31. 10. 2020  11:09 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADAMÍKOVÁ, J. -- ANTOŠOVÁ, M. -- POLAKOVIČ, M. A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production. Biotechnology Journal, 14. s. 1--11.

Originálny názov:
A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Biotechnology Journal
Číslo zväzku (ročník):
14
Od strany:
1
Do strany:
11
Počet strán:
11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jana Adamíková, PhD.
Posledná zmena:
30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Biotechnology Journal. 2019.

Originálny názov:
Biotechnology Journal
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)