23. 10. 2020  14:17 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KVASNICA, M. -- BAKARÁČ, P. -- KLAUČO, M. Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach. Systems and Control Letters, 124. s. 19--26.

Originálny názov: Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Systems and Control Letters
Číslo zväzku (ročník): 124
Od strany:
19
Do strany:
26
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Systems and Control Letters.

Originálny názov:
Systems and Control Letters
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)