18. 10. 2019  1:44 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KVASNICA, M. -- BAKARÁČ, P. -- KLAUČO, M. Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach. Systems and Control Letters, 124. s. 19--26.

Originálny názov: Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (70%)
Ing. Peter Bakaráč (10%)
Ing. Martin Klaučo, PhD. (20%)
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Systems and Control Letters
Číslo zväzku (ročník): 124
Od strany: 19
Do strany: 26
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Systems and Control Letters.

Originálny názov: Systems and Control Letters
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)