21. 10. 2019  1:56 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAHORANOVÁ, A. -- KYZEK, S. -- HOPPANOVÁ, L. -- MEDVECKÁ, V. -- TOMEKOVÁ, J. -- HOLUBOVÁ, Ľ. -- GÁLOVÁ, E. Effect of cold atmospheric pressure plasma treatment on seed germination and the potential genotoxic impact. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019, s. 273--277. ISBN 978-80-8147-089-9.

Originálny názov: Effect of cold atmospheric pressure plasma treatment on seed germination and the potential genotoxic impact
Slovenský názov:
Autor: Anna Zahoranová (30%)
Stanislav Kyzek (15%)
Ing. Lucia Hoppanová (15%)
Veronika Medvecká (10%)
Juliana Tomeková (10%)
Ľudmila Holubová (10%)
Eliška Gálová (10%)
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing
Podnázov:
Od strany: 273
Do strany: 277
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Hoppanová
Posledná zmena: 30.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019. ISBN 978-80-8147-089-9.

Originálny názov: 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8147-089-9
Vydavateľ: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)