21. 10. 2020  4:56 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOHÁŇOŠOVÁ, J. -- ZÁBORSKÝ, O. -- PAVLIK, J. Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 50. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originálny názov:
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie organickej chémie
Oddelenie anorganickej chémie
Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Podnázov:
Od strany:
50
Do strany:
50
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Jana Doháňošová, PhD.
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originálny názov:
MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-86186-97-9
Vydavateľ:
Czech Academy of Sciences
Miesto vydania:
Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)