetlana -- Izakovič, Mario -- Jančovičová, Viera -- Janek, Marián -- Klein, Erik -- Lukeš, Vladimír -- Mackuľak, Tomáš -- Machková, Martina -- Minarovičová, Lucia -- Butor Škulcová, Andrea -- Šmogrovičová, Daniela -- Vizárová, Katarína
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie. Bratislava,: FCHPT STU, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8208-043-1.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Probiotické mliečne výrobky na Slovensku
Bakajsová, Katarína -- Greifová, Mária
Probiotické mliečne výrobky na Slovensku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Problematika stability mikrokvapky extrahovadla počas mikroextrakcie jednou kvapkou
Kubasová, Nikola -- Zichová, Silvia -- Hrouzková, Svetlana
Problematika stability mikrokvapky extrahovadla počas mikroextrakcie jednou kvapkou. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 33--34.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
Dioszeghy, Flóra -- Derco, Ján
Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Production of high-value bioproducts enriched with gamma-linolenic acid and beta-carotene by filamentous fungi Umbelopsis isabellina using solid-state fermentations
Slaný, Ondrej -- Klempová, Tatiana -- Marcinčák, Slavomír -- Čertík, Milan
Production of high-value bioproducts enriched with gamma-linolenic acid and beta-carotene by filamentous fungi Umbelopsis isabellina using solid-state fermentations. Annals of Microbiology, 70. s. 1--11.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Production of 2-phenylethyl acetate via reactive distillation
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Production of 2-phenylethyl acetate via reactive distillation. Chemical Papers, 74. s. 2341--2356.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Kosperová, Barbora -- Gajdoš, Peter
Produkcia kyseliny punikovej rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Produkcia kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Holocsiová, Simoneta -- Holič, Roman
Produkcia kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichia pastoris
Kyzeková, Tamara -- Krasňan, Vladimír
Produkcia rekombinantných proteínov s environmentálnou aplikáciou pomocou Pichia pastoris. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Progresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka
Šopová, Barbora -- Zemanová, Matilda
Progresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Progressive degradation procedures vs drugs, viruses and pathogenic microorganisms in wastewater
Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia -- Butor Škulcová, Andrea -- Horáková, Ivana -- Žabka, Dušan -- Kučera, Jozef
Progressive degradation procedures vs drugs, viruses and pathogenic microorganisms in wastewater. Chemické listy, 114. s. 602--608.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Protective properties of a microstructure composed of barrier nanostructured organics and SiOx layers deposited on a polymer matrix
Přikryl, Radek -- Otřísal, Pavel -- Obšel, Vladimír -- Švorc, Ľubomír -- Karkalic, Radovan -- Buk, Jan
Protective properties of a microstructure composed of barrier nanostructured organics and SiOx layers deposited on a polymer matrix. In Design and Development of Nanostructured Thin Films. Basel,: MDPI, 2020, s. 257--270. ISBN 978-3-03928-739-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Proteínmi riadená syntéza fluorescenčných nanoklastrov
Forgáčová, Anna -- Bertók, Tomáš
Proteínmi riadená syntéza fluorescenčných nanoklastrov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Protoflavóny v liečbe melanómu: Pro-oxidačný a pro-senescentný účinok protoapigenónu a jeho syntetického derivátu v melanómových bunkách A375
Csekes, Erika -- Vágvölgyi, Máté -- Hunyadi, Attila -- Račková, Lucia
Protoflavóny v liečbe melanómu: Pro-oxidačný a pro-senescentný účinok protoapigenónu a jeho syntetického derivátu v melanómových bunkách A375. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Pyridine-2,6-dicarboxylates in monomeric iron complexes - structural aspects
Melník, Milan -- Koman, Marian
Pyridine-2,6-dicarboxylates in monomeric iron complexes - structural aspects. Reviews in Inorganic Chemistry, 40. s. 75--89.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Quasi-Copulas, Copulas and Fuzzy Implicators
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Quasi-Copulas, Copulas and Fuzzy Implicators. International Journal of Computational Intelligence Systems, 13. s. 681--689.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Quinizarin Derivatives as Photoinitiators for Free-Radical and Cationic Photopolymerizations in the Visible Spectral Range
Sautrot-Ba, Pauline -- Jockusch, Steffen -- Malval, Jean-Pierre -- Brezová, Vlasta -- Rivard, Michael -- Andaloussi, Samir Abbad -- Blacha-Grzechnik, Agata -- Versace, Davy-Louis
Quinizarin Derivatives as Photoinitiators for Free-Radical and Cationic Photopolymerizations in the Visible Spectral Range. Macromolecules, 53. s. 1129--1141.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Rastová charakterizácia kmeňa Umbelopsis isabellina syntetizujúceho lipofilné metabolity pre následné kultivácie na odpadových olejoch
Roštárová, Veronika -- Čertík, Milan
Rastová charakterizácia kmeňa Umbelopsis isabellina syntetizujúceho lipofilné metabolity pre následné kultivácie na odpadových olejoch. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Reactive Absorption for Production of Ammonium-based Fertilizers from Waste
Súth, Róbert -- Janošovský, Ján
Reactive Absorption for Production of Ammonium-based Fertilizers from Waste. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Reakčná elektrochémia ako efektívny prostriedok pre nepriame stanovenie kazeínu na bórom dopovanej diamantovej elektróde
Pinkeová, Andrea -- Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Reakčná elektrochémia ako efektívny prostriedok pre nepriame stanovenie kazeínu na bórom dopovanej diamantovej elektróde. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 39--40.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Recent developments in high gravity beer-brewing
Puligundla, Pradeep -- Šmogrovičová, Daniela -- Mok, Chulkyoon -- Obulam, Vijaya Sarathi Reddy
Recent developments in high gravity beer-brewing. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 64. s. 1--10.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Recombinant enzymes for lignin treatment and valorization
Rebroš, Martin -- Kántorová, Kristína -- Krasňan, Vladimír -- Hegyi, Zuzana
Recombinant enzymes for lignin treatment and valorization. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 278. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Redizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolov
Čarnecký, Martin -- Gajdoš, Peter
Redizajn metabolizmu Yarrowia lipolytica za účelom efektívnej produkcie acetylovaných diacylglycerolov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Redox Nonninocent Behaviour of Nickel(II), Copper(II) and Palladium(II) Complexes with WITH Bis-Semicarbazide Hexaazamacrocycles
Darvasiová, Denisa -- Rapta, Peter -- Breza, Martin -- Dobrov, Anatolie -- Arion, Vladimir B.
