15. 10. 2019  1:06 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1133

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2
Malatinský, Tomáš -- Otočková, Barbora -- Dikošová, Lívia -- Fischer, Róbert
A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2. Chemistry Select, 4. s. 4233--4237.
články v časopisoch2019Podrobnosti
A double-edged sword of Cu(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs with intercalating properties: structure and biological activity
Šimunková, Miriama -- Valko, Marián -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján -- Jomová, Klaudia
A double-edged sword of Cu(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs with intercalating properties: structure and biological activity. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 97. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A Label Free Aptasensor for Ochratoxin a Detection by Using Pencil Graphite Electrode
Gökce, Gültekin -- Nemčeková, Katarína -- Aissa, Sondes Ben -- Catanante, Gaëlle -- Marty, Jean-Louis
A Label Free Aptasensor for Ochratoxin a Detection by Using Pencil Graphite Electrode. In 4th International Congress on Biosensors, 8.-11.7.2019, Canakkale, Turecko: Book of Abstracts. 1. vyd. Canakkale, Turecko,: Canakkale Onsekiz Mart University, 2019, s. 133.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production. Biotechnology Journal, 14. s. 1--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
A New Axiomatic Approach to Interval-Valued Entropy
Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Rodriguez, Iosu -- de la Osa, Borja -- Marco-Detchart, Cedric -- Delgado, J. A.S -- Takáč, Zdenko
A New Axiomatic Approach to Interval-Valued Entropy. In KEARFOTT, R B. Fuzzy Techniques: Theory and Applications. Cham: Springer Nature, 2019, s. 3. ISBN 978-3-030-21919-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A new method of operational stability prediction of immobilized enzyme
Illeová, Viera -- Polakovič, Milan
A new method of operational stability prediction of immobilized enzyme. In BIOTRANS - 14th International symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 7.-11.7.2019, Groningen, Holandsko. Groningen: University of Groningen, 2019, s. 268.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A novel approach: ph controlled dispersive liquid-liquid microextraction (dllme) of pahs metabolites from human urine
Zichová, Silvia -- Hrouzková, Svetlana -- Göen, Thomas
A novel approach: ph controlled dispersive liquid-liquid microextraction (dllme) of pahs metabolites from human urine. In IMA 2019, 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis. Ioannina, Grécko,: Ioannina University, 2019, s. 220.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A review of recent advances in high gravity ethanol fermentation
Puligundla, Pradeep -- Šmogrovičová, Daniela -- Mok, Chulkyoon -- Obulam, Vijaya Sarathi Reddy
A review of recent advances in high gravity ethanol fermentation. In Renewable Energy. 2019, s. 1366--1379.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A variable temperature Q- and X-band EPR study of spin crossover iron(III) Schiff base complex
Mazúr, Milan -- Pogány, Lukáš -- Brachňaková, Barbora -- Šalitroš, Ivan
A variable temperature Q- and X-band EPR study of spin crossover iron(III) Schiff base complex. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 64. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie
Kučera, Stanislav -- Šutý, Štefan
Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Activity and deactivation of tyre pyrolysis char catalyst in tar removal process
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Dénesová, Karin
Activity and deactivation of tyre pyrolysis char catalyst in tar removal process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 101. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom
Zakhar, Ronald -- Zembjaková, Ivana -- Hudec, Pavol -- Čacho, František -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 28--37. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 61--64. ISBN 978-1-9993071-2-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Adsorption of recombinant human erythropoietin and protein impurities on a multimodal chromatography membrane
Kurák, Tomáš -- Molnár, Tomáš -- Polakovič, Milan
Adsorption of recombinant human erythropoietin and protein impurities on a multimodal chromatography membrane. Chemical Papers, 73. s. 1805--1811.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Advanced electrochemical sensors in drug and food analysis based on boron-doped diamond electrode material
Švorc, Ľubomír -- Sarakhman, Olha
Advanced electrochemical sensors in drug and food analysis based on boron-doped diamond electrode material. In Proceedings and Abstracts Book of AMC26, 10.-13.6.2019, Conference Centre, M/S Mariella, Švédsko. Štokholm,: International Association of Advanced Materials, 2019, s. 1. ISBN 978-91-88252-19-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Advanced Process Control of a Depropanizer Column
Mojto, Martin -- Fikar, Miroslav
Advanced Process Control of a Depropanizer Column. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Advanced Process Control of a Depropanizer Column
Mojto, Martin -- Ľubušký, Karol -- Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Advanced Process Control of a Depropanizer Column. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 37. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Advanced Robust MPC Design for Plate Heat Exchanger
Galčíková, Lenka -- Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika
Advanced Robust MPC Design for Plate Heat Exchanger. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 29. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Advanced structural and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with bioactive ligands
Ondrejovič, Gregor -- Moncoľ, Ján -- Koman, Marian
Advanced structural and vector analyses of Cu4OCl6L4 complexes with bioactive ligands. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 58--68. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production
Mosnáčková, Katarína -- Šlosár, Miroslav -- Kollár, Jozef -- Janigová, Ivica -- Šišková, Alena -- Chmela, Štefan -- Sikorska, Wanda -- Perďochová, Dagmara -- Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel -- Chodák, Ivan -- Mosnáček, Jaroslav
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production. European Polymer Journal, 114. s. 81--89.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Agile manoeuvres using model predictive control
Fedorová, Kristína -- Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Agile manoeuvres using model predictive control. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 136--141.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Air-stable redox-active nanomagnets with lanthanide spins radical-bridged by a metal-metal bond
Liu, Fupin -- Velkos, Georgios -- Krylov, Denis -- Spree, Lukas -- Zalibera, Michal -- Ray, Rajyavardhan -- Samoylova, Nataliya A. -- Chen, Chia-Hsiang -- Rosenkranz, Marco -- Schiemenz, Sandra -- Ziegs, Frank -- Nenkov, Konstantin -- Kostanyan, Aram -- Greber, Thomas -- Wolter, Anja U. B. -- Richter, Manuel -- Büchner, Berndt -- Avdoshenko, Stanislav M. -- Popov, Alexej A.
Air-stable redox-active nanomagnets with lanthanide spins radical-bridged by a metal-metal bond. Nature Communications, 10. s. 571.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Ako sa odstraňujú farmaceutiká na čistiarňach odpadových vôd
Bodík, Igor -- Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš
Ako sa odstraňujú farmaceutiká na čistiarňach odpadových vôd. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 113.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?
Medveďová, Alžbeta -- Vrábová, Lucia
Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Aktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch
Belanská, Bianka -- Hojerová, Jarmila
Aktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
An active indirect solar system for food products drying
Noori, A.W. -- Royen, M.J. -- Haydary, Juma
An active indirect solar system for food products drying. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 142--149.
články v časopisoch2019Podrobnosti
An efficient and selective dllme-gc-ms method developed for the determination of monohydroxy and dihydroxy pahs metabolites in human urine
Zichová, Silvia -- Hrouzková, Svetlana -- Göen, Thomas
An efficient and selective dllme-gc-ms method developed for the determination of monohydroxy and dihydroxy pahs metabolites in human urine. In IMA 2019, 11th International Conference on Instrumental Methods of Analysis. Ioannina, Grécko,: Ioannina University, 2019, s. 139.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
An investigation of cerebral metabolic profile in the rat model of age-related dementia
Kašparová, Svatava -- Gubiová, Veronika -- Melichercik, Ľubomír -- Tvrdík, Tomáš -- Liptaj, Tibor -- Kaliňák, Michal
An investigation of cerebral metabolic profile in the rat model of age-related dementia. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 28. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
An on-line optical thermolysis of the graphene oxide (GO) thin films
Majling, Ján -- Kremničan, Vladimír -- Kovár, Vladimír -- Vretenár, Viliam -- Dubaj, Tibor -- Šimon, Peter
An on-line optical thermolysis of the graphene oxide (GO) thin films. In 5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko. Greifswald, Nemecko,: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, s. 476. ISBN 978-3-940237-59-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal
Plekancová, Michaela -- Ivanová, Lucia -- Řičica, Zdeněk -- Lazor, Michal -- Šurina, Igor -- Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal. In Waste Forum [elektronický zdroj]. 2019, s. 50--58.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant
Páterek, Filip -- Variny, Miroslav
Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analysis of C3 fraction splitting system performance by mathematical modeling in MATLAB environment
Variny, Miroslav -- Furda, Patrik -- Kováč, Norbert -- Mierka, Otto
Analysis of C3 fraction splitting system performance by mathematical modeling in MATLAB environment. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 127--135.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of superhyperfine splitting in EPR spectra of copper complexes
Mazúr, Milan -- Strečanská, Karina
Analysis of superhyperfine splitting in EPR spectra of copper complexes. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 76.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analytical and Monte-Carlo study of spin-crossover in binuclear systems
Pavlik, Ján
Analytical and Monte-Carlo study of spin-crossover in binuclear systems. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 81. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analytická chémia
Labuda, Ján -- Špánik, Ivan -- Tarapčík, Pavol -- Hrouzková, Svetlana -- Vrábel, Viktor -- Benická, Eva -- Hroboňová, Katarína -- Sádecká, Jana -- Beinrohr, Ernest -- Liptaj, Tibor
Analytická chémia. Bratislava,: SCHK, FCHPT STU, 2019. 682 s. ISBN 978-80-8208-012-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA
Tuktamyševová, Kristína -- Labuda, Ján
Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou
Szabóová, Karolína -- Vizárová, Katarína
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza a reprezentovanie riedkych grafov
Fábry, Adam -- Nehéz, Martin
Analýza a reprezentovanie riedkych grafov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch
Jankovičová, Veronika -- Reháková, Milena
Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza antioxidačného potenciálu a biologicky aktívnych látok škoricového oleja
Smorádková, Kristína -- Kreps, František
Analýza antioxidačného potenciálu a biologicky aktívnych látok škoricového oleja. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja
Sluvková, Zuzana -- Daučík, Pavol
Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou
Gallová, Réka -- Čacho, František
Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza jogurtov s využitím kombinácie QuEChERS a disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina
Búčiková, Kristína -- Szarka, Agneša
Analýza jogurtov s využitím kombinácie QuEChERS a disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza možností výroby tiosíranu amónneho
Sujová, Lenka -- Dudáš, Jozef
Analýza možností výroby tiosíranu amónneho. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
Volek, Róbert -- Janošovský, Ján
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek
Bottyánová, Alžbeta -- Lakatoš, Boris
Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
Jediná, Dominika -- Variny, Miroslav
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách
Tóthová, Ivana -- Šoral, Michal
Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Bírošová, Lucia
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater. Environmental science and pollution research, 26. s. 18470--18483.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma
Lefkovitšová, Veronika -- Šimkovič, Martin
Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antibacterial biocompatible electrospun nanofibres based on PCL and erythromycine functionalized halloysite nanotubes
Olejníková, Petra -- Khunová, Viera -- Špitálsky, Zdenko -- Kováčová, Mária -- Berkeš, Dušan -- Ghosal, Kajal
Antibacterial biocompatible electrospun nanofibres based on PCL and erythromycine functionalized halloysite nanotubes. In Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019, s. 59.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antibiotic resistant bacteria in raw milk from wending machines
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Antibiotic resistant bacteria in raw milk from wending machines. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 118. ISBN 978-80-973411-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks
Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia -- Franko, Tomáš -- Micajová, Barbora -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra
Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1. vyd. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, s. 152. ISBN 978-989-54470-0-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antibiotic resistant coliform bacteria in humans and environment
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliform bacteria in humans and environment. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1. vyd. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, s. 99. ISBN 978-989-54470-0-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antibiotic resistant coliforms in humans, food and environment
Bírošová, Lucia -- Krahulcová, Monika -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Štefunková, Andrea -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliforms in humans, food and environment. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 33. ISBN 978-80-973411-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antineoplastická aktivita extraktov a látok kôry smreka obyčajného
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav -- Strižincová, Petra -- Utekalová, Katarína
Antineoplastická aktivita extraktov a látok kôry smreka obyčajného. In 57. Mezinárodní konference o olejích a tucích, 15.-17.5.2019, Třebíč. Praha,: Česká společnost chemická, 2019, s. 94--98. ISBN 978-80-88307-02-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakového
Nuoška, Jakub -- Kreps, František
Antioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakového. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasy
Eliášová, Denisa -- Sekretár, Stanislav
Antioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch
Ondrová, Nikola -- Kreps, František
Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antioxidačné účinky extraktov z fytomasy v bravčovej masti
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Antioxidačné účinky extraktov z fytomasy v bravčovej masti. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 184--189. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10
Uličná, Lucia -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antioxidačný účinok vybraných vonných silíc
Mihaliková, Martina -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný účinok vybraných vonných silíc. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antioxidant Activity and the Tocopherol and Phenol Contents of Grape Residues
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal -- Kyselka, Jan -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Antioxidant Activity and the Tocopherol and Phenol Contents of Grape Residues. BioResources, 14. s. 4146--4156.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC
Matyašovský, Ján -- Sedliačik, Ján -- Šimon, Peter -- Novák, Igor -- Krystofiak, Tomasz -- Jurkovič, Peter -- Duchovič, Peter -- Sedliačiková, Mariana -- Cibulková, Zuzana -- Mičušík, Matej -- Kleinová, Angela
Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC. Journal of the american leather chemists association, 114. s. 20--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antioxidanty vo víne
Kancírová, Eva -- Hybenová, Eva
Antioxidanty vo víne. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antiradikálová aktivita prchavých rastlinných olejov
Ácsová, Aneta -- Maďarová, Dominika -- Hojerová, Jarmila -- Martiniaková, Silvia
Antiradikálová aktivita prchavých rastlinných olejov. In Medzinárodní kosmetologická konference, 2.-4.10.2019, Luhačovice: Sborník přednášek. 1. vyd. Praha,: Kosmetologická společnost ČR, 2019, s. 76--79. ISBN 978-80-904679-3-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016
Hančák, Jaroslav -- Pělucha, Robin
Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016. Tělesná kultura, 41. s. 11--16.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Aplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojov
Hégliová, Diana -- Karovičová, Jolana
Aplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácie nových metodík v organickej syntéze
Lopatka, Pavol -- Gracza, Tibor
Aplikácie nových metodík v organickej syntéze. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Application of conventional MISPE, pipette tip MISPE and magnetic MIP extraction in wine analysis
Hroboňová, Katarína -- Špačková, Andrea -- Ondáková, Martina
Application of conventional MISPE, pipette tip MISPE and magnetic MIP extraction in wine analysis. In HPLC 2019, 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 16.-20.6.2019, Milano. Miláno,: University of Milano-Bicocca, 2019, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of ferrates in wastewater treatment
Híveš, Ján -- Kubiňáková, Emília -- Králiková, Eva -- Zelienka, Peter
Application of ferrates in wastewater treatment. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite. Advances in Materials Science and Engineering, 2019. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Application of photochromic pigment in mass dyed polypropylene fibres intended for intelligent textiles
Hrabovská, Veronika -- Hricová, Marcela -- Ujhelyiová, Anna
Application of photochromic pigment in mass dyed polypropylene fibres intended for intelligent textiles. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 82--90.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Application of solid-phase extraction for isolation of coumarins from wine samples
Hroboňová, Katarína -- Špačková, Andrea -- Ondáková, Martina
Application of solid-phase extraction for isolation of coumarins from wine samples. Nova Biotechnologica et Chimica, 18. s. 37--43.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Applications of monolithic columns in gas chromatography and supercritical fluid chromatography
Zajíčková, Zuzana -- Špánik, Ivan
Applications of monolithic columns in gas chromatography and supercritical fluid chromatography. Journal of Separation Science, 42. s. 999--1011.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions
Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions. Chemical Papers, 73. s. 611--618.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions
Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions. Chemical Papers, 73. s. 611--618.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Are today´s WWTPs able to remove pharmaceuticals?
Bodík, Igor -- Ivanová, Lucia -- Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman
Are today´s WWTPs able to remove pharmaceuticals?. In 4 th Eurasian conference on civil and environmental engineering, 17.-18.6.2019, Istanbul, Turecko. Istanbul,: Gelisim University, 2019, s. 99.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Aromatic profile of Riesling wines obtained by different inoculation strategies
Ďurčanská, Katarína -- Drtilová, Tereza -- Kolek, Emil -- Furdíková, Katarína
Aromatic profile of Riesling wines obtained by different inoculation strategies. In 42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland. Geneva,: OIV, 2019, s. 447--448. ISBN 978-285-038-0105.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Aromatic profile of varietal wine Zweigeltrebe
Drtilová, Tereza -- Ďurčanská, Katarína -- Špánik, Ivan -- Furdíková, Katarína
Aromatic profile of varietal wine Zweigeltrebe. In 42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland. Geneva,: OIV, 2019, s. 456--457. ISBN 978-285-038-0105.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Aromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidum
Tomášiková, Michaela -- Greif, Gabriel
Aromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidum. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method
Casado Villaverde, Irene -- Derco, Ján
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method. Záverečná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Arzén a jeho zlúčeniny
Ondrejkovičová, Iveta
Arzén a jeho zlúčeniny. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 57--71. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Assessing the Main Opportunities Used of Biomass, Biowaste from Forestry, Agro-industrial or Food-industrial Residues into High-value-added Products Associated with Green Solvents
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš
Assessing the Main Opportunities Used of Biomass, Biowaste from Forestry, Agro-industrial or Food-industrial Residues into High-value-added Products Associated with Green Solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 44. ISBN 978-989-20-9622-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Assessing the opportunities for applying deep eutectic solvents for fractionation of beech wood and wheat straw
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Majová, Veronika
Assessing the opportunities for applying deep eutectic solvents for fractionation of beech wood and wheat straw. Cellulose, 26. s. 13--14.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Assessment of oil pollution in river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina) and coastal soil samples
Koljancic, Nemanja -- Vyviurska, Olga -- Balaban, Milica -- Antic, Mališa -- Špánik, Ivan
Assessment of oil pollution in river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina) and coastal soil samples. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 27.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Assessment of 2-phenyl acetate production feasibility using the reactive distillation concept
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Assessment of 2-phenyl acetate production feasibility using the reactive distillation concept. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bacteria, resistant against clinically relevant antibiotics isolated from water sources
Olejníková, Petra -- Drahovská, Hana -- Fujáková, Marta -- Bírošová, Lucia
Bacteria, resistant against clinically relevant antibiotics isolated from water sources. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 66. ISBN 978-80-973411-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente
Prokopová, Dominika -- Dercová, Katarína
Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely
Bruzdová, Martina -- Olejníková, Petra
Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Barium and strontium ferrite-filled composites based on NBR and SBR
Kruželák, Ján -- Lopatková, Martina -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Barium and strontium ferrite-filled composites based on NBR and SBR. Journal of Elastomers and Plastics, 51. s. 421--439.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials
Jurišová, Jana -- Králik, Milan -- Danielik, Vladimír -- Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko
Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 125--126.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Behaviour of Staphylococcus aureus and Escherichia coli at the production of traditional stretched cheese from raw milk
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika
Behaviour of Staphylococcus aureus and Escherichia coli at the production of traditional stretched cheese from raw milk. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 83. ISBN 978-80-973411-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita
Scherhaufer, David -- Caletková, Oľga
Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations
Veverka, Miroslav -- Dubaj, Tibor -- Veverková, Eva -- Šimon, Peter -- Husár, Štefan -- Tomanová, Katarína -- Jorík, Vladimír
Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 129. s. 132--139.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá
Butkovičová, Eva -- Popovičová, Alena
Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bioaktívne látky z odpadov potravinárskych výrob
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Bioaktívne látky z odpadov potravinárskych výrob. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 116--117.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bioaktívne látky z odpadov potravináskych výrob
Holkovičová, Tatiana -- Sekretár, Stanislav
Bioaktívne látky z odpadov potravináskych výrob. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií
Perončík, Martin -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biocatalytic production of natural compounds with in-situ removal of the product from bioreactor
Markoš, Jozef -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário
Biocatalytic production of natural compounds with in-situ removal of the product from bioreactor. In PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts. 1. vyd. Budapešť,: Hungarian Chemical Society, 2019, s. 26. ISBN 978-963-9970-97-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef -- Annus, Július
Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 37. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bioconversion of animal waste fat to bioproducts enriched with gamma-linolenic acid by fungal solid state fermentations
Čertík, Milan -- Janák, Miroslav -- Klempová, Tatiana -- Márová, Ivana -- Shapaval, Volha
Bioconversion of animal waste fat to bioproducts enriched with gamma-linolenic acid by fungal solid state fermentations. In 15th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 19-21 September 2019, Hiroshima, Japan. Hirošima,: Hiroshima University, 2019, s. 9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biodegradable pcl/gel nanofibers for tissue engineering: effect of halloysite on physical and biological properties
Khunová, Viera -- Pavliňáková, Veronika -- Pavliňák, David -- Fohlerová, Zdenka
Biodegradable pcl/gel nanofibers for tissue engineering: effect of halloysite on physical and biological properties. In Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019, s. 16.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biodegradable polymers blends base on polylactic acid (PLA), polyhydroxybutyrate (PHB) and thermoplastic starch (TPS)
Gálisová, Ivana -- Jurkovič, Patrik -- Plavec, Roderik -- Feranc, Jozef -- Vašková, Ida -- Vanovčanová, Zuzana -- Tomanová, Katarína -- Omaníková, Leona -- Medlenová, Elena -- Danišová, Lucia -- Bočkaj, Ján -- Alexy, Pavel -- Repiská, Martina
Biodegradable polymers blends base on polylactic acid (PLA), polyhydroxybutyrate (PHB) and thermoplastic starch (TPS). In Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019, s. 10.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biodegradable softmagnetic polymer nanofibres based on functionalised halloysite
Khunová, Viera -- Škratek, Martin -- Pavliňáková, Veronika -- Fohlerová, Zdenka -- Pavliňák, David
Biodegradable softmagnetic polymer nanofibres based on functionalised halloysite. In Eurofillers Polymerblends: 50 years of Polymer Research at the University of Palermo in honour of the retirement of Prof. Francesco Paolo La Mantia. Palermo, Taliansko,: Università degli Studi di Palermo, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve
Fogašová, Mária -- Vašková, Ida
Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Roháčová, Michaela -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Pavolka, Jakub -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Lépes, Dávid -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biogas production: evaluation of the influence of K2FeO4 pretreatment of maple leaves (Acer platanoides) on microbial consortia composition
Planý, Matej -- Czölderová, Marianna -- Kraková, Lucia -- Puškárová, Andrea -- Bučková, Mária -- Šoltys, Katarína -- Budiš, Jaroslav -- Szemes, Tomáš -- Mackuľak, Tomáš -- Wu, Jer-Horng -- Pangallo, Domenico
Biogas production: evaluation of the influence of K2FeO4 pretreatment of maple leaves (Acer platanoides) on microbial consortia composition. Bioprocess and Biosystems Engineering, 42. s. 1151--1163.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Biochémia a molekulárna biológia na FCHPT STU v Bratislave
Breier, Albert
Biochémia a molekulárna biológia na FCHPT STU v Bratislave. In Biochemické dni 2019. Bratislava,: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019, s. 17. ISBN 978-80-89965-27-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biokatalytická príprava aróm
Forraiová, Denisa -- Rebroš, Martin
Biokatalytická príprava aróm. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biokatalytická príprava metylgalaktozidov
Senciová, Nikoleta -- Hronská, Helena
Biokatalytická príprava metylgalaktozidov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehydu
Kramplová, Zuzana -- Štefuca, Vladimír
Biokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehydu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora
Markoš, Jozef -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora. In Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice. Pardubice: Česká membránová platforma, 2019, s. 11--13. ISBN 978-80-906831-8-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Kando, Róbert -- Markoš, Jozef
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp
Molnárová, Nikoleta -- Hronská, Helena
Biokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve
Vímiová, Viktória -- Olejníková, Petra
Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.)
