27. 10. 2020  13:26 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PUCHOŇOVÁ, M. -- MATEJOVÁ, S. -- ŠVOREC, J. -- MAZÚR, M. -- JORÍK, V. -- MONCOĽ, J. -- VALIGURA, D. Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study. Inorganica Chimica Acta, 486. s. 324--331.

Originálny názov:
Caffeine interactions with salicylatocopper(II) complexes: Supramolecular structure, spectral properties and DFT study
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Inorganica Chimica Acta
Číslo zväzku (ročník):
486
Od strany:
324
Do strany:
331
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Posledná zmena:
23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Inorganica Chimica Acta. 2019.

Originálny názov:
Inorganica Chimica Acta
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
16.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)