Redox Nonninocent Behaviour of Nickel(II), Copper(II) and Palladium(II) Complexes with WITH Bis-Semicarbazide Hexaazamacrocycles. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 132.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Reevaluation of optimal turbine/motor process drivers selection concept proposed by Wu et al. (2016)
Variny, Miroslav -- Janošovský, Ján
Reevaluation of optimal turbine/motor process drivers selection concept proposed by Wu et al. (2016). Journal of Cleaner Production, 253. s. 1--7.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Regionless Explicit Model Predictive Control of Active Suspension Systems With Preview
Theunissen, Johan -- Sorniotti, Aldo -- Gruber, Patrick -- Fallah, Saber -- Ricco, Marco -- Kvasnica, Michal -- Dhaens, Miguel
Regionless Explicit Model Predictive Control of Active Suspension Systems With Preview. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 67. s. 4877--4888.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Rekombinantná biokatalýza
Petrovičová, Tatiana -- Rebroš, Martin
Rekombinantná biokatalýza. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Rekombinantná príprava lyáz
Zmelíková, Patrícia -- Hegyi, Zuzana
Rekombinantná príprava lyáz. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu aróm
Zezulová, Viktória -- Rebroš, Martin
Rekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu aróm. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rekombinantné enzýmy s potenciálnym priemyselným využitím
Kavčiaková, Katarína -- Rebroš, Martin
Rekombinantné enzýmy s potenciálnym priemyselným využitím. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rheological properties and fillers dispersion state in the elastomer magnetic composites
Hložeková, Klaudia -- Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan -- Preťo, Jozef -- Hronkovič, Ján -- Priekala, Pavol
Rheological properties and fillers dispersion state in the elastomer magnetic composites. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, s. 143--145. ISBN 978-80-89841-13-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Rheological study of albumin and hyaluronan-albumin hydrogels: Effect of concentration, ionic strength, pH and molecular weight
Hájovská, Pavla -- Chytil, Martin -- Kalina, Michal
Rheological study of albumin and hyaluronan-albumin hydrogels: Effect of concentration, ionic strength, pH and molecular weight. International Journal of Biological Macromolecules, 161. s. 738--745.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Robust Multi-Stage Nonlinear Model Predictive Control Using Sigma Points
Thangavel, Sakthi -- Paulen, Radoslav -- Engell, Sebastian
Robust Multi-Stage Nonlinear Model Predictive Control Using Sigma Points. Processes, 8. s. 1--36.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Robustné riadenie SISO systémov
Žabková, Alexandra -- Vasičkaninová, Anna
Robustné riadenie SISO systémov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rubber composites filled with carbon nanotubes and magnetic ceramics for electromagnetic noise reduction in cars
Lisý, Kornel -- Dosoudil, Rastislav -- Kruželák, Ján
Rubber composites filled with carbon nanotubes and magnetic ceramics for electromagnetic noise reduction in cars. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, s. 151--154. ISBN 978-80-89841-13-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Ušák, Elemír -- Ušáková, Mariana -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation. Polymers for Advanced Technologies, 31. s. 1624--1633.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Rubber magnets cured with peroxide and coagents
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan -- Gořalík, Marek
Rubber magnets cured with peroxide and coagents. Journal of Elastomers and Plastics, 52. s. 253--270.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Rubber magnets with the EMI absorption shielding ability
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hložeková, Klaudia -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets with the EMI absorption shielding ability. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, s. 53--56. ISBN 978-80-89841-13-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Rýchle nelineárne prediktívne riadenie
Kohút, Roman -- Kvasnica, Michal
Rýchle nelineárne prediktívne riadenie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania
Stašková, Silvia -- Reháková, Milena -- Miklovičová, Dominika
Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 158--165. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Samozničujúce luminogénne substráty beta-laktamáz ako detektory MDR
Tomanová, Laura Anna -- Babjak, Matej
Samozničujúce luminogénne substráty beta-laktamáz ako detektory MDR. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Sample matrix influence on microdrop hold-up in single drop microextraction
Kubasová, Nikola -- Zichová, Silvia -- Brisudová, Adriana -- Hrouzková, Svetlana
Sample matrix influence on microdrop hold-up in single drop microextraction. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 19--25.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Sample preparation and extraction methods for pesticides in water samples
Šulianová, Anna -- Purdešová, Andrea
Sample preparation and extraction methods for pesticides in water samples. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 72--73.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Scalable Green Approach Toward Fragrant Acetates
Puchľová, Eva -- Szolcsányi, Peter
Scalable Green Approach Toward Fragrant Acetates. Molecules :, 25. s. 1--11.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Selection and Characterisation of Yeast for Low-Alcoholic Beer Production
Vaštík, Peter -- Šmogrovičová, Daniela
Selection and Characterisation of Yeast for Low-Alcoholic Beer Production. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Semisynthetic butylated protoflavone as a prospective drug in melanoma treatment
Csekes, Erika -- Vágvölgyi, Máté -- Hunyadi, Attila -- Račková, Lucia
Semisynthetic butylated protoflavone as a prospective drug in melanoma treatment. In Book of abstract Miniconference of PhD. 1. vyd. Bratislava,: Centrum experimentálnej medicíny, SAV, 2020, s. 13. ISBN 978-80-89991-05-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Semisynthetic quercetin-quinone mitigates BV-2 microglia activation through modulation of Nrf2 pathway
Škandík, Martin -- Mrvová, Nataša -- Bezek, Štefan -- Račková, Lucia
Semisynthetic quercetin-quinone mitigates BV-2 microglia activation through modulation of Nrf2 pathway. Free Radical Biology and Medicine, 152. s. 18--32.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov
Lažo, Filip -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Silver-Catalyzed Diastereoselective Synthesis of Spirocyclic Pyrrolidine-Lactones by 1,3-Dipolar Cycloaddition
Garcia-Minguens, Eduardo -- Caletková, Oľga -- Berkeš, Dušan -- Najera, Carmen -- Sansano, Jose M.
Silver-Catalyzed Diastereoselective Synthesis of Spirocyclic Pyrrolidine-Lactones by 1,3-Dipolar Cycloaddition. European Journal of Organic Chemistry, 2020. s. 5563--5571.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Simple and efficient synthesis of bicyclic enol-carbamates: access to brabantamides and their analogues
Záborský, Ondrej -- Petrovičová, Ľudmila -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Fischer, Róbert
Simple and efficient synthesis of bicyclic enol-carbamates: access to brabantamides and their analogues. RSC Advances, 10. s. 6790--6793.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Sladidlá s prebiotickým účinkom
Kántorová, Petra -- Minarovičová, Lucia
Sladidlá s prebiotickým účinkom. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sladidlá vo výžive diabetikov
Ťažká, Dominika -- Kohajdová, Zlatica
Sladidlá vo výžive diabetikov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sladkovodné riasy v kozmetike
Ácsová, Aneta -- Martiniaková, Silvia -- Hojerová, Jarmila
Sladkovodné riasy v kozmetike. Derma revue, 18. s. 3--5.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Sladovnícka kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019
Halásová, Veronika -- Psota, Vratislav
Sladovnícka kvalita odrôd jačmeňa skúšaných po zbere 2019. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Sledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzora
Pečová, Andrea -- Blaškovičová, Jana
Sledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzora. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 95--96.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Sledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzora
Pečová, Andrea -- Blaškovičová, Jana
Sledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzora. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu
Haladejová, Petronela -- Minarovičová, Lucia
Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov
Galovičová, Martina -- Popovičová, Alena
Sledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sledovanie nutričných parametrov anatomických celkov Mangalice Plavej
Baranovičová, Erika -- Staruch, Ladislav
Sledovanie nutričných parametrov anatomických celkov Mangalice Plavej. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sledovanie potenciálnych zmien obsahu vybraných parametrov  semien vplyvom nízkoteplotnej plazmy a plazmou aktivovanej vody
Kočiová, Romana -- Mošovská, Silvia
Sledovanie potenciálnych zmien obsahu vybraných parametrov  semien vplyvom nízkoteplotnej plazmy a plazmou aktivovanej vody. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva 2020
Bajgar, Jiří -- Bírošová, Lucia -- Bopegamage, Shubhada -- Borošová, Daniela -- Bustinová, Jozefína
Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva 2020. Banská Bystrica,: PRO, s.r.o., 2020. 612 s. ISBN 978-80-89057-82-5.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti
Solubility modelling and solvent effect on solid-liquid equilibrium of 2,2-bis(hydroxymethyl)butyric acid at different temperatures
Mohdee, Vanee -- Fulajtárová, Katarína -- Soták, Tomáš -- Phatanasri, Suphot -- Hronec, Milan -- Pancharoen, Ura
Solubility modelling and solvent effect on solid-liquid equilibrium of 2,2-bis(hydroxymethyl)butyric acid at different temperatures. Journal of Molecular Liquids, 312. s. 1--11.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Solvent- and concentration-induced self-assembly of an amphiphilic perylene dye
Boccia, Antonella Caterina -- Lukeš, Vladimír -- Eckstein-Andicsova, Anita -- Kozma, Erika
Solvent- and concentration-induced self-assembly of an amphiphilic perylene dye. New Journal of Chemistry, 44. s. 892--899.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Sorpcia ako spôsob dočisťovania farmaceutík z odpadových vôd
Varjúová, Dóra -- Bodík, Igor
Sorpcia ako spôsob dočisťovania farmaceutík z odpadových vôd. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Spatio-temporal assessment of illicit drug use at large scale: evidence from 7 years of international wastewater monitoring
Gonzalez-Marino, Iria -- Antonio Baz-Lomba, Jose -- Alygizakis, Nikiforos A. -- Jesus Andres-Costa, Maria -- Bade, Richard -- Bodík, Igor
Spatio-temporal assessment of illicit drug use at large scale: evidence from 7 years of international wastewater monitoring. Addiction, 115. s. 109--120.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Spin-crossover in iron(II)-phenylene ethynylene-2,6-di(pyrazol-1-yl) pyridine hybrids: toward switchable molecular wire-like architectures
Kumar, Kuppusamy Senthil -- Šalitroš, Ivan -- Heinrich, Benoit -- Moldovan, Simona -- Mauro, Matteo -- Ruben, Mario
Spin-crossover in iron(II)-phenylene ethynylene-2,6-di(pyrazol-1-yl) pyridine hybrids: toward switchable molecular wire-like architectures. Journal of Physics: Condensed Matter, 32. s. 1--9.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče: Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020
Paračková, Patrícia -- Čeppan, Michal -- Kaliňáková, Barbora -- Gál, Lukáš -- Oravec, Michal -- Dvonka, Vladimír -- Haberová, Katarína -- Jančovičová, Viera -- Reháková, Milena
Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče: Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 9 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Spôsob prípravy koncetrátov aukubínu a katalpolu z listov druhov Plantago: prihláška č. 50054-2018, dátum zverejnenia: 4.5.2020
Štefuca, Vladimír -- Višňovský, Jozef -- Chochulová, Alžbeta -- Rosenberg, Michal -- Dočolomanský, Peter -- Sitkey, Vladimír -- Šutkovská Vranková, Kvetoslava
Spôsob prípravy koncetrátov aukubínu a katalpolu z listov druhov Plantago: prihláška č. 50054-2018, dátum zverejnenia: 4.5.2020. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Stačí pri inhibícii rastu zmena aktivity vody?