Lopatková, Tatiana -- Žemlička, Lukáš
Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.). Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biopolyméry mikrorias, štruktúra a vlastností
Halaj, Michal -- Capek, Peter
Biopolyméry mikrorias, štruktúra a vlastností. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bioproduction of phenylacetaldehyde and phenylacetic acid in system of two membrane bioreactors
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Bioproduction of phenylacetaldehyde and phenylacetic acid in system of two membrane bioreactors. In PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts. 1. vyd. Budapešť,: Hungarian Chemical Society, 2019, s. 67. ISBN 978-963-9970-97-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bioproduction of Quercetin and Rutinose Catalyzed by Rutinosidase: Novel Concept of "Solid State Biocatalysis"
Kapešová, Jana -- Petrásková, Lucie -- Markošová, Kristína -- Rebroš, Martin -- Kotik, Michael -- Bojarová, Pavla -- Křen, Vladimír
Bioproduction of Quercetin and Rutinose Catalyzed by Rutinosidase: Novel Concept of "Solid State Biocatalysis". International Journal of Molecular Sciences, 20. s. 1112.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu. In Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště. Chrudim,: Vodní zdroje Ekomonitor, 2019, s. 172--174. ISBN 978-80-88238-14-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bioremediácie – biologické prístupy na dekontamináciu životného prostredia
Dercová, Katarína
Bioremediácie – biologické prístupy na dekontamináciu životného prostredia. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 24--38. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bioremediation vs. Nanoremediation: Degradation of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) Using Integrated Remediation Approaches
Horváthová, Hana -- Lászlová, Katarína -- Dercová, Katarína
Bioremediation vs. Nanoremediation: Degradation of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) Using Integrated Remediation Approaches. Water Air and Soil Pollution, 230. s. 8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Biosensor based on the impedimetric detection of protein residues of influenza virus
Gál, Miroslav -- Dunajová, Aneta Anna -- Tomčíková, Kornélia
Biosensor based on the impedimetric detection of protein residues of influenza virus. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 139.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémii
Kovaneczová, Monika -- Sochr, Jozef
Biosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémii. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biotechnological potential of newly isolated Basidiomycetes red pigmented yeasts
Chreptowitz, K. -- Tkáčová, Jana -- Čertík, Milan -- Mierzejewska, J.
Biotechnological potential of newly isolated Basidiomycetes red pigmented yeasts. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 32.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biotechnologická príprava maltooligosacharidov
Gibalová, Anna -- Hronská, Helena
Biotechnologická príprava maltooligosacharidov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biotransformácie pomocou baktérií Rhodococcus sp.
Kaniaková, Katarína -- Hronská, Helena
Biotransformácie pomocou baktérií Rhodococcus sp. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biotransformation of organic acids by Rhodococcus sp.
Hronská, Helena -- Šilhárová, Dominika -- Rosenberg, Michal
Biotransformation of organic acids by Rhodococcus sp. Agriculture & Food, 7. s. 112--118.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Birza - křís
Furdíková, Katarína
Birza - křís. Vinařský obzor :, 112. s. 242--243.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Bis(3-methylsalicylato)bis(picolinamide)copper(II) complex - preparation, spectral properties and supposed structure
Matejová, Simona -- Puchoňová, Miroslava -- Hrindová, Dominika -- Jorík, Vladimír -- Mazúr, Milan -- Valigura, Dušan
Bis(3-methylsalicylato)bis(picolinamide)copper(II) complex - preparation, spectral properties and supposed structure. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 97--102.
články v časopisoch2019Podrobnosti
BMP tests of lipids produced in industrial WWTP
Hencelová, Kristína -- Jankejech, Peter -- Chávez Fuentes, Juan José -- Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
BMP tests of lipids produced in industrial WWTP. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 183--184. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bolesť driekovej časti chrbta a vytrvalostná sila svalstva trupu mladých volejbalistiek
Zapletalová, Ľudmila -- Hančák, Jaroslav
Bolesť driekovej časti chrbta a vytrvalostná sila svalstva trupu mladých volejbalistiek. Telesná výchova a šport, 29. s. 2--7.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Borem dopované diamantové elektrody - efektivní nástroj na odstaranění mikropolutantů z odpadních vod
Vojs Staňová, Andrea -- Medvecká, Erika -- Grabicová, K. -- Grabic, Roman -- Marton, Marián -- Mackuľak, Tomáš -- Vojs, Marian
Borem dopované diamantové elektrody - efektivní nástroj na odstaranění mikropolutantů z odpadních vod. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 226--230.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Boron-doped diamond-based electrochemical sensors in drug and food analysis
Švorc, Ľubomír -- Sarakhman, Olha
Boron-doped diamond-based electrochemical sensors in drug and food analysis. In BIOMATSEN 2019, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, 12.-18.5.2019, Oludeniz/Mugla, Turkey: Book of Abstracts. 1. vyd. Oludeniz, Turecko,: Aig Tur, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Breaking the border of one second for slow magnetic relaxation of cobalt-based single ion magnets
Rajnák, Cyril -- Moncoľ, Ján -- Titiš, Ján -- Valigura, Dušan -- Boča, Roman
Breaking the border of one second for slow magnetic relaxation of cobalt-based single ion magnets. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 91. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states
Darvasiová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Rapta, Peter -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Hammerich, Ole
B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states. In WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019, s. 121--123.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Caffeine interactions in carboxylatocopper(II) complexes
Puchoňová, Miroslava -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján
Caffeine interactions in carboxylatocopper(II) complexes. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 89. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study
Puchoňová, Miroslava -- Matejová, Simona -- Švorec, Jozef -- Mazúr, Milan -- Jorík, Vladimír -- Moncoľ, Ján -- Valigura, Dušan
Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study. Inorganica Chimica Acta :, 486. s. 324--331.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Can C3N4 fulfill our dream of an efficient visible-light active photocatalyst?
Brezová, Vlasta -- Dvoranová, Dana -- Barbieriková, Zuzana -- Mazúr, Milan
Can C3N4 fulfill our dream of an efficient visible-light active photocatalyst?. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, s. 13. ISBN 978-80-7592-041-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Carboxylic acid separation from its diluted aqueous solution using ionic liquid
Jánošíková, Šárka -- Graczová, Elena -- Steltenpohl, Pavol
Carboxylic acid separation from its diluted aqueous solution using ionic liquid. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 155. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials
Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko -- Králik, Milan -- Gašparovičová, Dana -- Horváth, Blažej
Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials. In EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj. 1. vyd. Frankfurt am Main, Nemecko,: DECHEMA, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals
Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Steltenpohl, Pavol -- Šupa, Ivan
Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals. Waste Management, 85. s. 1--10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Celiakia a výživa
Borošová, Jana -- Mikulajová, Anna
Celiakia a výživa. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Cellular mechanisms of hypoxic-ischemic injury in newborn rats: Blood-brain barrier disruption and cerebral vasogenic edema
Hoskeri, Joy -- Luptáková, Dominika -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Cellular mechanisms of hypoxic-ischemic injury in newborn rats: Blood-brain barrier disruption and cerebral vasogenic edema. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 12.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cereálne nápoje na báze mrlíka čilského
Sedláčková, Kristína -- Karovičová, Jolana
Cereálne nápoje na báze mrlíka čilského. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Grolmusová, Júlia -- Stopka, Ján
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Classification of plum brandies based on phenol and anisole compounds using HPLC
Jakubíková, Michaela -- Sádecká, Jana -- Hroboňová, Katarína
Classification of plum brandies based on phenol and anisole compounds using HPLC. European Food Research and Technology, 245. s. 1709--1717.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Closed-loop dynamic real-time optimization of a batch graft polymerization reactor
Bousbia-Salah, Ryad -- Lesage, F. -- Fikar, Miroslav -- Latifi, M.A.
Closed-loop dynamic real-time optimization of a batch graft polymerization reactor. In 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven. 1. vyd. Amsterdam, Holandsko,: Elsevier, 2019, s. 1345. ISBN 978-0-128-19939-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cold plasma as a novel strategy to fungal inactivation with impact on mycotoxin production
Dylíková, Juliana -- Kaliňáková, Barbora -- Kováčik, Dušan -- Medvecká, Veronika -- Kryštofová, Svetlana -- Hoppanová, Lucia -- Palušková, Veronika -- Zahoranová, Anna
Cold plasma as a novel strategy to fungal inactivation with impact on mycotoxin production. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, s. 27. ISBN 978-80-210-9296-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František -- Dluhý, Marián
Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water. In International Conference Water Resources Protection 2019, From Environmental Goals towards Drinking Water Quality. Bratislava: Slovak Environment Agency, 2019, s. 40--47. ISBN 978-80-8213-005-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Combined DFT and spectroscopic study of biologically active Cu-, Ni-, Co-Quinolone complexes with phenantroline
Malček, Michal -- Kožíšková, Júlia -- Rapta, Peter
Combined DFT and spectroscopic study of biologically active Cu-, Ni-, Co-Quinolone complexes with phenantroline. In ISTCP-X 2019, 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics, 10.-17.7.2019, Tromso, Nórsko. Tromso,: The Arctic University of Norway, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Combined effect of temperature and salt stress on the suface growth of Geotrichum candidum
Koňuchová, Martina -- Valík, Ľubomír
Combined effect of temperature and salt stress on the suface growth of Geotrichum candidum. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 52. ISBN 978-80-973411-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Combining dispersive liquid-liquid microextraction with other sample pre-treatment techniques for pesticide residues isolation and/or preconcentration
Hrouzková, Svetlana -- Nagyová, Veronika
Combining dispersive liquid-liquid microextraction with other sample pre-treatment techniques for pesticide residues isolation and/or preconcentration. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 44--52. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparative expression analysis for whole-cell production of cellobiose
Dobiašová, Hana -- Illeová, Viera
Comparative expression analysis for whole-cell production of cellobiose. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Comparative study of isostructural compounds with potential biological properties by quantum crystallography
Kožíšková, Júlia -- Herich, Peter -- Kožíšek, Jozef
Comparative study of isostructural compounds with potential biological properties by quantum crystallography. In ICDM 2019, Göttingen. Göttingen,: Georg-August-Universität Göttingen, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of acetyl diacylglycerols from Euonymus europaeus and recombinant Yarrowia lipolytica
Hambalko, Jaroslav -- Gajdoš, Peter -- Zuskáčová, Patrícia -- Klempová, Tatiana -- Čertík, Milan
Comparison of acetyl diacylglycerols from Euonymus europaeus and recombinant Yarrowia lipolytica. In EUROBIOTECH 2019, 7th Central European Congress of Life Sciences. Krakow,: Expo, 2019, s. 34.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of Different Adsorption Materials for Pentavalent Arsenic Removal from Drinking Water
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František -- Zembjaková, Ivana -- Casado Villaverde, Irene
Comparison of Different Adsorption Materials for Pentavalent Arsenic Removal from Drinking Water. In 11th Eastern European Young Water Professionals Conference, 1.-5.10.2019, Praha. Praha,: University of Chemistry and Technology, 2019, s. 139--140. ISBN 978-80-7592-054-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of different fluorescence techniques in brandy classification by region of production
Sádecká, Jana -- Uríčková, Veronika -- Májek, Pavel -- Jakubíková, Michaela
Comparison of different fluorescence techniques in brandy classification by region of production. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 216. s. 125--135.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Comparison of LLE, SPE and SBSE for the extraction of organic compounds from Tokaj specialty wines
Machyňáková, Andrea -- Khvalbota, Liudmyla -- Špánik, Ivan
Comparison of LLE, SPE and SBSE for the extraction of organic compounds from Tokaj specialty wines. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of open sun drying and forced air solar drying for mint leaves
Noori, A.W. -- Royen, M.J. -- Haydary, Juma
Comparison of open sun drying and forced air solar drying for mint leaves. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 54. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of simultaneous and postponed treatment of D-galactose induced neurodegeneration in rat model with Huperzine A: in vivo 1H MRS study
Melichercik, Ľubomír -- Tvrdík, Tomáš -- Bačiak, Ladislav -- Klepochová, Radka -- Kašparová, Svatava
Comparison of simultaneous and postponed treatment of D-galactose induced neurodegeneration in rat model with Huperzine A: in vivo 1H MRS study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 56. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of Two Approaches to Agile Manoeuvres via MPC
Fedorová, Kristína -- Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Comparison of Two Approaches to Agile Manoeuvres via MPC. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 38. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of volatiles in noble-rotten and healthy grape berries of Tokaj
Furdíková, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Drtilová, Tereza -- Klempová, Tatiana -- Ďurčanská, Katarína -- Špánik, Ivan
Comparison of volatiles in noble-rotten and healthy grape berries of Tokaj. LWT Food Science and Technology, 105. s. 37--47.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach
Kvasnica, Michal -- Bakaráč, Peter -- Klaučo, Martin
Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach. Systems and Control Letters, 124. s. 19--26.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Composite materials based on active carbon/TiO2 for photocatalytic water purification
Paušová, Šárka -- Riva, Maitheya -- Baudys, Michal -- Krýsa, Josef -- Barbieriková, Zuzana -- Brezová, Vlasta
Composite materials based on active carbon/TiO2 for photocatalytic water purification. Catalysis Today, 328. s. 178--182.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Composition of acetyl diacylglycerols from natural and recombinant yeast source
Hambalko, Jaroslav -- Gajdoš, Peter -- Zuskáčová, Patrícia -- Klempová, Tatiana -- Čertík, Milan
Composition of acetyl diacylglycerols from natural and recombinant yeast source. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 49.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Conformation of dinitroxides and the exchange coupling - is the change intra- or intermolecular?
Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír
Conformation of dinitroxides and the exchange coupling - is the change intra- or intermolecular?. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Constraint analogs of arylceramide HPA-12
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Berkeš, Dušan
Constraint analogs of arylceramide HPA-12. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 176.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Construction of Fuzzy Implication Functions Based on F-chains
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Construction of Fuzzy Implication Functions Based on F-chains. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 315--326. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Continuous product removal with coupled pertraction-adsorption system during bioproduction of 2-phenylethanol
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Continuous product removal with coupled pertraction-adsorption system during bioproduction of 2-phenylethanol. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 55. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen
Hone, Christopher A. -- Lopatka, Pavol -- Munday, Rachel -- O'Kearney-McMullan, Anne -- Kappe, Oliver C.
Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen. ChemSusChem, 12. s. 326--337.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Convex Enclosures for Constrained Reachability Tubes
Villanueva, Mario -- Feng, Xuhui -- Paulen, Radoslav -- Chachuat, Benoit -- Houska, Boris
Convex Enclosures for Constrained Reachability Tubes. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 118.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets
Oravec, Juraj -- Holaza, Juraj -- Horváthová, Michaela -- Nguyen, Ngoc Anh -- Kvasnica, Michal -- Bakošová, Monika
Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets. European Journal of Control, 49. s. 44--52.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Copper(II) carboxylate with nicotinamide. From molecular structure to self-assembly supramolecular networks
Moncoľ, Ján -- Švorec, Jozef -- Segľa, Peter -- Koman, Marian
Copper(II) carboxylate with nicotinamide. From molecular structure to self-assembly supramolecular networks. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 71. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Copper(II) complexes of fenamates. Synthesis, crystal structure, spectroscopy and superoxide dismutase activity
Švorec, Jozef -- Piroš, Milan -- Moncoľ, Ján -- Valko, Marián
Copper(II) complexes of fenamates. Synthesis, crystal structure, spectroscopy and superoxide dismutase activity. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 104. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams
Molnár, Tomáš -- Bartošová, Mária -- Antošová, Monika -- Škultéty, Ľudovít -- Polakovič, Milan
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams. Chemical Papers, 73. s. 713--718.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams
Molnár, Tomáš -- Bartošová, Mária -- Antošová, Monika -- Škultéty, Ľudovít -- Polakovič, Milan
Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams. Chemical Papers, 73. s. 713--718.
články v časopisoch2019Podrobnosti
CO2 capture in a multistage adsorption equipment
Holásek, Tomáš -- Steltenpohl, Pavol
CO2 capture in a multistage adsorption equipment. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Cross-couplings of Nitro Compounds and Their Potential in the Synthesis of Natural Products
Detková, Katarína Ráchel -- Jakubec, Pavol
Cross-couplings of Nitro Compounds and Their Potential in the Synthesis of Natural Products. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Crystal and molecular structure of (cat)2[FeIII(η 3 -dipic)(NCS)3] and (cat)[FeIII(η 3 -dipic)(H2O)(NCS)2] (dipic – pyridine-2,6 dicarboxylate)
Koman, Marian -- Melník, Milan -- Moncoľ, Ján -- Uhrecký, Róbert
Crystal and molecular structure of (cat)2[FeIII(η 3 -dipic)(NCS)3] and (cat)[FeIII(η 3 -dipic)(H2O)(NCS)2] (dipic – pyridine-2,6 dicarboxylate). In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 52. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine
Masárová, Petra -- Boča, Roman -- Moncoľ, Ján
Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine. Inorganic Chemistry Communications, 104. s. 197--200.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction
Marčeková, Michaela -- Gerža, Peter -- Šoral, Michal -- Moncoľ, Ján -- Berkeš, Dušan -- Kolarovič, Andrej -- Jakubec, Pavol
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction. Organic Letters, 21. s. 4580--4584.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cultivation Strategies for Photobionts isolated from lichens
Matejčíková, Anna -- Loureiro, L. -- Polakovič, Milan -- Vicente, A.
Cultivation Strategies for Photobionts isolated from lichens. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 186. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Current trends in liquid chromatography – Ultra high performance liquid chromatography
Hroboňová, Katarína
Current trends in liquid chromatography – Ultra high performance liquid chromatography. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 63--68. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Olejníková, Petra -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 33. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie
Mazáňová, Petra -- Mošovská, Silvia
Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
Miklošová, Simona -- Tiňo, Radko
Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou
Klempová, Simona -- Vizárová, Katarína
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Čistenie odpadových vôd
Derco, Ján
Čistenie odpadových vôd. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 39--56. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Čo je nové vo vyúčbe biochémie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Lakatoš, Boris
Čo je nové vo vyúčbe biochémie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. In Biochemické dni 2019. Bratislava,: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019, s. 44. ISBN 978-80-89965-27-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry
Gaňová, Petra -- Derco, Ján
Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Čegiňová, Katarína -- Bodík, Igor
Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov
Kučera, Jozef -- Mackuľak, Tomáš
Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách
Pavúková, Daniela -- Híveš, Ján
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách
Králiková, Eva -- Híveš, Ján
Degradácia farmaceutík v odpadových vodách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Degradácia organických polutantov
Fašková, Lucia -- Híveš, Ján
Degradácia organických polutantov. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradácia tokoferolov a vznik oxidačných produktov tokoferolov v tepelne namáhaných rastlinných olejoch
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Greifová, Mária -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav
Degradácia tokoferolov a vznik oxidačných produktov tokoferolov v tepelne namáhaných rastlinných olejoch. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 118--119.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradation of organic pollutants
Fašková, Lucia -- Pavúková, Daniela -- Híveš, Ján
Degradation of organic pollutants. In EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019, ISBN 978-961-93849-5-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradation of pharmaceuticals in waste water
Pavúková, Daniela -- Fašková, Lucia -- Híveš, Ján
Degradation of pharmaceuticals in waste water. In EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019, ISBN 978-961-93849-5-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradation studies in food and plant materials
Hrouzková, Svetlana -- Lazić, Sanja -- Ghani, Sherif V. Abdel
Degradation studies in food and plant materials. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 6--12. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Duchoňová, Katarína -- Graczová, Elena
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Ondrigová, Katarína
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. s. 76--80.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Dep eutectic solvents in biomass valorization
Jablonský, Michal -- Šima, Jozef
Dep eutectic solvents in biomass valorization. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 176 s. ISBN 978-80-227-4911-4.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Dependence of blended G-oil well cement phase compositions and properties on the time of hydrothermal curing
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Másilko, Jiří -- Palou, Martin Tchingnabé
Dependence of blended G-oil well cement phase compositions and properties on the time of hydrothermal curing. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement. Praha,: Research of Building Materials, 2019, s. 1--10. ISBN 978-80-906541-4-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Deposits of iron oxides in the human globus pallidus
Svobodová, Helena -- Hlinková, Jana -- Janega, Pavol -- Kosnáč, Daniel -- Filová, Barbora -- Miglierini, Marcel -- Dlháň, Ľubor -- Ehrlich, Hermann -- Valigura, Dušan -- Boča, Roman -- Polák, Štefan -- Nagy, Štefan -- Kopáni, Martin
Deposits of iron oxides in the human globus pallidus. Open Physics, 17. s. 291--298.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Deriváty akridínu v chemoterapii nádorov
Haluška, Dávid -- Paulíková, Helena
Deriváty akridínu v chemoterapii nádorov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Design and synthesis of anticancer 1-hydroxynaphthalene-2-carboxanilides with a p53 independent mechanism of action
Spaczynska, Ewelina -- Mrozek-Wilczkiewicz, Anna -- Malarz, Katarzyna -- Kos, Jiří -- Goněc, Tomáš -- Oravec, Michal -- Gawecki, Robert -- Bak, Andrzej -- Doháňošová, Jana -- Kapustíková, Iva -- Liptaj, Tibor -- Jampílek, Josef -- Musiol, Robert
Design and synthesis of anticancer 1-hydroxynaphthalene-2-carboxanilides with a p53 independent mechanism of action. Scientific Reports, 9. s. 6387.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Design of an optimal solution for water cooling of polymerization reactors on PP3 operation unit
Véghová, Lenka -- Variny, Miroslav -- Margetiny, Tibor
Design of an optimal solution for water cooling of polymerization reactors on PP3 operation unit. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 208. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design of Novel Generations of Planar Sunflower Molecules: Theoretical Comparative Study of Electronic Structure and Charge Transport Characteristics
Cagardová, Denisa -- Matúška, Ján -- Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír
Design of Novel Generations of Planar Sunflower Molecules: Theoretical Comparative Study of Electronic Structure and Charge Transport Characteristics. Journal of Physical Chemistry C, 123. s. 22752--22766.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora
Dunajová, Aneta Anna -- Gál, Miroslav
Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 683--686. ISBN 978-80-223-4711-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties
Malvis, Ana -- Šimon, Peter -- Dubaj, Tibor -- Sládková, Alexandra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sekretár, Stanislav -- Schmidt, Štefan -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Hodaifa, Gassan -- Šurina, Igor
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties. Journal of Chemistry, 2019. s. 1--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing
Velič, Annamarie -- Soldán, Maroš -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor -- Jablonský, Michal
Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing. Wood Research, 64. s. 461--469.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Developing a framework for assessing teaching effectiveness in higher education
Miguel, C.V. -- Moreira, C. -- Alves, M. A. -- Campos, J.B.L.M. -- Glassey, J. -- Schaer, E. -- Kockmann, N. -- Porjazoska Kujumdziski, A. -- Polakovič, Milan -- Madeira, L. M.
