21. 10. 2019  2:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DANKO, M. -- JANOŠOVSKÝ, J. -- LABOVSKÝ, J. -- JELEMENSKÝ, Ľ. Integration of process control protection layer into a simulation-based HAZOP tool. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 57. s. 291--303.

Originálny názov: Integration of process control protection layer into a simulation-based HAZOP tool
Slovenský názov:
Autor: Ing. Matej Danko, PhD. (25%)
Ing. Ján Janošovský, PhD. (25%)
Ing. Juraj Labovský, PhD. (25%)
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. (25%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Loss Prevention in the Process Industries
Číslo zväzku (ročník): 57
Od strany: 291
Do strany: 303
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: PID control, process control, automated HAZOP, hazard identification
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Matej Danko, PhD.
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2019.

Originálny názov: Journal of Loss Prevention in the Process Industries
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)