Medveďová, Alžbeta -- Kočiš-Kovaľ, Martin -- Vrábová, Lucia -- Šipošová, Petra
Stačí pri inhibícii rastu zmena aktivity vody?. In BUJDÁKOVÁ, H. -- OLEJNÍKOVÁ, P. Čo nového v mikrobiológii. Bratislava,: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2020, s. 28. ISBN 978-80-973411-1-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Stanovenie anizolov fluorescenčnou spektrometriou
Jurigova, Valeriya -- Sádecká, Jana
Stanovenie anizolov fluorescenčnou spektrometriou. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Stanovenie anizolov fluorescenčnou spektrometriou
Jurigova, Valeriya -- Sádecká, Jana
Stanovenie anizolov fluorescenčnou spektrometriou. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 47--48.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Stanovenie biogénnych amínov vo víne pomocou plynovej chromatografie
Čišecká, Katarína -- Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Stanovenie biogénnych amínov vo víne pomocou plynovej chromatografie. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 25--26.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Stanovenie estragolu, trans-anetolu a anizyl alkoholu fluorescenčnou spektrometriou kombinovanou s chemometriou
Horosová, Tímea -- Sádecká, Jana
Stanovenie estragolu, trans-anetolu a anizyl alkoholu fluorescenčnou spektrometriou kombinovanou s chemometriou. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 31--32.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Stanovenie hydroxyatrazínu a hydroxyterbutylazínu metódou kvapalinovej chromatografie
Forró, Martina -- Vabcová, Jana -- Hrouzková, Svetlana
Stanovenie hydroxyatrazínu a hydroxyterbutylazínu metódou kvapalinovej chromatografie. Bratislava,: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2020. 41 s. ISBN 978-80-8174-046-6.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Stanovenie chinínu a vitamínov B fluorescenčnou spektrometriou kombinovanou s chemometriou
Chovancová, Kristína -- Sádecká, Jana
Stanovenie chinínu a vitamínov B fluorescenčnou spektrometriou kombinovanou s chemometriou. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 103--104.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Stanovenie jódu vysokorozlišovacou atómovou absorpčnou spektrometriou s kontinuálnym zdrojom žiarenia
Štěpánek, Simon -- Čacho, František -- Masác, Jakub
Stanovenie jódu vysokorozlišovacou atómovou absorpčnou spektrometriou s kontinuálnym zdrojom žiarenia. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 109--110.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Stanovenie kumarínov fluorescenčnou spektrometriou kombinovanou s chemometriou
Baránková, Kristína -- Sádecká, Jana
Stanovenie kumarínov fluorescenčnou spektrometriou kombinovanou s chemometriou. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 23--24.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Stanovenie ortuti prietokovou elektrochémiou
Jánska, Barbora -- Čacho, František -- Masác, Jakub
Stanovenie ortuti prietokovou elektrochémiou. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 64--65.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Stanovenie pesticídov v pôde
Viktoryová, Nicolette -- Szarka, Agneša
Stanovenie pesticídov v pôde. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 74--75.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Stanovenie pesticídov vo vode
Viktoryová, Nicolette -- Szarka, Agneša
Stanovenie pesticídov vo vode. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 76--77.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Stanovenie pesticídov v sójových produktoch
Vidová, Barbora -- Szarka, Agneša
Stanovenie pesticídov v sójových produktoch. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov metódou kvapalinovej chromatografie
Lemak, Ivana -- Mackových, Daniela -- Hrouzková, Svetlana
Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov metódou kvapalinovej chromatografie. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 84--85.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov metódou kvapalinovej chromatografie
Lemak, Ivana -- Vabcová, Jana -- Hrouzková, Svetlana
Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov metódou kvapalinovej chromatografie. Bratislava,: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2020. 41 s. ISBN 978-80-8174-048-0.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020Podrobnosti
Stanovenie prchavých organických látok v podzemnej vode metódou plynovej chromatografie s plameňovo-ionizačnou detekciou
Keršňáková, Zuzana -- Hrouzková, Svetlana -- Mackových, Daniela
Stanovenie prchavých organických látok v podzemnej vode metódou plynovej chromatografie s plameňovo-ionizačnou detekciou. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 82--83.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Stanovenie sulfidov vysokorozlišovacou plameňovou atómovou absorpčnou spektrometriou
Lovič, Ján -- Čacho, František
Stanovenie sulfidov vysokorozlišovacou plameňovou atómovou absorpčnou spektrometriou. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 66--67.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Stanovenie škodlivých a biologicky aktívnych látok pomocou biosenzorov
Stráska, Simona -- Sochr, Jozef
Stanovenie škodlivých a biologicky aktívnych látok pomocou biosenzorov. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 70--71.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Stanovenie trinitrotoluénu plynovou chromatografiou
Lelkesová, Tímea -- Hrouzková, Svetlana
Stanovenie trinitrotoluénu plynovou chromatografiou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánoch
Bitterová, Iveta -- Zichová, Silvia -- Hrouzková, Svetlana
Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánoch. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Staphylococcus aureus kontaminant potravín
Herchlová, Karin -- Olejníková, Petra
Staphylococcus aureus kontaminant potravín. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Staphylococcus sp. pôvodca infekcií
Čviriková, Vladimíra -- Olejníková, Petra
Staphylococcus sp. pôvodca infekcií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární
Ábelová, Tereza -- Kvasnica, Michal
Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Stereochemistry of coordination polyhedra vs. single ion magnetism in penta- and hexacoordinated Co(II) complexes with tridentate rigid ligands
Brachňaková, Barbora -- Matejová, Simona -- Moncoľ, Ján -- Herchel, Radovan -- Pavlik, Ján -- Moreno-Pineda, Eufemio -- Ruben, Mario -- Šalitroš, Ivan
Stereochemistry of coordination polyhedra vs. single ion magnetism in penta- and hexacoordinated Co(II) complexes with tridentate rigid ligands. Dalton Transactions, 49. s. 1249--1264.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Stereoselective aza-Henry Reactions Based on Crystallisation
Gerža, Peter -- Jakubec, Pavol
Stereoselective aza-Henry Reactions Based on Crystallisation. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Stereoselective Mannich Reaction Driven by Crystallization
Čierna, Michaela -- Markus, Jozef -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Jakubec, Pavol -- Berkeš, Dušan -- Caletková, Oľga
Stereoselective Mannich Reaction Driven by Crystallization. European Journal of Organic Chemistry, 2020. s. 5685--5689.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Stereoselective Synthesis of β-Amino Acids
Veselý, Sebastián -- Jakubec, Pavol
Stereoselective Synthesis of β-Amino Acids. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Stereoselektívna syntéza prírodných látok a ich analógov
Jakubec, Pavol
Stereoselektívna syntéza prírodných látok a ich analógov. Habilitačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov
Cvečko, Matej -- Šafař, Peter
Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Stimuli-Responsive Resorcin[4]arene Cavitands: Toward Visible-Light-Activated Molecular Grippers
Garcia-Lopez, Victor -- Zalibera, Michal -- Trapp, Nils -- Kuss-Petermann, Martin -- Wenger, Oliver S. -- Diederich, Francois
Stimuli-Responsive Resorcin[4]arene Cavitands: Toward Visible-Light-Activated Molecular Grippers. Chemistry - A European Journal, 26. s. 11451--11461.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Strieborné nanonosiče pre cielené doručenie a pH kontrolované uvoľňovanie liečiv
Dudoňová, Patrícia -- Svitková, Veronika
Strieborné nanonosiče pre cielené doručenie a pH kontrolované uvoľňovanie liečiv. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 93--94.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobky
Baráth, Krisztina -- Kohajdová, Zlatica
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Study of permeabilization of bacterial membrane by electrochemical methods
Čierna, Martina -- Naumowicz, Monika -- Bírošová, Lucia -- Krahulec, Ján -- Sokolová, Romana -- Kolivoška, Viliam -- Sebechlebská, Táňa -- Kielar, Filip -- Gál, Miroslav
Study of permeabilization of bacterial membrane by electrochemical methods. Journal of Electroanalytical Chemistry, 857. s. 1--5.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Successful Immobilization of Lanthanides Doped TiO2 on Inert Foam for Repeatable Hydrogen Generation from Aqueous Ammonia
Edelmannová, Miroslava -- Reli, Martin -- Matějová, Lenka -- Troppová, Ivana -- Dubnová, Lada -- Čapek, Libor -- Dvoranová, Dana -- Kustrowski, Piotr -- Kočí, Kamila
Successful Immobilization of Lanthanides Doped TiO2 on Inert Foam for Repeatable Hydrogen Generation from Aqueous Ammonia. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--11.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Súčasné trendy dynamickej headspace extrakcie
Hanobiková, Mária -- Vyviurska, Olga
Súčasné trendy dynamickej headspace extrakcie. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 29--30.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy
Balogh, Róbert -- Danko, Martin -- Andicsová-Eckstein, Anita -- Tokár, Kamil
