21. 10. 2019  2:33 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOHÁŇOŠOVÁ, J. -- ZÁBORSKÝ, O. -- PAVLIK, J. Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 50. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originálny názov: Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jana Doháňošová, PhD. (70%)
Ing. Ondrej Záborský, PhD. (15%)
Ing. Ján Pavlik, PhD. (15%)
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Oddelenie anorganickej chémie
Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Podnázov:
Od strany: 50
Do strany: 50
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jana Doháňošová, PhD.
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originálny názov: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-86186-97-9
Vydavateľ: Czech Academy of Sciences
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)