19. 10. 2019  12:49 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURČANSKÁ, K. -- MUCHOVÁ, L. -- DRTILOVÁ, T. -- OLEJNÍKOVÁ, P. -- ŽENIŠOVÁ, K. -- FURDÍKOVÁ, K. Characterization and selection of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from traditional and newly-bred vine varieties of Czech Republic and Slovakia. Journal of Food and Nutrition Research, 58. s. 9--20.

Originálny názov: Characterization and selection of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from traditional and newly-bred vine varieties of Czech Republic and Slovakia
Slovenský názov:
Autor: Ing. Katarína Ďurčanská, PhD. (30%)
Lucia Muchová (5%)
Ing. Tereza Drtilová (20%)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (20%)
Katarína Ženišová (5%)
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Food and Nutrition Research
Číslo zväzku (ročník): 58
Od strany: 9
Do strany: 20
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: wine, Saccharomyces cerevisiae, Selection
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.
Posledná zmena: 01.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Food and Nutrition Research. 2019.

Originálny názov: Journal of Food and Nutrition Research
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)