18. 10. 2019  1:20 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MANEK, E. -- HAYDARY, J. Investigation of the liquid recycle in the reactor cascade of an industrial scale ebullated bed hydrocracking unit. Chinese Journal of Chemical Engineering, 27. s. 298--304.

Originálny názov: Investigation of the liquid recycle in the reactor cascade of an industrial scale ebullated bed hydrocracking unit
Slovenský názov:
Autor: Ing. Eduard Manek, PhD. (50%)
doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (50%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Chinese Journal of Chemical Engineering
Číslo zväzku (ročník): 27
Od strany: 298
Do strany: 304
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Eduard Manek, PhD.
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chinese Journal of Chemical Engineering.

Originálny názov: Chinese Journal of Chemical Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)