27. 10. 2020  13:28 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MEDVEĎOVÁ, A. -- VRÁBOVÁ, L. Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.

Originálny názov:
Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?
Anglický názov:
How to prevent staphylococcal enterotoxin D production?
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Čo nového v mikrobiológii
Podnázov:
Od strany:
34
Do strany:
34
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019. ISBN 978-80-971422-9-2.

Originálny názov: Čo nového v mikrobiológii
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-971422-9-2
Vydavateľ:
Československá spoločnosť mikrobiologická
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)