26. 5. 2018  6:18 Dušan
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 101

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Advanced technology for Al-Zr alloy synthesis: Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Advanced technology for Al-Zr alloy synthesis: Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes. Journal of Alloys and Compounds, 738. s. 151--157.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Analýza a porovnanie možností výroby elektrickej energie a tepla pre proces spaľovania a splyňovania čierneho lúhu
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Analýza a porovnanie možností výroby elektrickej energie a tepla pre proces spaľovania a splyňovania čierneho lúhu. In SILÁDI, V. -- RAČÁKOVÁ, S. Študentská vedecká konferencia 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici: zborník recenzovaných príspevkov. 1. vyd. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018, s. 279--285. ISBN 978-80-557-1415-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Analýza dôsledkov a prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri regenerácii chemikálií v procese výroby papiera a celulózy
Páterek, Filip -- Variny, Miroslav
Analýza dôsledkov a prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri regenerácii chemikálií v procese výroby papiera a celulózy. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018: elektronický zdroj Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, Trnava, 11.4.2018. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 57--61. ISBN 978-80-8105-925-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Anodic stripping voltammetry: affordable and reliable alternative to inductively coupled plasma-based analytical methods
Planková, Alexandra -- Jampílek, Josef -- Švorc, Ľubomír -- Hanko, Michal -- Mikuš, Peter
Anodic stripping voltammetry: affordable and reliable alternative to inductively coupled plasma-based analytical methods. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly :, 149. s. 913--920.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Aplikovaná imobilizovaná biokatalýza
Krasňan, Vladimír -- Rebroš, Martin
Aplikovaná imobilizovaná biokatalýza. Dizertačná práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Approximate model predictive building control via machine learning
Drgoňa, Ján -- Picard, Damien -- Kvasnica, Michal -- Helsen, Lieve M L
Approximate model predictive building control via machine learning. In Applied Energy. s. 199--216.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Assessment of certain industrial biomass-fired steam boiler thermal efficiency and operation reliability related aspects
Mierka, Otto -- Variny, Miroslav -- Janošovský, Ján
Assessment of certain industrial biomass-fired steam boiler thermal efficiency and operation reliability related aspects. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic: elektronický zdroj Book of abstracts, full papers. 1. vyd. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Bioassay Guided Isolation of Active Compounds from Alchemilla barbatiflora Juz.
Renda, Gulin -- Ozel, Arzu -- Barut, Burak -- Korkmaz, Busra -- Šoral, Michal -- Kandemir, Ummuhan -- Liptaj, Tibor
Bioassay Guided Isolation of Active Compounds from Alchemilla barbatiflora Juz. Records of Natural Products, 12. s. 76--85.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Biodegradovateľné vlákna z kyseliny polymliečnej
Hrabovská, Veronika -- Ryba, Jozef -- Ujhelyiová, Anna -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna z kyseliny polymliečnej. Plastko 2018, s. 64--68.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Biologická aktivita epi-benzoanalógov bioaktívnych fenantroquinolizidínových alkaloidov
Kubíčková, Jana -- Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Šupolíková, Miroslava -- Nováková, Eva -- Marchalín, Štefan -- Olejníková, Petra
Biologická aktivita epi-benzoanalógov bioaktívnych fenantroquinolizidínových alkaloidov. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018: zborník abstraktov konferencie. 1. vyd. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, s. 27. ISBN 978-80-71422-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Bioremediation of PCB-contaminated shallow river sediments: The efficacy of biodegradation using individual bacterial strains and their consortia
Horváthová, Hana -- Lászlová, Katarína -- Dercová, Katarína
Bioremediation of PCB-contaminated shallow river sediments: The efficacy of biodegradation using individual bacterial strains and their consortia. Chemosphere, 193. s. 270--277.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Cloning and upscale production of monoamine oxidase N (MAO-N D5) by Pichia pastoris
Markošová, Kristína -- Camattari, Andrea -- Rosenberg, Michal -- Glieder, Anton -- Turner, Nicholas J. -- Rebroš, Martin
Cloning and upscale production of monoamine oxidase N (MAO-N D5) by Pichia pastoris. Biotechnology Letters :, 40. s. 127--133.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Comparative model study on black liquor igcc versus modern recovery boiler incorporation into the utility system of a paper mill
Variny, Miroslav -- Hruška, Michal -- Mierka, Otto
Comparative model study on black liquor igcc versus modern recovery boiler incorporation into the utility system of a paper mill. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic: elektronický zdroj Book of abstracts, full papers. 1. vyd. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Comparision of HPLC enantioseparation of selected amino acids using commercial and synthetically prepared stationary phases
Lomenova, Anna -- Hroboňová, Katarína
Comparision of HPLC enantioseparation of selected amino acids using commercial and synthetically prepared stationary phases. In Book of Abstracts Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2018: Olomouc, January 29th- February 1st, 2018. 1. vyd. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2018, s. 96--97.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Comparison of Inverted Pendulum Stabilization with PID, LQ and MPC Control
Bakaráč, Peter -- Klaučo, Martin -- Fikar, Miroslav
Comparison of Inverted Pendulum Stabilization with PID, LQ and MPC Control. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁKOVÁ, A. 2018 Cybernetics & Informatics (K&I): elektronický zdroj 29th International Conference. Lazy pod Makytou, Slovakia. January 31-February 3, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak Chemical Library, 2018, ISBN 978-1-5386-4420-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Conducting electrospun polycaprolactone/polypyrrole fibers
Číková, Eliška -- Mičušík, Matej -- Šišková, Alena -- Procházka, Michal -- Fedorko, Pavol -- Omastová, Mária
Conducting electrospun polycaprolactone/polypyrrole fibers. Synthetic Metals, 235. s. 80--88.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018: zborník abstraktov konferencie
Olejníková, Petra -- Májeková, Hyacinta -- Bujdáková, Helena
Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018: zborník abstraktov konferencie. 1. vyd. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. ISBN 978-80-71422-7-8.
