18. 10. 2019  8:10 Lukáš
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VYVIURSKA, O. -- GOROVENKO, R. -- PANÁKOVÁ, V. -- ŠPÁNIK, I. Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step. Food Analytical Methods, 12. s. 791--798.

Originální název: Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step
Slovenský název:
Autor: Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (45%)
Mgr. Roman Gorovenko, PhD. (5%)
Ing. Veronika Panáková (5%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (45%)
Pracoviště: Ústav analytickej chémie
Oddelenie analytickej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Food Analytical Methods
Číslo svazku (ročník): 12
Od strany: 791
Do strany: 798
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Poslední změna: 09.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Food Analytical Methods.

Originální název: Food Analytical Methods
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 09.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)