19. 6. 2019  8:45 Alfréd
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRÁLIK, M. -- GAŠPAROVIČOVÁ, D. -- TURÁKOVÁ, M. -- VALLUŠOVÁ, Z. -- BALKO, J. -- MAJOR, P. -- KUČERA, M. -- PULIŠ, P. -- MILKOVIČ, O. Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina. Chemical Papers, 73. s. 397--414.

Originální název: Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Milan Králik, PhD. (30%)
Ing. Dana Gašparovičová, PhD. (20%)
Ing. Mária Turáková, PhD. (10%)
Ing. zuzana vallušová (5%)
Jozef Balko (10%)
Peter Major (10%)
Milan Kučera (5%)
Pavel Puliš (5%)
Ondrej Milkovič (5%)
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Chemical Papers
Číslo svazku (ročník): 73
Od strany: 397
Do strany: 414
Počet stran: 18
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Chemical Papers. 2019.

Originální název: Chemical Papers
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)