zborník2018Podrobnosti
Determination of dicoumarol in Melilotus officinalis L. by using molecularly imprinted polymer solid-phase extraction coupled with high performance liquid chromatography
Hroboňová, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Čižmárik, Jozef
Determination of dicoumarol in Melilotus officinalis L. by using molecularly imprinted polymer solid-phase extraction coupled with high performance liquid chromatography. Journal of Chromatography A :, 1539. s. 93--102.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Effect of Powdered Cellulose Addition on Thermomechanical Properties of Wheat Dough
Lauková, Michaela -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia
Effect of Powdered Cellulose Addition on Thermomechanical Properties of Wheat Dough. CHEMICKE LISTY, 112. s. 34--37.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Electrochemical biosensors for investigation of potentially risky chemical and physical agents towards DNA
Svitková, Veronika -- Vyskočil, Vlastimil -- Labuda, Ján
Electrochemical biosensors for investigation of potentially risky chemical and physical agents towards DNA. In Book of Abstracts: 1st Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (ELACh), Furth im Wald, 4 – 6 April 2018. 1. vyd. Regensburg: Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, 2018, s. 38.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Electrochemical characterization of multicomponent sodium cryolite electrolytes with high content of aluminium fluoride
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrochemical characterization of multicomponent sodium cryolite electrolytes with high content of aluminium fluoride. Electrochimica Acta, 265. s. 474--479.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Energetic and environmental evaluation of two black liquor processing technologies
Variny, Miroslav -- Hruška, Michal -- Mierka, Otto
Energetic and environmental evaluation of two black liquor processing technologies. In TVIP 2018: elektronický zdroj Odpadové fórum, Aprochem & Průmyslová ekologie, 6.-8. března 2018, Hustopeče. 1. vyd. Praha: České ekologické manažérske centrum, 2018, ISBN 978-80-85990-12-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Environmental and energetic aspects of variable biomass quality fed to a steam boiler
Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Environmental and energetic aspects of variable biomass quality fed to a steam boiler. In TVIP 2018: elektronický zdroj Odpadové fórum, Aprochem & Průmyslová ekologie, 6.-8. března 2018, Hustopeče. 1. vyd. Praha: České ekologické manažérske centrum, 2018, ISBN 978-80-85990-12-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Extrakcia tuhou fázou. Vývoj metód SPE
Purdešová, Andrea
Extrakcia tuhou fázou. Vývoj metód SPE. In HROUZKOVÁ, S. Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop. 1. vyd. Bratislava: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, 2018, s. 18--21.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop
Hrouzková, Svetlana
Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop. 1. vyd. Bratislava: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, 2018. 73 strany.
