30. 5. 2020  2:14 Ferdinand
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HONE, C A. -- LOPATKA, P. -- MUNDAY, R. -- O'KEARNEY-MCMULLAN, A. -- KAPPE, O C. Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen. ChemSusChem, 12. s. 326--337.

Originální název: Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen
Slovenský název:
Autor:
Christopher A. Hone (10%)
Ing. Pavol Lopatka, PhD. (60%)
Rachel Munday (10%)
Anne O'Kearney-McMullan (10%)
Oliver C. Kappe (10%)
Pracoviště:
Oddelenie organickej chémie
Druh publikace:
články v časopisech
Periodikum:
ChemSusChem
Číslo svazku (ročník): 12
Od strany:
326
Do strany:
337
Počet stran:
12
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Lopatka, PhD.
Poslední změna:
23.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ChemSusChem. 2019.

Originální název: ChemSusChem
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna:
23.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)