22. 10. 2019  3:46 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HONE, C A. -- LOPATKA, P. -- MUNDAY, R. -- O'KEARNEY-MCMULLAN, A. -- KAPPE, O C. Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen. ChemSusChem, 12. s. 326--337.

Originálny názov: Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen
Slovenský názov:
Autor: Christopher A. Hone (10%)
Ing. Pavol Lopatka, PhD. (60%)
Rachel Munday (10%)
Anne O'Kearney-McMullan (10%)
Oliver C. Kappe (10%)
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: ChemSusChem
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 326
Do strany: 337
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Lopatka, PhD.
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemSusChem. 2019.

Originálny názov: ChemSusChem
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)