zborník2018Podrobnosti
Fault propagation behavior study of CSTR in HAZOP
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Fault propagation behavior study of CSTR in HAZOP. Chemical Papers, ISSN 0366-6352.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Fluorescenčná spektrometria a chemometria v klasifikácii slivovíc
Dobóová, Kinga -- Jakubíková, Michaela -- Sádecká, Jana
Fluorescenčná spektrometria a chemometria v klasifikácii slivovíc. In Sborník přednášek Celostátní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka 2018“: 7.-8. Februára 2018, Praha, Česká republika. 1. vyd. Praha: VŠCHT Praha, 2018, s. 18--21.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Characterization of k-Choquet integrals
Horanská, Ľubomíra -- Takáč, Zdenko
Characterization of k-Choquet integrals. In FSTA 2018: abstracts. Fourteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. January 28 - February 2, 2018, Liptovský Ján, Slovak Republic. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2018, s. 49. ISBN 978-80-8040-560-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Charakterizácia mikrobioty slovenskej bryndze s využitím molekulárno-biologických metód
Turcovská, Viera -- Valík, Ľubomír
Charakterizácia mikrobioty slovenskej bryndze s využitím molekulárno-biologických metód. Dizertačná práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska: Celulózový a papierenský priemysel na Slovensku
Baláž, Dušan -- Bartusz, Jozef -- Cejpek, Kamil -- Demko, Václav -- Geffert, Anton -- Halon, Ľudovít -- Kiššimon, Michal -- Laššák, Vladimír -- Milata, Viktor -- Milo, Viliam -- Oltus, Eugen -- Tiňo, Rudolf -- Štreitová, Jarmila -- Šurina, Igor -- Šutý, Štefan -- Uher, Michal -- Vizárová, Katarína
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska: Celulózový a papierenský priemysel na Slovensku. Bratisalava: Spektrum STU, 2018. 170 s. ISBN 978-80-227-4762-2.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2018Podrobnosti
In-situ surface-enhanced Raman scattering and FT-Raman spectroscopy of black prints
Oravec, Michal -- Sasinková, Vlasta -- Tomanová, Katarína -- Gál, Lukáš -- Stašková, Silvia -- Huck, W. Christian
In-situ surface-enhanced Raman scattering and FT-Raman spectroscopy of black prints. Vibrational Spectroscopy, 94. s. 16--21.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Inštrumentálne metódy extrakcie
Hrouzková, Svetlana
Inštrumentálne metódy extrakcie. In HROUZKOVÁ, S. Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop. 1. vyd. Bratislava: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, 2018, s. 34--41.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Interval-valued fuzzy strong S-subsethood measures, interval-entropy and P-interval-entropy
Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Montero, Javier -- Barrenechea, Edurne -- Fernandez, Javier -- Bustince, Humberto
Interval-valued fuzzy strong S-subsethood measures, interval-entropy and P-interval-entropy. Information Sciences, 432. s. 97--115.
články v časopisoch2018Podrobnosti
I(q)c-convergence of arithmetical functions
Baláž, Vladimír -- Gogola, Ján -- Visnyai, Tomáš
I(q)c-convergence of arithmetical functions. Journal of Number Theory, s. 74--83.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Isotherms Studies of Equilibrium Sorption of Arsenic (As3+/5+) Unto Granular Iron Oxide
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Isotherms Studies of Equilibrium Sorption of Arsenic (As3+/5+) Unto Granular Iron Oxide. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018: elektronický zdroj Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, Trnava, 11.4.2018. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 219--224. ISBN 978-80-8105-925-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Kinetic study of artefact paper degradation. Assessment of deacidification effects by folding endurance
Čížová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Briškárová, Anna -- Vizárová, Katarína -- Kačík, František -- Šima, Jozef
Kinetic study of artefact paper degradation. Assessment of deacidification effects by folding endurance. Cellulose Chemistry And Technology, 52. s. 1--2.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Kvantifikácia správania sa vybraných mikrobiálnych populácií s aplikačným potenciálom pre remeselnú výrobu syrov
Mančušková, Tatiana -- Valík, Ľubomír
Kvantifikácia správania sa vybraných mikrobiálnych populácií s aplikačným potenciálom pre remeselnú výrobu syrov. Dizertačná práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Life cycle assesment of an ingot manufacturing process using silicon powders from recycling
Kováčová, Zuzana -- Biermayr, Peter -- Neubauer, Erich
Life cycle assesment of an ingot manufacturing process using silicon powders from recycling. In Neue Ernergie für unser bewegtes Europa, 14.-16. Februar 2018, Graz, Osterreich. 1. vyd. Graz: TU Graz, 2018, ISBN 978-3-85125-586-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Liquid-liquid microextraction techniques
Hrouzková, Svetlana
Liquid-liquid microextraction techniques. In LAZIĆ, S. -- HROUZKOVÁ, S. Seminar "Ecological analytical methods for pesticide residues investigation", Novi Sad, 31.1.2018: Book of contributions. 1. vyd. Novi Sad: University of Novi Sad, 2018, s. 15--17.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Longitudinálny vývoj prevalencie obezity v populácii Slovenska
Kajaba, Igo -- Seidenberg, Henrieta -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva
