21. 10. 2019  1:56 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PUCHOŇOVÁ, M. -- MATEJOVÁ, S. -- ŠVOREC, J. -- MAZÚR, M. -- JORÍK, V. -- MONCOĽ, J. -- VALIGURA, D. Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study. Inorganica Chimica Acta :, 486. s. 324--331.

Originálny názov: Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study
Slovenský názov:
Autor: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD. (15%)
Ing. Simona Matejová (15%)
Ing. Jozef Švorec, PhD. (15%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (15%)
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc. (15%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (15%)
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (10%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Inorganica Chimica Acta :
Číslo zväzku (ročník): 486
Od strany: 324
Do strany: 331
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Inorganica Chimica Acta :.

Originálny názov: Inorganica Chimica Acta :
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)