Developing a framework for assessing teaching effectiveness in higher education. Education for Chemical Engineers, 29. s. 21--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Development and Implementation of Control Algorithms for Furuta Pendulum
Furka, Matúš -- Klaučo, Martin
Development and Implementation of Control Algorithms for Furuta Pendulum. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 30. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Development of composite filaments for fused deposition modeling of oxide ceramics
Randová, Kristína -- Veteška, Peter -- Hajdúchová, Zora -- Feranc, Jozef -- Tomanová, Katarína -- Plavec, Roderik -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Development of composite filaments for fused deposition modeling of oxide ceramics. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, s. 258.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum
Furka, Matúš -- Klaučo, Martin
Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens
Matejčíková, Anna -- Polakovič, Milan
Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Másilko, Jiří -- Palou, Martin Tchingnabé
Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing. Geothermics, 80. s. 129--137.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy
Vysocká, Kristína -- Šoltésová Prnová, Marta
Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study
Shova, Sergiu -- Vlad, Angelica -- Cazacu, Maria -- Krzystek, J. -- Ozarowski, Andrew -- Malček, Michal -- Bučinský, Lukáš -- Rapta, Peter -- Cano, Joan -- Telser, Joshua -- Arion, Vladimir B.
Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study. Dalton Transactions, 48. s. 5909--5922.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Directed Evolution of an Esterase from Pseudomonas fluorescens Using Non-canonical Amino Acids
Gajdoš, Matúš -- Rebroš, Martin
Directed Evolution of an Esterase from Pseudomonas fluorescens Using Non-canonical Amino Acids. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Discrimination of varietal plum brandies based on phenol and anisole compounds using HPLC
Jakubíková, Michaela -- Sádecká, Jana -- Špánik, Ivan
Discrimination of varietal plum brandies based on phenol and anisole compounds using HPLC. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 13.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Dispersive liquid-liquid microextraction followed by gas chromatographymass spectrometry for the determination of endocrine disrupting pesticides in nutraceutical drops
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Dispersive liquid-liquid microextraction followed by gas chromatographymass spectrometry for the determination of endocrine disrupting pesticides in nutraceutical drops. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 30--36. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Distances between Interval-valued Fuzzy Sets Taking into Account the Width of the Intervals
Takáč, Zdenko -- Fernandez, Javier -- Fumanal, Javier -- Marco-Detchart, Cedric -- Couso, Ines -- Dimuro, Gracaliz Pereira -- Santos, Helida -- Bustince, Humberto
Distances between Interval-valued Fuzzy Sets Taking into Account the Width of the Intervals. In Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE): New Orleans, Louisiana, USA, June 23-26, 2019 [elektronický zdroj]. 1. vyd. New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, ISBN 978-1-5386-1728-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
DMSO metylácie heteroaromátov
Dráb, Ľuboš -- Szolcsányi, Peter
DMSO metylácie heteroaromátov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Does inhibition of yeast efflux pumps really increase sensitivity to antifungal agents?
Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Dekkerová, Jaroslava -- Gášková, Dana -- Elefantová, Katarína -- Olejníková, Petra
Does inhibition of yeast efflux pumps really increase sensitivity to antifungal agents?. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 67. ISBN 978-80-973411-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Dual-Control-Based Approach to Batch Process Operation under Uncertainty Based on Optimality-Conditions Parametrization
Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Dual-Control-Based Approach to Batch Process Operation under Uncertainty Based on Optimality-Conditions Parametrization. Industrial and Engineering Chemistry Research, 58. s. 13508--13516.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Duálna kvalita potravín
Mokošáková, Miriama -- Staruch, Ladislav
Duálna kvalita potravín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín
Mihálová, Lenka -- Štefuca, Vladimír
Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study
Doháňošová, Jana -- Záborský, Ondrej -- Pavlik, Ján
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 50. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Dynamic real-time optimization of batch processes using Pontryagin's minimum principle and set-membership adaptation
Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Dynamic real-time optimization of batch processes using Pontryagin's minimum principle and set-membership adaptation. Computers and Chemical Engineering, 128. s. 488--495.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Educational Device Flexy2 in the Teaching of Experimental Identification
Čirka, Ľuboš -- Kalúz, Martin -- Dzurková, Diana -- Valo, Richard
Educational Device Flexy2 in the Teaching of Experimental Identification. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 239--244. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of biogas addition to boiler fuel on economic aspects of milk drying
Janošovský, Ján -- Marková, Eva -- Kačmárová, Adriána
Effect of biogas addition to boiler fuel on economic aspects of milk drying. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 104. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of cold atmospheric pressure plasma treatment on seed germination and the potential genotoxic impact
Zahoranová, Anna -- Kyzek, Stanislav -- Hoppanová, Lucia -- Medvecká, Veronika -- Tomeková, Juliana -- Holubová, Ľudmila -- Gálová, Eliška
Effect of cold atmospheric pressure plasma treatment on seed germination and the potential genotoxic impact. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019, s. 273--277. ISBN 978-80-8147-089-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of environmental factors on the growth dynamics of microorganisms significant for cheese production during their co-cultivation
Šipošová, Petra -- Koňuchová, Martina -- Medveďová, Alžbeta
Effect of environmental factors on the growth dynamics of microorganisms significant for cheese production during their co-cultivation. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 80. ISBN 978-80-973411-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of ferrates on microbiological pollution of water
Híveš, Ján -- Kubiňáková, Emília -- Fašková, Lucia -- Pavúková, Daniela
Effect of ferrates on microbiological pollution of water. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 124--125.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of Hofmeister series ions on BSA and DNA adsorption on salt-tolerant interaction chromatography membrane
Kurák, Tomáš -- Polakovič, Milan
Effect of Hofmeister series ions on BSA and DNA adsorption on salt-tolerant interaction chromatography membrane. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 42--43. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of Hofmeister series ions on BSA and DNA adsorption on salt-tolerant interaction chromatography (STIC) membrane
Kurák, Tomáš -- Polakovič, Milan
Effect of Hofmeister series ions on BSA and DNA adsorption on salt-tolerant interaction chromatography (STIC) membrane. In Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko: Book of Abstracts. 1. vyd. Milano,: Aidic Servizi, 2019, s. 1794--1795. ISBN 978-88-95608-75-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of intraparticle diffusion on biocatalytic oxidation with substrate cell-poisoning
Polakovič, Milan
Effect of intraparticle diffusion on biocatalytic oxidation with substrate cell-poisoning. In BIOTRANS - 14th International symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 7.-11.7.2019, Groningen, Holandsko. Groningen: University of Groningen, 2019, s. 407.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of lactic acid bactria on growth of Candida parapsilosis
Koňuchová, Martina -- Buchtová, Katarína -- Valík, Ľubomír
Effect of lactic acid bactria on growth of Candida parapsilosis. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 112. ISBN 978-80-973411-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of Silver Nanoparticles towards DNA via Formation of Reactive Oxygen Species.
Nemčeková, Katarína -- Sochr, Jozef -- Labuda, Ján
Effect of Silver Nanoparticles towards DNA via Formation of Reactive Oxygen Species. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 163--166. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of solid-stat fermented feed on quality of hens´ eggs
Klempová, Tatiana -- Slaný, Ondrej -- Maga, Alan -- Marcinčák, Slavomír -- Čertík, Milan
Effect of solid-stat fermented feed on quality of hens´ eggs. In 15th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 19-21 September 2019, Hiroshima, Japan. Hirošima,: Hiroshima University, 2019, s. 39.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of the proteins composition on their electrochemical response
Melníková, Eva -- Izadi, Nasim -- Gál, Miroslav -- Ostatná, Veronika
Effect of the proteins composition on their electrochemical response. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 69.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effective Recursive Set-membership State Estimation for Robust Linear MPC
Valero, Carlos E. -- Paulen, Radoslav
Effective Recursive Set-membership State Estimation for Robust Linear MPC. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 486.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effects of salt type and concentration on protein adsorption in multimodal chromatography
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Effects of salt type and concentration on protein adsorption in multimodal chromatography. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 44. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Efficient robust nonlinear model predictive control via approximate multi-stage programming: A neural networks based approach
Daosud, Wachira -- Kittisupakorn, Paisan -- Fikar, Miroslav -- Lucia, Sergio -- Paulen, Radoslav
Efficient robust nonlinear model predictive control via approximate multi-stage programming: A neural networks based approach. In 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven. 1. vyd. Amsterdam, Holandsko,: Elsevier, 2019, s. 571--576. ISBN 978-0-128-19939-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ekologické a etické aspekty biotechnológií
Šajbidor, Ján -- Šmogrovičová, Daniela
Ekologické a etické aspekty biotechnológií. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 7--12. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrical conductivity of low-temperature sodium-potassium cryolite melts
Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján -- Danielik, Vladimír -- Červenková, Andrea -- Benköová, Michaela
Electrical conductivity of low-temperature sodium-potassium cryolite melts. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 22--26.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes for Al-Zr alloy synthesis
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes for Al-Zr alloy synthesis. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrochemical preparation of Al-Zr alloys
Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján -- Debnárová, Kristína
Electrochemical preparation of Al-Zr alloys. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 126--127.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrolytic colouring of anodized aluminium on tin basis
Šopová, Barbora -- Zemanová, Matilda
Electrolytic colouring of anodized aluminium on tin basis. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 8--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives
Cagardová, Denisa -- Michalík, Martin -- Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír
Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives. Journal of Molecular Structure, 1175. s. 297--306.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Electronic Structure, electron density and charge density of (3-(2'-tetrahydropyranyloxy)-4-methylthiazole-2(3H)-thione)
Vénosová, Barbora -- Bučinský, Lukáš -- Kožíšek, Jozef -- Kožíšková, Júlia -- Hartung, J
Electronic Structure, electron density and charge density of (3-(2'-tetrahydropyranyloxy)-4-methylthiazole-2(3H)-thione). In ICDM 2019, Göttingen. Göttingen,: Georg-August-Universität Göttingen, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy
Žilinská, Veronika -- Dvonka, Vladimír
Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektrochemická výroba vodíka
Pálffy, Maximilián -- Híveš, Ján
Elektrochemická výroba vodíka. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie
Debnárová, Kristína -- Kubiňáková, Emília
Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektrolytická príprava Al-Zr zliatin
Kubiňáková, Emília -- Debnárová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Elektrolytická príprava Al-Zr zliatin. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1. vyd. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 57--61. ISBN 978-80-227-4926-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov
Malovcová, Marika -- Kalúz, Martin
Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elimination of micropollutants from effluents of WWTPs
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor
Elimination of micropollutants from effluents of WWTPs. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 73. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita
Valachová, Viktória -- Popovičová, Alena
Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Enantioseparation of selected amino acids in complex samples using achiral-chiral HPLC
Lomenova, Anna -- Hroboňová, Katarína
Enantioseparation of selected amino acids in complex samples using achiral-chiral HPLC. In ITP 2019, 26th International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques. Toulouse, Francúzsko,: University Paul Sabatier, 2019, s. 149.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Enatioselektívna analýza terpénov prítomných v slovenských tokajských vínach
Khvalbota, Liudmyla -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Enatioselektívna analýza terpénov prítomných v slovenských tokajských vínach. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 106--109. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Endocrine disrupting pesticides in different types of plant-based materials
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Endocrine disrupting pesticides in different types of plant-based materials. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 20--24. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy
Labanc, Márton -- Haydary, Juma
Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Energetická náročnosť Starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Ondra, Daniel -- Lukeš, Vladimír
Energetická náročnosť Starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Enzymatic synthesis of tyrosol galactoside: screening of immobilization resins
Hollá, Veronika -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Enzymatic synthesis of tyrosol galactoside: screening of immobilization resins. In Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko: Book of Abstracts. 1. vyd. Milano,: Aidic Servizi, 2019, s. 1780--1781. ISBN 978-88-95608-75-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Enzymatic synthesis of tyrosol glycosides
Hollá, Veronika -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Enzymatic synthesis of tyrosol glycosides. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 45. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Fraňová, Lucia -- Puchart, Vladimír
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Epithelial cell adhesion on films mimicking surface of polymeric scaffolds of artificial urethra compared to molecular modeling of integrin binding
Kollár, Jakub -- Morelli, Andrea -- Chiellini, Federica -- Miertuš, Stanislav -- Bakoš, Dušan -- Frecer, Vladimír
Epithelial cell adhesion on films mimicking surface of polymeric scaffolds of artificial urethra compared to molecular modeling of integrin binding. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 34. s. 280--290.
články v časopisoch2019Podrobnosti
EPR in Slovakia and Austria
Zalibera, Michal -- Brezová, Vlasta -- Čižmár, Erik -- Jantsch, Wolfgang -- Scharber, Marcus C. -- Sarificici, Niyazi Serdar -- Stolze, Klaus -- Gille, Lars -- Gescheidt, Georg
EPR in Slovakia and Austria. EPR Newsletter, 29. s. 16--20.
články v časopisoch2019Podrobnosti
EPR Insights into the Molecular Gripping Machinery
Zalibera, Michal -- Milic, Jovana -- García-Lopéz, Victor -- Savitsky, Anton -- Lubitz, Wolfgang -- Diederich, Francois
EPR Insights into the Molecular Gripping Machinery. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 24.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts
Dvoranová, Dana -- Barbieriková, Zuzana -- Mazúr, Milan -- García-López, Elisa -- Marci, Giuseppe -- Lušpai, Karol -- Brezová, Vlasta
EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 375. s. 100--113.
články v časopisoch2019Podrobnosti
EPR spectroelectrochemical study on 10-ethyl-7oxo-7H, 10H-pyrido[2, 3-f]quinoxaline derivatives
Lušpai, Karol -- Rapta, Peter -- Barbieriková, Zuzana -- Brezová, Vlasta
EPR spectroelectrochemical study on 10-ethyl-7oxo-7H, 10H-pyrido[2, 3-f]quinoxaline derivatives. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
EPR spectroscopy and Spectroelectrochemistry of New Water-Soluble Copper(II) complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids
Rapta, Peter -- Darvasiová, Denisa -- Afanasenko, Eleonora -- Ohui, Kateryna -- Arion, Vladimir B.
EPR spectroscopy and Spectroelectrochemistry of New Water-Soluble Copper(II) complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
EPR Spin Trapping Technique as a Useful but Tricky Tool in the Studies of Photoinduced Processes
Barbieriková, Zuzana -- Dvoranová, Dana -- Brezová, Vlasta
EPR Spin Trapping Technique as a Useful but Tricky Tool in the Studies of Photoinduced Processes. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 18.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
EPR study of hybrid noble-metals/TiO2 nanomaterials
Dvoranová, Dana -- Barbieriková, Zuzana -- Brezová, Vlasta -- Saeli, Manfredi -- Tobaldi, David. M.
EPR study of hybrid noble-metals/TiO2 nanomaterials. In EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019, ISBN 978-961-93849-5-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
EPR study of photoinduced processes of nobel-metal decorated titanium dioxide photocatalyst
Dvoranová, Dana -- Brezová, Vlasta -- Barbieriková, Zuzana -- Tobaldi, David. M. -- Saeli, Manfredi
EPR study of photoinduced processes of nobel-metal decorated titanium dioxide photocatalyst. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, s. 20. ISBN 978-80-7592-041-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov
Czikhardtová, Kristína -- Dvoranová, Dana
EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Equilibrium properties of multimodal particle and membrane chromatographic adsorbents
Polakovič, Milan -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Kurák, Tomáš -- Molnár, Tomáš
Equilibrium properties of multimodal particle and membrane chromatographic adsorbents. In Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko: Book of Abstracts. 1. vyd. Milano,: Aidic Servizi, 2019, s. 1414--1415. ISBN 978-88-95608-75-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Estery tokoferolov s mastnými kyselinami
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav
Estery tokoferolov s mastnými kyselinami. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 119.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Euonymus europaeus 1,2-diacyl-sn-glycerol:acetyl-CoA acetyltransferase (DAcT) mRNA, complete cds
Mihálik, Daniel -- Kraic, Ján -- Čertík, Milan
Euonymus europaeus 1,2-diacyl-sn-glycerol:acetyl-CoA acetyltransferase (DAcT) mRNA, complete cds. 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MK637625.1/.
audiovizuálna tvorba2019Podrobnosti
Evaluation of glucoraphanin content in a weed plant, Cardaria draba, by liquid chromatography
Polozsányi, Zoltán -- Galádová, Helena -- Jopčík, Martin -- Salaj, Ján -- Šimkovič, Martin
Evaluation of glucoraphanin content in a weed plant, Cardaria draba, by liquid chromatography. In Food/bio/tech, 14th international scientific conference , 16.-18.9.2019, Nitra. Nitra,: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 62. ISBN 978-80-552-2038-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluation of the existing C4 fractionation process retrofit possibility by the incorporation of a heat pump
Variny, Miroslav -- Švistun, Ladislav -- Mierka, Otto -- Kováč, Norbert
Evaluation of the existing C4 fractionation process retrofit possibility by the incorporation of a heat pump. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 209. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Exceptionally slow magnetic relaxation in a mononuclear hexacoordinate Ni(ii) complex
Titiš, Ján -- Chrenková, Veronika -- Rajnák, Cyril -- Moncoľ, Ján -- Valigura, Dušan -- Boča, Roman
Exceptionally slow magnetic relaxation in a mononuclear hexacoordinate Ni(ii) complex. Dalton Transactions, 48. s. 11647--11650.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov
Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETICS"
Antošová, Naďa -- Belániová, Barbora -- Piecková, Elena
Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETICS". Czech Journal of Civil Engineering, 5. s. 7--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step
Vyviurska, Olga -- Gorovenko, Roman -- Panáková, Veronika -- Špánik, Ivan
Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step. Food Analytical Methods, 12. s. 791--798.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Extracellular lipase production by red yeasts cultivated on animal waste fat
Szotkowski, Martin -- Byrtusová, D. -- Matoušková, Petra -- Chrástová, N. -- Těšíková, K. -- Rapta, Marek -- Shapaval, Volha -- Čertík, Milan -- Márová, Ivana
Extracellular lipase production by red yeasts cultivated on animal waste fat. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 53.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Extraction of carboxylic Acids Using Ionic Liquids
Schlosser, Štefan
Extraction of carboxylic Acids Using Ionic Liquids. In Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications. Indore, India: IPS Academy, 2019, s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie
Skubanová, Nikola -- Ház, Aleš
Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Extrakcia polyfenolov hlboko eutektickými rozpúšťadlami zo šťavy plodov rakytníka rešetliakového
Bittnerová, Anna -- Kreps, František
Extrakcia polyfenolov hlboko eutektickými rozpúšťadlami zo šťavy plodov rakytníka rešetliakového. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction
Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal -- Majová, Veronika
Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 45. ISBN 978-989-20-9622-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents
Majová, Veronika -- Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal -- Strižincová, Petra
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 66. ISBN 978-989-20-9622-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Fate of pharmaceuticals through the technological line of WWTP
Ivanová, Lucia -- Bodík, Igor
Fate of pharmaceuticals through the technological line of WWTP. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Fázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojiva
Karľová, Mária -- Danielik, Vladimír
Fázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojiva. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre celiatikov s probiotickým potenciálom
Matejčeková, Zuzana -- Valík, Ľubomír
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre celiatikov s probiotickým potenciálom. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Mononuclear Manganese(II) Complex
Rajnák, Cyril -- Titiš, Ján -- Moncoľ, Ján -- Mičová, R. -- Boča, Roman
Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Mononuclear Manganese(II) Complex. Inorganic Chemistry, 58. s. 991--994.
články v časopisoch2019Podrobnosti
First Total Synthesis of Varioxiranol A
Lásiková, Angelika -- Doháňošová, Jana -- Štiblariková, Mária -- Parák, Martin -- Moncoľ, Ján -- Gracza, Tibor
First Total Synthesis of Varioxiranol A. Molecules, 24. s. 862.