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1--2. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Syntéza analógov berkeleylaktónu A
Plaskoňová, Barbora -- Caletková, Oľga
Syntéza analógov berkeleylaktónu A. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu a biologickú aktivitu
Sater, Matúš -- Végh, Daniel
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu a biologickú aktivitu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov
Dacho, Vladimír -- Szolcsányi, Peter
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Syntéza a vlastnosti nových TEMPO/PROXYL konjugátov
Gurská, Mária -- Szolcsányi, Peter
Syntéza a vlastnosti nových TEMPO/PROXYL konjugátov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Syntheses, crystal structures and spectroscopic properties of two Cu2+-doped single crystals containing 3,14-diethyl-2,6,13,17-tetraazatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane
Jeon, Jonghyoun -- Moncoľ, Ján -- Mazúr, Milan -- Valko, Marián -- Ryoo, Keon Sang -- Choi, Jong-Ha
Syntheses, crystal structures and spectroscopic properties of two Cu2+-doped single crystals containing 3,14-diethyl-2,6,13,17-tetraazatricyclo[16.4.0.0(7,12)]docosane. Journal of Molecular Structure, 1202. s. 1--9.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Synthesis and Derivatization of 3-Aroyl Pyroglutamic Acids
Markus, Jozef -- Puchľová, Eva -- Pinčeková, Lucia -- Moncoľ, Ján -- Doháňošová, Jana -- Berkeš, Dušan -- Caletková, Oľga
Synthesis and Derivatization of 3-Aroyl Pyroglutamic Acids. Chemistry Select, 5. s. 2115--2118.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Synthesis and sequential diastereoselective incorporation of hydroxyl groups into hexahydrofuro[3,2-f]indolizin-7(2H)-one to give mono-, di- and tetra-hydroxyfuroindolizidines
Šafař, Peter -- Marchalín, Štefan -- Cvečko, Matej -- Moncoľ, Ján -- Dujnic, Viera -- Šoral, Michal -- Daich, Adam
Synthesis and sequential diastereoselective incorporation of hydroxyl groups into hexahydrofuro[3,2-f]indolizin-7(2H)-one to give mono-, di- and tetra-hydroxyfuroindolizidines. Organic and Biomolecular Chemistry, 18. s. 6384--6393.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Synthesis of 1,2,3-Triazoles Bearing a 4-Hydroxyisoxazolidine Moiety from 4,5-Unsubstituted 2,3-Dihydroisoxazoles
Štadániová, Radka -- Sahulčík, Michal -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Janotka, Ľuboš -- Šimoničová, Kristína -- Messingerová, Lucia -- Fischer, Róbert
Synthesis of 1,2,3-Triazoles Bearing a 4-Hydroxyisoxazolidine Moiety from 4,5-Unsubstituted 2,3-Dihydroisoxazoles. European Journal of Organic Chemistry, s. 4775--4786.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Synthesis of 3-substituted isoxazolidin-4-ols using hydroboration-oxidation reactions of 4,5-unsubstituted 2,3-dihydroisoxazoles
Dikošová, Lívia -- Laceková, Júlia -- Záborský, Ondrej -- Fischer, Róbert
Synthesis of 3-substituted isoxazolidin-4-ols using hydroboration-oxidation reactions of 4,5-unsubstituted 2,3-dihydroisoxazoles. Beilstein Journal of Organic Chemistry, 16. s. 1313--1319.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov
Horváth, Vojtech -- Ujhelyiová, Anna
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi
Stojkovičová, Danica -- Reháková, Milena
Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium benzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu a ich potenciálne antimykotické vlastnosti
Preinerová, Karin -- Molnárová, Noémi -- Puchoňová, Miroslava
Štúdium benzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu a ich potenciálne antimykotické vlastnosti. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1--2. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Štúdium biologicky aktívnych koordinačných zlúčenín na báze tiosemikarbazónov
Dvoranová, Erika -- Kleinová, Andrea
Štúdium biologicky aktívnych koordinačných zlúčenín na báze tiosemikarbazónov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium degradácie farbív v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle
Šoltýsová, Nikola -- Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján
Štúdium degradácie farbív v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle. In Mladá voda břehy mele 2020. Brno,: Young Water Professionals Czech republic, 2020, s. 22--28. ISBN 978-80-270-8323-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Štúdium entalpií disociácie vybraných väzieb vo fenolových zlúčeninách
Pelikánová, Bernadeta -- Klein, Erik
Štúdium entalpií disociácie vybraných väzieb vo fenolových zlúčeninách. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium fluórorganických zlúčenín - syntéza a syntetické využitie N-perfluórfenyl substituovaných hydrazónov a pyrazolov
Bortňák, Dušan -- Milata, Viktor
Štúdium fluórorganických zlúčenín - syntéza a syntetické využitie N-perfluórfenyl substituovaných hydrazónov a pyrazolov. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Štúdium funkcie GABA v Neurospora crassa
Ďurišová, Kamila -- Kryštofová, Svetlana
Štúdium funkcie GABA v Neurospora crassa. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium hematopoetických kmeňových buniek
Struts, Oleksii -- Jakl, Lukáš
Štúdium hematopoetických kmeňových buniek. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium koncentrického rastrovania v hárkovej ofsetovej tlači
Hanzel, Martin -- Čeppan, Michal
Štúdium koncentrického rastrovania v hárkovej ofsetovej tlači. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium mechanizmov bunkovej smrti indukovanej izotiokyanátmi v myších leukemických bunkách
Kontár, Szilvia -- Breier, Albert
Štúdium mechanizmov bunkovej smrti indukovanej izotiokyanátmi v myších leukemických bunkách. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu
Preinerová, Karin -- Puchoňová, Miroslava
Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Štúdium možností predúpravy kukuričného odpadu pre zvýšenú produkciu bioplynu
Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
Štúdium možností predúpravy kukuričného odpadu pre zvýšenú produkciu bioplynu. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Štúdium možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlne
Bienská, Zuzana -- Drtil, Miloslav
Štúdium možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlne. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Štúdium možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlne
Zakhar, Ronald -- Bienská, Zuzana -- Drtil, Miloslav -- Béreš, Marek
Štúdium možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlne. In Mladá voda břehy mele 2020. Brno,: Young Water Professionals Czech republic, 2020, s. 95--102. ISBN 978-80-270-8323-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov
Majdová, Katarína -- Šoltésová Prnová, Marta
Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentácií
Grušpierová, Mária -- Klempová, Tatiana
Štúdium produkcie hemicelulolytických enzýmov pomocou polosuchých fermentácií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium reziduálnej stability materiálov pomocou neizotermických DSC meraní
Belák, Michal -- Cibulková, Zuzana
Štúdium reziduálnej stability materiálov pomocou neizotermických DSC meraní. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe syrov
Trebichavská, Monika -- Koňuchová, Martina
Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe syrov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium termooxidačnej stability materiálov izokonverznými metódami
Vykydalová, Anna -- Cibulková, Zuzana
Štúdium termooxidačnej stability materiálov izokonverznými metódami. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov
Bilaninová, Nikola -- Scsuková, Soňa
Štúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní
Hrbíková, Miroslava -- Plavec, Roderik
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Štúdium zmien v zastúpení vybraných sfingolipidov u nádorových buniek
Kalafutová, Petra -- Lakatoš, Boris
Štúdium zmien v zastúpení vybraných sfingolipidov u nádorových buniek. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Technologické podmienky precipitácie a stabilizácie Mg(OH)2
Gettová, Žaneta -- Híveš, Ján
Technologické podmienky precipitácie a stabilizácie Mg(OH)2. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Teoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných aminokyselín a modelových peptidov
Soboslai, Alexander -- Lukeš, Vladimír
Teoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných aminokyselín a modelových peptidov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Termické procesy ako spôsob odstraňovania farmaceutík z čistiarenských kalov
Šefčíková, Tímea -- Bodík, Igor
Termické procesy ako spôsob odstraňovania farmaceutík z čistiarenských kalov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Termicko-katalytický rozklad odpadových plastov za tvorby C3 a C4 uhľovodíkov
Vidaković, Igor -- Vasilkovová, Božena
Termicko-katalytický rozklad odpadových plastov za tvorby C3 a C4 uhľovodíkov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Terminology of electrochemical methods of analysis (IUPAC Recommendations 2019)
Pingarron, Jose M. -- Labuda, Ján -- Barek, Jiří -- Brett, Christopher M.A. -- Camoes, Maria Filomena -- Fojta, Miroslav -- Hibbert, David Brynn
Terminology of electrochemical methods of analysis (IUPAC Recommendations 2019). Pure and Applied Chemistry, 92. s. 641--694.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Termorezistencia vegetatívnych baktérií izolovaných zo slovenských remeselne vyrábaných syrov: aplikácia matematických modelov
Bírošová, Lucia -- Urgelová, Karla -- Medveďová, Alžbeta -- Valík, Ľubomír
Termorezistencia vegetatívnych baktérií izolovaných zo slovenských remeselne vyrábaných syrov: aplikácia matematických modelov. In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany, 26.3.-27.3.2020. 1. vyd. Nitra,: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020, s. 144--147. ISBN 978-80-552-2168-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
