20. 10. 2019  23:48 Vendelín
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRÁLIK, M. -- GAŠPAROVIČOVÁ, D. -- TURÁKOVÁ, M. -- VALLUŠOVÁ, Z. -- BALKO, J. -- MAJOR, P. -- KUČERA, M. -- PULIŠ, P. -- MILKOVIČ, O. Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina. Chemical Papers, 73. s. 397--414.

Originálny názov: Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Milan Králik, PhD. (30%)
Ing. Dana Gašparovičová, PhD. (20%)
Ing. Mária Turáková, PhD. (10%)
Ing. zuzana vallušová (5%)
Jozef Balko (10%)
Peter Major (10%)
Milan Kučera (5%)
Pavel Puliš (5%)
Ondrej Milkovič (5%)
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Chemical Papers
Číslo zväzku (ročník): 73
Od strany: 397
Do strany: 414
Počet strán: 18
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemical Papers. 2019.

Originálny názov: Chemical Papers
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)