27. 5. 2019  3:01 Iveta
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HELLING, A. -- POLAKOVIČ, M. Retention mechanisms of particles in sterile filtration membranes. Disertační práce. 2019.

Originální název: Retention mechanisms of particles in sterile filtration membranes
Český název:
Autor: Ing. Alexander Helling, PhD.
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: mycoplasma, Microfiltration, baktérie, sterilná filtrácia, pressure release, Mikrofiltrácia, retention, mykoplazma, deformation, vírusová filtrácia, zachytenie, uvoľňovanie tlaku, virusfiltration, sterilizing-grade filtration, flow interruption, bacteria, prerušenie prietoku, deformácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Alexander Helling, PhD.
Poslední změna: 02. 03. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)