tert-Butanol-water mixture separation by extractive distillation: Application of experimental data in process simulations
Graczová, Elena -- Šulgan, Branislav -- Steltenpohl, Pavol
tert-Butanol-water mixture separation by extractive distillation: Application of experimental data in process simulations. Separation and Purification Technology, 251. s. 1--14.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
The comparison of hplc and spectrophotometric method for cholesterol determination
Kolarič, Lukáš -- Šimko, Peter
The comparison of hplc and spectrophotometric method for cholesterol determination. Potravinárstvo, 14. s. 118--124.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
The constructions of non-continuous additive generators of t-conorms based on discrete additive generators of discrete t-conorms
Viceník, Peter
The constructions of non-continuous additive generators of t-conorms based on discrete additive generators of discrete t-conorms. Fuzzy Sets and Systems, 378. s. 1--22.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
The crystal structure and solution behaviour of decyl- and dodecyl alpha-D-lyxopyranoside: X-ray, NMR, computational and Hirshfeld surface analysis
Hricovíni, Michal -- Gembický, Milan -- Hricovíniová, Zuzana -- Moncoľ, Ján
The crystal structure and solution behaviour of decyl- and dodecyl alpha-D-lyxopyranoside: X-ray, NMR, computational and Hirshfeld surface analysis. Journal of Molecular Structure, 1202. s. 1--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
The crystal structure of tetrameric copper(II) complexes, Hirshfeld surface analysis, and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with N-donor ligands
Ondrejovič, Gregor -- Moncoľ, Ján -- Koman, Marian
The crystal structure of tetrameric copper(II) complexes, Hirshfeld surface analysis, and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with N-donor ligands. Chemical Papers, 74. s. 3755--3766.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
The determination of enantiomer ratios of chiral compounds in archive Tokaj wines by enantio-GCxGC
Thai, Ha Anh -- Špánik, Ivan
The determination of enantiomer ratios of chiral compounds in archive Tokaj wines by enantio-GCxGC. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
The effect of cold atmospheric pressure plasma onAspergillus ochraceusand ochratoxin A production
Hoppanová, Lucia -- Dylíková, Juliana -- Kováčik, Dušan -- Medvecká, Veronika -- Ďurina, Pavol -- Kryštofová, Svetlana -- Zahoranová, Anna -- Kaliňáková, Barbora
The effect of cold atmospheric pressure plasma onAspergillus ochraceusand ochratoxin A production. Antonie Van Leeuwenhoek International Journal of general and molecular Microbiology, 113. s. 1479--1488.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
The effect of YB4 addition in ZrB2-SiC composites on the mechanical properties and oxidation performance tested up to 2000 degrees C
Kováčová, Zuzana -- Orovčík, Ľubomír -- Sedláček, Jaroslav -- Bača, Ľuboš -- Dobročka, Edmund -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich
The effect of YB4 addition in ZrB2-SiC composites on the mechanical properties and oxidation performance tested up to 2000 degrees C. Journal of the European Ceramic Society, 40. s. 3829--3843.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
The influence of selected anthropometric indicators on students aerobic performance during six years at the Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava
Pělucha, Robin -- Jaďuďová, Katarína
The influence of selected anthropometric indicators on students aerobic performance during six years at the Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava. In BOBRÍK, M. -- ANTALA, B. -- PĚLUCHA, R. Physical education in universities: researches - best practices - situation. Bratislava,: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2020, s. 27--35. ISBN 978-80-89075-91-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
The key role of convexity in some copula constructions
Saminger-Platz, Susanne -- Kolesárová, Anna -- Mesiar, Radko -- Klement, Erich Peter
The key role of convexity in some copula constructions. European Journal of Mathematics, 6. s. 533--560.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
The use of low-temperature plasma reduced graphene oxide electrodes in printed electronics
Gemeiner, Pavol -- Homola, Tomáš -- Lorencová, Lenka -- Tkáč, Ján
The use of low-temperature plasma reduced graphene oxide electrodes in printed electronics. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 92--97. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
The use of NMR spectroscopy in animal metabolomics
Kaliňák, Michal -- Bauerová, Aneta -- Andelová, Natália -- Ferko, Miroslav
The use of NMR spectroscopy in animal metabolomics. In Proceedings of the Winter School Animal Biotechnology 2020. Nitra,: Slovak university of agriculture in Nitra, 2020, s. 18. ISBN 978-80-552-2145-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Theoretical comparative study of promising semiconducting aromatic molecules and their fluorinated counterparts
Cagardová, Denisa -- Matúška, Ján -- Michalík, Martin -- Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír
Theoretical comparative study of promising semiconducting aromatic molecules and their fluorinated counterparts. Synthetic Metals, 260. s. 1--10.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Thermal inactivation of jack bean urease
Illeová, Viera -- Šefčík, Ján -- Polakovič, Milan
Thermal inactivation of jack bean urease. International Journal of Biological Macromolecules, 151. s. 1084--1090.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Thiophene-centered azomethines: Structure, photophysical and electronic properties
Tokárová, Zita -- Maxianová, Petra -- Váry, Tomáš -- Nádaždy, Vojtech -- Végh, Daniel -- Tokár, Kamil
Thiophene-centered azomethines: Structure, photophysical and electronic properties. Journal of Molecular Structure, 1204. s. 1--7.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Tlačené hybridné solárne články
Hvojnik, Matej -- Gemeiner, Pavol -- Pavličková, Michaela -- Mikula, Milan
Tlačené hybridné solárne články. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 104--109. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Tokaj – unikátna slovenská apelácia
Furdíková, Katarína -- Ostrožovič, Jaroslav
Tokaj – unikátna slovenská apelácia. Vinič a víno, 20. s. 99--103.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Tokoferoly v rastlinnej biomase
Kocúrová, Natália -- Kreps, František
Tokoferoly v rastlinnej biomase. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Totálna syntéza heterokornolu D
Gettler, Ján -- Markovič, Martin
Totálna syntéza heterokornolu D. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Totálna syntéza jaspínu B v kontinuálnom prevedení
Gavenda, Michal -- Koóš, Peter
Totálna syntéza jaspínu B v kontinuálnom prevedení. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Toxicita a degradácia cigaretových ohorkov a ich vplyv na životné prostredie
Drgoncová, Klaudia -- Škulcová, Andrea
Toxicita a degradácia cigaretových ohorkov a ich vplyv na životné prostredie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Toxicita vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Paprčiaková, Veronika -- Derco, Ján
Toxicita vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Transformácia bioetanolu na priemyselne významné monoméry
Hupková, Viktória -- Horváth, Blažej
Transformácia bioetanolu na priemyselne významné monoméry. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Transglycosidase activity of glycosynthase-type mutants of a fungal GH20 beta-N-acetylhexosaminidase
Kapešová, Jana -- Petrásková, Lucie -- Kulik, Natália -- Straková, Zuzana -- Bojarová, Pavla -- Kántorová, Kristína -- Rebroš, Martin -- Křen, Vladimír -- Slámová, Kristýna
Transglycosidase activity of glycosynthase-type mutants of a fungal GH20 beta-N-acetylhexosaminidase. International Journal of Biological Macromolecules, 161. s. 1206--1215.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Účinky vybraných kovových komplexov na rakovinové bunky
Udvardi, Margaréta -- Lakatoš, Boris
Účinky vybraných kovových komplexov na rakovinové bunky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Účinok ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na bunky akútnej myeloblastovej leukémie
Petrovčinová, Patrícia -- Lakatoš, Boris
Účinok ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na bunky akútnej myeloblastovej leukémie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase from the snail Biomphalaria glabrata - structural reflections
Turupcu, Ayseguel -- Poliak, Peter -- Margreitter, Christian -- Oostenbrink, Chris -- Staudacher, Erika
UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase from the snail Biomphalaria glabrata - structural reflections. Glycoconjugate Journal, 37. s. 15--25.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Úloha urokortínov v stresovej odpovedi organizmu
Lipovská, Natália -- Tillinger, Andrej
Úloha urokortínov v stresovej odpovedi organizmu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Ultrasensitive impedimetric imunosensor for influenza A detection
Dunajová, Aneta Anna -- Gál, Miroslav -- Tomčíková, Kornélia -- Sokolová, Romana -- Kolivoška, Viliam -- Vaněčková, Eva -- Kielar, Filip -- Kostolanský, František -- Varečková, Eva -- Naumowicz, Monika
Ultrasensitive impedimetric imunosensor for influenza A detection. Journal of Electroanalytical Chemistry, 858. s. 1--5.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Unexpected Cleavage of N-N Bonds of Pentafluorophenylhydrazones - Formation of Nitriles by a Radical Fragmentation Reaction
