21. 10. 2019  1:58 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MEDVEĎOVÁ, A. -- VRÁBOVÁ, L. Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.

Originálny názov: Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?
Anglický názov: How to prevent staphylococcal enterotoxin D production?
Autor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (90%)
Ing. Lucia Vrábová (10%)
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Čo nového v mikrobiológii
Podnázov:
Od strany: 34
Do strany: 34
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019. ISBN 978-80-971422-9-2.

Originálny názov: Čo nového v mikrobiológii
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-971422-9-2
Vydavateľ: Československá spoločnosť mikrobiologická
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)