Longitudinálny vývoj prevalencie obezity v populácii Slovenska. In MAGULA, D. -- ŠRAMKOVÁ-FATRCOVÁ, K. Zborník z vedeckej konferencie XXXV. Zoborský deň a XVI. Bitterov osteologický deň 2018 s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 70 rokov činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2018, s. 99--117. ISBN 978-80-552-1821-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Matrix Solid Phase Dispersion Technique
Purdešová, Andrea
Matrix Solid Phase Dispersion Technique. In LAZIĆ, S. -- HROUZKOVÁ, S. Seminar "Ecological analytical methods for pesticide residues investigation", Novi Sad, 31.1.2018: Book of contributions. 1. vyd. Novi Sad: University of Novi Sad, 2018, s. 7--11.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Membrane depolarization and aberrant lipid distributions in the neonatal rat brain following hypoxic-ischaemic insult
Luptáková, Dominika -- Bačiak, Ladislav -- Pluháček, Tomáš -- Škríba, Anton -- Šedivá, Blanka -- Havlíček, Vladimír -- Juránek, Ivo
Membrane depolarization and aberrant lipid distributions in the neonatal rat brain following hypoxic-ischaemic insult. Scientific Reports, 8. s. 2018.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Microextraction methods based on sorption principle used for pesticide residues analysis
Hrouzková, Svetlana -- Szarka, Agneša
Microextraction methods based on sorption principle used for pesticide residues analysis. In LAZIĆ, S. -- HROUZKOVÁ, S. Seminar "Ecological analytical methods for pesticide residues investigation", Novi Sad, 31.1.2018: Book of contributions. 1. vyd. Novi Sad: University of Novi Sad, 2018, s. 12--14.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Mikroextrakcia sorbentom naplneným v ihle striekačky (MEPS). Forenzná analýza
Ulbrich, Pavol -- Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
Mikroextrakcia sorbentom naplneným v ihle striekačky (MEPS). Forenzná analýza. In HROUZKOVÁ, S. Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop. 1. vyd. Bratislava: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, 2018, s. 52--57.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Mikroextrakčné sorpčné techniky
Hrouzková, Svetlana -- Szarka, Agneša
Mikroextrakčné sorpčné techniky. In HROUZKOVÁ, S. Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop. 1. vyd. Bratislava: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, 2018, s. 28--33.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Modifikácia PLA za účelom ochrany originality vlákien a textílií
Tomčíková, Zita -- Ujhelyiová, Anna -- Michlík, Peter -- Krivoš, Štefan -- Hricová, Marcela
Modifikácia PLA za účelom ochrany originality vlákien a textílií. In Plastko 2018. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, s. 18--28. ISBN 978-80-7454-727-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Modifying the gravitational search algorithm: A functional study
Minárová, Mária -- Paternain, Daniel -- Jurio, Aranzazu -- Ruiz-Aranguen, Javier -- Takáč, Zdenko -- Bustince, Humberto
Modifying the gravitational search algorithm: A functional study. Information Sciences, 430. s. 87--103.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Molecularly imprinted polymer as stationary phase for HPLC separation of phenylalanine enantiomers
Hroboňová, Katarína -- Lomenova, Anna
Molecularly imprinted polymer as stationary phase for HPLC separation of phenylalanine enantiomers. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly :, 149. s. 939--946.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Molekulárno-biochemické štúdia metabolizmu mikrobiálnych pigmentov
Tkáčová, Jana -- Čertík, Milan
Molekulárno-biochemické štúdia metabolizmu mikrobiálnych pigmentov. Dizertačná práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Monitoring of glucose and ethanol during wine fermentation by bienzymatic biosensor
Samphao, Anchalee -- Butmee, Preeyanut -- Saejueng, Pranom -- Pukahuta, Charida -- Švorc, Ľubomír -- Kalcher, Kurt
Monitoring of glucose and ethanol during wine fermentation by bienzymatic biosensor. Journal of Electroanalytical Chemistry, 816. s. 179--188.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Možnosť biologickej degradácie polystyrénu v životnom prostredí pomocou lariev Zophobas morio
Paškevič, Jakub -- Bondarev, Dmitrij -- Kleinová, Angela -- Mackuľak, Tomáš
Možnosť biologickej degradácie polystyrénu v životnom prostredí pomocou lariev Zophobas morio. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018: elektronický zdroj Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, Trnava, 11.4.2018. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 51--55. ISBN 978-80-8105-925-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Možnosti ovplyvnenia biofilmu C. albicans kombináciou synergicky pôsobiacich zlúčenín
Ježíková, Zuzana -- Pagáč, Tomáš -- Pfeiferová, Barbora -- Olejníková, Petra
Možnosti ovplyvnenia biofilmu C. albicans kombináciou synergicky pôsobiacich zlúčenín. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018: zborník abstraktov konferencie. 1. vyd. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, s. 22. ISBN 978-80-71422-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
MPC-based reference governor control of a continuous stirred-tank reactor
Holaza, Juraj -- Klaučo, Martin -- Drgoňa, Ján -- Oravec, Juraj -- Kvasnica, Michal -- Fikar, Miroslav
MPC-based reference governor control of a continuous stirred-tank reactor. Computers and Chemical Engineering, 108. s. 289--299.