Bortňák, Dušan -- Milata, Viktor -- Šofranko, Jakub -- Végh, Daniel -- Prousek, Jozef -- Barbieriková, Zuzana -- Breza, Martin -- Brezová, Vlasta -- Dvoranová, Dana -- Šoral, Michal
Unexpected Cleavage of N-N Bonds of Pentafluorophenylhydrazones - Formation of Nitriles by a Radical Fragmentation Reaction. Chemistry Select, 5. s. 3929--3933.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Use of selective sorbents for chiral HPLC separation of biologically active compounds
Lomenova, Anna -- Hroboňová, Katarína -- Gómez-Caballero, Alberto
Use of selective sorbents for chiral HPLC separation of biologically active compounds. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 115--116.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Utilisation of quinoa for development of fermented beverages
Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Greifová, Mária -- Greif, Gabriel -- Hojerová, Jarmila
Utilisation of quinoa for development of fermented beverages. Potravinárstvo, 14. s. 465--472.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Utilizácia odpadových olejov v procese polosuchej fermentácie hubou Mortierella alpina
Matúšková, Ivana -- Klempová, Tatiana
Utilizácia odpadových olejov v procese polosuchej fermentácie hubou Mortierella alpina. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Utilization of beech and poplar wastes in pretreatment processes for 2G biofuel production controlled by enzymatic hydrolysis
Pažitný, Andrej -- Boháček, Štefan -- Ihnát, Vladimír -- Šutý, Štefan
Utilization of beech and poplar wastes in pretreatment processes for 2G biofuel production controlled by enzymatic hydrolysis. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 253--257. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
UV-induced and silver nanoparticles-mediated formation of reactive oxygen species and interactions with guanosine monophosphate and dsDNA
Nemčeková, Katarína -- Sochr, Jozef -- Labuda, Ján
UV-induced and silver nanoparticles-mediated formation of reactive oxygen species and interactions with guanosine monophosphate and dsDNA. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1--2. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
UV/VIS spectroelectrochemistry with 3D printed electrodes
Vaněčková, Eva -- Bouša, Milan -- Vivaldi, Federico -- Gál, Miroslav -- Rathouský, Jiří -- Kolivoška, Viliam -- Sebechlebská, Táňa
UV/VIS spectroelectrochemistry with 3D printed electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 857. s. 1--9.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Vanillin derivative as performing type I photoinitiator
Breloy, Louise -- Negrell, C. -- Mora, A-S -- Li, W. S. Jennifer -- Brezová, Vlasta -- Caillol, S. -- Versace, Davy-Louis
Vanillin derivative as performing type I photoinitiator. European Polymer Journal, 132. s. 1--20.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Vápnik v biológii vláknitých húb
Nagyová, Veronika -- Kryštofová, Svetlana
Vápnik v biológii vláknitých húb. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Virtual screening of ligand-based indole database
Májek, Pavel -- Grobarčík Balleková, Jana -- Chrastinová, Barbora -- Májeková, Magdaléna
Virtual screening of ligand-based indole database. In Modern Methods of Data Analysis. 1. vyd. Saratov,: Saratov State University, 2020, s. 67--68.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Visible Light Anthraquinone Functional Phthalocyanine Photoinitiator for Free-Radical and Cationic Polymerizations
Breloy, Louise -- Brezová, Vlasta -- Blacha-Grzechnik, Agata -- Presset, Marc -- Yildirim, Mustafa Semih -- Yilmaz, Ismail -- Yagci, Yusuf -- Versace, Davy-Louis
Visible Light Anthraquinone Functional Phthalocyanine Photoinitiator for Free-Radical and Cationic Polymerizations. Macromolecules, 53. s. 112--124.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Visible-light-responsive inorganic/organic hybrid nanomaterials
Hajdu, Tomáš -- Barbieriková, Zuzana
Visible-light-responsive inorganic/organic hybrid nanomaterials. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Voľba extrakčného rozpúšťadla na izoláciu pesticídov zo sójových produktov pomocou QuEChERS-DLLME
Pavlovičová, Sandra -- Szarka, Agneša
Voľba extrakčného rozpúšťadla na izoláciu pesticídov zo sójových produktov pomocou QuEChERS-DLLME. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 17--18.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Voľba extrakčných parametrov na izoláciu cypermetrínu pomocou SPME
Kurucová, Nikola -- Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana -- Arrebola Liébanas, Francisco Javier
Voľba extrakčných parametrov na izoláciu cypermetrínu pomocou SPME. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 78--79.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Voltammetric detection of silver in commercial products on boron doped diamond electrode: stripping at lowered potential in the presence of thiosulfate ions
Culková, Eva -- Lukáčová-Chomisteková, Zuzana -- Bellová, Renata -- Melicherčíková, Danica -- Durdiak, Jaroslav -- Rievaj, Miroslav -- Vojs, Marian -- Tomčík, Peter
Voltammetric detection of silver in commercial products on boron doped diamond electrode: stripping at lowered potential in the presence of thiosulfate ions. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 151. s. 1009--1017.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Vplyv betablokátora propranololu a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách
Puzderová, Barbora -- Csáderová, Lucia -- Grossmannová, Katarína -- Pastorek, Jaromír -- Baráthová, Monika
Vplyv betablokátora propranololu a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Vplyv biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu a senzorickú atraktivitu cereálnych sušienok
Molnárová, Lenka -- Kreps, František
Vplyv biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu a senzorickú atraktivitu cereálnych sušienok. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vplyv dynamiky molekúl na EPR spektrá, alebo prečo sa simulácie EPR spektier niekedy nezhodujú s experimentom
Lušpai, Karol -- Klíma, Jiří -- Šimková, Ludmila
Vplyv dynamiky molekúl na EPR spektrá, alebo prečo sa simulácie EPR spektier niekedy nezhodujú s experimentom. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 132.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Vplyv faktorov prostredia na termorezistenciu Staphylococcus aureus
Zelmanová, Barbora -- Medveďová, Alžbeta
Vplyv faktorov prostredia na termorezistenciu Staphylococcus aureus. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu
Varšová, Patrícia -- Bodík, Igor
Vplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Vplyv flotácie na obsah lepivých nečistôt v zberovom papieri
Kuňa, Vladimír -- Balberčák, Jozef -- Stankovská, Monika -- Pažitný, Andrej -- Russ, Albert
Vplyv flotácie na obsah lepivých nečistôt v zberovom papieri. In Zborník výskumných prác. Bratislava,: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., 2020, s. 29--42. ISBN 978-80-973573-0-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Vplyv chemickej a elektrónovej štruktúry na explozivitu a účinnosť trhavín
Likavec, Stellan Matej -- Lukeš, Vladimír
Vplyv chemickej a elektrónovej štruktúry na explozivitu a účinnosť trhavín. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv indukovanej hypertrofie na štruktúru a funkciu mitochondriálnej masy v srdcových myoblastoch potkana
Červienková, Michaela -- Macková, Katarína
Vplyv indukovanej hypertrofie na štruktúru a funkciu mitochondriálnej masy v srdcových myoblastoch potkana. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na rakovinové bunky
Dunárová, Miroslava -- Lakatoš, Boris
Vplyv inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na rakovinové bunky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv izotiokyanátov na ľudské leukemické bunky
Farkasová, Katarína -- Imrichová, Denisa
Vplyv izotiokyanátov na ľudské leukemické bunky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vplyv mutácie vápnikových kanálov na trafficking
Százová, Nikola -- Jurkovičová Tarabová, Bohumila
Vplyv mutácie vápnikových kanálov na trafficking. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Vplyv nádorových mutácií zostrihových faktorov PUF60 a U2AF65 na selekciu 3` zostrihových miest
Kabelíková, Pavlína -- Královičová, Jana
Vplyv nádorových mutácií zostrihových faktorov PUF60 a U2AF65 na selekciu 3` zostrihových miest. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB
Sjekelová, Barbora -- Plavec, Roderik
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Vplyv pasterizácie na degradáciu fenolických látok
Hollosyová, Katarína -- Burčová, Zuzana
Vplyv pasterizácie na degradáciu fenolických látok. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Vplyv počiatočnej koncentrácie maltózy na utilizáciu odpadových olejov a biosyntézu C20 polynenasýtených mastných kyselín
Pash, Veronika -- Klempová, Tatiana
Vplyv počiatočnej koncentrácie maltózy na utilizáciu odpadových olejov a biosyntézu C20 polynenasýtených mastných kyselín. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien
Obertová, Erika -- Hricová, Marcela
Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vplyv prídavku ľanovej múky na termomechanické vlastnosti pšeničného cesta
Kraushúberová, Soňa -- Kohajdová, Zlatica
Vplyv prídavku ľanovej múky na termomechanické vlastnosti pšeničného cesta. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv prídavku nopálovej múky na reologické charakteristiky pšeničného cesta
Oslacká, Daniela -- Kohajdová, Zlatica
Vplyv prídavku nopálovej múky na reologické charakteristiky pšeničného cesta. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín
Džuganová, Michaela -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiály
