27. 10. 2020  14:07 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALVIS, A. -- ŠIMON, P. -- DUBAJ, T. -- SLÁDKOVÁ, A. -- HÁZ, A. -- JABLONSKÝ, M. -- SEKRETÁR, S. -- SCHMIDT, Š. -- KREPS, F. -- BURČOVÁ, Z. -- HODAIFA, G. -- ŠURINA, I. Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties. Journal of Chemistry, 2019. s. 1--8.

Originálny názov: Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties
Slovenský názov:
Autor: Ana Malvis (17%)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (6%)
Ing. Tibor Dubaj, PhD. (11%)
Ing. Alexandra Sládková, PhD. (1%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (15%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (5%)
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (2%)
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (2%)
doc. Ing. František Kreps, PhD. (5%)
Ing. Zuzana Krepsová, PhD. (15%)
Gassan Hodaifa (5%)
Ing. Igor Šurina, PhD. (16%)
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Journal of Chemistry
Číslo zväzku (ročník):
2019
Od strany:
1
Do strany: 8
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Posledná zmena:
30.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Chemistry.

Originálny názov:
Journal of Chemistry
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
30.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)