články v časopisoch2018Podrobnosti
New series of quinazolinone derived Schiff's bases: synthesis, spectroscopic properties and evaluation of their antioxidant and cytotoxic activity
Hricovíniová, Zuzana -- Hricovíni, Michal -- Kozics, Katarína
New series of quinazolinone derived Schiff's bases: synthesis, spectroscopic properties and evaluation of their antioxidant and cytotoxic activity. Chemical Papers, 72. s. 1041--1053.
články v časopisoch2018Podrobnosti
On the use of the fluorescence, ultraviolet-visible and near infrared spectroscopy with chemometrics for the discrimination between plum brandies of different varietal origins
Jakubíková, Michaela -- Sádecká, Jana -- Kleinová, Angela
On the use of the fluorescence, ultraviolet-visible and near infrared spectroscopy with chemometrics for the discrimination between plum brandies of different varietal origins.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Optimization of process parameters for bio-oil synthesis from pine needles (Pinus roxburghii) using response surface methodology
Mandal, Sandip -- Bhattacharya, T.K. -- Verma, Ajit Kumar -- Haydary, Juma
Optimization of process parameters for bio-oil synthesis from pine needles (Pinus roxburghii) using response surface methodology. Chemical Papers, 72. s. 603--616.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Optimized Fuzzy Transform for Image Compression
Paternain, Daniel -- Jurio, Aranzazu -- Ruiz-Aranguren, Javier -- Minárová, Mária -- Takáč, Zdenko -- Bustince, Humberto
Optimized Fuzzy Transform for Image Compression. In Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017 - Volume 3: [elektronický zdroj] proceedings of EUSFLAT-2017 -The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, September 11-15, 2017, Warsaw, Poland and IWIFSGN´2017 - The Sixteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, September 13-15, 2017, Warsaw, Poland. 1. vyd. Cham (Switzerland) : Springer, 2018, s. 118--128. ISBN 978-3-319-66827-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Ozonation as a method for industrial wastewater treatment
Urminská, Barbora -- Derco, Ján
Ozonation as a method for industrial wastewater treatment. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018: elektronický zdroj Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, Trnava, 11.4.2018. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 208--213. ISBN 978-80-8105-925-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Pesticide application brings serious problems
Hrouzková, Svetlana -- Lazić, Sanja
Pesticide application brings serious problems. In LAZIĆ, S. -- HROUZKOVÁ, S. Seminar "Ecological analytical methods for pesticide residues investigation", Novi Sad, 31.1.2018: Book of contributions. 1. vyd. Novi Sad: University of Novi Sad, 2018, s. 4--6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Pokroky a využitie mikroextrakčných techník na analýzu rezíduí pesticídov v potravinách
Hrouzková, Svetlana -- Szarka, Agneša -- Zichová, Silvia
Pokroky a využitie mikroextrakčných techník na analýzu rezíduí pesticídov v potravinách. Chemické listy, 112. s. 165--174.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Potenciál čistého kyslíka a ozónu na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd
Ivanová, Lucia -- Szabová, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Marcová, Terézia -- Petrovič, Juraj -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor
Potenciál čistého kyslíka a ozónu na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd. Vodní hospodářství :, 68. s. 7--9.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Potential of Potentilla inclinata and its polyphenolic compounds in alpha-glucosidase inhibition: Kinetics and interaction mechanism merged with docking simulations
Sohretoglu, Didem -- Sari, Suat -- Šoral, Michal -- Barut, Burak -- Ozel, Arzu -- Liptaj, Tibor
Potential of Potentilla inclinata and its polyphenolic compounds in alpha-glucosidase inhibition: Kinetics and interaction mechanism merged with docking simulations. International Journal of Biological Macromolecules, 108. s. 81--87.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 1)
Drtil, Miloslav -- Bodík, Igor -- Vlčková, Stanislava -- Kolníková, Dana -- Brezina, Rudolf -- Levársky, Pavol -- Tichý, Jozef -- Imreová, Zuzana -- Švorcová, Martina
Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 1). SOVAK :, 27. s. 12--16.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 2)
Drtil, Miloslav -- Bodík, Igor -- Vlčková, Stanislava -- Kolníková, Dana -- Brezina, Rudolf -- Levársky, Pavol -- Tichý, Jozef -- Imreová, Zuzana -- Švorcová, Martina
Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 2). SOVAK :, 27. s. 22--26.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Praktické aspekty extrakcie tuhou fázou