Makuch, Marián -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiály. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv teploty a aktivity vody na rast Escherichia coli
Kočiš-Kovaľ, Martin -- Medveďová, Alžbeta
Vplyv teploty a aktivity vody na rast Escherichia coli. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv teploty hlboko vedeného vyprážania na degradáciu rastlinných olejov
Kočajdová, Veronika -- Kreps, František
Vplyv teploty hlboko vedeného vyprážania na degradáciu rastlinných olejov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vplyv tvaru substrátu pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody
Ábel, Maroš -- Záchenská, Jana -- Zemanová, Matilda
Vplyv tvaru substrátu pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 111.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Vplyv valproátu na viabilitu buniek a morfológiu mitochondrií
Winterová, Mária -- Balážová-Šimočková, Mária
Vplyv valproátu na viabilitu buniek a morfológiu mitochondrií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB
Tomaštíková, Ema -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/zmäkčovadlo
Drobná, Annamária -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/zmäkčovadlo. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv vulkanizačných parametrov na vlastnosti vulkanizátov
Marcinová, Kristína -- Hudec, Ivan
Vplyv vulkanizačných parametrov na vlastnosti vulkanizátov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv výbojovej plazmy na vlastnosti a stabilitu historických fotografií
Haberová, Katarína -- Jančovičová, Viera
Vplyv výbojovej plazmy na vlastnosti a stabilitu historických fotografií. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Výber sorbentu pre extrakciu pantenolu zo zložitých vzoriek
Šimková, Barbora -- Hroboňová, Katarína -- Lomenova, Anna
Výber sorbentu pre extrakciu pantenolu zo zložitých vzoriek. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 97--98.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Výber vhodného sorbentu pre extrakciu pantenolu zo zložitých vzoriek pre následnú separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou
Šimková, Barbora -- Hroboňová, Katarína
Výber vhodného sorbentu pre extrakciu pantenolu zo zložitých vzoriek pre následnú separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vybrané meďnaté komplexy s kofeínom-syntéza a charakterizácia
Anderková, Veronika -- Puchoňová, Miroslava
Vybrané meďnaté komplexy s kofeínom-syntéza a charakterizácia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Výroba fermentovaného mäsového výrobku so zníženým obsahom soli
Ondáková, Simona -- Staruch, Ladislav
Výroba fermentovaného mäsového výrobku so zníženým obsahom soli. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Výroba tiosíranu amónneho z odpadného plynu
Šandor, Roman -- Janošovský, Ján
Výroba tiosíranu amónneho z odpadného plynu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Výskum a vzdelávanie pre spracovanie, využitie a ochranu obnoviteľných rastlinných zdrojov
Vizárová, Katarína -- Tiňo, Radko -- Šutý, Štefan -- Jablonský, Michal -- Šurina, Igor -- Ház, Aleš -- Malečková, Soňa -- Skotnicová, Ida
Výskum a vzdelávanie pre spracovanie, využitie a ochranu obnoviteľných rastlinných zdrojov. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 267--271. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Výskum procesov v integrovanom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
Farkaš, Adrián -- Derco, Ján
Výskum procesov v integrovanom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd. In VACEK, L. Tomáškovy dny 2020. Brno,: Masarykova univerzita, 2020, s. 18. ISBN 978-80-210-9611-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách na Slovensku
Krahulcová, Monika -- Bačová, Ivana -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách na Slovensku. In Vodárenská biologie 2020. Chrudim,: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o., 2020, s. 209--212. ISBN 978-80-88238-18-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Výskyt rezistentných baktérií v potravinách určených na priamu spotrebu
Franko, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Výskyt rezistentných baktérií v potravinách určených na priamu spotrebu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Výskyt vybraných liečiv v povrchových a podzemných vodách Slovenska a ich možný prienik do vodných a poľnohospodárskych rastlín
Buláková, Alexandra -- Mackuľak, Tomáš
Výskyt vybraných liečiv v povrchových a podzemných vodách Slovenska a ich možný prienik do vodných a poľnohospodárskych rastlín. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Výskyt zástupcov Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu v klinickom materiáli
Lukačovičová, Lenka -- Olejníková, Petra
Výskyt zástupcov Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu v klinickom materiáli. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíka
Bavaresco, Nikola -- Drtil, Miloslav
Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíka. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z reálneho vodného zdroja
Balážová, Gabriela -- Derco, Ján
Využitie adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z reálneho vodného zdroja. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie borievkového oleja v aplikačných prípravkoch
Pacholská, Miroslava -- Žúbor, Vladimír
Využitie borievkového oleja v aplikačných prípravkoch. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie elektrochemického prietokového systému na stanovenie jodidov a síranov
Masác, Jakub -- Čacho, František
Využitie elektrochemického prietokového systému na stanovenie jodidov a síranov. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 86--87.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Využitie elektrochemických metód pre štúdium vybraných biomakromolekúl
Adzimová, Viktória -- Gál, Miroslav
Využitie elektrochemických metód pre štúdium vybraných biomakromolekúl. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie environmentálnych odpadov na produkciu rekombinantných enzýmov
Kočenda, Mário -- Krasňan, Vladimír
Využitie environmentálnych odpadov na produkciu rekombinantných enzýmov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii toxických látok v environmentálnych vzorkách
Korčoková, Laura -- Hrouzková, Svetlana
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii toxických látok v environmentálnych vzorkách. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie metódy kapilárnej izotachoforézy pri vývoji nových druhov fermentovaných cereálnych nápojov
Bérešová, Jana -- Karovičová, Jolana
Využitie metódy kapilárnej izotachoforézy pri vývoji nových druhov fermentovaných cereálnych nápojov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie mikroextrakčných techník na stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v matrici vody v spojení s plynovou chromatografiou
Gura, Jakub -- Purdešová, Andrea
Využitie mikroextrakčných techník na stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v matrici vody v spojení s plynovou chromatografiou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie mikroextrakčných techník na stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v matrici vody v spojení s plynovou chromatografiou
Gura, Jakub -- Purdešová, Andrea
Využitie mikroextrakčných techník na stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v matrici vody v spojení s plynovou chromatografiou. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 62--63.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Využitie multi-SBSE pre extrakciu organických zlúčenín v tokajských putňových vínach
Garančovská, Dominika -- Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Využitie multi-SBSE pre extrakciu organických zlúčenín v tokajských putňových vínach. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 27--28.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Využitie pšeničných otrúb v pekárskej technológii
Križanová, Nikoleta -- Lauková, Michaela
Využitie pšeničných otrúb v pekárskej technológii. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Využitie rakytníkovej šťavy na prípravu fermentovaných ovocných nápojov
Schubertová, Svetlana -- Burčová, Zuzana
Využitie rakytníkovej šťavy na prípravu fermentovaných ovocných nápojov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Využitie rekombinantnej katalázy-peroxidázy na prípravu prírodných aróm
Kúdelová, Veronika -- Štefuca, Vladimír
Využitie rekombinantnej katalázy-peroxidázy na prípravu prírodných aróm. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Využitie rekombinantných glukozidáz v priemyselných procesoch
Melicher, Slavomír -- Rebroš, Martin
Využitie rekombinantných glukozidáz v priemyselných procesoch. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie selektívnych sorpčných materiálov v oblasti separácie biologicky aktívnych látok metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
Lomenova, Anna -- Hroboňová, Katarína
Využitie selektívnych sorpčných materiálov v oblasti separácie biologicky aktívnych látok metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie SPE na prekoncentráciu organických zlúčenín zo vzoriek vín
Kövörová, Michaela -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Využitie SPE na prekoncentráciu organických zlúčenín zo vzoriek vín. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 13--14.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Využitie SPE v analýze vín
Kövérová, Michaela -- Špánik, Ivan
Využitie SPE v analýze vín. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie spektroskopických metód pri kontrole kvality vstupnej suroviny z jednoročných rastlín v procese výroby papiera
Filipová, Lenka -- Tiňo, Radko
Využitie spektroskopických metód pri kontrole kvality vstupnej suroviny z jednoročných rastlín v procese výroby papiera. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín na separáciu VOC pomocou GCxGC
