16. 10. 2019  11:31 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PUCHOŇOVÁ, M. -- MAZÚR, M. -- RŮŽIČKOVÁ, Z. -- VALIGURA, D. -- MONCOĽ, J. Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis. Journal of Molecular Structure, 1181. s. 373--382.

Originálny názov: Several salicylatocopper(II) complexes with diethylnicotinamide: Preparation, structure, spectral properties and Hirshfeld surface analysis
Slovenský názov:
Autor: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD. (25%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (25%)
Zdeňka Růžičková (1%)
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (24%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (25%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Molecular Structure
Číslo zväzku (ročník): 1181
Od strany: 373
Do strany: 382
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Posledná zmena: 02.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Molecular Structure. 2019.

Originálny názov: Journal of Molecular Structure
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)