Hroboňová, Katarína -- Lomenova, Anna
Praktické aspekty extrakcie tuhou fázou. In HROUZKOVÁ, S. Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop. 1. vyd. Bratislava: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, 2018, s. 48--51.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Príprava vlákien s obsahom fluorescenčného pigmentu
Hricová, Marcela -- Ujhelyiová, Anna -- Hrabovská, Veronika -- Ryba, Jozef
Príprava vlákien s obsahom fluorescenčného pigmentu. Plastko 2018, s. 97--103.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Príprava vzorky, extrakčné techniky. Extrakcia kvapalina-kvapalina. Mikroextrakčné techniky
Hrouzková, Svetlana
Príprava vzorky, extrakčné techniky. Extrakcia kvapalina-kvapalina. Mikroextrakčné techniky. In HROUZKOVÁ, S. Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop. 1. vyd. Bratislava: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, 2018, s. 4--11.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Príprava vzorky pri sledovaní rezíduí pesticídov
Hrouzková, Svetlana
Príprava vzorky pri sledovaní rezíduí pesticídov. In HROUZKOVÁ, S. Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop. 1. vyd. Bratislava: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, 2018, s. 12--17.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Proposal of system for visual evaluation of Lemna minor bioassays
Haffner, Oto -- Kučera, Erik -- Urminská, Barbora -- Kozák, Štefan
Proposal of system for visual evaluation of Lemna minor bioassays. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁKOVÁ, A. 2018 Cybernetics & Informatics (K&I): elektronický zdroj 29th International Conference. Lazy pod Makytou, Slovakia. January 31-February 3, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak Chemical Library, 2018, ISBN 978-1-5386-4420-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
QuEChERS
Szarka, Agneša -- Hrouzková, Svetlana
QuEChERS. In HROUZKOVÁ, S. Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop. 1. vyd. Bratislava: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, 2018, s. 42--47.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Quo vadis aggregation?
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Stupňanová, Andrea
Quo vadis aggregation?. International Journal of General Systems, 47. s. 97--117.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Reduction of contaminants´ content in processed meats
Šimko, Peter
Reduction of contaminants´ content in processed meats. In TOLDRÁ, F. -- NOLLET, L M L. Advanced Technologies for Meat Processing, Second Edition. 2. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2018, s. 319--354. ISBN 978-1-4987-5459-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Reologické chovanie PLA a PP koncentrátov
Ujhelyiová, Anna -- Omaníková, Leona -- Krivoš, Štefan -- Tomčíková, Zita
Reologické chovanie PLA a PP koncentrátov. In Plastko 2018. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, s. 114--121. ISBN 978-80-7454-727-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Rezistencia mikroskopických húb voči antifungálnym zlúčeninám a možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu
Olejníková, Petra -- Jelínková, Lenka -- Ježíková, Zuzana -- Pagáč, Tomáš
Rezistencia mikroskopických húb voči antifungálnym zlúčeninám a možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018: zborník abstraktov konferencie. 1. vyd. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, s. 10. ISBN 978-80-71422-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Robust controller design for a laboratory heat exchanger
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Čirka, Ľuboš -- Kalúz, Martin -- Oravec, Juraj
Robust controller design for a laboratory heat exchanger. Applied Thermal Engineering, 128. s. 1297--1309.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Selected characteristics of dry fermented sausages prepared with quick-dry-slice (QDS process) technology and their comparison with traditional products
Kameník, Josef -- Saláková, Alena -- Hulánková, Radka -- Dušková, Marta -- Borilová, Gabriela -- Šedo, Ondrej -- Staruch, Ladislav
Selected characteristics of dry fermented sausages prepared with quick-dry-slice (QDS process) technology and their comparison with traditional products. Journal of Food Processing and Preservation, 42. s. 1.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Seminar "Ecological analytical methods for pesticide residues investigation", Novi Sad, 31.1.2018: Book of contributions
Lazić, Sanja -- Hrouzková, Svetlana
Seminar "Ecological analytical methods for pesticide residues investigation", Novi Sad, 31.1.2018: Book of contributions. 1. vyd. Novi Sad: University of Novi Sad, 2018.
