18. 10. 2019  1:39 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOLNÁR, T. -- BARTOŠOVÁ, M. -- ANTOŠOVÁ, M. -- ŠKULTÉTY, Ľ. -- POLAKOVIČ, M. Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams. Chemical Papers, 73. s. 713--718.

Originálny názov: Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams
Slovenský názov:
Autor: Ing. Tomáš Molnár (50%)
Mária Bartošová (5%)
Ing. Monika Antošová, PhD. (20%)
Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc. (5%)
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (20%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Chemical Papers
Číslo zväzku (ročník): 73
Od strany: 713
Do strany: 718
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Molnár
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemical Papers. 2019.

Originálny názov: Chemical Papers
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)