články v časopisoch2019Podrobnosti
First voltammetric protocol for sensitive and selective quantification of non-opioid analgesic nefopam
Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
First voltammetric protocol for sensitive and selective quantification of non-opioid analgesic nefopam. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 68.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Fluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkov
Chovancová, Kristína -- Sádecká, Jana
Fluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis
Oravec, Michal -- Beganovic, Anel -- Gál, Lukáš -- Čeppan, Michal -- Huck, W. Christian
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis. Forensic Science International, 299. s. 128--134.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis
Oravec, Michal -- Beganovic, Anel -- Gál, Lukáš -- Čeppan, Michal -- Huck, W. Christian
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis. Forensic Science International, 299. s. 128--134.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Formation of reactive oxygen species and damage to DNA at UV irradiation of silver nanoparticles
Labuda, Ján -- Sochr, Jozef -- Nemčeková, Katarína -- Tuktamyševová, Kristína -- Kopel, Pavel -- Adam, Vojtech
Formation of reactive oxygen species and damage to DNA at UV irradiation of silver nanoparticles. In 47 th IUPAC World Chemistry Congress, 5.-12.7.2019, Paríž: Abstract Book. 1. vyd. Paríž,: IUPAC, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Fotochemické procesy v atmosfére
Izakovič, Mario
Fotochemické procesy v atmosfére. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 72--87. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Fotoprotektívne účinky prchavých a neprchavých rastlinných olejov a tukov: mýty a fakty
Hojerová, Jarmila -- Janotková, Lívia -- Ácsová, Aneta -- Martiniaková, Silvia
Fotoprotektívne účinky prchavých a neprchavých rastlinných olejov a tukov: mýty a fakty. In Medzinárodní kosmetologická konference, 2.-4.10.2019, Luhačovice: Sborník přednášek. 1. vyd. Praha,: Kosmetologická společnost ČR, 2019, s. 16--19. ISBN 978-80-904679-3-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Fractionation of Wheat Straw Catalyzed by Recyclable Terephthalic Acid
Hronec, Milan -- Fulajtárová, Katarína -- Klempová, Tatiana -- Čertík, Milan
Fractionation of Wheat Straw Catalyzed by Recyclable Terephthalic Acid. Chemistry Select, 4. s. 6060--6065.
články v časopisoch2019Podrobnosti
From phenols to quinones: Thermodynamics of radical scavenging activity of para-substituted phenols
Michalík, Martin -- Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír -- Klein, Erik
From phenols to quinones: Thermodynamics of radical scavenging activity of para-substituted phenols. PHYTOCHEMISTRY, 166. s. 12077.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Fruit batch drying at specific ambient conditions
Royen, M.J. -- Noori, A.W. -- Haydary, Juma
Fruit batch drying at specific ambient conditions. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 57. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Fuel Quality Syngas Production by Two Stage Pyrolysis/Gasification of Solid Waste and Biomass
Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik
Fuel Quality Syngas Production by Two Stage Pyrolysis/Gasification of Solid Waste and Biomass. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 107. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Funkcionalizovaná grafén oxidová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Bugárová, Nikola -- Omastová, Mária
Funkcionalizovaná grafén oxidová nanoplatforma na detekciu rakoviny. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Gas Sweetening Process Simulation - Comparison of equilibrium and nonequilibrium models prediction
Tóth, Tamás -- Samu, Zsolt -- Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana
Gas Sweetening Process Simulation - Comparison of equilibrium and nonequilibrium models prediction. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 165. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Gasification of components of refused-derived fuel (RDF) in two stage laboratory reactor
Šuhaj, Patrik -- Husár, Jakub -- Haydary, Juma
Gasification of components of refused-derived fuel (RDF) in two stage laboratory reactor. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 108. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín
Goneková, Stanislava -- Benická, Eva
GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Gluten-free rice muffins enriched with teff flour
Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Kepičová, Veronika
Gluten-free rice muffins enriched with teff flour. Potravinárstvo, 13. s. 187--193.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Glycosidase-Catalyzed Synthesis of Glycosyl Esters and Phenolic Glycosides of Aromatic Acids
Bassanini, Ivan -- Kapešová, Jana -- Petrásková, Lucie -- Pelantová, Helena -- Markošová, Kristína -- Rebroš, Martin -- Valentová, Kateřina -- Kotik, Michael -- Káňová, Kristýna -- Bojarová, Pavla -- Cvačka, Josef -- Turková, Lucie -- Ferrandi, Erica E. -- Bayout, Ikram -- Riva, Sergio -- Křen, Vladimír
Glycosidase-Catalyzed Synthesis of Glycosyl Esters and Phenolic Glycosides of Aromatic Acids. Advanced Synthesis and Catalysis, 361. s. 2627--2637.
články v časopisoch2019Podrobnosti
GPU accelerated chemical engineering applications
Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
GPU accelerated chemical engineering applications. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 202. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Gumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky
Búdová, Natália -- Hudec, Ivan
Gumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Harmonia axyridis - příčina "beruškové pachuti" ve víne
Ďurčanská, Katarína
Harmonia axyridis - příčina "beruškové pachuti" ve víne. Vinařský obzor :, 112. s. 366--368.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Healthy and noble-rotten grape berries from Tokaj - comprehensive study of volatile profile
Furdíková, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Drtilová, Tereza -- Klempová, Tatiana -- Ďurčanská, Katarína -- Špánik, Ivan
Healthy and noble-rotten grape berries from Tokaj - comprehensive study of volatile profile. In 42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland. Geneva,: OIV, 2019, s. 448--449. ISBN 978-285-038-0105.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Hetero-Michaelova adícia v syntéze biologicky účinných látok.
Ferko, Branislav -- Berkeš, Dušan
Hetero-Michaelova adícia v syntéze biologicky účinných látok. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
High performance GPU programming for chemical engineering applications
Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
High performance GPU programming for chemical engineering applications. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
High-Frequency and -Field EPR (HFEPR) Investigation of a Pseudotetrahedral Cr-IV Siloxide Complex and Computational Studies of Related (CrL4)-L-IV Systems
Bučinský, Lukáš -- Breza, Martin -- Malček, Michal -- Powers, David C. -- Hwang, C.H. -- Krzystek, J. -- Nocera, Daniel G. -- Telser, Joshua
High-Frequency and -Field EPR (HFEPR) Investigation of a Pseudotetrahedral Cr-IV Siloxide Complex and Computational Studies of Related (CrL4)-L-IV Systems. Inorganic Chemistry, 58. s. 4907--4920.
články v časopisoch2019Podrobnosti
High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties
Pogány, Lukáš -- Moncoľ, Ján -- Pavlik, Ján -- Mazúr, Milan -- Šalitroš, Ivan
High-Spin Mononuclear Iron(III) Complexes with Pentadentate Schiff Base Ligands: Structural Analysis and Magnetic Properties. ChemPlusChem, 84. s. 358--367.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats
Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Luptáková, Dominika -- Hoskeri, Joy -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami
Majerová, Melinda -- Galusek, Dušan
Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hustota a viskozita kvapalných hnojív
Szendreiová, Dominika -- Danielik, Vladimír
Hustota a viskozita kvapalných hnojív. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina
Králik, Milan -- Gašparovičová, Dana -- Turáková, Mária -- vallušová, zuzana -- Balko, Jozef -- Major, Peter -- Kučera, Milan -- Puliš, Pavel -- Milkovič, Ondrej
Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina. Chemical Papers, 73. s. 397--414.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Hydrothermal preparation and thermal stability of analcime
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Jurišová, Jana -- Palou, Martin Tchingnabé
Hydrothermal preparation and thermal stability of analcime. In 5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko. Greifswald, Nemecko,: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, s. 480. ISBN 978-3-940237-59-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites
Kováčová, Zuzana -- Bača, Ľuboš -- Neubauer, Erich -- Sedláček, Jaroslav -- Orovčík, Ľubomír -- Kitzmantel, Michael
Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, s. 479.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Characterization and selection of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from traditional and newly-bred vine varieties of Czech Republic and Slovakia
Ďurčanská, Katarína -- Muchová, Lucia -- Drtilová, Tereza -- Olejníková, Petra -- Ženišová, Katarína -- Furdíková, Katarína
Characterization and selection of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from traditional and newly-bred vine varieties of Czech Republic and Slovakia. Journal of Food and Nutrition Research, 58. s. 9--20.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity
Drdajová, Lívia -- Šutý, Štefan
Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, s. 35. ISBN 978-80-210-9296-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami
Dakošová, Olívia -- Gál, Miroslav
Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia diaminooxidázy
Müllerová, Simona -- Markošová, Kristína
Charakterizácia diaminooxidázy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív
Gajdošíková, Hana -- Šmogrovičová, Daniela
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív
Kadlečík, Ivan -- Šmogrovičová, Daniela
Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti
Súkeníková, Diana -- Sádecká, Jana
Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Chemical Composition and Thermal Behavior of Kraft Lignins
Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Šurina, Igor -- Kačík, František -- Bubeníková, Tatiana -- Ďurkovič, Jaroslav
Chemical Composition and Thermal Behavior of Kraft Lignins. Forests, 10. s. 401--412.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Chemical Engineering Process Design and Simulation-Aspen Plus and Aspen HYSYS Applications
Haydary, Juma
Chemical Engineering Process Design and Simulation-Aspen Plus and Aspen HYSYS Applications. Hoboken, NJ, USA: American Institute of Chemical Engineers, 2019. ISBN 978-1-119-08911-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Chemické a biologické vlastnosti propolisu
Kerekesová, Marianna -- Sekretár, Stanislav
Chemické a biologické vlastnosti propolisu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy
Škumátová, Ivana -- Vizárová, Katarína
Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Chemoenzymatická syntéza bioaktívnych glykofenolík
Kis, Peter -- Mastihubová, Mária
Chemoenzymatická syntéza bioaktívnych glykofenolík. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Chiral Separation of VOC’s Present in Slovak Tokaj Wines
Khvalbota, Liudmyla -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Chiral Separation of VOC’s Present in Slovak Tokaj Wines. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Chromatographic determination of products from the aged fibrous cellulosic materials
Hroboňová, Katarína -- Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko -- Králik, Milan
Chromatographic determination of products from the aged fibrous cellulosic materials. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 68.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin
Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. Biotechnology Letters, 41. s. 4--5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Chromatographic separation of enzymes used for the production of terpenes
Karkeszová, Klaudia -- Illeová, Viera -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Chromatographic separation of enzymes used for the production of terpenes. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 135. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Chyby vína - zákaly
Furdíková, Katarína
Chyby vína - zákaly. Vinařský obzor, 112. s. 138--141.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Identification of reactive radical intermediates in photocatalytic systems by indirect EPR techniques
Barbieriková, Zuzana -- Dvoranová, Dana -- Brezová, Vlasta
Identification of reactive radical intermediates in photocatalytic systems by indirect EPR techniques. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Identifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniek
Ondrigová, Anna -- Furdíková, Katarína
Identifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniek. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu
Boháčiková, Viktória -- Caletková, Oľga
Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba
Repaský, Martin -- Šoral, Michal
Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Impact of lignin precipitation on its properties and subsequent use as adhesive
Lisý, Anton -- Strižincová, Petra -- Majová, Veronika -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Impact of lignin precipitation on its properties and subsequent use as adhesive. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Impact of ozone-based processes on wastewater ecotoxicity
Urminská, Barbora -- Derco, Ján
Impact of ozone-based processes on wastewater ecotoxicity. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Impact of the Schiff base ligand substituents on the solid state and solution properties of eleven iron(iii) complexes
Pogány, Lukáš -- Brachňaková, Barbora -- Masárová, Petra -- Moncoľ, Ján -- Pavlik, Ján -- Gál, Miroslav -- Mazúr, Milan -- Herchel, Radovan -- Nemec, Ivan -- Šalitroš, Ivan
Impact of the Schiff base ligand substituents on the solid state and solution properties of eleven iron(iii) complexes. New Journal of Chemistry, 43. s. 13916--13928.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Impedimetric biosensor for the detection of protein virus residues
Gál, Miroslav -- Dunajová, Aneta Anna -- Tomčíková, Kornélia
Impedimetric biosensor for the detection of protein virus residues. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 74--76. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation
Sharma, Ayush -- Valo, Richard -- Kalúz, Martin -- Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation. Journal of Process Control, 76. s. 155--164.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Improved dynamic headspace in-tube extraction for gas chromatographic analysis of Tokaj wine
Vyviurska, Olga -- Hanobiková, Mária -- Špánik, Ivan
Improved dynamic headspace in-tube extraction for gas chromatographic analysis of Tokaj wine. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 245--246. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Improvement of sludge management of municipal WWTP
Gróf, Nikolas -- Hutňan, Miroslav -- Barbušová, Jana -- Hencelová, Kristína -- Prušanská, Milena
Improvement of sludge management of municipal WWTP. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 187--188. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?
Ivanová, Lucia -- Toporcerová, Katarína -- Bodík, Igor
Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 57--60. ISBN 978-1-9993071-2-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
In situ product removal of 2-phenylethanol during its bioproduction in a pertraction-adsorption system
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
In situ product removal of 2-phenylethanol during its bioproduction in a pertraction-adsorption system. In PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts. 1. vyd. Budapešť,: Hungarian Chemical Society, 2019, s. 68. ISBN 978-963-9970-97-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
In vitro growth competition of Lactobacillus plantarum HM1 with pathogenic and food spoilage microorganisms
Matejčeková, Zuzana -- Spodniaková, Sabína -- Koňuchová, Martina -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
In vitro growth competition of Lactobacillus plantarum HM1 with pathogenic and food spoilage microorganisms. Journal of Food and Nutrition Research, 58. s. 236--244.
články v časopisoch2019Podrobnosti
In vivo MRI diffusion tensor imaging in metabolic model of neurodegeneration of the rat brain
Tvrdík, Tomáš -- Melichercik, Ľubomír -- Bačiak, Ladislav -- Kašparová, Svatava
In vivo MRI diffusion tensor imaging in metabolic model of neurodegeneration of the rat brain. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 69. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Independence of regularity conditions of the matrix transformation
Maťašovský, Alexander
Independence of regularity conditions of the matrix transformation. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019, ISBN 978-80-7582-097-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Indirect Detection of DNA Damage at Silver Solid Amalgam Electrodes
Svitková, Veronika -- Labuda, Ján -- Vyskočil, Vlastimil
Indirect Detection of DNA Damage at Silver Solid Amalgam Electrodes. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 193--196. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Indolylglycines Backbones in the Synthesis of Enantiopure 3,3-Spiroindolenines, Indolyl Tetracyclic Hemiaminals, and 3-Indolyl-maleimides Frameworks
Markus, Jozef -- Ferko, Branislav -- Berkeš, Dušan -- Moncoľ, Ján -- Lawson, Ata Martin -- Othman, Mohamed -- Daich, Adam
Indolylglycines Backbones in the Synthesis of Enantiopure 3,3-Spiroindolenines, Indolyl Tetracyclic Hemiaminals, and 3-Indolyl-maleimides Frameworks. European Journal of Organic Chemistry, s. 5662--5677.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of Anion and Cation Structure of Ionic Liquids on Carboxylic Acids Extraction
Marták, Ján -- Schlosser, Štefan
Influence of Anion and Cation Structure of Ionic Liquids on Carboxylic Acids Extraction. Frontiers in Chemistry, 7. s. 117.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of Cu, La, Mn and Ce on textural, structural, acido-basic and catalytic properties of Co-Mg-Al Hydrotalcites in NSR-reaction
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Jorík, Vladimír -- Kučera, Milan
Influence of Cu, La, Mn and Ce on textural, structural, acido-basic and catalytic properties of Co-Mg-Al Hydrotalcites in NSR-reaction. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal -- Hudec, Pavol -- Mikulec, Jozef -- Jorík, Vladimír -- Hájeková, Elena
Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 119--126.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of Pd/C, Ru/C and RuPd/C catalysts on lignin analytical pyrolysis connected with GC/MS
Ház, Aleš -- Chupáčová, Nikola -- Lisý, Anton -- Nadányi, Richard -- Jablonský, Michal -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Šurina, Igor
Influence of Pd/C, Ru/C and RuPd/C catalysts on lignin analytical pyrolysis connected with GC/MS. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, s. 285--286. ISBN 978-963-454-416-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of printing parameters on properties of alumina ceramics prepared by fused filament fabrication
Orlovská, Martina -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich -- Veteška, Peter
Influence of printing parameters on properties of alumina ceramics prepared by fused filament fabrication. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, s. 317.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of printing parameters on the fracture behaviour of dense alumina ceramics
Orlovská, Martina -- Bača, Ľuboš -- Chlup, Zdeněk -- Hadraba, Hynek -- Janek, Marián -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich
Influence of printing parameters on the fracture behaviour of dense alumina ceramics. In Fractography of Advanced Ceramics, FAC 2019, 8.-11.9.2019, Smolenice. Košice,: Institute of Materials Research SAS, 2019, ISBN 978-80-89782-12-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of thermal stresses on the intrinsic bioconstituents of pine needles in a screw pyrolyzer: TG analysis
Mandal, Sandip -- Haydary, Juma -- Gangil, Sandip -- Husár, Jakub -- Jena, P. -- Bhattacharya, T.K.
Influence of thermal stresses on the intrinsic bioconstituents of pine needles in a screw pyrolyzer: TG analysis. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 110. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Informácie o činnosti FEZA, IZA a INZA
Hudec, Pavol
Informácie o činnosti FEZA, IZA a INZA. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 5--10. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Inhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením astaxantínu
Tholtová, Michaela -- Martiniaková, Silvia
Inhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením astaxantínu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereálií
Kubišová, Katarína -- Kohajdová, Zlatica
Inkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereálií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Darvasiová, Denisa -- Rapta, Peter -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Lukeš, Vladimír -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Christensen, Mikkel A. -- Haley, Michael M. -- Hammerich, Ole -- Nielsen, Mogens Brondsted
In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 16.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Integration of process control protection layer into a simulation-based HAZOP tool
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Integration of process control protection layer into a simulation-based HAZOP tool. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 57. s. 291--303.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Intenzifikácia procesu delenia butánov
Variny, Miroslav -- Švistun, Ladislav -- Kováč, Norbert
Intenzifikácia procesu delenia butánov. In QUAERE 2019, roč. IX., Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, 24.-28.6.2019, Hradec Králové. Hradec Králové,: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, s. 927--936. ISBN 978-80-87952-30-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Interval Superposition Arithmetic for Guaranteed Parameter Estimation
Su, Junyan -- Zha, Yanlin -- Wang, Kai -- Villanueva, Mario E. -- Paulen, Radoslav -- Houska, Boris
Interval Superposition Arithmetic for Guaranteed Parameter Estimation. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 574--579.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Interval-valued distances and entropies taking into account the width
Takáč, Zdenko -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Dimuro, Gracaliz Pereira -- Asmus, Tiago -- Castillo, Aitor
Interval-valued distances and entropies taking into account the width. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 140--150. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Interval-valued distances and entropies taking into account the width
Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Takáč, Zdenko
Interval-valued distances and entropies taking into account the width. In The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, s. 6. ISBN 978-83-7996-680-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Intramolekulové modifikácie rekombinantných proteínov
Grivalská, Katarína -- Hegyi, Zuzana
Intramolekulové modifikácie rekombinantných proteínov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Investigation of membrane bioreactor for in situ product removal based on silicone rubber membrane module
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Investigation of membrane bioreactor for in situ product removal based on silicone rubber membrane module. Chemical Papers, 73. s. 2133--2142.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(II) complexes with dichloroacetate as a co-ligand
Palamarciuc, Oleg -- Milunovic, Miljan N. M. -- Sirbu, Angela -- Stratulat, Elena -- Pui, Aurel -- Gligorijevic, Nevenka -- Radulovic, Sinisa -- Kožíšek, Jozef -- Darvasiová, Denisa -- Rapta, Peter -- Enyedy, Eva A. -- Novitchi, Ghenadie -- Shova, Sergiu -- Arion, Vladimir B.
Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(II) complexes with dichloroacetate as a co-ligand. New Journal of Chemistry, 43. s. 1340--1357.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of the liquid recycle in the reactor cascade of an industrial scale ebullated bed hydrocracking unit
Manek, Eduard -- Haydary, Juma
Investigation of the liquid recycle in the reactor cascade of an industrial scale ebullated bed hydrocracking unit. Chinese Journal of Chemical Engineering, 27. s. 298--304.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigations on secondary metabolites of a relict oak: Quercus pontica
Sohretoglu, Didem -- Sevgi, Sezer -- Šoral, Michal -- Renda, Gulin
Investigations on secondary metabolites of a relict oak: Quercus pontica. In Trends in Natural Product Research – PSE Young Scientists’ Meeting, 19.-21.6.2019, Budapešť: Book of Abstracts. 1. vyd. Budapešť: Phytochemical Society of Europe, 2019, s. 52.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Iron(III) complexes with hexadentate Schiff base ligands: investigation of structural and magnetic properties
Pogány, Lukáš -- Pavlik, Ján -- Moncoľ, Ján -- Mazúr, Milan -- Šalitroš, Ivan
Iron(III) complexes with hexadentate Schiff base ligands: investigation of structural and magnetic properties. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 84. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Is time-reversal symmetry capable to deal with the EPR phenomena?