zborník2018Podrobnosti
Sledovanie účinku voľných radikálov kyslíka generovaných kvantovými bodkami za prítomnosti uv-žiarenia pomocou biosenzora na báze plazmidovej dna
Augustín, Michal -- Blaškovičová, Jana -- Labuda, Ján
Sledovanie účinku voľných radikálov kyslíka generovaných kvantovými bodkami za prítomnosti uv-žiarenia pomocou biosenzora na báze plazmidovej dna. In Sborník přednášek Celostátní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka 2018“: 7.-8. Februára 2018, Praha, Česká republika. 1. vyd. Praha: VŠCHT Praha, 2018, s. 4--7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Sorbenty pre extrakciu na tuhej báze
Hroboňová, Katarína -- Lomenova, Anna
Sorbenty pre extrakciu na tuhej báze. In HROUZKOVÁ, S. Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop. 1. vyd. Bratislava: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, 2018, s. 22--27.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
SPME
Purdešová, Andrea
SPME. In HROUZKOVÁ, S. Extrakčné techniky v príprave vzoriek: vzdelávací workshop. 1. vyd. Bratislava: Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, 2018, s. 58--61.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Stanovenie kyseliny močovej pomocou moderných elektrochemických senzorov
Kianičková, Kristína -- Poláčeková Cinková, Kristína -- Švorc, Ľubomír
Stanovenie kyseliny močovej pomocou moderných elektrochemických senzorov. In Sborník přednášek Celostátní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka 2018“: 7.-8. Februára 2018, Praha, Česká republika. 1. vyd. Praha: VŠCHT Praha, 2018, s. 32--35.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Start-up of the high efficient nitritation reactor
Vlčková, Stanislava -- Drtil, Miloslav
Start-up of the high efficient nitritation reactor. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018: elektronický zdroj Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, Trnava, 11.4.2018. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 213--217. ISBN 978-80-8105-925-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Structural study and magnetic properties of copper(II) thiophene-2-carboxylate with 4-pyridinemethanol and isonicotinamide
Segľa, Peter -- Kuchtanin, Vladimír -- Tatarko, Miroslav -- Švorec, Jozef -- Moncoľ, Ján -- Valko, Marián
Structural study and magnetic properties of copper(II) thiophene-2-carboxylate with 4-pyridinemethanol and isonicotinamide. Chemical Papers, 72. s. 863--876.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Syntéza IAA vo vláknitých hubách a kvasinkách
Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Víglaš, Ján -- Kryštofová, Svetlana -- Olejníková, Petra
Syntéza IAA vo vláknitých hubách a kvasinkách. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018: zborník abstraktov konferencie. 1. vyd. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, s. 38. ISBN 978-80-71422-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Synthesis and antiradical activity of novel copper(II) complexes of long chain reduced Schiff base ligands
Lintnerová, Lucia -- Valentová, Jindra -- Herich, Peter -- Kožíšek, Jozef -- Devínsky, Ferdinand
Synthesis and antiradical activity of novel copper(II) complexes of long chain reduced Schiff base ligands. In Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly :. s. 901--911.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Synthesis and isomerization of acridine substituted 1,3-thiazolidin-4-ones and 4-oxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene acetates. An experimental and computational study
Bečka, Michal -- Vilková, Mária -- Šoral, Michal -- Potočňák, Ivan -- Breza, Martin -- Béres, Tibor -- Imrich, Ján
Synthesis and isomerization of acridine substituted 1,3-thiazolidin-4-ones and 4-oxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene acetates. An experimental and computational study. Journal of Molecular Structure, 1154. s. 152--164.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Synthesis, crystal structures, spectral, thermal and antimicrobial properties of new Zn(II) 5-iodo- and 5-bromosalicylates
Košická, Petra -- Györyová, Katarína -- Smolko, Lukáš -- Gyepes, R. -- Hudecová, Daniela
Synthesis, crystal structures, spectral, thermal and antimicrobial properties of new Zn(II) 5-iodo- and 5-bromosalicylates. Journal of Molecular Structure, 1155. s. 232--238.
