22. 10. 2019  11:06 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYVIURSKA, O. -- GOROVENKO, R. -- PANÁKOVÁ, V. -- ŠPÁNIK, I. Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step. Food Analytical Methods, 12. s. 791--798.

Originálny názov: Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (45%)
Mgr. Roman Gorovenko, PhD. (5%)
Ing. Veronika Panáková (5%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (45%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Oddelenie analytickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Food Analytical Methods
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 791
Do strany: 798
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Food Analytical Methods.

Originálny názov: Food Analytical Methods
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)