21. 10. 2019  3:02 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAJDUČKOVÁ, V. -- KOŠČOVÁ, J. -- KIRÁLY, J. -- BÍROŠOVÁ, L. Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 20. ISBN 978-80-971422-9-2.

Originálny názov: Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity
Anglický názov: Isolation and identification of staphylococci from dairy cattle milk, resistant strains capture, and biofilm activity testing
Autor: Vanda Hajdučková (25%)
Jana Koščová (25%)
Ján Király (25%)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (25%)
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Čo nového v mikrobiológii
Podnázov:
Od strany: 20
Do strany: 20
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019. ISBN 978-80-971422-9-2.

Originálny názov: Čo nového v mikrobiológii
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-971422-9-2
Vydavateľ: Československá spoločnosť mikrobiologická
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)