články v časopisoch2018Podrobnosti
The doping level of boron-doped diamond electrodes affects the voltammetric sensing ofuric acid
Poláčeková Cinková, Kristína -- Kianičková, Kristína -- Stankovič, Dalibor M. -- Vojs, Marian -- Marton, Marián -- Švorc, Ľubomír
The doping level of boron-doped diamond electrodes affects the voltammetric sensing ofuric acid. Analytical Methods, 10. s. 991--996.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Theoretical study of the thermodynamics of the mechanisms underlying antiradical activity of cinnamic acid derivatives
Amic, Ana -- Markovič, Zoran -- Klein, Erik -- Markovic Dimitric, Jasmina M. -- Milenkovic, Dejan
Theoretical study of the thermodynamics of the mechanisms underlying antiradical activity of cinnamic acid derivatives. Food Chemistry, 246. s. 481--489.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Thermochemical recycling of organic solid waste
Haydary, Juma
Thermochemical recycling of organic solid waste. In Fourth International Conference on Reuse and Recycling of Materials (ICRM 2018), 9-11 March 2018, Kottayam, Kerala, India. 1. vyd. Kottayam, Kerala: IIUCNN, 2018, ISBN 978-93-5300-475-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Thermo-mechanical properties of dough enriched with wheat bran from different wheat variety
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Minarovičová, Lucia
Thermo-mechanical properties of dough enriched with wheat bran from different wheat variety. Potravinárstvo, 12. s. 202--208.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Thermooxidative stability of polypropylene/TiO2 and polypropylene/layered silicate nanocomposites
Cibulková, Zuzana -- Vykydalová, Anna -- Chochulová, Alžbeta -- Šimon, Peter -- Alexy, Pavel -- Omaníková, Leona
Thermooxidative stability of polypropylene/TiO2 and polypropylene/layered silicate nanocomposites. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 131. s. 1491--1497.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Tlačiteľné solárne články na polymérnych podložkách
Beková, Zuzana -- Mikula, Milan
Tlačiteľné solárne články na polymérnych podložkách. Dizertačná práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Valorisation of pine needles by thermal conversion to solid, liquid and gaseous fuels in a screw reactor
Mandal, Sandip -- Haydary, Juma -- Bhattacharya, T.K. -- Tanna, H.R. -- Husár, Jakub -- Ház, Aleš
Valorisation of pine needles by thermal conversion to solid, liquid and gaseous fuels in a screw reactor. In Fourth International Conference on Reuse and Recycling of Materials (ICRM 2018), 9-11 March 2018, Kottayam, Kerala, India. 1. vyd. Kottayam, Kerala: IIUCNN, 2018, ISBN 978-93-5300-475-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Voltammetric detection of antimony in natural water on cathodically pretreated microcrystalline boron doped diamond electrode: A possibility how to eliminate interference of arsenic without surface modification
Lukáčová-Chomisteková, Zuzana -- Culková, Eva -- Bellová, Renata -- Melicherčíková, Danica -- Durdiak, Jaroslav -- Beinrohr, Ernest -- Rievaj, Miroslav -- Tomčík, Peter
Voltammetric detection of antimony in natural water on cathodically pretreated microcrystalline boron doped diamond electrode: A possibility how to eliminate interference of arsenic without surface modification. Talanta :, 178. s. 943--948.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Vplyv dispergačného činidla na vlastnosti kompozitných vlákien polypropylén/halloyzit
Ryba, Jozef -- Polák, Šimon -- Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna -- Hricová, Marcela
Vplyv dispergačného činidla na vlastnosti kompozitných vlákien polypropylén/halloyzit. In Plastko 2018. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, s. 125--134. ISBN 978-80-7454-727-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Využitie adsorpcie pri odstraňovaní liečiv z odpadových vôd
Hencelová, Kristína -- Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Využitie adsorpcie pri odstraňovaní liečiv z odpadových vôd. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018: elektronický zdroj Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, Trnava, 11.4.2018. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 21--24. ISBN 978-80-8105-925-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Využitie polymérnych sorbentov s odtlačkom molekuly pre extrakciu kumarínov zo vzorky vína
Brokešová, Eva -- Hroboňová, Katarína
Využitie polymérnych sorbentov s odtlačkom molekuly pre extrakciu kumarínov zo vzorky vína. In Sborník přednášek Celostátní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka 2018“: 7.-8. Februára 2018, Praha, Česká republika. 1. vyd. Praha: VŠCHT Praha, 2018, s. 13--17.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Wastewater treatment from personal care products manufacturing
Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Wastewater treatment from personal care products manufacturing. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018: elektronický zdroj Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, Trnava, 11.4.2018. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 201--204. ISBN 978-80-8105-925-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
XXVI. International Conference on Coordination Chemistry (26th ICCBiC), June 2017, Slovakia PREFACE
Segľa, Peter -- Tatarko, Miroslav -- Valko, Marián
XXVI. International Conference on Coordination Chemistry (26th ICCBiC), June 2017, Slovakia PREFACE. Chemical Papers, 72. s. 769--771.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Železany, enzýmy – účinný spôsob remediácie pôd znečistenej ropnými fragmentami
Belišová, Noemi -- Mackuľak, Tomáš -- Takáčová, Alžbeta
Železany, enzýmy – účinný spôsob remediácie pôd znečistenej ropnými fragmentami. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018: elektronický zdroj Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, Trnava, 11.4.2018. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 9--14. ISBN 978-80-8105-925-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti