15. 10. 2019  13:05 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADAMÍKOVÁ, J. -- ANTOŠOVÁ, M. -- POLAKOVIČ, M. A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production. Biotechnology Journal, 14. s. 1--11.

Originálny názov: A Method of Early Phase Selection of Carrier for Aspergillus Oryzae beta-Galactosidase Immobilization for Galactooligosaccharides Production
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jana Adamíková, PhD. (34%)
Ing. Monika Antošová, PhD. (33%)
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (33%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Biotechnology Journal
Číslo zväzku (ročník): 14
Od strany: 1
Do strany: 11
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jana Adamíková, PhD.
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Biotechnology Journal.

Originálny názov: Biotechnology Journal
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)