Bučinský, Lukáš
Is time-reversal symmetry capable to deal with the EPR phenomena?. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Isolation of pesticide residues from yoghurt samples by combination of QuEChERS and dispersive liquid-liquid microextraction
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana -- Kostič, Ivana
Isolation of pesticide residues from yoghurt samples by combination of QuEChERS and dispersive liquid-liquid microextraction. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 15.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Iteraction of ferrates(VI) with bacteria from natural sources
Kubiňáková, Emília -- Fašková, Andrea -- Híveš, Ján
Iteraction of ferrates(VI) with bacteria from natural sources. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov
Schulczová, Sára -- Žemlička, Lukáš
Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity
Hajdučková, Vanda -- Koščová, Jana -- Király, Ján -- Bírošová, Lucia
Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 20. ISBN 978-80-971422-9-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\)
Madleňáková, Klaudia -- Ház, Aleš
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Izolácia glukozinolátov z menej známych rastlinných druhov čeľade kapustovité
Polozsányi, Zoltán -- Galádová, Helena -- Šimkovič, Martin
Izolácia glukozinolátov z menej známych rastlinných druhov čeľade kapustovité. In LAKATOŠ, B. -- BREIER, A. -- SULOVÁ, Z. Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná. Bratislava,: Slovenská akadémia vied, 2019, s. 41. ISBN 978-80-972752-6-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami
Záň, Matej -- Šimkovič, Martin
Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry
Godová, Nikoletta -- Horváth, Blažej
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia cyklohexanónu
Závada, Anton -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklohexanónu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia cyklopentanónu
Kajánek, Jakub -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklopentanónu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia furfuralu
Jamborová, Patrícia -- Soták, Tomáš
Katalytická oxidácia furfuralu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným
Kubela, Samuel -- Horváth, Blažej
Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Rejda, Erik -- Horváth, Blažej
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru
Madacki, Igor -- Soták, Tomáš
Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov
Štrpka, Martin -- Gašparovičová, Dana
Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydans
Sochovičová, Miriam -- Štefuca, Vladimír
Kinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydans. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glycerolu
Mésároš, Jakub -- Štefuca, Vladimír
Kinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glycerolu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Klíčky vo výžive
Grögerová, Aneta -- Mošovská, Silvia
Klíčky vo výžive. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie
Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín
Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal
Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Komplexný výpočet mestských ČOV
Tabiš, Matúš -- Drtil, Miloslav
Komplexný výpočet mestských ČOV. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Komplexy železa s vybranými azoligandmi
Václaviková, Ivana -- Tatarko, Miroslav
Komplexy železa s vybranými azoligandmi. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB
Szemanová, Lucia -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlač
Ballek, Juraj -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlač. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Vanek, Andrej -- Hudec, Ivan
Kompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Stromko, Martin -- Hudec, Ivan
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncept terroir vo vinohradníctve a vinárstve
Furdíková, Katarína
Koncept terroir vo vinohradníctve a vinárstve. Vinařský obzor, 112. s. 302--306.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu
Štofa, Jozef -- Kalúz, Martin
Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloides
Jeleňová, Gabriela -- Gajdoš, Peter
Konštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloides. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kontrola a bezpečnosť potravín
Rerková, Dominika -- Minarovičová, Lucia
Kontrola a bezpečnosť potravín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koreňové čistiarne – progresívny spôsob odstraňovania drog, liečiv a ich metabolitov z odpadových vôd
Žabka, Dušan
Koreňové čistiarne – progresívny spôsob odstraňovania drog, liečiv a ich metabolitov z odpadových vôd. Vodohospodársky spravodajca, 62. s. 18--19.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Korózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie tepla
Oravcová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Korózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie tepla. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitie
Viktoryová, Nicolette -- Blaškovičová, Jana
Kovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselín
Farkašová, Natália -- Jakubec, Pavol
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc
Malotová, Viktória -- Hutňan, Miroslav
Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kvantová kryštalografia
Podhorský, Michal -- Bučinský, Lukáš
Kvantová kryštalografia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kyselina hyalurónová – jej využitie v medicíne a kozmetike
Medveďová, Alžbeta
Kyselina hyalurónová – jej využitie v medicíne a kozmetike. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. s. 20.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok
Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 183 s. ISBN 978-80-227-4906-0.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Laccase from Botryosphaeria rhodina MAMB-05 as a biological component in electrochemical biosensing devices
Moraes, Jaqueline Tobias -- Salamanca-Neto, Carlos Alberto Rossi -- Švorc, Ľubomír -- Schirmann, Jeseka G. -- Barbosa-Dekker, Aneli M. -- Dekker, Robert F. H. -- Sartori, Elen Romão
Laccase from Botryosphaeria rhodina MAMB-05 as a biological component in electrochemical biosensing devices. Analytical Methods, 11. s. 717--720.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Laktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiu
Idunková, Alžbeta -- Paulíková, Helena
Laktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie
Sojková, Miroslava -- Elefantová, Katarína
Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
LC-ESI-MS/MS method for the detection of residual pharmaceuticals in groundwater using direct injection
Keršňáková, Zuzana -- Lemak, Ivana -- Hrouzková, Svetlana -- Mackových, Daniela
LC-ESI-MS/MS method for the detection of residual pharmaceuticals in groundwater using direct injection. In 20. Škola hmotnostní spektrometrie, 9.-13.9.2019, Špindleruv Mlýn, Česko: Kniha abstraktů elektronický zdroj. 1. vyd. Hradec Králové,: Katedra analytické chemie FaF UK, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo MR spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie
Mydliarová, Dominika -- Kašparová, Svatava
Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo MR spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Low-temperature atmospheric pressure plasma in sprouts decontamination
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Mikulajová, Anna -- Omasta, Samuel -- Staňo, Ľubomír -- Zahoranová, Anna
Low-temperature atmospheric pressure plasma in sprouts decontamination. In Frontiers in Redox Biology and Medicine, 8th FiRBaM, 5.-8.8.2019, Greifswald, Nemecko. 1. vyd. Greifswald, Nemecko,: Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie, 2019, s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Low-temperature Electrolytes for Aluminium Technology
Híveš, Ján -- Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír
Low-temperature Electrolytes for Aluminium Technology. In Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko: Book of Abstracts. 1. vyd. Milano,: Aidic Servizi, 2019, s. 1907--1908. ISBN 978-88-95608-75-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Low-temprature plasma treatment of selected cereals
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Tóthová, Kitti -- Mikulajová, Anna -- Zahoran, Miroslav -- Zahoranová, Anna
Low-temprature plasma treatment of selected cereals. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019, s. 244--248. ISBN 978-80-8147-089-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Magnetic composites based on NR and strontium ferrite
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Magnetic composites based on NR and strontium ferrite. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 63--69.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites
Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír -- Dosoudil, Rastislav -- Kruželák, Ján
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Melville: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Magnetic properties of iron oxides present in the human brain
Dlháň, Ľubor -- Kopáni, Martin -- Boča, Roman
Magnetic properties of iron oxides present in the human brain. Polyhedron, 157. s. 505--510.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Magnetic response of bovine spleen
Dlháň, Ľubor -- Krylov, Roman -- Kopáni, Martin -- Boča, Roman
Magnetic response of bovine spleen. In Nova Biotechnologica et Chimica. 2019, s. 52--58.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva
Otruba, Ján -- Kruželák, Ján
Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control
Kiš, Karol -- Klaučo, Martin
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 43. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws
Kiš, Karol -- Klaučo, Martin
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Machine learning-based warm starting of active set methods in embedded model predictive control
Klaučo, Martin -- Kalúz, Martin -- Kvasnica, Michal
Machine learning-based warm starting of active set methods in embedded model predictive control. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 77. s. 1--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Management of oxidative stress and other pathologies in Alzheimer´s disease
Šimunková, Miriama -- Alwasel, Saleh Hamad Amad -- Alhazza, Ibrahim M. -- Jomová, Klaudia -- Kollár, Vojtech -- Rusko, Miroslav -- Valko, Marián
Management of oxidative stress and other pathologies in Alzheimer´s disease. Archives of Toxicology, 93. s. 2491--2513.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Masové podujatia ako bodové zdroje endokrinných disruptorov
Horáková, Ivana -- Mackuľak, Tomáš -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea
Masové podujatia ako bodové zdroje endokrinných disruptorov. In Endocrine regulations. 2019, s. 32.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Matematické a experimentálne modelovanie farmaceutických jednotkových operácií
Rajniak, Pavol
Matematické a experimentálne modelovanie farmaceutických jednotkových operácií. Habilitačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
Bartoš, Matej -- Labovský, Juraj
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí
Karas, Denis -- Labovský, Juraj
Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie
Vagaská, Zuzana -- Mihaľ, Mário
Matematické modelovanie ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Vavro, Matej -- Mihaľ, Mário
Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd
Bartók, Zoltán -- Bodík, Igor
Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie
Šimášek, Martin -- Variny, Miroslav
Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mathematical model of screw pyrolysis reactor
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Béreš, Matúš
Mathematical model of screw pyrolysis reactor. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 225. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mathematical modelling of natural flavours production and separation in hybrid system of two membrane bioreactors
Vavro, Matej -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Mathematical modelling of natural flavours production and separation in hybrid system of two membrane bioreactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 167. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mechanical and Microstructural Characterization of Powder Medium Entropy Alloy
Moravčík, Igor -- Kováčová, Zuzana -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich -- Dlouhý, Ivo
Mechanical and Microstructural Characterization of Powder Medium Entropy Alloy. In Materials Science Forum, Vol. 241: Proceedings Paper. 1. vyd. Zurich: Trans Tech Publications, Ltd., 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Meranie mitochondriálneho membránového potenciálu s JC-1 v bunkách L1210 exprimujúcich P-glykoproteín
Elefantová, Katarína -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Meranie mitochondriálneho membránového potenciálu s JC-1 v bunkách L1210 exprimujúcich P-glykoproteín. In LAKATOŠ, B. -- BREIER, A. -- SULOVÁ, Z. Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná. Bratislava,: Slovenská akadémia vied, 2019, s. 20--22. ISBN 978-80-972752-6-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Metabolic engineering of Yarrowia lipolytica for production of attractive lipophilic compounds
Gajdoš, Peter -- Hambalko, Jaroslav -- Čertík, Milan
Metabolic engineering of Yarrowia lipolytica for production of attractive lipophilic compounds. In EUROBIOTECH 2019, 7th Central European Congress of Life Sciences. Krakow,: Expo, 2019, s. 30.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Metal - metal interactions and spin state preference
Vénosová, Barbora -- Malček, Michal -- Puškárová, Ingrid -- Kožíšek, Jozef -- Bučinský, Lukáš
Metal - metal interactions and spin state preference. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Metal-Free and Heterogeneous Photocatalytic Reduction of 4-Nitroaniline by a Poly(Ethylene Glycol)-Supported Eosin Dye under Visible-Light Exposure
Chibac, Andreea L. -- Melinte, Violeta -- Brezová, Vlasta -- Renard, Estelle -- Brosseau, Arnaud -- Langlois, Valerie -- Versace, Davy-Louis
Metal-Free and Heterogeneous Photocatalytic Reduction of 4-Nitroaniline by a Poly(Ethylene Glycol)-Supported Eosin Dye under Visible-Light Exposure. ChemCatChem, 11. s. 3307--3317.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Metódy dvojúrovňovej optimalizácie
Boroš, Daniel -- Paulen, Radoslav
Metódy dvojúrovňovej optimalizácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Metódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch
Šoucová, Paula -- Martiniaková, Silvia
Metódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou
Pavličková, Michaela -- Mikula, Milan
Mezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Microbial biotechnology as a platform for preparation and application of biologically active lipophilic compounds
Čertík, Milan -- Klempová, Tatiana -- Gajdoš, Peter
Microbial biotechnology as a platform for preparation and application of biologically active lipophilic compounds. In Trends and prospects of med/pharma biotechnologies in Europe, towards strengthening regional cooperation including CEE countriess. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019, s. 47. ISBN 978-80-8105-996-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján -- Griebler, Christian
Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 74. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microbiological safety of pasta filata cheeses production
Lehotová, Veronika -- Zelmanová, Barbora -- Urgelová, Karla -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Microbiological safety of pasta filata cheeses production. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 57. ISBN 978-80-973411-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microplastics as an Environmental Risk
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Ryba, Jozef -- Kecskésová, Stanislava -- Mackuľak, Tomáš
Microplastics as an Environmental Risk. Chemické listy, 113. s. 16--22.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Microstructure and mechanical properties of Ti64-B4C composites prepared by additive manufacturing
Bača, Ľuboš -- Ariza, Enrique -- Meuthen, John -- Stelzer, Nils -- Neubauer, Erich -- Kitzmantel, Michael
Microstructure and mechanical properties of Ti64-B4C composites prepared by additive manufacturing. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, s. 23.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?
Bachratá, Nikoleta -- Mackuľak, Tomáš
Mikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiálna degradácia ropných uhľovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján
Mikrobiálna degradácia ropných uhľovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese. In Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 52--55. ISBN 978-80-8213-003-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovej
Koričár, Radovan -- Illeová, Viera
Mikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Šokyová, Monika -- Mihaľ, Mário
Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
Urbanová, Petra -- Vizárová, Katarína
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov
Kazánová, Kristína -- Jančovičová, Viera
Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická kvalita parených syrov
Prágerová, Mária -- Medveďová, Alžbeta
Mikrobiologická kvalita parených syrov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum
Mikušová, Dominika -- Koňuchová, Martina
Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická príprava sladidiel
Malý, Oliver -- Markošová, Kristína
Mikrobiologická príprava sladidiel. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov
Svitková, Natália -- Hojerová, Jarmila
Mikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikroextrakcia jednou kvapkou na izoláciu rezíduí pesticídov z mlieka
Kubasová, Nikola -- Brisudová, Adriana -- Hrouzková, Svetlana
Mikroextrakcia jednou kvapkou na izoláciu rezíduí pesticídov z mlieka. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 141--142.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mikroplasty - problém súčasnosti ?
Kuchár, Marián -- Mackuľak, Tomáš
Mikroplasty - problém súčasnosti ?. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikropolutanty v odpadových vodách
Zelienka, Peter -- Híveš, Ján
Mikropolutanty v odpadových vodách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mimicking Predictive Control with Neural Networks in Domestic Heating Systems
Löhr, Yannik -- Klaučo, Martin -- Kalúz, Martin -- Mönnigmann, Martin
Mimicking Predictive Control with Neural Networks in Domestic Heating Systems. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 19--24. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch
Haššo, Marek -- Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch. In 22. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru Analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2019", 6.-7.2.2019, Univerzitní centrum MU, Šlapanice, Česko. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 34--38.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mitigation of sulphide inhibition in anaerobic treatment of wastewater with a high sulphur content
Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hencelová, Kristína -- Szabová, Petra -- Hutňan, Miroslav
Mitigation of sulphide inhibition in anaerobic treatment of wastewater with a high sulphur content. In 4 th Eurasian conference on civil and environmental engineering, 17.-18.6.2019, Istanbul, Turecko. Istanbul,: Gelisim University, 2019, s. 53.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Model of neonatal HIE in newborn rats for testing pharmacological and non-pharmacological interventions
Juránek, Ivo -- Luptáková, Dominika -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Hoskeri, Joy
Model of neonatal HIE in newborn rats for testing pharmacological and non-pharmacological interventions. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 14--15.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Mészáros, Alajos
Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 228--233. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modeling of lactic acid fermentation of soy formulation with Lactobacillus plantarum HM1
Matejčeková, Zuzana -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modeling of lactic acid fermentation of soy formulation with Lactobacillus plantarum HM1. Food Science and Technology International, 25. s. 141--149.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modeling of Odor from a Particleboard Production Plant
Velič, Annamarie -- Šurina, Igor -- Ház, Aleš -- Vossen, Frans -- Ivanova, Irina -- Soldán, Maroš
Modeling of Odor from a Particleboard Production Plant. Journal of Wood Chemistry and Technology, s. 1--10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modeling of 2-phenylethanol adsorption onto polymeric resin from aqueous solution: Intraparticle diffusion evaluation and dynamic fixed bed adsorption
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Modeling of 2-phenylethanol adsorption onto polymeric resin from aqueous solution: Intraparticle diffusion evaluation and dynamic fixed bed adsorption. Chemical Engineering Research and Design, 147. s. 292--304.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column
Mojto, Martin -- Paulen, Radoslav -- Ľubušký, Karol -- Fikar, Miroslav
Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column. In Advanced Process Modelling Forum 2019. Londýn: Process Systems Enterprise Ltd., 2019, s. 5--6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor
Bakošová, Monika -- Trautenberger, Rudolf -- Derco, Ján -- Kavor, Juraj -- Valiauga, Petra -- Oravec, Juraj -- Vasičkaninová, Anna
Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 29. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelling growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature: Effects of media
Matejčeková, Zuzana -- Spodniaková, Sabína -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modelling growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature: Effects of media. Journal of Food and Nutrition Research :, 58. s. 125--134.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modelling Modern Ways of Chemical Recovery Processes in Pulp and Paper Mills
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modelling Modern Ways of Chemical Recovery Processes in Pulp and Paper Mills. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelling of patulin adsorption to bacterial cell pellets in apple juice
Marková, Eva -- Antošová, Monika
Modelling of patulin adsorption to bacterial cell pellets in apple juice. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Lehotová, Michaela -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd
Križan, Darko -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd
Kavor, Juraj -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu
Švistun, Ladislav -- Mierka, Otto
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri
Samu, Zsolt -- Labovská, Zuzana
Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému
Moravčík, Miroslav -- Labovský, Juraj
Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynu
Tóth, Tamás -- Labovská, Zuzana
Modelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Molovčák, Adrián -- Derco, Ján
Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie rektifikačnej kolóny
Jánošíková, Šárka -- Steltenpohl, Pavol
Modelovanie rektifikačnej kolóny. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie rozsiahlej priemyselnej potrubnej siete chladiacej vody
Véghová, Lenka -- Béreš, Matúš -- Variny, Miroslav -- Margetiny, Tibor -- Mierka, Otto
Modelovanie rozsiahlej priemyselnej potrubnej siete chladiacej vody. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Moderate deviation and restricted equivalence functions for measuring similarity between data
Altalhi, A. H. -- Forcen, J. -- Pagola, Miguel -- Barrenechea, Edurne -- Bustince, Humberto -- Takáč, Zdenko
Moderate deviation and restricted equivalence functions for measuring similarity between data. Information Sciences, 501. s. 19--29.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modern ways of chemical recovery processes in pulp and paper mills
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modern ways of chemical recovery processes in pulp and paper mills. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 113. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Moderné elektrochemické postupy využívajúce pokročilé elektródové materiály v analýze liečiv
Benková, Alžbeta -- Švorc, Ľubomír
Moderné elektrochemické postupy využívajúce pokročilé elektródové materiály v analýze liečiv. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Moderné metódy IČ spektroskopie a ich využitie pri výskume usporiadania alkylamóniových katiónov interkalovaných v montmorillonitoch
Slaný, Michal -- Madejová, Jana
Moderné metódy IČ spektroskopie a ich využitie pri výskume usporiadania alkylamóniových katiónov interkalovaných v montmorillonitoch. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter
Šašura, Michal -- Tiňo, Radko
Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modifikácia zmesí elastomérov
Malčeková, Terézia -- Hudec, Ivan
Modifikácia zmesí elastomérov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Molecular aspects of neonatal brain hypoxic-ischemic injury
Luptáková, Dominika -- Hoskeri, Joy -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Molecular aspects of neonatal brain hypoxic-ischemic injury. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 17--18.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Molecularly imprinted polymers
Lomenova, Anna -- Hroboňová, Katarína
Molecularly imprinted polymers. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 5 s.
zborník2019Podrobnosti
Molecularly Imprinted Polymers as Chiral Stationary Phases in HPLC
Lomenova, Anna -- Hroboňová, Katarína
Molecularly Imprinted Polymers as Chiral Stationary Phases in HPLC. Chemické listy, 113. s. 156--164.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v mestskej kanalizácii
Hanuljaková, Hana -- Mackuľak, Tomáš
Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v mestskej kanalizácii. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation
Valiauga, Petra -- Paulen, Radoslav
Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 112.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation: Influence of the Measurement
Valiauga, Petra -- Paulen, Radoslav
Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation: Influence of the Measurement. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 256--261. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Možnosti hľadania antifungálnych zlúčenín novej generácie
Víglaš, Ján -- Ježíková, Zuzana -- Jelínková, Lenka -- Olejníková, Petra
Možnosti hľadania antifungálnych zlúčenín novej generácie. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 46. ISBN 978-80-971422-9-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Možnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Michnová, Lucia -- Lakatoš, Boris
Možnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôd
Medvecká, Katarína -- Czölderová, Marianna
Možnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti odstraňovania mikroplastov z odpadových vôd
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Kučera, Jozef -- Mackuľak, Tomáš
Možnosti odstraňovania mikroplastov z odpadových vôd. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 453--456.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Možnosti prípravy maltotriózy z pululánu
Pacolová, Mária -- Hronská, Helena
Možnosti prípravy maltotriózy z pululánu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti prírodných látok pri fotoprotekcii kože
Černáková, Lucia -- Martiniaková, Silvia
Možnosti prírodných látok pri fotoprotekcii kože. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti regenerácie klinoptilolitu ako katalyzátora pri katalytickej pyrolýze plastov
Vasilkovová, Božena -- Česáková, Jana -- Hájeková, Elena -- Hudec, Pavol
Možnosti regenerácie klinoptilolitu ako katalyzátora pri katalytickej pyrolýze plastov. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 38--45. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch
Tothová, Karolína -- Hutňan, Miroslav
Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti stabilizácie bravčovej masti vybranými extraktmi z fytomasy
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Staruch, Ladislav
Možnosti stabilizácie bravčovej masti vybranými extraktmi z fytomasy. Maso, 30. s. 42--44.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
Švábik, Peter -- Tiňo, Radko
Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd
Kováčová, Monika -- Bodík, Igor
Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov
Toporcerová, Katarína -- Bodík, Igor
Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách
Kolarič, Lukáš -- Šimko, Peter
Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 113--118. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Možnosti zvýšenia obsahu celkovej potravinovej vlákniny v cereálnych produktoch
Kuchtová, Veronika -- Karovičová, Jolana
Možnosti zvýšenia obsahu celkovej potravinovej vlákniny v cereálnych produktoch. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
MPC-Based Reference Governors: Theory and Case Studies
Klaučo, Martin -- Kvasnica, Michal
MPC-Based Reference Governors: Theory and Case Studies. Londýn,: Springer, 2019. 137 s. ISBN 978-3-030-17404.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Music festivals and drugs: Wastewater analysis
Mackuľak, Tomáš -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Golovko, Oksana -- Koba, Olga -- Mackuľaková, Markéta -- Špalková, Viera -- Gál, Miroslav -- Grabic, Roman
Music festivals and drugs: Wastewater analysis. Science of the Total Environment, 659. s. 326--334.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky
Batunová, Petra -- Dercová, Katarína
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry. In Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 142--143. ISBN 978-80-8213-003-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Nanocrystalline Ni-W alloy catalyst for alkaline water electrolysis
Zemanová, Matilda -- Ábel, Maroš
Nanocrystalline Ni-W alloy catalyst for alkaline water electrolysis. In STEHLÍK, K. Hydrogen Days 2019, Through collaboration to the deployment of H2 technologies. Praha, 2019: Česká vodíková technologická platforma, 2019, s. 65. ISBN 978-80-907264-2-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie
Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Mackuľak, Tomáš
Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie. Chemické listy, 113. s. 97--103.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nanomolar Quantification of Polydatin at Boron Doped Diamond Electrode. Application in Dietary Supplements
Durdic, Sladana -- Vukojevic, Vesna -- Ognjanovic, Miloš -- Švorc, Ľubomír -- Mutic, Jelena -- Stanković, Dalibor
Nanomolar Quantification of Polydatin at Boron Doped Diamond Electrode. Application in Dietary Supplements. International Journal of Electrochemical Science, 14. s. 5086--5095.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study
Mierka, Otto -- Variny, Miroslav -- Skalíková, Ingrida -- Sámel, Peter -- Kizek, Ján -- Súth, Róbert -- Nagy, Karol
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study. Civil and Environmental Engineering Reports, 29. s. 102--118.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny jablčnej
Jurčiová, Kristína -- Ačai, Pavel
Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny jablčnej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh biotechnologickej výroby lipázy
Chomjaková, Daniela -- Antošová, Monika
Návrh biotechnologickej výroby lipázy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky
Krekulová, Martina -- Haydary, Juma
Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh membránového modulu na hemodialýzu
Beňová, Frederika -- Stopka, Ján
Návrh membránového modulu na hemodialýzu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3
Véghová, Lenka -- Variny, Miroslav
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovej
Chmúrny, Rastislav -- Labovská, Zuzana
Návrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadiaceho systému pre pasterizačný proces
Čizmazia, Oliver -- Kalúz, Martin
Návrh riadiaceho systému pre pasterizačný proces. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu
Horváthová, Michaela -- Oravec, Juraj
Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh technológie na výrobu formaldehydu
Lukovicsová, Lilla -- Labovský, Juraj
Návrh technológie na výrobu formaldehydu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh
Gergelyová, Kitty -- Zakhar, Ronald
Návrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka
Myšiak, Juraj -- Janošovský, Ján
Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh výroby kyseliny R-mandľovej
Šinský, Pavol -- Antošová, Monika
Návrh výroby kyseliny R-mandľovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Netradičné zdroje škrobu
Barančinová, Juliana -- Minarovičová, Lucia
Netradičné zdroje škrobu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Neurodevelopmental outcome of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy studied in newborn rats
Kapoor, Sonam -- Regeš, Michal -- Luptáková, Dominika -- Bačiak, Ladislav -- Hoskeri, Joy -- Juránek, Ivo
Neurodevelopmental outcome of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy studied in newborn rats. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 16.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
New Generations of Sunflower Molecules: Theoretical Study of Electronic Structure and Charge Transport Characteristics
Cagardová, Denisa -- Lukeš, Vladimír
New Generations of Sunflower Molecules: Theoretical Study of Electronic Structure and Charge Transport Characteristics. In CESTC 2019. Wien: Universität Wien, 2019, s. 53.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
New series of mixed-ligand Cu(II) complexes: structure and bioactivity
Jozefíková, Flóra -- Psomas, George -- Moncoľ, Ján
New series of mixed-ligand Cu(II) complexes: structure and bioactivity. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 48. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
New Water-Soluble Copper(II) Complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids: Insights into the Anticancer and Antibacterial Mode of Action
Ohui, Kateryna -- Afanasenko, Eleonora -- Bacher, Felix -- Ting, Rachel Lim Xue -- Zafar, Ayesha -- Blanco-Cabra, Nuria -- Torrents, Eduard -- Dőmőtor, Orsolya -- May, Nóra V. -- Darvasiová, Denisa -- Enyedy, Éva A. -- Popović-Bijelić, Ana -- Reynisson, Johannes -- Rapta, Peter -- Babak, Maria V. -- Pastorin, Giorgia -- Arion, Vladimir B.
