20. 11. 2019  21:32 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CAGARDOVÁ, D. -- MICHALÍK, M. -- POLIAK, P. -- LUKEŠ, V. Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives. Journal of Molecular Structure, 1175. s. 297--306.

Originálny názov: Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives
Slovenský názov:
Autor: Ing. Denisa Cagardová (50%)
Ing. Martin Michalík, PhD. (15%)
Ing. Peter Poliak, PhD. (10%)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (25%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Molecular Structure
Číslo zväzku (ročník): 1175
Od strany: 297
Do strany: 306
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Cagardová
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Molecular Structure. 2019.

Originálny názov: Journal of Molecular Structure
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)