24. 5. 2019  6:49 Ela
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRONEC, M. -- FULAJTÁROVÁ, K. Terephthalic acid from waste PET: An efficient and reusable catalyst for xylose conversion into furfural. Catalysis Today, 324. s. 27--32.

Originálny názov: Terephthalic acid from waste PET: An efficient and reusable catalyst for xylose conversion into furfural
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Milan Hronec, DrSc. (50%)
Ing. Katarína Fulajtárová (50%)
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Catalysis Today
Číslo zväzku (ročník): 324
Od strany: 27
Do strany: 32
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.
Posledná zmena: 09. 02. 2019, 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Catalysis Today. 2019.

Originálny názov: Catalysis Today
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02. 03. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)