New Water-Soluble Copper(II) Complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids: Insights into the Anticancer and Antibacterial Mode of Action. Journal of medicinal chemistry, 62. s. 512--530.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nickel release from nanocrystalline nickel and its alloys in artificial sweat solution
Zemanová, Matilda -- Druga, Jakub -- Ábel, Maroš -- Dobročka, Edmund -- Bujdoš, Marek
Nickel release from nanocrystalline nickel and its alloys in artificial sweat solution. In Euroccor 2019, 9.-13.9.2019, Seville, Spain. Madrid,: SOCIEMAT, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Nickel(II) Complexes with Redox Noninnocent Octaazamacrocycles as Catalysts in Oxidation Reactions
Dobrov, Anatolie -- Darvasiová, Denisa -- Zalibera, Michal -- Bučinský, Lukáš -- Puškárová, Ingrid -- Rapta, Peter -- Shova, Sergiu -- Dumitrescu, Dan -- Martins, Luísa M. D. R. S. -- Pombeiro, Armando J.L. -- Arion, Vladimir B.
Nickel(II) Complexes with Redox Noninnocent Octaazamacrocycles as Catalysts in Oxidation Reactions. Inorganic Chemistry, 58. s. 11133--11145.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nitrogen Removal by Co-Immobilized Anammox and Ammonia-Oxidizing Bacteria in Wastewater Treatment
Dolejš, Igor -- Stloukal, Radek -- Rosenberg, Michal -- Rebroš, Martin
Nitrogen Removal by Co-Immobilized Anammox and Ammonia-Oxidizing Bacteria in Wastewater Treatment. Catalysts, 9. s. 523.
články v časopisoch2019Podrobnosti
NMR spectroscopy of the rat heart in diabetes
Kaliňák, Michal -- Liptaj, Tibor -- Bauerová, Aneta -- Ferko, Miroslav
NMR spectroscopy of the rat heart in diabetes. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 53. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid
Liptaj, Tibor -- Marták, Ján -- Schlosser, Štefan
NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 55. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Non-Energy Use of Fuels in the Greenhouse Gas Emission Reporting
Krtková, Eva -- Danielik, Vladimír -- Szemesová, Janka -- Tarczay, Klára -- Kis-Kovács, Gábor -- Neuzil, Vladimir
Non-Energy Use of Fuels in the Greenhouse Gas Emission Reporting. Atmosphere [elektronický zdroj], 10. s. 7.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Normed Utility Functions: Some Recent Advances
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Stupňanová, Andrea -- Yager, Ronald R
Normed Utility Functions: Some Recent Advances. In DOUMPOS, M. -- FIGUEIRA, J R. New Perspectives in Multiple Criteria Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, s. 133--149. ISBN 978-3-030-11481-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Nová definícia základnej jednotky mól v politike IUPAC
Labuda, Ján
Nová definícia základnej jednotky mól v politike IUPAC. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 135.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Nové biosenzory, analytické metódy a zariadenia pre vyšetrenie potenciálnych toxických látok a faktorov voči DNA a iným biomolekulám
Svitková, Veronika -- Labuda, Ján
Nové biosenzory, analytické metódy a zariadenia pre vyšetrenie potenciálnych toxických látok a faktorov voči DNA a iným biomolekulám. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nové metódy imobilizácií enzýmov
Lupták, Filip -- Rebroš, Martin
Nové metódy imobilizácií enzýmov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
Lopatková, Lenka -- Vizárová, Katarína
Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nové trendy v povrchových úpravách
Danielik, Vladimír -- Zemanová, Matilda
Nové trendy v povrchových úpravách. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-227-4926-8.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Novel approaches for separation and determination of allelophatic simple coumarins
Hroboňová, Katarína
Novel approaches for separation and determination of allelophatic simple coumarins. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 78--82. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy
Jančinová, Viera -- Drábiková, Katarína -- Killinger, Zdenko -- Martiniaková, Silvia -- Nosáľ, Radomír -- Payer, Juraj
Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy. International Immunopharmacology, 69. s. 368--372.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Novel electrochemical strategy for determination of 6-mercaptopurine using anodically pretreated boron-doped diamond electrode
Hanko, Michal -- Švorc, Ľubomír -- Planková, Alexandra -- Mikuš, Peter
Novel electrochemical strategy for determination of 6-mercaptopurine using anodically pretreated boron-doped diamond electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry, 840. s. 295--304.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Novel latonduine derived proligands and their copper(ii) complexes show cytotoxicity in the nanomolar range in human colon adenocarcinoma cells and in vitro cancer selectivity
Bacher, Felix -- Wittmann, Christopher -- Nové, Márta -- Spengler, Gabriella -- Marc, Malgorzata A. -- Enyedy, Eva A. -- Darvasiová, Denisa -- Rapta, Peter -- Reiner, Thomas -- Arion, Vladimir B.
Novel latonduine derived proligands and their copper(ii) complexes show cytotoxicity in the nanomolar range in human colon adenocarcinoma cells and in vitro cancer selectivity. Dalton Transactions, 48. s. 10464--10478.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Novel methodology of combined process hazard and energy efficiency analysis in chemical industry
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovská, Zuzana -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Novel methodology of combined process hazard and energy efficiency analysis in chemical industry. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 81. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Novel nitrobenzoato-copper(II) complexes with 4-pyridylmethanol
Maroszová, Jaroslava -- Moncoľ, Ján
Novel nitrobenzoato-copper(II) complexes with 4-pyridylmethanol. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 62. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Novel voltammetric protocol for reliable determination of a platelet aggregation inhibitor dipyridamole on a bare miniaturized boron-doped diamond electrochemical sensor
Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Novel voltammetric protocol for reliable determination of a platelet aggregation inhibitor dipyridamole on a bare miniaturized boron-doped diamond electrochemical sensor. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 178--182. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Novodobé materiály pre balenie potravín
Rago, Ljudmila -- Sekretár, Stanislav
Novodobé materiály pre balenie potravín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Novosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210
Balková, Andrea -- Elefantová, Katarína
Novosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Jablonský, Jozef
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. s. 93--99.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nutričná adekvátnosť a hygienická bezpečnosť mixovanej stravy v enterálnej výžive
Kaliňáková, Barbora -- Žemlička, Lukáš
Nutričná adekvátnosť a hygienická bezpečnosť mixovanej stravy v enterálnej výžive. Nutrition news, 3. s. 5--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nutričné benefity semien Láskavca (Amaranthus sp.)
Smolárová, Nikola -- Sekretár, Stanislav
Nutričné benefity semien Láskavca (Amaranthus sp.). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
Belešová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Obsah rutínu v plodoch rakytníka rešetliakového
Schniererová, Adriána -- Kreps, František
Obsah rutínu v plodoch rakytníka rešetliakového. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Occurrence and potential environmental risk of surfactants and their transformation products discharged by wastewater treatment plants
Freeling, Finnian -- Alygizakis, Nikiforos A. -- von der Ohe, Peter C. -- Slobodník, Jaroslav -- Oswald, Peter -- Aalizadeh, Reza -- Čirka, Ľuboš -- Thomaidis, Nikolaos S. -- Scheurer, Marco
Occurrence and potential environmental risk of surfactants and their transformation products discharged by wastewater treatment plants. Science of the Total Environment, 681. s. 475--487.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 151--153. ISBN 978-80-552-1978-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Odpoveď mikroskopických húb na antifungálne zlúčeniny
Olejníková, Petra -- Víglaš, Ján -- Ježíková, Zuzana -- Pagáč, Tomáš
Odpoveď mikroskopických húb na antifungálne zlúčeniny. In Biochemické dni 2019. Bratislava,: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019, s. 50. ISBN 978-80-89965-27-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Odpoveď Neurospora crassa na prítomnosť antifungálnych azolov – citlivosť a expresia vybraných génov
Víglaš, Ján -- Olejníková, Petra
Odpoveď Neurospora crassa na prítomnosť antifungálnych azolov – citlivosť a expresia vybraných génov. In LAKATOŠ, B. -- BREIER, A. -- SULOVÁ, Z. Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná. Bratislava,: Slovenská akadémia vied, 2019, s. 46. ISBN 978-80-972752-6-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou
Zembjaková, Ivana -- Derco, Ján
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie farmaceutík z odpadových vôd
Pavúková, Daniela -- Fašková, Lucia -- Králiková, Eva -- Híveš, Ján
Odstraňovanie farmaceutík z odpadových vôd. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 123.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd
Guzikiewiczová, Eva -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov
Božoňová, Michaela -- Hutňan, Miroslav
Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu
Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Valičková, Mária -- Vrabeľ, Martin -- Čižmárová, Oľga
Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu. Vodní hospodářství :, 69. s. 6--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Odstraňovanie toluénu z odpadových vôd: Porovnanie troch metód
Fašková, Lucia -- Pavúková, Daniela -- Zelienka, Peter -- Híveš, Ján
Odstraňovanie toluénu z odpadových vôd: Porovnanie troch metód. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 124.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Odstraňovanie vybraných antibiotík z odpadových vôd pomocou zeolitov
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor
Odstraňovanie vybraných antibiotík z odpadových vôd pomocou zeolitov. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 445--448.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd
Karlovská, Ines -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ochranná známka tbxmanager
Kvasnica, Michal
Ochranná známka tbxmanager. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019. 1 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
On a construction of fuzzy implication functions
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
On a construction of fuzzy implication functions. In The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, s. 15--16. ISBN 978-83-7996-680-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On Camptothecin Aggregation in DMSO and Aqueous Solutions
Breza, Martin
On Camptothecin Aggregation in DMSO and Aqueous Solutions. In ISTCP-X 2019, 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics, 10.-17.7.2019, Tromso, Nórsko. Tromso,: The Arctic University of Norway, 2019, s. 115.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On construction of upper and lower bounds for the homo-lumo spectral gap
Pavlíková, Soňa -- Ševčovič, Daniel
On construction of upper and lower bounds for the homo-lumo spectral gap. Numerical Algebra, Control and Optimization, 9. s. 53--69.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects?
Valachová, Katarína -- Juránek, Ivo -- Rapta, Peter -- Valent, Ivan -- Šoltés, Ladislav
On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects?. Medical Hypotheses, 122. s. 8--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On local aromaticity of selected model aza-[n]circulenes (n = 6, 7, 8 and 9): Density functional theoretical study
Cagardová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Matúška, Ján -- Poliak, Peter
On local aromaticity of selected model aza-[n]circulenes (n = 6, 7, 8 and 9): Density functional theoretical study. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 70--81.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On shape dependence of rutile nanoparticles toxicity
Breza, Martin
On shape dependence of rutile nanoparticles toxicity. In CESTC 2019. Wien: Universität Wien, 2019, s. 51.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On Some Generalizations of the Choquet Integral
Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Horanská, Ľubomíra -- Mesiar, Radko -- Stupňanová, Andrea
On Some Generalizations of the Choquet Integral. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 151--159. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On the adsorption ability of Cu-doped and Cu-decorated graphene quantum dots
Malček, Michal -- Bučinský, Lukáš -- Cordeiro, Maria Natália Dias Soeiro
On the adsorption ability of Cu-doped and Cu-decorated graphene quantum dots. In BIMac 2019, 23rd Bratislava International Conference on Macromolecules, 30.6.-3.7.2019, Bratislava: Programme and Abstracts Book. 1. vyd. Bratislava,: Polymer Institute SAS, 2019, ISBN 978-80-89841-10-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On the free radical scavenging activity of deprotonated forms of flavonoids and phenolic acids
Klein, Erik -- Rimarčík, Ján -- Biela, Monika -- Poliak, Peter -- Kleinová, Andrea
On the free radical scavenging activity of deprotonated forms of flavonoids and phenolic acids. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On the thermodynamics of the radical scavenging activity of 3,4-dihydroxybenzohydrazide derivatives
Cagardová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Klein, Erik -- Petrović, Vladimir -- Marković, Zoran
On the thermodynamics of the radical scavenging activity of 3,4-dihydroxybenzohydrazide derivatives. In ICCB 2019, 8th International Conference on Computational Bioengineering, 4.-6.9.2019, Belehrad: Proceedings. 1. vyd. Kragujevac,: University of Kragujevac, 2019, s. 89.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On-line SPE-LC-MS/MS of selected pesticide residues in groundwater
Lemak, Ivana -- Keršňáková, Zuzana -- Hrouzková, Svetlana -- Mackových, Daniela
On-line SPE-LC-MS/MS of selected pesticide residues in groundwater. In 20. Škola hmotnostní spektrometrie, 9.-13.9.2019, Špindleruv Mlýn, Česko: Kniha abstraktů elektronický zdroj. 1. vyd. Hradec Králové,: Katedra analytické chemie FaF UK, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV
Drtil, Miloslav -- Kecskésová, Stanislava
Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV. Vodohospodársky spravodajca :, 62. s. 13--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optimal Control of Membrane Processes
Fikar, Miroslav
Optimal Control of Membrane Processes. In 8th International Symposium on Design, Operation and Control of Chemical Processes (PSE Asia 2019). 1. vyd. Bangkok: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2019, s. 6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimalizácia podmienok extrakcie kvapalina-kvapalina pre identifikáciu organických zlúčenín v tokajských vínach pomocou plynovej chromatografie
Čišecká, Katarína -- Machyňáková, Andrea
Optimalizácia podmienok extrakcie kvapalina-kvapalina pre identifikáciu organických zlúčenín v tokajských vínach pomocou plynovej chromatografie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV
Kúdela, Pavol -- Drtil, Miloslav
Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia separačných podmienok pre stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín vo vzorkách vín
Virba, Martin -- Špánik, Ivan
Optimalizácia separačných podmienok pre stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín vo vzorkách vín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne
Čapliarová, Terézia -- Janošovský, Ján
Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia termoplastického škrobu pre aplikácie v polymérnych zmesiach
Ivanič, František -- Chodák, Ivan
Optimalizácia termoplastického škrobu pre aplikácie v polymérnych zmesiach. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimisation of heavy residue hydrocracking based on temperature control system upgrade
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj
Optimisation of heavy residue hydrocracking based on temperature control system upgrade. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 211. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimisation of reactive distillation column for 2-phenylethyl acetate production
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Optimisation of reactive distillation column for 2-phenylethyl acetate production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 211. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimization of cementitious composite for heavyweight concrete preparation using thermal analysis method
Dragomirová, Janette -- Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav
Optimization of cementitious composite for heavyweight concrete preparation using thermal analysis method. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, s. 380. ISBN 978-963-454-416-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimization of selected parameters for phosphatidylethanol (PETH 16:0/18:1) detection by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Machková, Martina -- Gonová, E. -- Kvetková, J. -- Knapková, M. -- Hrouzková, Svetlana
Optimization of selected parameters for phosphatidylethanol (PETH 16:0/18:1) detection by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. In HPLC 2019, 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 16.-20.6.2019, Milano. Miláno,: University of Milano-Bicocca, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength
Koles, Ivan -- Jablonský, Michal
Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimization study on a modern regeneration boiler cold end operation and its feedwater system integration into energy system of a paper mill
Variny, Miroslav -- Blahušiak, Marek -- Janošovský, Ján -- Hruška, Michal -- Mierka, Otto
Optimization study on a modern regeneration boiler cold end operation and its feedwater system integration into energy system of a paper mill. Energy Efficiency, 12. s. 1595--1617.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Oslie mlieko-výhody a technologické výzvy
Labačková, Petra -- Greifová, Mária
Oslie mlieko-výhody a technologické výzvy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Overexpression of P-glycoprotein is associated with changes of latrophilin-1 expression in acute myeloid leukemia cells
Kočibálová, Zuzana -- Guzyová, Martina -- Imrichová, Denisa -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Overexpression of P-glycoprotein is associated with changes of latrophilin-1 expression in acute myeloid leukemia cells. In Myelodysplastic Syndroms, 15th International Symposium, 8.-11.5.2019, Copenhagen, Denmark. 1. vyd. Copenhagen, Dánsko,: MDS Fundation, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Overview and recent advances in electrochemical sensing of glutathione - A review
Hanko, Michal -- Švorc, Ľubomír -- Planková, Alexandra -- Mikuš, Peter
Overview and recent advances in electrochemical sensing of glutathione - A review. Analytica Chimica Acta, 1062. s. 1--27.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Paulovičová, Patrícia -- Soták, Tomáš
Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Oxidácia tokoferolov a vznik degradačných produktov tokoferolov v ohrievaných jedlých olejoch
Burčová, Zuzana -- Schmidt, Štefan
Oxidácia tokoferolov a vznik degradačných produktov tokoferolov v ohrievaných jedlých olejoch. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I.
Jančiová, Eva -- Caletková, Oľga
Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Oxidačné produkty tokoferolov vznikajúce počas ohrevu rastlinných olejov
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav -- Greifová, Mária
Oxidačné produkty tokoferolov vznikajúce počas ohrevu rastlinných olejov. In 57. Mezinárodní konference o olejích a tucích, 15.-17.5.2019, Třebíč. Praha,: Česká společnost chemická, 2019, s. 79--87. ISBN 978-80-88307-02-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Oxidation states vs. d-electron populations of the first row transition metal complexes
Breza, Martin -- Štekláč, Marek
Oxidation states vs. d-electron populations of the first row transition metal complexes. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 14--23. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Oxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne články
Popovičová, Anna Mária -- Mikula, Milan
Oxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne články. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík
Sameliaková, Zuzana -- Bodík, Igor
Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Palmový olej – áno alebo nie?
Schmidt, Štefan -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Sekretár, Stanislav
Palmový olej – áno alebo nie?. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 119--120.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Palmový olej a jeho frakcie vo vzťahu k ich výživovej hodnote
Schmidt, Štefan -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Sekretár, Stanislav
Palmový olej a jeho frakcie vo vzťahu k ich výživovej hodnote. In 57. Mezinárodní konference o olejích a tucích, 15.-17.5.2019, Třebíč. Praha,: Česká společnost chemická, 2019, s. 19--26. ISBN 978-80-88307-02-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Parametric Optimization with the MPT Toolbox and its Applications in Optimal Control
Klaučo, Martin -- Kvasnica, Michal
Parametric Optimization with the MPT Toolbox and its Applications in Optimal Control. In 30th European Conference on Operational Research, 26.-29.6.2019, Dublin. 1. vyd. Dublin: Association of European Operational Research Societies, 2019, s. 280.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Pattern formation on metallic surfaces induced by plasma immersion ion implantation
Gabriš, Ľubomír -- Halanda, Juraj -- Mikula, Milan -- Híveš, Ján -- Noga, Pavol
Pattern formation on metallic surfaces induced by plasma immersion ion implantation. In 21st International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams. Tomsk: Tomsk Polytechnic University, 2019, s. 51.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Performance of catalysts with different nature in model tar component decomposition
Šupa, Ivan -- Dénesová, Karin -- Ťapuš, Jozef -- Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Steltenpohl, Pavol
Performance of catalysts with different nature in model tar component decomposition. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 227. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, s. 108. ISBN 978-80-89855-07-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc
Štefanková, Adriana -- Kruželák, Ján
Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pharmacokinetic Properties of Biomass-extracted Substances Isolated by Green Solvents
Jablonský, Michal -- Jablonský, Jozef -- Ház, Aleš -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana
Pharmacokinetic Properties of Biomass-extracted Substances Isolated by Green Solvents. BioResources, 14. s. 6294--6303.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Phase transformations in blended g-oil well cements
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Másilko, Jiří -- Palou, Martin Tchingnabé
Phase transformations in blended g-oil well cements. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, s. 382. ISBN 978-963-454-416-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Phenyliodine(III) Diacetate/I-2-Mediated Domino Approach for Pyrrolo[1,4]Thiazines and 1,4-Thiazines by a One-Pot Morin Rearrangement of N,S-Acetals
Danton, Fanny -- Othman, Mohamed -- Lawson, Ata Martin -- Moncoľ, Ján -- Ghinet, Alina -- Rigo, Benoit -- Daich, Adam
Phenyliodine(III) Diacetate/I-2-Mediated Domino Approach for Pyrrolo[1,4]Thiazines and 1,4-Thiazines by a One-Pot Morin Rearrangement of N,S-Acetals. Chemistry - A European Journal, 25. s. 6113--6118.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Photoactivation of dispersed TiO2:g-C3N4 nanocomposites studied by indirect cw-EPR techniques
Czikhardtová, Kristína -- Papailis, Ilias -- Trapalis, Christos -- Brezová, Vlasta -- Dvoranová, Dana
Photoactivation of dispersed TiO2:g-C3N4 nanocomposites studied by indirect cw-EPR techniques. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Photocatalytic Reductive Formation of alpha-Tertiary Ethers from Ketals
Rossolini, Thomas -- Ferko, Branislav -- Dixon, Darren J.
