19. 10. 2019  11:34 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAŠPAROVÁ, S. -- GUBIOVÁ, V. -- MELICHERCIK, Ľ. -- TVRDÍK, T. -- LIPTAJ, T. -- KALIŇÁK, M. An investigation of cerebral metabolic profile in the rat model of age-related dementia. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 28. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originálny názov: An investigation of cerebral metabolic profile in the rat model of age-related dementia
Slovenský názov:
Autor: RNDr. Svatava Kašparová, PhD. (30%)
Ing. Veronika Gubiová (20%)
MUDr. Ľubomír Melichercik (10%)
MUDr. Tomáš Tvrdík (10%)
doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. (5%)
Ing. Michal Kaliňák, PhD. (25%)
Pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Podnázov:
Od strany: 28
Do strany: 28
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originálny názov: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-86186-97-9
Vydavateľ: Czech Academy of Sciences
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)