24. 10. 2019  6:45 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HELLING, A. -- POLAKOVIČ, M. Retention mechanisms of particles in sterile filtration membranes. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Retention mechanisms of particles in sterile filtration membranes
Český názov:
Autor: Ing. Alexander Helling, PhD.
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mycoplasma, Microfiltration, baktérie, sterilná filtrácia, pressure release, Mikrofiltrácia, retention, mykoplazma, deformation, vírusová filtrácia, zachytenie, uvoľňovanie tlaku, virusfiltration, sterilizing-grade filtration, flow interruption, bacteria, prerušenie prietoku, deformácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Alexander Helling, PhD.
Posledná zmena: 02.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)