21. 10. 2020  5:05 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRUŽELÁK, J. -- KVASNIČÁKOVÁ, A. -- MEDLENOVÁ, E. -- DOSOUDIL, R. -- HUDEC, I. Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite. Advances in Materials Science and Engineering, 2019. s. 2019.

Originálny názov:
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite
Slovenský názov:
Autor:
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (60%)
Ing. Andrea Kvasničáková (10%)
Ing. Elena Medlenová (10%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (10%)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (10%)
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Advances in Materials Science and Engineering
Číslo zväzku (ročník):
2019
Od strany:
2019
Do strany:
2019
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Advances in Materials Science and Engineering. 2019.

Originálny názov:
Advances in Materials Science and Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)