Jesenská, Soňa -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Využitie stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín na separáciu VOC pomocou GCxGC. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 45--46.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Využitie stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín pre separáciu VOC pomocou GCxGC
Jesenská, Soňa -- Špánik, Ivan
Využitie stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín pre separáciu VOC pomocou GCxGC. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Využitie stévie cukrovej pri výrobe nealkoholických nápojov
Urbliková, Melánia -- Karovičová, Jolana
Využitie stévie cukrovej pri výrobe nealkoholických nápojov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie umelej inteligencie pri štúdiu kvantovo-chemických systémov
Fraško, Peter -- Poliak, Peter
Využitie umelej inteligencie pri štúdiu kvantovo-chemických systémov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Využitie vodivého polyméru PEDOT:PSS ako tlačenej protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články
Buchlová, Tatiana -- Gemeiner, Pavol
Využitie vodivého polyméru PEDOT:PSS ako tlačenej protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie vybraných druhov hydrokoloidov pri výrobe cukroviniek
Juricová, Barbora -- Minarovičová, Lucia
Využitie vybraných druhov hydrokoloidov pri výrobe cukroviniek. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Využitie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pre separáciu enantiomérov kyseliny mliečnej
Jánovová, Laura -- Hroboňová, Katarína
Využitie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pre separáciu enantiomérov kyseliny mliečnej. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 105--106.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Využitie zeolitov na sorpciu farmaceutík z odpadových vôd
Hrancová, Natália -- Bodík, Igor
Využitie zeolitov na sorpciu farmaceutík z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vývoj a verifikácia metódy stanovenia obsahu cholesterolu v mlieku
Hudáčková, Nina -- Šimko, Peter
Vývoj a verifikácia metódy stanovenia obsahu cholesterolu v mlieku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Vývoj automatizovanej metódy na stanovenie vysokej koncentrácie cypermetrínu pomocou spojení SPME a GC-MS/MS
Kurucová, Nikola -- Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana -- Arrebola Liébanas, Francisco Javier
Vývoj automatizovanej metódy na stanovenie vysokej koncentrácie cypermetrínu pomocou spojení SPME a GC-MS/MS. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1--2. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Vývoj imobilizovaných biokatalyzátorov pre Baeyer-Villigerove biooxidácie
Javorský, Marek -- Bučko, Marek
Vývoj imobilizovaných biokatalyzátorov pre Baeyer-Villigerove biooxidácie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vývoj nových druhov bezlepkových cestovín
Krivdová, Jana -- Kohajdová, Zlatica
Vývoj nových druhov bezlepkových cestovín. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Vývoj nových druhov rastlinných nápojov
Košian, Andrej -- Kohajdová, Zlatica
Vývoj nových druhov rastlinných nápojov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vývoj senzoricky aktívnych látok v šumivých vínach vyrobených tradičnou metódou
Ľuptovcová, Magdaléna -- Furdíková, Katarína
Vývoj senzoricky aktívnych látok v šumivých vínach vyrobených tradičnou metódou. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok
Trautenberger, Rudolf -- Oravec, Juraj
Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Význam monitorovania xenobiotík za účelom ochrany životného prostredia a ľudského zdravia
Zichová, Silvia -- Hrouzková, Svetlana
Význam monitorovania xenobiotík za účelom ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 88--89.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Výživa a stravovanie diabetikov
Sidóová, Andrea -- Kohajdová, Zlatica
Výživa a stravovanie diabetikov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Vzťah lipidov k funkcii p-glykoproteínu
Pecníková, Viktória -- Balážová-Šimočková, Mária
Vzťah lipidov k funkcii p-glykoproteínu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vzťah mikroskopických húb z prostredia remeselných výrob parených syrov k dezinfekčným látkam
Bockaničová, Kamila -- Piecková, Elena
Vzťah mikroskopických húb z prostredia remeselných výrob parených syrov k dezinfekčným látkam. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Wastewater-based epidemiology to assess the occurrence of new psychoactive substances and alcohol consumption in Slovakia
Brandeburová, Paula -- Bodík, Igor -- Horáková, Ivana -- Žabka, Dušan -- Castiglioni, Sara -- Salgueiro-Gonzalez, Noelia -- Zuccato, Ettore -- Špalková, Viera -- Mackuľak, Tomáš
Wastewater-based epidemiology to assess the occurrence of new psychoactive substances and alcohol consumption in Slovakia. Ecotoxicology and Environmental Safety, 200. s. 1--8.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Webová aplikácia na vkladanie a spracovanie údajov
Chowaniecová, Denisa -- Čirka, Ľuboš
Webová aplikácia na vkladanie a spracovanie údajov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
X−ray structural analysis of compounds with expected practical application.
Adamko Kožíšková, Júlia -- Valko, Marián
X−ray structural analysis of compounds with expected practical application. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zabezpečenie kvality mikrobiologických analýz akreditovaného laboratória
Loučková, Daniela -- Valík, Ľubomír
Zabezpečenie kvality mikrobiologických analýz akreditovaného laboratória. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Základná potravinárska legislatíva
Bírošová, Lucia -- Lukačka, Juraj -- Bírošová, Zuzana
Základná potravinárska legislatíva. Bratislava,: Spektrum STU, 2020. 103 s. ISBN 978-80-227-5021-9.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Základy matematiky
Gall, Marián -- Takáč, Zdenko -- Visnyai, Tomáš -- Cesnaková, Stanislava
Základy matematiky. Bratislava,: FCHPT STU, 2020. 195 s. ISBN 978-80-8208-023-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Zdraviu prospešné účinky karotenoidov krocín a krocetín
Ďurčová, Dominika -- Hojerová, Jarmila
Zdraviu prospešné účinky karotenoidov krocín a krocetín. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zdravotné riziká výskytu histamínu v potravinách
Takáčová, Magdaléna -- Kohajdová, Zlatica
Zdravotné riziká výskytu histamínu v potravinách. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Zhodnocovanie odpadových materiálov prostredníctvom ich termického rozkladu
Nagy, Karol -- Steltenpohl, Pavol
Zhodnocovanie odpadových materiálov prostredníctvom ich termického rozkladu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Zhodnotenie vplyvu dávkovania koagulantu s obsahom železnatých iónov na OV v kanalizačnej vetve s priemyselným producentom
Lukáč, Tomáš -- Imreová, Zuzana
Zhodnotenie vplyvu dávkovania koagulantu s obsahom železnatých iónov na OV v kanalizačnej vetve s priemyselným producentom. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Změna zaklížení papíru v čase, definované hodnotou Cobb60
Škrobák, Filip -- Šutý, Štefan
Změna zaklížení papíru v čase, definované hodnotou Cobb60. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 223--227. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Zmeny v lokalizácii fluorescenčných markerov bunkových organel po expresii P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Králiková, Monika -- Elefantová, Katarína
Zmeny v lokalizácii fluorescenčných markerov bunkových organel po expresii P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zmeny zložiek bobuľových plodov vplyvom technologického opracovania
Sesztáková, Beatrix -- Mikulajová, Anna
Zmeny zložiek bobuľových plodov vplyvom technologického opracovania. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zobrazovanie mozgu magnetickou rezonanciou in vivo na animálnych modeloch - vyhodnocovanie MRI dát volumetrickou metódou
Štosel, Martin -- Kašparová, Svatava
Zobrazovanie mozgu magnetickou rezonanciou in vivo na animálnych modeloch - vyhodnocovanie MRI dát volumetrickou metódou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zrážanie a opätovné získavanie fosforu na ČOV
Daňová, Patrícia -- Drtil, Miloslav
Zrážanie a opätovné získavanie fosforu na ČOV. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Železnaté komplexy s fotoaktívnymi pyridyl-benzimidazolovými ligandami
Šagátová, Alexandra -- Šalitroš, Ivan
Železnaté komplexy s fotoaktívnymi pyridyl-benzimidazolovými ligandami. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
3D elektródy na báze niklu pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody
Záchenská, Jana -- Galicová, Tatiana -- Lokaj, Ján -- Zemanová, Matilda
3D elektródy na báze niklu pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 100.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
3D printed polylactic acid/carbon black electrodes with nearly ideal electrochemical behaviour
Vaněčková, Eva -- Bouša, Milan -- Lachmanová Nováková, Štěpánka -- Rathouský, Jiří -- Gál, Miroslav -- Sebechlebská, Táňa -- Kolivoška, Viliam
3D printed polylactic acid/carbon black electrodes with nearly ideal electrochemical behaviour. Journal of Electroanalytical Chemistry, 857. s. 1--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
5-Methyl-4-thiazolidinones: Synthesis and evaluation as antitubercular agents
Ekinci, Ahmet Serhat -- Moncoľ, Ján -- Krishna, Vagolu Siva -- Sriram, Dharmarajan -- Ozadali-Sari, Keriman
5-Methyl-4-thiazolidinones: Synthesis and evaluation as antitubercular agents. Journal of Research in Pharmacy, 24. s. 30--37.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti