21. 10. 2020  12:58 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYVIURSKA, O. -- GOROVENKO, R. -- PANÁKOVÁ, V. -- ŠPÁNIK, I. Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step. Food Analytical Methods, 12. s. 791--798.

Originálny názov:
Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (45%)
Mgr. Roman Gorovenko, PhD. (5%)
Ing. Veronika Panáková (5%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (45%)
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Oddelenie analytickej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Food Analytical Methods
Číslo zväzku (ročník):
12
Od strany:
791
Do strany:
798
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Posledná zmena:
09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Food Analytical Methods. 2019.

Originálny názov:
Food Analytical Methods
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
16.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)