21. 10. 2019  1:52 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PALAMARCIUC, O. -- MILUNOVIC, M N M. -- SIRBU, A. -- STRATULAT, E. -- PUI, A. -- GLIGORIJEVIC, N. -- RADULOVIC, S. -- KOŽÍŠEK, J. -- DARVASIOVÁ, D. -- RAPTA, P. -- ENYEDY, E A. -- NOVITCHI, G. -- SHOVA, S. -- ARION, V B. Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(II) complexes with dichloroacetate as a co-ligand. New Journal of Chemistry, 43. s. 1340--1357.

Originálny názov: Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(II) complexes with dichloroacetate as a co-ligand
Slovenský názov:
Autor: Oleg Palamarciuc (2%)
Miljan N. M. Milunovic (2%)
Angela Sirbu (2%)
Elena Stratulat (2%)
Aurel Pui (2%)
Nevenka Gligorijevic (2%)
Sinisa Radulovic (2%)
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc. (26%)
Ing. Denisa Darvasiová, PhD. (26%)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (26%)
Eva A. Enyedy (2%)
Ghenadie Novitchi (2%)
Sergiu Shova (2%)
Vladimir B. Arion (2%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: New Journal of Chemistry
Číslo zväzku (ročník): 43
Od strany: 1340
Do strany: 1357
Počet strán: 18
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

New Journal of Chemistry. 2019.

Originálny názov: New Journal of Chemistry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)