21. 10. 2020  9:55 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAŠPAROVÁ, S. -- GUBIOVÁ, V. -- MELICHERCIK, Ľ. -- TVRDÍK, T. -- LIPTAJ, T. -- KALIŇÁK, M. An investigation of cerebral metabolic profile in the rat model of age-related dementia. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 28. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originálny názov:
An investigation of cerebral metabolic profile in the rat model of age-related dementia
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Podnázov:
Od strany:
28
Do strany: 28
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originálny názov: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-86186-97-9
Vydavateľ:
Czech Academy of Sciences
Miesto vydania:
Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)