24. 5. 2019  2:46 Ela
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PUCHOŇOVÁ, M. -- MAZÚR, M. -- RŮŽIČKOVÁ, Z. -- VALIGURA, D. -- MONCOĽ, J. Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis. Journal of Molecular Structure, 1181. s. 373--382.

Originální název: Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis
Slovenský název:
Autor: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD. (25%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (25%)
Zdeňka Růžičková (1%)
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (24%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (25%)
Pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Molecular Structure
Číslo svazku (ročník): 1181
Od strany: 373
Do strany: 382
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Poslední změna: 02. 03. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Molecular Structure. 2019.

Originální název: Journal of Molecular Structure
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 02. 03. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)