18. 10. 2019  1:06 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LIU, F. -- VELKOS, G. -- KRYLOV, D. -- SPREE, L. -- ZALIBERA, M. -- RAY, R. -- SAMOYLOVA, N A. -- CHEN, C. -- ROSENKRANZ, M. -- SCHIEMENZ, S. -- ZIEGS, F. -- NENKOV, K. -- KOSTANYAN, A. -- GREBER, T. -- WOLTER, A U B. -- RICHTER, M. -- BÜCHNER, B. -- AVDOSHENKO, S M. -- POPOV, A A. Air-stable redox-active nanomagnets with lanthanide spins radical-bridged by a metal-metal bond. Nature Communications, 10. s. 571.

Originálny názov: Air-stable redox-active nanomagnets with lanthanide spins radical-bridged by a metal-metal bond
Slovenský názov:
Autor: Fupin Liu (10%)
Georgios Velkos (2%)
Denis Krylov (2%)
Lukas Spree (2%)
Ing. Michal Zalibera, PhD. (60%)
Rajyavardhan Ray (2%)
Nataliya A. Samoylova (2%)
Chia-Hsiang Chen (2%)
Marco Rosenkranz (2%)
Sandra Schiemenz (2%)
Frank Ziegs (1%)
Konstantin Nenkov (1%)
Aram Kostanyan (1%)
Thomas Greber (1%)
Anja U. B. Wolter (1%)
Manuel Richter (1%)
Berndt Büchner (1%)
Stanislav M. Avdoshenko (2%)
Alexej A. Popov (5%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Nature Communications
Číslo zväzku (ročník): 10
Od strany: 571
Do strany: 571
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Zalibera, PhD.
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Nature Communications.

Originálny názov: Nature Communications
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)