Photocatalytic Reductive Formation of alpha-Tertiary Ethers from Ketals. Organic Letters, 21. s. 6668--6673.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Photoelectrochemical and EPR features of polymeric C3N4 and O-modified C3N4 employed for selective photocatalytic oxidation of alcohols to aldehydes
Marci, Giuseppe -- García-López, Elisa -- Pomilla, Francesca Rita -- Palmisano, Leonardo -- Zaffora, Andrea -- Santamaria, Monica -- Krivtsov, Igor -- Ilkaeva, Marina -- Barbieriková, Zuzana -- Brezová, Vlasta
Photoelectrochemical and EPR features of polymeric C3N4 and O-modified C3N4 employed for selective photocatalytic oxidation of alcohols to aldehydes. Catalysis Today, 328. s. 21--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Photochemical study of iron(II) clathrochelates
Šípoš, Rastislav -- Vershinin, M. A. -- Račeková, Barbora -- Gramblička, Michal -- Burdukov, A. B.
Photochemical study of iron(II) clathrochelates. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 99. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Photoinduced activity of TiO2-Bi2O3 composites studied by EPR
Barbieriková, Zuzana -- Hajdu, Tomáš -- Brezová, Vlasta -- Mazúr, Milan -- Žerjav, Gregor -- Djinovic, Petar -- Pintar, Albin
Photoinduced activity of TiO2-Bi2O3 composites studied by EPR. In EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019, ISBN 978-961-93849-5-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Photoinitiating system based on a well-defined titanium complex – an EPR study
Versace, Davy-Louis -- Breloy, Louise -- Malval, Jean-Pierre -- Kurogi, Takashi -- Mindiola, D. J. -- Brezová, Vlasta
Photoinitiating system based on a well-defined titanium complex – an EPR study. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst
Kianička, Jana -- Čík, Gabriel -- Šeršeň, František -- Špánik, Ivan -- Sokolík, Robert -- Filo, Juraj
Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst. Molecules, 24. s. 5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia
Bobrík, Miroslav
Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia. Sport i turystyka :, 2. s. 47--63.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Physical properties and thermal behavior of novel ternary green solvents
Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Dubaj, Tibor -- Jablonský, Michal
Physical properties and thermal behavior of novel ternary green solvents. Journal of Molecular Liquids, 287. s. 10991.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Plasma inactivation of Aspergillus flavus on hazelnut surface in a diffuse barrier discharge using different working gases
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Gregová, Mária -- Tomeková, Juliana -- Valík, Ľubomír -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Plasma inactivation of Aspergillus flavus on hazelnut surface in a diffuse barrier discharge using different working gases. Food Control, 104. s. 256--261.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Plasma treatment of gelatin photography
Zachariášová, Blanka -- Haberová, Katarína -- Oravec, Michal -- Jančovičová, Viera
Plasma treatment of gelatin photography. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 27--33.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Plastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPS
Hložeková, Klaudia -- Vanovčanová, Zuzana
Plastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPS. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Plasty v životnom prostredí
Alexy, Pavel -- Feranc, Jozef -- Omaníková, Leona -- Plavec, Roderik
Plasty v životnom prostredí. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 13--23. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Pokovovanie 3D elektród
Záchenská, Jana -- Zemanová, Matilda
Pokovovanie 3D elektród. In DANIELIK, V. -- ZEMANOVÁ, M. Nové trendy v povrchových úpravách. 1. vyd. Bratislava,: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 35--41. ISBN 978-80-227-4926-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Pokročilé elektrochemické senzory na rýchlu a spoľahlivú analýzu čokoládových výrobkov
Švorc, Ľubomír -- Sarakhman, Olha -- Haššo, Marek
Pokročilé elektrochemické senzory na rýchlu a spoľahlivú analýzu čokoládových výrobkov. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 65.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Pokroky vo vývoji mikroextrakčných techník pri sledovaní vybraných xenobiotík
Hrouzková, Svetlana -- Szarka, Agneša -- Zichová, Silvia -- Brisudová, Adriana -- Búčiková, Kristína -- Kubasová, Nikola
Pokroky vo vývoji mikroextrakčných techník pri sledovaní vybraných xenobiotík. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 65.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Polynomial constructions of fuzzy implication functions: The quadratic case
Kolesárová, Anna -- Massanet, Sebastia -- Mesiar, Radko -- Riera, Juan Vicente -- Torrens, Joan
Polynomial constructions of fuzzy implication functions: The quadratic case. Information Sciences, s. 60--79.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Polynuclear Iron(11) Complexes with 2,6-Bis(pyrazol-1-yl)pyridine-anthracene Ligands Exhibiting Highly Distorted High-Spin Centers
Šalitroš, Ivan -- Herchel, Radovan -- Fuhr, Olaf -- Gonzalez-Prieto, Rodrigo -- Ruben, Mario
Polynuclear Iron(11) Complexes with 2,6-Bis(pyrazol-1-yl)pyridine-anthracene Ligands Exhibiting Highly Distorted High-Spin Centers. Inorganic Chemistry, 58. s. 4310--4319.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives
Ujhelyiová, Anna -- Horbanová, Ľuba -- Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Annus, Július
Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives. Fibres and textiles in Eastern Europe, 27. s. 30--38.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd
Riadnykh, Kateryna -- Derco, Ján
Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla
Erteľová, Katarína -- Steltenpohl, Pavol
Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie účinnosti konzervovania objektov dedičstva tradičnými a alternatívnymi metódami
Fusková, Martina -- Reháková, Milena
Porovnanie účinnosti konzervovania objektov dedičstva tradičnými a alternatívnymi metódami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnávanie rôznych sorbentov na extrakciu prchavých organických zlúčenín vylučovaných ľudským telom
Nejedlíková, Katarína -- Vyviurska, Olga
Porovnávanie rôznych sorbentov na extrakciu prchavých organických zlúčenín vylučovaných ľudským telom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Possibilities of p-glycoprotein inhibition in leukemic cells
Munteanu, Patricia -- Lakatoš, Boris
Possibilities of p-glycoprotein inhibition in leukemic cells. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Postup extrakcie škrobu z batátov
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela
Postup extrakcie škrobu z batátov. In Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019. Bratislava,: OZ Preveda, 2019, s. 1. ISBN 978-80-972360-4-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Potenciálne zdravotné riziká a environmentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích krémov
Benesová, Diana -- Lukeš, Vladimír
Potenciálne zdravotné riziká a environmentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích krémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Potenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210
Pôbiš, Peter -- Elefantová, Katarína
Potenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Potential biogas use in dairy industry for milk drying
Janošovský, Ján -- Kačmárová, Adriána -- Marková, Eva
Potential biogas use in dairy industry for milk drying. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification
Husár, Jakub -- Haydary, Juma -- Šuhaj, Patrik -- Steltenpohl, Pavol
Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification. Chemical Papers, 73. s. 2091--2101.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Potravinové intolerancie a alergie
Szeif, Orsolya -- Minarovičová, Lucia
Potravinové intolerancie a alergie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením
Ondrušková, Martina -- Šimko, Peter
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Použitie vyčistených odpadových vôd a kalov pre poľnohospodárske účely
Miklovičová, Katarína -- Bodík, Igor
Použitie vyčistených odpadových vôd a kalov pre poľnohospodárske účely. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Povrchovo aktívne a antioxidačné vlastnosti extraktu zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.)
Dutko, Martin -- Sekretár, Stanislav
Povrchovo aktívne a antioxidačné vlastnosti extraktu zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť
Caletková, Oľga -- Jakubec, Pavol -- Koreňová, Anna -- Lásiková, Angelika -- Szolcsányi, Peter -- Šafař, Peter
Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť. Bratislava,: FCHPT STU, Slovenská chemická knižnica, 2019. 123 s. ISBN 978-80-89597-98-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Praktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciách
Kyselicová, Andrea -- Jakubec, Pavol
Praktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
Míková, Lucia -- Oravec, Juraj
Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Preliminary screening of growth and viability of 10 strains of bifidobacterium spp.: Effect of media composition
Matejčeková, Zuzana -- Vlková, Eva -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Preliminary screening of growth and viability of 10 strains of bifidobacterium spp.: Effect of media composition. Fermentation, 5. s. 1--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Safková, Ľubomíra -- Hudec, Pavol
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-aminomethylbenzimidazole
Varga, Rudolf -- Kuchtanin, Vladimír -- Moncoľ, Ján
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-aminomethylbenzimidazole. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 56. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-hydroxymethylbenzimidazole
Takáčová, Mária -- Kuchtanin, Vladimír -- Moncoľ, Ján
Preparation and characterization of Ni(II) complexes with 2-hydroxymethylbenzimidazole. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2019, s. 110. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preparation and characterization of ni-usy/gama-alumina extrudate catalysts for hydroisomerization of refined depolymerizates
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Jorík, Vladimír -- Kučera, Milan
Preparation and characterization of ni-usy/gama-alumina extrudate catalysts for hydroisomerization of refined depolymerizates. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Ondrigová, Katarína -- Šima, Jozef
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents. Cellulose, 26. s. 3031--3045.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Preparation, isolation and characterization of enzymes for the production of terpenes
Karkeszová, Klaudia -- Illeová, Viera -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Preparation, isolation and characterization of enzymes for the production of terpenes. In Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko: Book of Abstracts. 1. vyd. Milano,: Aidic Servizi, 2019, s. 1790--1791. ISBN 978-88-95608-75-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preparation of analcime via hydrothermal treatment
Žemlička, Matúš -- Kuzielová, Eva -- Palou, Martin Tchingnabé
Preparation of analcime via hydrothermal treatment. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, s. 503. ISBN 978-963-454-416-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preparation of citrinin-selective molecularly imprinted polymer and its use for on-line solid-phase extraction coupled to liquid chromatography
Lhotská, Ivona -- Kholová, Aneta -- Machyňáková, Andrea -- Hroboňová, Katarína -- Solich, Petr -- Švec, František -- Šatínský, Dalibor
Preparation of citrinin-selective molecularly imprinted polymer and its use for on-line solid-phase extraction coupled to liquid chromatography. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 411. s. 2395--2404.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Preparation of small ceramic objects by fused filament fabrication
Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Feranc, Jozef -- Tomanová, Katarína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Preparation of small ceramic objects by fused filament fabrication. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 83.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Prevalence of Staphylococcus aureus and antibiotic resistant Staphylococcus aureus in public transport in Bratislava, Slovakia
Medveďová, Alžbeta -- Györiová, Romana
Prevalence of Staphylococcus aureus and antibiotic resistant Staphylococcus aureus in public transport in Bratislava, Slovakia. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 41--45.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prchavé kyseliny - prirodzená súčasť vína
Furdíková, Katarína
Prchavé kyseliny - prirodzená súčasť vína. Vinařský obzor, 112. s. 82--84.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prienik liečiv a ich metabolitov do povrchových vôd Slovenska
Horáková, Ivana
Prienik liečiv a ich metabolitov do povrchových vôd Slovenska. Vodohospodársky spravodajca, 62. s. 14--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prieskum novodobých antioxidačne pôsobiacich látok v kozmetických výrobkoch
Gocníková, Patrícia -- Martiniaková, Silvia
Prieskum novodobých antioxidačne pôsobiacich látok v kozmetických výrobkoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy
Kajaba, Igo -- Genčíková, Manon -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva -- Bencko, Vladimír -- Ševčík, Ján -- Šíma, Petr -- Turek, Bohumil
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy. Hygiena, 64. s. 10--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prínos automatizácie pre životné prostredie
Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Vasičkaninová, Anna
Prínos automatizácie pre životné prostredie. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 95--114. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava a aplikácia bioaktívnych peptidov
Hudecová, Lenka -- Markošová, Kristína
Príprava a aplikácia bioaktívnych peptidov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5
Mikolaj, Pavol -- Horňáček, Michal
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov ZSM-5
Horňáček, Michal -- Mikolaj, Pavol -- Jorík, Vladimír -- Hudec, Pavol
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov ZSM-5. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 51--59. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom
Varga, Rudolf -- Kuchtanin, Vladimír
Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia pív z rôznych chmeľov
Bombová, Martina -- Šmogrovičová, Daniela
Príprava a charakterizácia pív z rôznych chmeľov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a vlastnosti manganitých salenových komplexov
Schoeller, Martin -- Moncoľ, Ján
Príprava a vlastnosti manganitých salenových komplexov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselín
Výbohová, Veronika -- Hroboňová, Katarína
Príprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a magnetické vlastnosti komplexov kobaltu so symetrickými a asymetrickými ligandami
Zajacová, Michaela -- Šalitroš, Ivan
Príprava a magnetické vlastnosti komplexov kobaltu so symetrickými a asymetrickými ligandami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava analcímu hydrotermálnym spôsobom
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Jurišová, Jana -- Hudec, Pavol
Príprava analcímu hydrotermálnym spôsobom. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 71--82. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov
Majčinová, Michaela -- Dercová, Katarína
Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch
Fukasová, Veronika -- Horňáček, Michal
Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitou
Piroš, Milan -- Švorec, Jozef
Príprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov
Gabošová, Tatiana -- Janek, Marián
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - vlastnosti kompozitov pri vysokých teplotách
Fialka, Roman -- Janek, Marián
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - vlastnosti kompozitov pri vysokých teplotách. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava blokačných vrstiev z nano-oxidov a ich využitie v perovskitových solárnych článkoch so zadnou uhlíkovou elektródou
Hvojnik, Matej -- Popovičová, Anna Mária -- Pavličková, Michaela -- Hatala, Michal -- Gemeiner, Pavol -- Mikula, Milan
Príprava blokačných vrstiev z nano-oxidov a ich využitie v perovskitových solárnych článkoch so zadnou uhlíkovou elektródou. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 157--158.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Magyarová, Zuzana -- Soták, Tomáš
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy
Orvoš, Jakub -- Fischer, Róbert
Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri príprave bionafty pomocou transesterifikácie
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal -- Hudec, Pavol -- Mikulec, Jozef -- Jorík, Vladimír -- Hájeková, Elena
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri príprave bionafty pomocou transesterifikácie. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 61--70. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A.
Janíková, Barbora -- Caletková, Oľga
Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava rekombinantnej styrén monooxygenázy
Hudecová, Silvia -- Rebroš, Martin
Príprava rekombinantnej styrén monooxygenázy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Probiotiká a ich úloha v detskom veku
Medveďová, Alžbeta
Probiotiká a ich úloha v detskom veku. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. s. 20.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku
Gömöry, Martin -- Olejníková, Petra
Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Procesové vlastnosti membránových chromatografických adsorbentov s multimodálnymi interakciami
Kurák, Tomáš -- Polakovič, Milan
Procesové vlastnosti membránových chromatografických adsorbentov s multimodálnymi interakciami. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Processing of phenylacetic acid by electrodialysis and bipolar electrodialysis after bioproduction
Fehér, Jakub -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Processing of phenylacetic acid by electrodialysis and bipolar electrodialysis after bioproduction. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 63. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Processing of plastic depolymerizates by heterogeneous catalysis
Hric, L -- Wenchich, Š. -- Végh, Z. -- Muntágová, Ľubica -- Kučera, M. -- Kevický, G. -- Hudec, Pavol
Processing of plastic depolymerizates by heterogeneous catalysis. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Production of acetyl diacylglycerols by recombinant Yarrowia lipolytica
Gajdoš, Peter -- Zuskáčová, Patrícia -- Hambalko, Jaroslav -- Čertík, Milan
Production of acetyl diacylglycerols by recombinant Yarrowia lipolytica. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 21.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Production of oil enriched with erucic acid by Yarrowia lipolytica
Čertík, Milan -- Hambalko, Jaroslav -- Gajdoš, Peter
Production of oil enriched with erucic acid by Yarrowia lipolytica. In 14th Yeast Lipid Conference. Ljubljana,: Jožef Stefan Institute, 2019, s. 1. ISBN 978-961-264-153-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Production of vegetable oils with higher acetyl-diacylglycerol content protecting against food-induced obesity
Mihálik, Daniel -- Gajdoš, Peter -- Čertík, Milan -- Kraic, Ján
Production of vegetable oils with higher acetyl-diacylglycerol content protecting against food-induced obesity. In Trends and prospects of med/pharma biotechnologies in Europe, towards strengthening regional cooperation including CEE countriess. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019, s. 77. ISBN 978-80-8105-996-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Production of 1,3-Propanediol from Pure and Crude Glycerol Using Immobilized Clostridium butyricum
Dolejš, Igor -- Líšková, Monika -- Krasňan, Vladimír -- Markošová, Kristína -- Rosenberg, Michal -- Lorenzini, Fabio -- Marr, Andrew C. -- Rebroš, Martin
Production of 1,3-Propanediol from Pure and Crude Glycerol Using Immobilized Clostridium butyricum. Catalysts, 9. s. 317.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Produkcia a odbúranie tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl-octovú počas kokultivácie Enterococcus faecium a Geotrichum candidum v modelových podmienkach
Greif, Gabriel -- Greifová, Mária -- Body, Patrik
Produkcia a odbúranie tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl-octovú počas kokultivácie Enterococcus faecium a Geotrichum candidum v modelových podmienkach. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 45--53. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Produkcia acetylovaných diacylglycerolov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Zuskáčová, Patrícia -- Gajdoš, Peter
Produkcia acetylovaných diacylglycerolov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia kyseliny listovej
Kováčová, Katarína -- Vaňková, Katarína
Produkcia kyseliny listovej. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia mykotoxínov rodom Aspergillus
Drobná, Kristína -- Kaliňáková, Barbora
Produkcia mykotoxínov rodom Aspergillus. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia piva so zníženým obsahom alkoholu
Kafková, Valentína -- Šmogrovičová, Daniela
Produkcia piva so zníženým obsahom alkoholu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia piva so zníženým obsahom alkoholu špeciálnymi kvasinkami
Kováč, Martin -- Šmogrovičová, Daniela
Produkcia piva so zníženým obsahom alkoholu špeciálnymi kvasinkami. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia priemyselne zaujímavých enzýmov
Homolová, Nikola -- Markošová, Kristína
Produkcia priemyselne zaujímavých enzýmov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia rekombinantných proteínov z odpadových substrátov
Flašík, Samuel -- Krasňan, Vladimír
Produkcia rekombinantných proteínov z odpadových substrátov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia skvalénu rekombinantnými kmeňmi Yarrowia lipolytica
Švitková, Bibiána -- Čertík, Milan
Produkcia skvalénu rekombinantnými kmeňmi Yarrowia lipolytica. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia voskov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Kovácsová, Karina -- Gajdoš, Peter
Produkcia voskov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Produkcia vysokohodnotných fermentovaných bioproduktov z rôznych rastlinných materiálov
Slaný, Ondrej -- Klempová, Tatiana -- Marcinčák, Slavomír -- Čertík, Milan
Produkcia vysokohodnotných fermentovaných bioproduktov z rôznych rastlinných materiálov. In Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2019, s. 100. ISBN 978-80-8077-619-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Progres v elektrolytickej výrobe hliníka
Danielik, Vladimír
Progres v elektrolytickej výrobe hliníka. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 121.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Progressive electrochemical sensors in drug and food analysis
Švorc, Ľubomír -- Sarakhman, Olha -- Haššo, Marek -- Benková, Alžbeta
Progressive electrochemical sensors in drug and food analysis. In Applied Natural Sciences 2019. ANS 2019. Trnava: University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2019, s. 22. ISBN 978-80-572-0011-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Proliferation inhibition of novel diphenylamine derivatives
Janovec, Ladislav -- Janočková, Jana -- Matejová, Mária -- Konkoľová, Eva -- Paulíková, Helena -- Lichancová, Daniela -- Júnošová, Lenka -- Hamuľaková, Slávka -- Imrich, Ján -- Kožurková, Mária
Proliferation inhibition of novel diphenylamine derivatives. Bioorganic Chemistry, 83. s. 487--499.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Promising TiO2-Bi2O3 composite photocatalyst - EPR study
Barbieriková, Zuzana -- Hajdu, Tomáš -- Brezová, Vlasta -- Žerjav, Gregor -- Djinovic, Petar -- Pintar, Albin
Promising TiO2-Bi2O3 composite photocatalyst - EPR study. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, s. 14. ISBN 978-80-7592-041-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid
Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. s. 75--80.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prosím si jednu kávu.....alebo slovenčina na slovíčko!
