23. 10. 2020  14:16 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOLNÁR, T. -- BARTOŠOVÁ, M. -- ANTOŠOVÁ, M. -- ŠKULTÉTY, Ľ. -- POLAKOVIČ, M. Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams. Chemical Papers, 73. s. 713--718.

Originálny názov: Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Chemical Papers
Číslo zväzku (ročník):
73
Od strany:
713
Do strany:
718
Počet strán:
6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Tomáš Molnár
Posledná zmena:
30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemical Papers. 2019.

Originálny názov: Chemical Papers
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)