Horáková, Magdaléna
Prosím si jednu kávu.....alebo slovenčina na slovíčko!. Spektrum, 25. s. 5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prospective Copper(II) Metallodrugs with Redox Cycling and Intercalating Functionalities
Šimunková, Miriama -- Valko, Marián
Prospective Copper(II) Metallodrugs with Redox Cycling and Intercalating Functionalities. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 17.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Purification of recombinant erythropoietin by hydrophobic interaction chromatography
Molnár, Tomáš -- Sinton, E. -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Purification of recombinant erythropoietin by hydrophobic interaction chromatography. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 64. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Purification of recombinant human erythropoietin by multimodal and hydrophobic chromatography
Molnár, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Purification of recombinant human erythropoietin by multimodal and hydrophobic chromatography. In Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko: Book of Abstracts. 1. vyd. Milano,: Aidic Servizi, 2019, s. 1788--1789. ISBN 978-88-95608-75-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
QTAIM study of Al-Al bonding in [LiAl2H4](-) complex anions
Breza, Martin
QTAIM study of Al-Al bonding in [LiAl2H4](-) complex anions. Polyhedron, 165. s. 17--21.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Quality evaluation of sweet potato powder-enriched cereal products
Lauková, Michaela -- Minarovičová, Lucia -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica
Quality evaluation of sweet potato powder-enriched cereal products. Food Science and Technology International, 25. s. 523--532.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Quantification of terpenes and lactones with stir-bar sorptive extraction in Tokaj varietal wines
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Quantification of terpenes and lactones with stir-bar sorptive extraction in Tokaj varietal wines. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 247--248. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Quantum chemical study of ortho-quinones toxicity through their copper(II) coordination ability
Štekláč, Marek -- Breza, Martin
Quantum chemical study of ortho-quinones toxicity through their copper(II) coordination ability. In CESTC 2019. Wien: Universität Wien, 2019, s. 101.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Quantum-chemical study of cytotoxicity of antineoplastic drug camptothecin and its derivatives
Štekláč, Marek -- Breza, Martin
Quantum-chemical study of cytotoxicity of antineoplastic drug camptothecin and its derivatives. In Tools for Chemical Bonding, 14.-19.7.2019, Brémy, Nemecko. Brémy,: University of Bremen, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Quantum-chemical study of SN-38 through its Cu(II) coordination ability
Štekláč, Marek -- Breza, Martin
Quantum-chemical study of SN-38 through its Cu(II) coordination ability. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 85--91. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
QuEChERS in pesticide residues analysis
Hrouzková, Svetlana -- Szarka, Agneša -- Lemak, Ivana -- Keršňáková, Zuzana
QuEChERS in pesticide residues analysis. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 37--43. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?
Rutzká, Helena -- Bodík, Igor
Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl
Olejníková, Petra -- Šafař, Peter -- Víglaš, Ján -- Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Marchalín, Štefan
Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Reactivity of calcium carbonate prepared from flue gas desulfurization gypsum
Jurišová, Jana -- Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Foltinovič, Tomáš
Reactivity of calcium carbonate prepared from flue gas desulfurization gypsum. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 14--21.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Reaktivita vápencov vhodných na odsírovanie
Bartakovicsová, Rebeka -- Jurišová, Jana
Reaktivita vápencov vhodných na odsírovanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Real-Time Implementation of Explicit Model Predictive Control
Kvasnica, Michal -- Jones, Colin N. -- Pejcic, Ivan -- Holaza, Juraj -- Korda, Milan -- Bakaráč, Peter
Real-Time Implementation of Explicit Model Predictive Control. In RAKOVIC, S R. -- LEVINE, W S. Handbook of Model Predictive Control. Švajčiarsko: Birkhauser/Springer, 2019, s. 387--412. ISBN 978-3-319-77488-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Recombinant human erythropoietin separation using a cation-exchange multimodal adsorbent
Ostrihoňová, Marta -- Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Recombinant human erythropoietin separation using a cation-exchange multimodal adsorbent. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 103--107.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systému
Česáková, Jana -- Vasilkovová, Božena
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systému. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Redox Properties of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Rapta, Peter -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Darvasiová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Hammerich, Ole
Redox Properties of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. In WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019, s. 26--28.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity
Ohui, Kateryna -- Babak, Maria V. -- Darvasiová, Denisa -- Roller, Alexander -- Végh, Daniel -- Rapta, Peter -- Guan, Grace Rui Shi -- Ou, Yi Hsuan -- Pastorin, Giorgia -- Arion, Vladimir B.
Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity. Organometallics, 38. s. 2307--2318.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Redox-cycling and intercalating properties of novel mixed copper(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs tolfenamic, mefenamic and flufenamic acids and phenanthroline functionality: Structure, SOD-mimetic activity, interaction with albumin, DNA damage study and anticancer activity
Šimunková, Miriama -- Lauro, Peter -- Jomová, Klaudia -- Hudecová, Lenka -- Danko, Martin -- Alwasel, Saleh -- Alhazza, Ibrahim M. -- Rajčániová, Simona -- Kozovská, Zuzana -- Kučerová, Lucia -- Moncoľ, Ján -- Švorc, Ľubomír -- Valko, Marián
Redox-cycling and intercalating properties of novel mixed copper(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs tolfenamic, mefenamic and flufenamic acids and phenanthroline functionality: Structure, SOD-mimetic activity, interaction with albumin, DNA damage study and anticancer activity. Journal of Inorganic Biochemistry, 194. s. 97--113.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Redoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál
Karasová, Natália -- Martiniaková, Silvia
Redoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Reducing of Energy Consumption in Black Liquor Evaporation Train by Modifying the Organic Fraction therein.
Podhradská, Simona -- Timár, Pavel
Reducing of Energy Consumption in Black Liquor Evaporation Train by Modifying the Organic Fraction therein. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Regenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destilácii
Cagáňová, Ivana -- Steltenpohl, Pavol
Regenerácie extrakčného rozpúšťadla používaného pri extrakčnej destilácii. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Regeneration of ionic liquid used for the separation of azeotropic ethanol - water system
Bunevska, Tanja -- Graczová, Elena
Regeneration of ionic liquid used for the separation of azeotropic ethanol - water system. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Regional Structure of Foreign Direct Investment in Slovakia - a District-level Gravity-type Model 2009-2016
Dudáš, Tomáš -- Grančay, Martin
Regional Structure of Foreign Direct Investment in Slovakia - a District-level Gravity-type Model 2009-2016. Ekonomický časopis = Journal of Economics, 67. s. 811--836.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Rekombinantná príprava myrozinázy
Manduchová, Rastislava -- Rebroš, Martin
Rekombinantná príprava myrozinázy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Relation between the reactivity and surface area of gypsum
Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Baďurová, Bronislava -- Gabčová, Jana -- Jurišová, Jana -- Foltinovič, Tomáš
Relation between the reactivity and surface area of gypsum. Journal of Molecular Liquids, 283. s. 763--771.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Release of reactive selenium species from phthalic selenoanhydride in the presence of hydrogen sulfide and glutathione with implications for cancer research
Kharma, Ammar -- Misak, Anton -- Grman, Marián -- Brezová, Vlasta -- Kuráková, Lucia -- Baráth, Peter -- Jacob, Claus -- Chovanec, Miroslav -- Ondriaš, Karol -- Dominguez-Alvarez, Enrique
Release of reactive selenium species from phthalic selenoanhydride in the presence of hydrogen sulfide and glutathione with implications for cancer research. New Journal of Chemistry, 43. s. 11771--11783.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Relevance of mathematical model selection for process hazards identification
Kačmárová, Adriána -- Janošovský, Ján -- Labovská, Zuzana -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Relevance of mathematical model selection for process hazards identification. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 203. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Reliable identification of uncommon low volatile organic compounds in Tokaj varietal wines with GC×GC-HRTOFMS
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Reliable identification of uncommon low volatile organic compounds in Tokaj varietal wines with GC×GC-HRTOFMS. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 25.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Remarks on the determining sets of strongly separately continuous functions on ℓ^p
Karlova, Olena -- Visnyai, Tomáš
Remarks on the determining sets of strongly separately continuous functions on ℓ^p. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 609--616. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie
Kozáková, Mariana -- Dercová, Katarína
Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Remediation potential of bacterial mixed cultures for polychlorinated biphenyls (PCBs) biodegradation
Horváthová, Hana -- Lászlová, Katarína -- Dercová, Katarína
Remediation potential of bacterial mixed cultures for polychlorinated biphenyls (PCBs) biodegradation. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 1--7.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes
Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Tonhajzerová, Martina
Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 190. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Removal of selected organochlorine compounds byozone-based processes
Derco, Ján -- Horváthová, Mária -- Urminská, Barbora -- Čižmárová, Oľga -- Zakhar, Ronald
Removal of selected organochlorine compounds byozone-based processes. Beau Bassin, Maurícius,: Lambert Academic Publishing, 2019. 77 s. ISBN 978-613-9-47454-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Reologické hodnotenie asfaltov po extrakcii z kameniva
Daučík, Pavol -- Sluvková, Zuzana -- Hadvinová, Marcela -- Hájeková, Elena
Reologické hodnotenie asfaltov po extrakcii z kameniva. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 82--83.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Research of selected remediation processes for contaminated groundwater resources
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján
Research of selected remediation processes for contaminated groundwater resources. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Residue hydrocracking temperature control system upgrade – from design to industrial application
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Residue hydrocracking temperature control system upgrade – from design to industrial application. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Restricted Similarity Functions, Distances and Entropies with Intervals Using Total Orders
Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier
Restricted Similarity Functions, Distances and Entropies with Intervals Using Total Orders. In SEKI, H. Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, s. 432--442. ISBN 978-3-030-14814-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Retention mechanisms of particles in sterile filtration membranes
Helling, Alexander -- Polakovič, Milan
Retention mechanisms of particles in sterile filtration membranes. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov
Baliová, Katarína -- Bírošová, Lucia
Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína -- Kurtulík, Martin -- Mackuľak, Tomáš
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale. In Endocrine regulations. 2019, s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Riadenie kmitavých systémov
Gubrický, Michal -- Klaučo, Martin
Riadenie kmitavých systémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie polohy objektu v prúde vzduchu
Hronec, Rudolf -- Klaučo, Martin
Riadenie polohy objektu v prúde vzduchu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robust Convex-lifting-based Control Using Approximated Feedback Control Law
Horváthová, Hana -- Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika -- Kvasnica, Michal
Robust Convex-lifting-based Control Using Approximated Feedback Control Law. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 24. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Robust Event-triggered Networked MPC with Active Set Updates
Berner, Patrik -- König, Kai -- Kvasnica, Michal -- Mönnigmann, Martin
Robust Event-triggered Networked MPC with Active Set Updates. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 7--12. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rod Penicillium ako producent hexózaminidáz
Garajová, Nikola -- Hronská, Helena
Rod Penicillium ako producent hexózaminidáz. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu
Dénesová, Karin -- Haydary, Juma
Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozklad tuhých vzoriek titánu a stanovenie jeho obsahu hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou a stanovenie obsahu zlata pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiarenia
Filo, Boris -- Manová, Alena
Rozklad tuhých vzoriek titánu a stanovenie jeho obsahu hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou a stanovenie obsahu zlata pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiarenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rubber composites with incorporated magnetic filler
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Rubber composites with incorporated magnetic filler. In Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko. 1. vyd. Viedeň,: TechnoBiz Communications, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation. In ZFM Festkörpertag. Hannover, Nemecko: Zentrum für Festkörperchemie und Neue Materialien, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sacharidické odpadové materiály ako substráty pre metabolizmus Rhodotorula glutinis
Agócsová, Sára -- Čertík, Milan
Sacharidické odpadové materiály ako substráty pre metabolizmus Rhodotorula glutinis. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Samostatné oddelenie jazykov FCHPT STU na sociálnej sieti
Motešická, Zuzana
Samostatné oddelenie jazykov FCHPT STU na sociálnej sieti. Spektrum, 25. s. 24.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Screening of Commercial Enzymes for Transfructosylation of Tyrosol: Effect of Process Conditions and Reaction Network
Hollá, Veronika -- Antošová, Monika -- Karkeszová, Klaudia -- Mastihuba, Vladimír -- Polakovič, Milan
Screening of Commercial Enzymes for Transfructosylation of Tyrosol: Effect of Process Conditions and Reaction Network. Biotechnology Journal, 14. s. 8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Pavlíková, Lucia -- Cagala, Martin -- Šereš, Mário -- Šafař, Peter -- Marchalín, Štefan -- Ďurišová, Kamila -- Boháčová, Viera -- Sulová, Zdena -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Olejníková, Petra
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression. Molecules, 24. s. 11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Screening of the transformation products of pesticides
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Screening of the transformation products of pesticides. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 13--19. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Selected sample preparation methods used in trace pesticide residues analysis in food
Purdešová, Andrea
Selected sample preparation methods used in trace pesticide residues analysis in food. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 25--28. ISBN 978-80-227-4907-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Selection of adsorbents for recombinant human erythropoietin purification
Adamíková, Jana -- Wiśniewski, Lukasz -- Molnár, Tomáš -- Bartošová, Mária -- Antošová, Monika -- Illeová, Viera -- Flores Ramírez, Gabriela -- Škultéty, Ľudovít -- Polakovič, Milan
Selection of adsorbents for recombinant human erythropoietin purification. Separation and Purification Technology, 228. s. 15761.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny
Vavrušová, Monika -- Graczová, Elena
Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia kyseliny mliečnej z fermentačného média
Jajcaiová, Lenka -- Ačai, Pavel
Separácia kyseliny mliečnej z fermentačného média. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia nitroaromátov plynovou chromatografiou
Pócsová, Tamara -- Hrouzková, Svetlana
Separácia nitroaromátov plynovou chromatografiou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou
Tkáčová, Kristína -- Steltenpohl, Pavol
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudliny
Agócs, Arnold -- Báleš, Vladimír
Separácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudliny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Separation of methylcyclohexane – toluene mixture in the presence of ionic liquids
Graczová, Elena -- Molnár, Dávid -- Steltenpohl, Pavol
Separation of methylcyclohexane – toluene mixture in the presence of ionic liquids. In Bringing science with technology: A Renaissance in Chemical Engineering, 15.-19.9.2019, Florencia, Taliansko: Book of Abstracts. 1. vyd. Milano,: Aidic Servizi, 2019, s. 455--456. ISBN 978-88-95608-75-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Set-based extended aggregation functions
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Gómez, Daniel -- Montero, Javier
Set-based extended aggregation functions. International Journal of Intelligent Systems, 34. s. 2039--2054.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Set-based extended functions
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Šeliga, Adam -- Montero, Javier -- Gómez, Daniel
Set-based extended functions. In TORRA, V. Modeling Decisions for Artificial Intelligence. Cham (Switzerland): Springer Nature, 2019, s. 41--51. ISBN 978-3-030-26772-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Set-Theoretic State Estimation for Multi-output Systems using Block and Sequential
Valero, Carlos E. -- Paulen, Radoslav
Set-Theoretic State Estimation for Multi-output Systems using Block and Sequential. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 268--273. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis
Puchoňová, Miroslava -- Mazúr, Milan -- Růžičková, Zdeňka -- Valigura, Dušan -- Moncoľ, Ján
Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis. Journal of Molecular Structure, 1181. s. 373--382.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Sewage sludge as a source of triclosan-resistant bacteria
Lépesová, Kristína -- Krahulcová, Monika -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Sewage sludge as a source of triclosan-resistant bacteria. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 34--40.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom
Hakošová, Simona -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Silver(I) complexes with amino acids as potential antibacterial and anticancer agents
Vargová, Zuzana -- Rendošová, Michaela -- Kuzderová, Gabriela -- Sabolová, Danica -- Gyepes, Róbert -- Hudecová, Daniela -- Olejníková, Petra -- Kello, Martin -- Mudroňová, Dagmar
Silver(I) complexes with amino acids as potential antibacterial and anticancer agents. In ISMEC 2019, International Symposium on Metal Complexes, 1.-14.6.2019, Debrecín, Maďarsko. 1. vyd. Debrecín,: Debreceni Egyetem, 2019, s. 182.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Similarity measures, penalty functions, and fuzzy entropy from new fuzzy subsethood measures
Santos, Helida -- Couso, Ines -- Bedregal, Benjamin -- Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Asiain, Alfredo -- Barrenechea, Edurne -- Bustince, Humberto
Similarity measures, penalty functions, and fuzzy entropy from new fuzzy subsethood measures. International Journal of Intelligent Systems, 34. s. 1281--1302.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Simple tertiary amines as promotors in oxygen tolerant photochemically induced ATRP of acrylates
Bondarev, Dmitrij -- Borská, Katarína -- Šoral, Michal -- Moravčíková, Daniela -- Mosnáček, Jaroslav
Simple tertiary amines as promotors in oxygen tolerant photochemically induced ATRP of acrylates. Polymer, 161. s. 122--127.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Simulation of desorption process of 2-phenyl ethanol from fixed bed adsorption collumn using Maxwell-Stefan theory
Kando, Róbert -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Simulation of desorption process of 2-phenyl ethanol from fixed bed adsorption collumn using Maxwell-Stefan theory. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 175. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Simultaneous effect of silica fume, metakaolin and ground granulated blast-furnace slag on the hydration of multicomponent cementitious binders
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav -- Palou, Martin Tchingnabé
Simultaneous effect of silica fume, metakaolin and ground granulated blast-furnace slag on the hydration of multicomponent cementitious binders. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136. s. 1527--1537.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Simultaneous voltammetric determination of uric acid and caffeine at a bare thick film boron-doped diamond electrode
Benková, Alžbeta -- Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Simultaneous voltammetric determination of uric acid and caffeine at a bare thick film boron-doped diamond electrode. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 145.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sledovanie derivátov fenantrochinolizidínových alkaloidov na indukciu bunkovej smrti leukemických buniek L1210 s negatívnou a pozitívnou expresiou P-glykoproteínu
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Olejníková, Petra -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Sledovanie derivátov fenantrochinolizidínových alkaloidov na indukciu bunkovej smrti leukemických buniek L1210 s negatívnou a pozitívnou expresiou P-glykoproteínu. In Biochemické dni 2019. Bratislava,: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019, s. 95--96. ISBN 978-80-89965-27-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sledovanie environmentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzora
Bartánusová, Dominika -- Blaškovičová, Jana
Sledovanie environmentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie expresie latrofilínu-1 v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie
Kočibálová, Zuzana -- Guzyová, Martina -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Sledovanie expresie latrofilínu-1 v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 17. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sledovanie funkčných vlastností vybraných vedľajších produktov zo spracovania cereálií
Minarovičová, Lucia -- Kuchtová, Veronika -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Lauková, Michaela
Sledovanie funkčných vlastností vybraných vedľajších produktov zo spracovania cereálií. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 159--165. ISBN 978-80-8208-010-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sledovanie chirálnych organických zlúčenín v archívnych tokajských vínach
Čuchorová, Justína -- Špánik, Ivan
Sledovanie chirálnych organických zlúčenín v archívnych tokajských vínach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie odpovede bunkových línií akútnej myeloidnej leukémie na terapeutiká využívané v liečbe hematoonkologických ochorení
Hucsková, Zuzana -- Messingerová, Lucia
Sledovanie odpovede bunkových línií akútnej myeloidnej leukémie na terapeutiká využívané v liečbe hematoonkologických ochorení. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie profilu mastných kyselín a vlastnosti mäsa mangalíc vplyvom rôznej kŕmnej zmesi a zelenej pastvy
György, Adrián -- Staruch, Ladislav
Sledovanie profilu mastných kyselín a vlastnosti mäsa mangalíc vplyvom rôznej kŕmnej zmesi a zelenej pastvy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210
Boleková, Žaneta -- Šereš, Mário
Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách pri pyrolýze kvapalných uhľovodíkov
Červenský, Janko -- Hájeková, Elena
Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách pri pyrolýze kvapalných uhľovodíkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie tvorby prchavých organických zlúčenín počas výroby tokajského odrodového vína „Muškát žltý a Lipovina“
Leder, Marek -- Machyňáková, Andrea
Sledovanie tvorby prchavých organických zlúčenín počas výroby tokajského odrodového vína „Muškát žltý a Lipovina“. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochorení
Šimoničová, Kristína -- Messingerová, Lucia
Sledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochorení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Smart sample preparation for the determination of PAH metabolites in human urine by DLLME-GC-MS
Zichová, Silvia -- Hrouzková, Svetlana -- Göen, Thomas
Smart sample preparation for the determination of PAH metabolites in human urine by DLLME-GC-MS. In Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health (ISBM-11), 28.-30.8.2019, Leuven, Belgicko. 1. vyd. Leuven,: KU Leuven, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Smart software framework for hazard identification in complex chemical units
Danko, Matej -- Jelemenský, Ľudovít
Smart software framework for hazard identification in complex chemical units. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis
Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika -- Galčíková, Lenka -- Slávik, Michal -- Horváthová, Michaela -- Mészáros, Alajos
Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis. Energy, 180. s. 303--314.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Software approach to simulation-based hazard identification of complex industrial processes
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Software approach to simulation-based hazard identification of complex industrial processes. Computers and Chemical Engineering, 122. s. 66--79.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Solid solution strenghthening of titanium diboride - HR TEM study
Bača, Ľuboš -- Čaplovičová, Mária -- Chlup, Zdeněk -- Hadraba, Hynek -- Kováčová, Zuzana
Solid solution strenghthening of titanium diboride - HR TEM study. In Advanced Research Workshop Engineering Ceramics 2019, Ceramics for people, 12.-16.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2019, s. 46. ISBN 978-80-971648-7-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Solubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažuceho proteínu
Žigová, Klaudia -- Hegyi, Zuzana
Solubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažuceho proteínu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sorption removal of antibiotics by Slovak natural zeolite
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Gróf, Nikolas -- Bodík, Igor
Sorption removal of antibiotics by Slovak natural zeolite. In 4 th Eurasian conference on civil and environmental engineering, 17.-18.6.2019, Istanbul, Turecko. Istanbul,: Gelisim University, 2019, s. 46--52.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Species-specific differences in architecture and chemical composition of dodder seeds
Martinčová, Michaela -- Kaštier, Peter -- Krasylenko, Yuliya A. -- Gajdoš, Peter -- Čertík, Milan -- Matušíková, Idlikó -- Blehová, Alžbeta
Species-specific differences in architecture and chemical composition of dodder seeds. Flora :, 256. s. 61--68.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Spectro-electrochemical toolbox for monitoring and controlling quinone-mediated redox-driven molecular gripping
Milic, Jovana -- Schneeberger, Thomas -- Zalibera, Michal -- Diederich, Francois -- Boudon, Corinne -- Ruhlmann, Laurent
Spectro-electrochemical toolbox for monitoring and controlling quinone-mediated redox-driven molecular gripping. Electrochimica Acta, 313. s. 544--560.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Spectroelectrochemistry of organoruthenium(II)-and organoosmium(II) – copper(II) complexes as potential anticancer drugs
Darvasiová, Denisa -- Rapta, Peter -- Kleinová, Andrea -- Ohui, Kateryna -- Arion, Vladimir B.
Spectroelectrochemistry of organoruthenium(II)-and organoosmium(II) – copper(II) complexes as potential anticancer drugs. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spectroscopic and terahertz response of Er3+/Yb3+ doped La2Zr2O1 ceramics
Janek, Marián -- Trusová, E. -- Klement, Róbert -- Bača, Ľuboš -- Veteška, Peter -- Naftaly, Mira
Spectroscopic and tera